Žertování jako nemoc mozku

Žertování jako nemoc mozku

Humor je do značné míry subjektivní záležitost, která je ve většině případů vnímaná pozitivně. Lidí, kteří neumí vtipkovat, ale přesto je to baví, je na světě miliony. Pokud však osoba nezadržitelně chrlí jeden vtip za druhým několik hodin či dokonce dní bez přestání, přičemž tuto osobu vůbec nezajímá reakce okolí, může jít o velice vzácnou mozkovou chorobu nazývanou WITZELSUCHT ( z německého “Witz” = vtip a “Sucht” = závislost). Poprvé tuto nemoc popsal v roce 1929 neurolog a neurochirurg Otfrid Foerster. Operativně odstraňoval mozkový nádor. Po operaci náhle spustil pacient doslova “manickou spršku slov” a opakoval jeden hloupý vtip za druhým jako zaseknutá gramofonová deska. Při zmíněné operaci došlo pravděpodobně k poškození pravého čelního laloku. Právě tato část mozku je podle studií za zmíněnou poruchu zodpovědná. Onemocnění Witzelsucht bylo v nedávné době dobře zdokumentováno v nejméně dvou případech. Asi 30 letý muž byl přijat na oddělení neurologie pro podrážděnost, nevhodné chování a patologické hráčství spojené s morbidní obezitou. Jeho nevhodný smích a přetrvávající salva žertíků, které stále dokola vyprávěl, byly v ostrému kontrastu s jeho osobností  intelektuálně založeného teologa známého svou výjimečnou pamětí. Pacientovi se zdálo, že jeho chování je normální. Teprve počítačová tomografie ukázala snížený průtok krve v pravé přední části parietální oblasti mozku. Podobné příznaky měl také 56 letý muž, který přišel do nemocnice původně s paralýzou na levé straně těla a obličeje, s potížemi s polykáním a s defektem zorného pole na levé straně. Pátý den hospitalizace se však stal euforickým a otevřeným, vtipkoval, neustále mluvil a hloupě se smál. Ale obsah jeho slov byl bizarní a nesmyslný. I u něj vyšetření MRI prokázalo postižení v oblasti pravého čelního laloku. Přední laloky mozku jsou rozhodující pro rozvoj osobnosti a  pro vnímání sebe sama. Pravá hemisféra je pak zodpovědná za epizodickou paměť, která je nezbytná pro posílení humoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *