Vibrační cykly a zlomové roky

Vibrační cykly

Další z ukazatelů budoucích lekcí jsou devítileté vibrační cykly, jejichž úkolem je naučit nás lépe porozumět vlastnímu životu. Pro lepší pochopení devítiletých cyklů doporučuji si nakreslit trojúhelník podle tohoto vzoru (kliknutím na obrázek jej zvětšíte):

IMG_PerfectPhoto.cz_2018-05-25 07_38_31

nyní se podívejme na jednotlivé značky trojúhelníku:

  • M  ⇒ jednociferné číslo měsíce narození po redukci (např. prosinec 12 = 1+2= 3,  číslo měsíce M bude tedy tři)
  • D  ⇒ jednociferné číslo dne narození po redukci (např. 24 = 2+4= 6, číslo dne D bude tedy šest)
  • R  ⇒  jednociferné číslo roku narození po redukci (např. rok 1973 = 1+7+7+3= 18 = 1+8=9, číslo roku R bude tedy devět)

Z těchto třech údajů si nyní vytvoříme tzv. trojúhelníky, které nám poskytnou pohled na vývoj zkoumané osoby. Vývojové tendence stanovíme takto:

  • od narození do cca 10 let se bude osoba vyvíjet pod vlivem čísla M (měsíce narození)
  • od 10 let do cca 20 let  se bude osoba vyvíjet pod vlivem čísla D (den narození)
  • od 20 do cca 27-35 let se bude osoba vyvíjet pod vlivem čísla  R (roku narození)
  • od věku cca 36 let se bude osoba vyvíjet pod vlivem čísla bodu 1, které získáme součtem měsíce a dne roku (M+D = 1.bod)
  • od konce věku 1.bodu, tedy cca od 45 let, se bude osoba vyvíjet pod vlivem čísla bodu 2, které získáme součtem dne a roku narození ( D+R=2. bod)
  • od konce 2 bodu, tedy cca od 54 let, se bude osoba vyvíjet pod vlivem čísla bodu 3, které získáme součtem bodu jedna a bodu dva (bod 1 + bod 2 = bod 3)
  • od konce 3 bodu do konce života se bude osoba vyvíjet pod vlivem čísla 4, které získáme součtem měsíce a roku narození  (M+R=4. bod)

Přesný věk, kdy dosáhneme vrcholu jednotlivých bodů včetně odpovídajícího vlivu, si najděte v následující tabulce (kliknutím na ni se zvětší):

IMG_0003_PerfectPhoto.cz_2018-05-25 07_43_42

Charakteristika devítiletých cyklů:

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 1 ⇒ je to období nového rozvoje osobnosti, nové začátky, příležitosti, originalita a nezávislost, často doprovázená pocity osamění

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 2 ⇒ učí nás citlivosti, intuici a přátelskému přístupu k druhým. Přináší setkání s někým, kdo ovlivní náš život. Je třeba se vyvarovat stresu, který ničí zdraví

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 3 ⇒ je to období vysoce aktivní, tvořivé a mentálně čilé. Je to cyklus komunikace a interakce ve společnosti. Na povrch se dostanou problémy, které jsme nuceni řešit. Toto vede k osvobození od emocionální energie, která bránila ve vývoji. Je-li toto cyklus jako poslední, udrží naši svěžest po zbytek života

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 4 ⇒ tento cyklus staví nutnost výběru, překážky a omezení, se kterými se nepočítalo, což může ovlivnit zdraví. Je to období pilné práce. Může dojít k ztrátě někoho blízkého nebo ke ztrátě finanční. Tento cyklus je prověrkou trpělivosti, síly a odolnosti.

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 5 ⇒ tento cyklus přináší zásadní obraty a nutí člověka ke změně svého dosavadního života. Přináší svobodu, volnost a neomezené možnosti, ale je potřeba si udržet rovnováhu v životě tak, aby jsme nesešli na špatnou cestu

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 6 ⇒ tento cyklus je úzce vázán na rodinu a přátele. Nebude zbývat čas na nic jiného, než na domov. Harmonizace vztahů. Víra, láska a trpělivost budou vystaveni řadě zkoušek. Je to cyklus obtížný, ale prospěšný. Pozor na stres a pocity selhání. Může dojít k odluce od domova, rozvodu…

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 7 ⇒ tento cyklus vyvolává změny, které mohou velice citově zasáhnout. Cílem cyklu je převést pozornost na duchovní záležitosti. Změny, které tento cyklus přinese, budou náročné, ale prospěšné. Jistým způsobem půjde o citovou karmu. Bude potřeba se mnoho obětovat např. postaráním se o nemocného, odchod z práce pro potřebu druhých…

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 8 ⇒ tento cyklus přináší úspěch a odolnost. Vnáší do života řád a rovnováhu. Je však potřeba k tomuto období přistupovat s respektem, neboť se život může změnit během jediné minuty. Na straně jedné přijde úspěch, sláva, popularita, na straně druhé alkohol, drogy, zkrachovalé manželství aj. Tento cyklus učí zachování rovnováhy bezi braním a dáváním, mezi city a majetkem, úspěchem a neúspěchem…

Devítiletý cyklus pod vlivem č. 9 ⇒ tento cyklus je o soběstačnosti, síle a houževnatosti, odpovědnosti a moudrosti. Učí osobní růst, nesobeckost, snahu hledat štěstí pro druhé, nikoli pro sebe. Je to cyklus duchovna, víry a meditace….

 Zlomové roky

Zlomové, nebo též osudové roky, jsou roky, které přináší nějakou velice zásadní životní změnu. Dalo by se říct, že po jejich překročení již nic není takové, jaké to bývalo. Velice často však nemusíme zlom postřehnout ihned. Ano, někdy dojde k zásadní události, která stávající běh života změní náhle a neočekávaně, ale někdy se může změna pouze pomalu plížit a jevit se zcela nenápadně. Na to, že to byl zlomový rok, přijdeme až se zpožděním. Ve většině případů nemůžeme běh událostí zlomového roku nijak ovlivnit.

Nyní se podíváme, jak si můžete zlomové roky vypočítat:

1. zlomový rok: rok narození sečteme bez redukce a tento počet pak připočteme k roku narození, vznikne tak první zlomový rok

2. zlomový rok: sečteme rok prvního zlomového roku opět bez redukce a přičteme ho k prvnímu zlomovému roku

3. zlomový rok: sečteme rok druhého zlomového roku opět bez redukce a přičteme ho k druhému zlomovému  roku

4. zlomový rok: sečteme rok třetího zlomového roku bez redukce a přičteme ho ke třetímu zlomovému roku atd…

Následující příklad ukáže počítání zlomových roků názorně:

Datum narození osoby: 1.7.1973

1. zlomový rok: 1+9+7+3 = 20   1973 +20 = 1993  první zlomový rok bude v roce 1993

2. zlomový rok: 1+9+9+3 = 22    1993 + 22 = 2015 druhý zlomový rok bude v roce 2015

3. zlomový rok: 2+0+1+5= 8     2015 +8 = 2023  třetí zlomový rok bude v roce 2023

4. zlomový rok: 2+0+2+3= 7   2023 + 7 = 2030  atd…

Pokud si vypočítáte  zlomový rok, podívejte se, v jaké budete roční vibraci a v jakém devítiletém cyklu. To by vám mohlo napovědět změny, které máte očekávat (alespoň jejich směr a co vás má tento zlom naučit).

Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *