Osudové číslo

Osudové životní číslo

Mezi nejdůležitější čísla vedle čísla dne narození patří tzv. životní nebo též číslo OSUDOVÉ. Jak zjistit, jaké máte osudové číslo? Způsob výpočtu tohoto čísla vychází z celého data narození. Všechna čísla sečteme a redukujeme tak, aby vzniklo redukcí číslo 1-9. Nyní si ukážeme několik názorných příkladů:

 • Osoba narozená dne  18.8.1971 má osudové číslo 8 ,  výpočet: 1+8+8+1+9+7+1 = 35 = 3+5=
 • Osoba narozená dne 6.12.1993 má osudové číslo 4 , výpočet: 6+1+2+1+9+9+3 = 31 = 3+1=4
 • Osoba narozená dne 18.9.1992 má osudové číslo 3 , výpočet: 1+8+9+1+9+9+2 = 39 = 3+9=12 = 1+2=3
 • Osoba narozená dne 2.5.1923 má osudové číslo 22, výpočet : 2+5+1+9+2+3 = 22
 • Osoba narozená dne 28.11.1997 má osudové číslo 11, výpočet : 2+8+1+1+1+9+9+7 =38= 3+8 = 11
 • Osoba narozená dne 27.12.1989 má osudové číslo 3 , výpočet: 2+7+1+2+1+9+8+9 = 39 = 3+9= 12 = 1+2=3 

V případě, že vyjde součtem čísel narození číslo 11 nebo 22, pak se již dále toto číslo na jednociferné NEREDUKUJE!

Nyní se podíváme na význam osudového čísla

Číslo 1 jako životní osudové číslo

 • Na počátku číselné řady stojí jednička, řecky znamená slovo jedna “Mono” (monarcha-jediný vládce, mono-jediný, monopol-jediný vlastník, monoteismus – jediný bůh atd.). A právě MONO je pro tuto osobu charakteristické.  Je znamením nerozdělenosti, jednoty, sjednocení, a taky i Boha (ten je taky podle křesťanství jen jeden). Jednička je číslem dominance a nadřazenosti.
 • tato osoba má sklon k vůdcovství, je aktivní a tvůrčí
 • přednost dává individuálnímu úspěchu
 • tento člověk má veškeré schopnosti prosadit se vlastní iniciativou a má vůli uspět
 • potřebuje neustále chválit a povzbuzovat
 • často dosáhne společenského postavení a slávy
 • obtížně hledá vlastní cestu, jeho nadřazenost a tvrdohlavost způsobuje, že má malou pomoc a podporu svého okolí
 • měl by se věnovat druhým, jinak bude značně osamělý

Číslo 2 jako životní osudové číslo

 • Dualita tyto lidi charakterizuje. Dvojka je číslo protikladu, polarity, alternativy.
 • tato osoba je snášenlivá, laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí
 • umí naslouchat druhým, má trpělivost a je diplomatická
 • většinou nemá dost odvahy realizovat své sny a plány, iniciativu raději přenechává jiným
 • potřebuje dobrého partnera, kterému je plně oddaná, věrná a stálá
 • vztahy, přátelství, partnerství a domov je pro ni tím nejdůležitějším
 • umí dobře usmiřovat spory
 • její slabostí je pasivita, upínání se na malichernosti a zbytečnosti, lpí na majetku a je značně přecitlivělá
 • neumí se vyrovnat se stresem, hledá klidné a přátelské pracovní prostředí
 • vyhýbá se jakékoliv formě vedení a odpovědnosti

Číslo 3 jako životní osudové číslo

 • Číslo tři má v sobě jakoby počátek, průběh a závěr nebo též zrození, život a smrt. Též označuje rodinu: otec, matka, dítě.
 • tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl
 • je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost
 • vyniká osobním kouzlem
 • je vynalézavá a nápaditá, ráda pracuje v týmu, dobře navazuje vztahy, ale je značně povrchní
 • rychle jedná, rychle se rozhoduje, ale ne vždy správně a úspěšně. Měla by se naučit nejdřív myslet a teprve potom konat
 • měla by se naučit být diplomatická, méně výbušná a roztěkaná
 • svojí zbrklostí je náchylná k úrazům
 • chce po sobě něco zanechat, má ráda úspěch, ráda cestuje
 • ráda se pěkně obléká a pečuje o svůj vzhled

Číslo 4 jako životní osudové číslo

 • Řečtí filosofové viděli čtyřku jako čtyři základní elementy – oheň, voda, země a vzduch. Čtyřka je však především číslem vesmírného řádu.
 • osoby s tímto osudovým číslem dosahují velkých pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematičnosti
 • důležitá je pro ně důslednost, trpělivost, pořádek a řád
 • tato osoba je praktická a konzervativní, nemá chuť ke změnám, i když zároveň nemá ráda monotónní život
 • je obvykle fyzicky zdatná a proto dává přednost činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a obratnost
 • je pracovitá
 • pozor na nedbalost, nerozhodnost, sobeckost a unáhlenost

Číslo 5 jako životní osudové číslo

 •  tato osoba potřebuje pohyb, změny a cestování
 • vyhledává svobodu a dobrodružství
 • je přístupná novým myšlenkám a věcem
 • má vůdcovské sklony, je ambiciózní, vyhýbá se nudě a rutině
 • nepodléhá okamžitým nápadům, nestálosti, nervozitě a neklidu
 • nesnáší jakákoliv omezení, pravidla, často porušuje řády, nenechá se do ničeho nutit
 • má sklon k úrazům a nehodám
 • nesnáší, když se jí říká, co má dělat
 • je přelétavá jako motýl

Číslo 6 jako životní osudové číslo

 • tato osoba bude stát velice často před volbou a je třeba se naučit dobře se rozhodovat a využívat nabízené příležitosti
 • rodina a domov je u ní na prvním místě, touží po harmonickém vztahu
 • ráda pomáhá druhým
 • má smysl pro obchod
 • miluje romantiku, luxus a krásu
 • má estetické cítění a umělecké sklony
 • pozor na váhavost a roztěkanost
 • přílišná snaha po dokonalosti vede k potížím
 • obvykle je domácím typem

Číslo 7 jako životní osudové číslo

 • tato osoba dává přednost duševní práci
 • pro svůj život potřebuje přátelství a partnera
 • manželství může být nesnadné, protože chce být příliš nezávislá a svobodná
 • měla by rozvíjet svoji sebedůvěru
 • pozor na pesimismus, přílišnou strohost, pýchu a neústupnost
 • nenávidí samotu, ale často se v ní ocitá
 • má sklon k duchovnímu životu, k spiritismu, k životnímu prostředí, k ekologii a k medicíně
 • ráda studuje a cestuje

Číslo 8 jako životní osudové číslo

 • tato osoba je ctižádostivá, touží po moci a penězích
 • občas má nedostatek duševní rovnováhy, odvahy a odolnosti, ale přitom ji riskantní cesty a projekty ji většinou přináší úspěch a ocenění
 • je houževnatá, vytrvalá, má organizátorské schopnosti
 • má tendenci ostatní lidi využívat ve svůj prospěch, umí být útočná, nesnášenlivá a netrpělivá
 • měla by se naučit čekat na úspěch a neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, jinak hrozí právní či finanční problémy
 • má o sobě vysoké mínění, je vybíravá a náladová
 • je potřeba udržet v rovnováze dávání a braní
 • je inteligentní, bystrá a podnikavá
 • má skvělou představivost a obrazotvornost

Číslo 9 jako životní osudové číslo

 • tato osoba celý svůj život hledá ideál (ideál lásky, krásy, práce, smyslu života…)
 • ráda cestuje,chce získávat nové zkušenosti a setkávat se s mnoha lidmi
 • má vysokou úroveň mentální energie
 • má citlivou a odhodlanou povahu, co chce, to zpravidla také získá
 • má idealistický přístup k sobě i k okolí
 • je zodpovědná a moudrá, přátelská, ráda pomáhá potřebným
 • láska, pravda a přátelství jsou pro ni velmi důležité
 • pozor na sklon k iluzím, vypjaté citlivosti, náladovým a přehnaným reakcím
 • má sklon k psychickým výstřelkům, citové labilitě, depresím

Číslo 11 jako životní osudové číslo

 • tato osoba je ambiciózní a inteligentní
 • může dosáhnout velkého úspěchu, ale i prudkého pádu
 • je nadaná, inspirativní a intuitivní
 • je velice tvořivá a má umělecké sklony
 • je citlivá, pracovitá, je rozený vůdce
 • pozor na netrpělivost, nepochopení druhého, hádavost, nesmiřitelnost a pedantské sklony
 • má sice nevšední schopnosti (vize, sny, šestý smysl), ale je potřeba tyto schopnosti správně směrovat a využívat
 • má sklony hromadit majetek, který je pro ni často na prvním místě

Číslo 22 jako životní osudové číslo

 • tato osoba miluje kolektivní činnosti
 • osobní život je na druhém místě, pro lidi by se rozdala
 • je vysoce inteligentní, vidí daleko a v širších souvislostech
 • má sílu a inspiraci, umí naslouchat svému vnitřnímu hlasu
 • pozor na duševní přetíženost až poblouznění
 • je nesoustředěná a zbrklá
Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *