Numerologie jména a příjmení

Numerologie jména a příjmení

Výklad podle jména je v numerologii  pouze jako doplněk a nemá hlavní  váhu (i když teď se mnou možná někteří vykladači numerologie plně nesouhlasí). Některé vlastnosti spíše doplňuje, jiné mírní nebo naopak zesiluje. Mnoho lidí má hned několik identit a k tomu slouží následující pravidla, která dávají výkladu čísel  jména větší váhu a pravdivost:

 • jedná-li se o ženu, použijte raději dívčí jméno
 • máte-li více jmen, požijte to, které je ve vašem rodném listě psané na prvním místě nebo to, které skutečně používáte, na které lépe slyšíte
 • pokud máte jméno zcela změněné, použijte to, se kterým jste přišli na svět jako to hlavní a více důležité

Každé písmeno jména má svůj význam podle číslice, kterou symbolizuje. Zde je tabulka pro přiřazení čísel  ke všem písmenům naší abecedy. Napište si svoje celé jméno a přiřaďte si ke každému písmenu jeho číselnou hodnotu. Tato čísla pak vepište do numerologické tabulky podle již známých pravidel. Kliknutím na tabulku si ji zvětšíte. Pomoci vám může následující  příklad.

f

g

Z této tabulky vidíme, že naší imaginární  Jaroslavě Staniferové chybí čísla 7 a 8, naopak 1 silně převládá, ostatní čísla jsou ve středním počtu. Na výklad čísel se nyní podíváme podrobně.

Jedničky

 • žádná jednička ⇒ nedostatek sebedůvěry, obtížnost jednat sám za sebe, obtíže v komunikaci
 • střední počet jedniček ⇒ silná vůle a sebejistota, nejsou problémy se vyjadřovat
 • jedničky v tabulce převládají ⇒ panovačnost a snaha ovládat druhé, intenzivní výřečnost až upovídanost

Dvojky

 • žádná dvojka ⇒ problém při komunikaci s druhými, obtížná spolupráce, značná podřízenost
 • střední počet dvojek ⇒ ochota ke spolupráci, přátelskost a empatie, bohaté citové prožívání
 • dvojky v tabulce převládají ⇒ přílišná ochota se spoléhat na druhého, pasivita, nízká sebedůvěra, výbuchy hněvu a pláče, stres

Trojky

 • žádná trojka ⇒ nedostatek jemnosti a přizpůsobivosti, značná uzavřenost, problém s orientací
 • střední počet trojek ⇒ snadné navazování kontaktů, lehké vyjadřování se, skvělá představivost a chápání abstraktních pojmů, umělecký talent
 • trojky v tabulce převládají ⇒ pýcha, sklon k extravagancím a výstřelkům, mnohostranné nadání, zmatek v životě

Čtyřky

 • žádná čtyřka ⇒ nedostatek stálosti, neschopnost něco dokončit, organizační obtíže, nedbalost, neaktivnost
 • střední počet čtyřek ⇒ důslednost a pořádek v práci, organizační schopnost, zručnost a praktičnost
 • čtyřky v tabulce převládají ⇒ perfekcionalismus, workoholismus, strach ze změn, psychické potíže

Pětky

 •  žádná pětka ⇒ přecitlivělost na změny, žárlivost, vlastnické nároky, sobectví
 • střední počet pětek ⇒ záliba v cestování a změnách, citlivost a cílevědomost
 • pětky v tabulce převládají ⇒ impulzivnost , hysterie, sklony k výstřelkům výbušnost, impulzivnost

Šestky

 • žádná šestka ⇒ obtíže v manželství, sklon příliš vyžadovat po druhém, nesnáší povinnosti, problémy v rodinném životě, osamocenost
 • střední počet šestek ⇒ harmonie a soulad v rodině, smysl pro rodinu, věrnost v manželství, vynikající paměť
 • šestky v tabulce převládají ⇒ vysoká inteligence a obchodní nadání

Sedmičky

 • žádná sedmička ⇒ chybí práce na sobě, neschopnost vžít se do druhých, působí studeně a odtažitě
 • střední počet sedmiček ⇒ idealismus, sklon vše rozebírat a analyzovat, snaha pomáhat všem
 • sedmičky v tabulce převládají ⇒ fanatismus a utkvělé představy, přecitlivělost, trýznivé pocity

Osmička

 • žádná osmička ⇒ nestálost v materiálních věcech, malý zájem o běžné každodenní činnosti, neschopnost logického myšlení
 • střední počet osmiček ⇒ schopnost racionálně uvažovat, ctižádostivost, cit pro detail
 • osmičky v tabulce převládají ⇒nadměrný vztah k penězům, touha po moci a bohatství, výstřelky, diktátorské sklony

Devítka

 • žádná devítka ⇒ egoismus, sobectví, malá víra v okolní lidi a svět
 • střední počet devítek ⇒ zájem o druhé, oddanost, sklon k duchovnu a spiritualitě
 • devítky v tabulce převládají ⇒ obětavost, sebezapření, přehlížení reality, přehnaný až extrémní sklon k duchovnu

Sečtením hodnot všech písmen a následnou redukcí získáme jednociferné tzv. výrazové číslo. Naše imaginární paní Jaroslava Stannerová má součet všech písmen 76 = 7+6=13 = 1+3 = 4. Její výrazové číslo je tedy 4.

Nyní si můžete přečíst významy výrazového čísla:

Výrazové číslo jedna ⇒ tato osoba je sebejistá, má pevnou vůli, je velice dominantní, ctižádostivá, vášnivá, hrdá, udržuje si jistý odstup od svého okolí, je výkonná často na vedoucím místě, na straně druhé je svéhlavá, sobecká, špatně snáší nadvládu druhých a jakékoliv omezování

Výrazové číslo dvě ⇒ tato osoba je diplomatická, citlivá, vášnivá, zasněná, potřebuje něhu a romantiku, je komunikativní, umělecky založená, miluje a potřebuje lásku, harmonii a rodinu, na straně druhé je příliš závislá na druhých, občas je pasivní a zahálčivá

Výrazové číslo tři ⇒ tato osoba je tvůrčí, aktivní, miluje požitky, je pyšný, pohyblivá a komunikativní, touží po materiálním zabezpečení a po úspěchu, na straně druhé je roztěkaná, hněvivá, podezíravá a citově labilní

Výrazové číslo čtyři ⇒ tato osoba je mírná, ukázněná, rezervovaná, věrná, pracovitá, metodická a dosahuje úspěchu díky své vytrvalosti, na straně druhé má nedostatek fantazie a je pomalá

Výrazové číslo pět ⇒ tato osoba je jemná, dynamická, výřečná, miluje změny, ráda cestuje, je přizpůsobivá a rychle navazuje kontakty, na straně druhé straně je nestálá, impulzivní, vrtkavá a citově značně nestálá

Výrazové číslo šest ⇒ tato osoba je okouzlující, citlivá, citová, vyhledává lásku a požitky, je skvělý vyjednavač, má umělecké sklony a dobrou intuici, na straně druhé je nerozhodná, málo aktivní, žárlivá a má nedostatek vytrvalosti cokoliv dokončit

Výrazové číslo sedm ⇒ tato osoba je snaživá, nadaná intuicí, originální a nezávislá, neustále potřebuje někomu pomáhat, na straně druhé je úzkostná, tvrdohlavá, pesimistická, raději se spokojí s dosaženým, nemá vyšší cíle, ve vztahu mívá problémy

Výrazové číslo osm ⇒ tato osoba je energická, odvážná, pracovitá a vášnivá, podnikavá, rychlá a úspěšná, na straně druhé je netrpělivá, žárlivá, panovačná a bezohledná, touží po majetku a nadvládě

Výrazové číslo devět ⇒ tato osoba je idealistická, oddaná, vyžaduje ujištění o lásce, je přizpůsobivá, komunikativní, má sklon k duchovnu, na straně druhé je psychicky nevyrovnaná, neustále v opozici, přehnaně citlivá a málo praktická

 Aktivní číslo je hodnota všech písmen křestního jména. Toto jméno se většinou nemění, proto je více méně stabilní. Stanovíme ho stejným principem, jako výrazové číslo, tedy sečteme a zredukujeme písmena křestního jména. Naše imaginární paní Jaroslava má tedy součet písmen křestního jména 27 = 2+7 = 9.

Aktivní číslo jedna ⇒ tato osoba je vynalézavá, schopná se prosadit, aktivně založená

Aktivní číslo dvě ⇒ tato osoba je citlivá, družná klidná a přizpůsobivá, umí vyjednávat s lidmi

Aktivní číslo tři ⇒ tato osoba je inteligentní, má smysl pro krásu, je tvořivá, přizpůsobivá

Aktivní číslo čtyři ⇒ tato osoba je pracovitá, ukázněná, má organizační schopnosti

Aktivní číslo pět ⇒ tato osoba je zvídavá, přizpůsobivá, přesvědčivá

Aktivní číslo šest ⇒ tato osoba je veselá, štědrá, něžná a harmonická

Aktivní číslo sedm ⇒ tato osoba je tajemná, melancholická, hledá smysl života, je přátelská

Aktivní číslo osm ⇒ tato osoba je aktivní, podnikavá,  melancholická, umíněná a impulzivní

Aktivní číslo devět ⇒ tato osoba je sebejistá, energická, přizpůsobivá, netrpělivá, umí ostatní přesvědčit

Dědičné jméno se stanoví tak, že se sečtou hodnoty všech písmen příjmení. Tato energie většinou mužům zůstává (jen málo mužů si mění příjmení), ale většině ženám se po sňatku mění. Naše imaginární paní Stannerová má součet všech písmen příjmení  49= 4+9=13 = 1+3=4

Dědičné číslo jedna ⇒ tato osoba je odvážná, sebejistá a pevná

Dědičné číslo dvě ⇒ tato osoba má smysl pro spolupráci, je společenská a laskavá

Dědičné číslo tři ⇒ tato osoba je zručná, vynalézavá, bystrá, umí ustoupit

Dědičné číslo čtyři ⇒ tato osoba je metodická, má ráda pořádek a řád

Dědičné číslo pět ⇒ tato osoba je energická, sebevědomá, obratná a pohyblivá

Dědičné číslo šest ⇒ tato osoba je spravedlivá, zodpovědná, dobrosrdečná

Dědičné číslo sedm ⇒ tato osoba je soustředěná, obezřetná a intuitivní

Dědičné číslo osm ⇒ tato osoba panovačná, houževnatá, pracovitá, odolná

Dědičné číslo devět ⇒ tato osoba je pyšná, hrdá, velkorysá, obětavá a chápavá

Součtem hodnot čísel všech souhlásek získáme číslo realizační a součtem hodnot čísel všech samohlásek  získáme číslo intimní. Tyto hodnoty mají stejný význam, jako dědičné a aktivní číslo. Z tohoto důvodu je již psát znova nebudu.

Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *