1. až 10. Den narození

1. až 10. Den narození 

1. den narození = NEZÁVISLOST = Na počátku číselné řady stojí jednička, řecky znamená slovo jedna “Mono” (monarcha-jediný vládce, mono-jediný, monopol-jediný vlastník, monoteismus – jediný bůh atd.). A právě MONO je pro tuto osobu charakteristické.  Je znamením nerozdělenosti, jednoty, sjednocení, a taky i Boha (ten je taky podle křesťanství jen jeden). V astrologii bylo jedničce přiřazeno Slunce. Jednička představuje začátek,  prapůvod, početí. 

Jednička  připisuje  lidem upřeně, někdy až tvrdohlavě sledovat svůj cíl. Tito lidé jsou plni výbojné vůle a bezohlední při postupech. V boji s osudem se z nich stávají pro ostatní “podivíni”, ale také “šplhouni”, kteří jsou ochotni ničit vše, co jim stojí v cestě, svého cíle prostě musí dosáhnout stůj co stůj. Jsou útoční, ale zároveň odvážní. Tato charakteristika je platná jak pro lidi s dnem narození číslo jedna, tak s jedničkou jako číslem osudovým.

Klady:

 • tato osoba je nezávislá, schopná hluboké lásky a obětování
 • je nezávislá, rozhoduje se sama. Je cílevědomá, sebevědomá a nezávislá, vynalézavá
 • ráda tvoří, prosazuje své nápady a stále hledá nové  možnosti rozvoje, je pozitivní a chytrá
 • je chápavá, solidní, přesná a čestná
 • má tvůrčí myšlení, pružně zavádí novinky, ráda prosazuje své cíle a nápady
 • je si dobře vědoma sama sebe, často se staví do role vůdce. Obvykle má rychlý postup v zaměstnání
 • ráda pomáhá lidem, cestuje, miluje krásu a život
 • tvrdě prosazuje svoje ego

Zápory:

 • lpí na svých názorech
 • nesnáší nepořádek, který ji vždy rozzuří
 • občas umí být lenivá, nedbalá a pochlebovačná
 • má ráda svobodu, proto obtížně zvládá nadvládu druhých
 • na kratší či delší dobu se stáhne do soukromí a pociťuje osamění. Mívá období smutku, pesimismu, podráždění a deprese
 • v honbě za svým sebeuplatnění nevidí druhé a je často až nesnesitelná
 • nesnáší kritiku, ale sama kritizuje ráda. Má totiž komplex méněcennosti
 • pozor na záchvaty vzteku a na občasné potíže v komunikaci
 • v partnerském vztahu je tvrdohlavá a zahleděná do sebe, mluví jen o sobě
 • pozor na utrácení nad poměry

Ideální povolání:

 • vynálezce, politik, poradce, manager, podnikatel…

Nemoci:

 • poruchy zažívání a  střev, oběhové potíže, oči, krevní tlak, cukrovka,nervozita a vnitřní napětí, deprese

2. den narození = DRUŽNOST = Dvě věci nebo  dva lidé, které k sobě patří, tvoří pár. Rozmnožení, pohyb vzhůru. Dualita tyto lidi charakterizuje. Dvojka je číslo protikladu, polarity, alternativy. Nejzávažnější úlohu má v náboženství staročínském, kde je všechno jsoucno ovládáno dvěma principy: jang je princip mužský, tvrdý, světlý, aktivní, kdežto jin je princip ženský, měkký, temný, pasivní. Celý vesmír je rozdělen do dvojic jang a jin: slunce a měsíc, nebe a země, muž a žena, vládce a poddaný, den a noc, léto a zima – to vše jsou jevové formy tohoto podvojného principu.

Lidé s dvojkou v datu narození nebo číslem osudu stále doufají v úspěch. Jejich naprostá důvěra v pomoc od druhých se však přemění v nenávist a útočnost, pokud se domnívají, že byli pouze zneužiti a o úspěch ochuzeni. Patří k lidem, kteří začínají v všechno s velkým elánem a energií, s nadšením a velkými gesty, když však zápal přejde, mají problém započaté dílo dokončit. Jsou klidní a vyrovnaní.

Klady:

 • tato osoba je ohleduplná, dovede naslouchat druhým
 • je oddaná a citově založená, dokáže se vcítit do druhých
 • je družná, rodina je pro ni vším
 • je skvělým diplomatem, má jemnou a romantickou povahu
 • má umělecké sklony
 • důležitá je pro ní harmonie a krása
 • vždy si vše napřed důkladně promyslí, teprve potom jedná
 • ráda dává i dostává

Zápory:

 • neumí být sama, stále potřebuje někoho vedle sebe (partnera, kamarádku, rodiče…). O samotě je jí teskno a trpí
 • při řešení problému se snadno nechá umlčet, raději volí kompromis nebo couvne, než aby se prosadila
 • je přecitlivělá, snadno zranitelná a stále na někom závislá
 • vyvolává malicherné spory
 • chybí jí odvaha, ctižádostivost a rozhodnost, snadno se nechá vydírat a manipulovat
 • pokud se cítí v nepohodě, je zahořklá, hněvivá a hádavá
 • neustále má potřebu nakupovat a shromažďovat majetek
 •  obtížně dokončuje to, co začala
 • pozor na problémy se stravováním (bulimie, anorexie nebo naopak přejídání a obezita)

Ideální povolání:

 • lékař, zdravotní sestra, učitel, diplomat, mluvčí, designér, zahradní architekt…

Nemoci:

 • žaludek a trávení, srdce, játra, plicní nemoci (astma, bronchitida…), ekzémy,alergie, slabý imunitní systém, hormonální poruchy

3. den narození = KAMARÁDSTVÍ= Trojka je první skutečné číslo – proti jedničce jako jednotě a dvojce jako protikladu. Někteří badatelé se domnívali, že její zvláštní význam v dějinách náboženství pochází z toho, že prý primitivní člověk uměl počítat jen do tří. Číslo tři má v sobě jakoby počátek, průběh a závěr nebo též zrození, život a smrt. Také odpovídá základnímu indoevropskému třídění času na minulost, přítomnost a budoucnost. Též označuje rodinu: otec, matka, dítě. Trojka je považovaná za magické, božské nebo svaté číslo. Mnoho božských postav se vyskytuje ve trojici. I v pohádkách má trojka mnoho tajemných významů. Trojka je znamením křesťanských ctností : víry, lásky a naděje. Z geometrického hlediska je tato číslice chápána jako uzavřený počet.

Lidé s trojkou v datu narození nebo číslem osudu zůstávají v rámci všedního života, využitkují práci a nekladou si nijak zvlášť vysoké cíle. Trojka je číslem “střízlivých lidí”, kteří se neztrácejí ve fantaziích, budují si život na pevném základě a potlačují sentimentální hnutí střízlivým pohledem na věc. Trojka je symbolem holé nepřikrášlené skutečnosti, jednotvárného všedního života.

Klady:

 • tato osoba je společenská a kamarádská, má ráda lidi a má mnoho přátel
 • je přímá, činorodá a plná nápadů
 • v milostném vztahu umí být nezávislá, potřebuje najít partnera do společnosti
 • je smělá, aktivní, spolehlivá a racionální.
 • chce po sobě něco zanechat, má ráda úspěch, ráda cestuje
 • má štěstí v lásce
 • ráda se pěkně obléká a pečuje o svůj vzhled

Zápory:

 • pozor na zesměšňování druhých
 • potřeba vyhýbat se povrchnosti
 • je výstřední, žárlivá, prchlivá, domýšlivá, činí výčitky a ráda kritizuje
 • pozor na zbytečné diskuze a diktátorské sklony především doma
 • občas mají kamarádi a společnost přednost před rodinou a dětmi

Ideální povolání:

 • herec, obchodník, kuchař, stevard, zahradník, léčitel, práce spojené s ruční výrobou…

Nemoci:

 • krevní oběh, krev, svaly, gynekologické potíže, nervová soustava, kůže, záněty kloubů, cukrovka, ochrnutí a stres

4. den narození = VYROVNANOST= v mnoha zemích (např. Číně, Japonsku atd.) čtyřka platí za nešťastné číslo, neboť zní podobně jako  výraz pro smrt. Čtyřka je však především číslem vesmírného řádu, čtyř světových stran či po staru čtyř větrů, čtyř ročních období, čtyř měsíčních fází a čtyř významných bodů v ročním oběhu slunce, bodu jarního a podzimního a dvou slunovratů. Proto se čtyřka vyskytuje především tam, kde jde o celý svět nebo celý vesmír. Bible zase mluví o čtyřech archandělech jako obrazech Boží moci. Čtyřka je číslem živlů a vyvěrá z ní nenávist k lidem. Oheň, voda, vzduch a země = to jsou příčiny všech katastrof. Čtyřka nemá dobrou pověst, říká se o ní, že je nepředvídatelná, ráda ničí, boří a zabíjí. Je znamením zkázy, nepřítelem vývoje a kladu a přináší utrpení a nepříjemnosti.

Pro  osoby se čtyřkou v datu dne narození nebo s číslem osudu je pevný řád, přesně a jasně daná pravidla,  tím hlavním, přes co vlak nejede. Jsou rozvážní a převelice opatrní. Změny nejsou nic po ně. Pilně pracují a nijak nevybočují.

Klady:

 • osoba narozená v tento den je praktická, vyrovnaná, má ráda rutinu
 • je rozhodná, má dobré organizační schopnosti
 • je spolehlivá a soucitná
 • je systematická, trpělivá, tvrdě pracuje, aby dosáhla jistoty a stability
 • důležitý je pro ni partnerský svaze
 •  je zručná a pracovitá
 • čtyřka je číslem řádu a pevně daných pravidel, a právě o to se tato osoba neustále snaží

Zápory:

 • pokud někoho miluje, je k němu vřelá, milá a štědrá, ale střes se si ji znepřátelit. Pak je útočná až hrubá
 • ráda kritizuje všechny a všechno
 • pozor na sobeckost, nerozhodnost a unáhlenost
 • vrozená nejistota a instinkt ji nutí hromadit majetek, proto velice nerada utrácí. Může být až lakomá
 • má vrozený instinkt neustále proti někomu či něčemu bojovat
 • v práci je pomalá a puntičkářská

Ideální povolání:

 • stavitel, montér, farmář, bankéř, výtvarník, návrhář, organizační pracovník…

Nemoci:

 • močový měchýř, ledviny, nohy, infekce, chudokrevnost, krevní tlak, pálení žáhy, srdce…

5. den narození = VNÍMAVOST=  Číslo pět bylo významné v magických rituálech svobodných zednářů, kde symbolizovalo cosi výjimečného, nedotknutelného a nesmírně tajemného. Pět je především počet prstů ruky. Ruka pak je ve starověkém myšlení nástroj moci, takže v některých souvislostech se projevuje pětka jako číslo moci. Např.  David měl pět kamenů v mošně, když šel  proti Goliášovi, nebo Ježíš v božské moci nasytil pěti chleby zástup lidí. Důležité místo měla pětka také ve starém Egyptě, kde Farao měl vždy pět jmen.

Pětce jako číslu dne narození nebo číslu osudu se připisuje tvořivost, plodnost, umělecké sklony. Tento člověk má znaky génia, je manuálně zručný a vždy dokončí to, co začal. Je však proměnlivý a neklidný, neustále v pohybu, je jako “tažní ptáci”, věčně na cestách, vyhledávající dobrodružství, světoběžník.

Klady:

 • tato osoba je odvážná, energická a zásadová
 • je ráda svým pánem. Má ráda svůj pokrok a pro svůj rozvoj potřebuje dost prostoru
 • má přímo magnetický vliv na lidi, má šarm, je srdečná, veselá a pohodová
 • má ráda změny a není pro nic pevného (ani pro pevný partnerský vztah)
 • je ochotná riskovat
 • má dobrou logiku a výmluvnost, ráda komunikuje s lidmi
 • je neustále ve spěchu a na cestách
 • věnuje se hodně svému vzhledu a zdraví
 • má ráda úspěch a ocenění, má zájem o stále nové věci, je zvídavá a má jasno v tom, co chce

Zápory:

 • nesnáší, když se jí říká, co má dělat
 • je přelétavá jako motýl
 • je povrchní a netrpělivá, nesnáší nudu
 • je neurotická a uzavřená do sebe, náladová, nedůtklivá a konfliktní
 • když se jí to hodí, uchyluje se ke lži a podvodu, aby docílila svého
 • v rozčilení je hrubá a podrážděná, své názory vnucuje druhým
 • je nestálá a často propadá stresu
 • pozor na záludnost ve vztazích

Ideální povolání:

 • pracovník marketingu a reklamy, obchodník, novinář, učitel, psycholog, práce na PC…

Nemoci:

 • chronické rýmy, záněty vedlejších nosních dutin, nervový metabolismus, nemoci spojení s krkem, ledviny, bolesti hlavy, kožní problémy, časté chřipky…

6. den narození = HARMONIE = Šestka je  číslem smyslu pro krásu, estetiku a mateřství.  Šest dní tvoří Bůh svět a šest dní se má pracovat podle Desatera. Někdy je šestka prostě jen zdvojenou trojkou. Někdy ale může být šestka také rozpůlenou či “přelomenou” dvanáctkou (polovina roku). Taková půlená, “přelomená” čísla bývají neblahá, srov. “číslo šelmy – 666” ve Zjevení (je považováno za číslo ďábla, satanismu a Antikrista). Šestka je symbolem splněných tužeb, klidu a spokojenosti

Lidé s šestkou dne narození nebo číslem osudu milují bohatství, zajištění, perspektivu. Ještě ani nestačí jedno dílo dokončit, už se vrhají na jiné, aby neměli tzv. “prostoje. Co začnou, zpravidla dokončí. Jsou však značně závislí na druhých, ale mají obrovskou schopnost se vždy a všemu přizpůsobit.

Klady:

 • tato osoba potřebuje lásku a teplo domova, dělá tedy vše proto, aby dosáhla této harmonie
 • je stálá, hledá partnera na celý život
 • je laskavá, citlivá, ohleduplná a bezelstná
 • miluje lidi a hlavně svojí rodinu (rodiče, děti, manžela…)
 • má hodně přátel, je spravedlivá a vnímavá
 • je jemná a má vřelý hlas
 • miluje romantiku, luxus a krásu
 • má umělecké nadání, je ráda ve společnosti krásných lidí
 • obvykle je domácím typem

Zápory:

 • je tajnůstkářská
 • partnera hledá obtížně, protože má vysoké nároky. Často je to právě ona, kdo dává podněty k rozchodu
 • má nedostatek sebedůvěry
 • má sklon k lenosti
 • umí být pomstychtivá a ve stresu i nebezpečná

Ideální povolání:

 • výtvarník, kosmetička, film, fotografie, návrhářství, lékař, zdrav. sestra, zpěvák, umělec…

Nemoci:

 • emoce, stres, vyčerpání, hormonální potíže, plicní nemoci, neplodnost nebo snížená plodnost, ledviny, zácpy…

7. den narození = ZKUŠENOST = Sedmička je číslo velice významné. Je považováno za magické, šťastné a tajemné. Astronomicky je to počet dnů jedné měsíční fáze. Podobně jako trojku ji najdeme téměř ve všech náboženských systémech, a ovšem i její symbolika je rozmanitá a rozsáhlá. Podle Bible Bůh stvořil svět v sedmi “dnech”. Je to tedy číslo naprosté dokonalosti.  Také v Novém zákoně vládne sedmička: Z posedlé vyhnal Ježíš sedm ďáblů, o sedmé hodině opadla horečka uzdraveného, sedm proseb má modlitba Páně…Lidský vývoj je rozdělen do sedmi úseků a po sedmi letech – v sedmi letech je růst druhých zubů, ve čtrnácti pohlavní zrání, v jedna dvaceti je ukončen tělesný růst, ve 49 je vrchol tělesného a duševního vývoje…

Lidé se sedmičkou dne narození nebo číslem osudu, to nemají lehké. Jsou neustále zasnění a melancholičtí, často jsou mezi nimi beznadějní “pijáci”. Svůj temperament neumí příliš využít, mají sklony k dramatičnosti, jsou snílkové. Často působí jako lidé, kteří na tento svět přišli tak nějak omylem. Ale jejich hluboké myšlenky z nich dělají mimořádné umělce, především básníky, dramatiky, spisovatele… Přináší na tento svět nové pohledy, nová hnutí a nové směry.

Klady:

 • má dar naslouchat vnitřnímu hlasu
 • je citlivý , vnímavý, duchovní povahy, dobrosrdečný, romantantický
 • pro život potřebuje životního partnera
 • má vztah k životnímu prostředí a k ekologii a k medicíně
 • rád pomáhá druhým, často se stává aktivistou
 • má sklon k umění
 • je to osoba přátelská a přitažlivá pro opačné pohlaví
 • špatně snáší hlupáky, pokrytce a nepoctivost

Zápory:

 • snaha vše si vyzkoušet na vlastní kůži a nedbá rad a varování těch, kteří s tím již mají zkušenosti
 • je bezhlavá, úzkostná a často značně naivní
 • nerealisticky vnímá svého partnera
 • sklony k intrikám, jež vedou ke zničení druhého
 • neklidná, roztěkaná, prospěchářská
 • nikdy neodpouští
 • rychle mění své názory
 • často zbytečně plýtvá energií, časem i penězi
 • příliš nepřemýšlí a neplánuje, vše ihned a bez rozmyslu realizuje
 • nemá úctu k práci druhých, nevnímá druhé
 • často trpí depresemi a stresem

Ideální povolání:

 • bankéř, inženýr, léčitel, lékař, zdrav. sestra…

Nemoci:

 • trávení, žaludek, zácpy, zuby, únava, infekce, DNA…

8. den narození = ROVNOVÁHA = Osmička je na rozdíl od důležité sedmičky číslo méně významné. V bibli se vyskytuje převážně v časových údajích. Osmý den je prvý den po sobotě a tedy začátek dalšího týdne, často pak i začátek nového období či nového, lepšího času. Osm lidí bylo zachováno při potopě. S tím snad souvisí, že bylo odedávna považováno za číslo šťastné, ovšem nejen až v bibli. Podle islámu je osm nebí proti sedmi peklům, tím má být naznačeno, že Boží milosrdenství je větší nežli Boží hněv. V Číně je číslu osm přikládán velký význam; znamená také „mnoho“. Ležatá osmička znamená “nekonečno”.

Číslo osm patří géniům, badatelům a vynálezcům, technikům. Tito lidé s číslem osm ve dni narození či číslem osudu jsou předurčeni k velkým věcem, mají vůdčí a velitelské (často až despotické) vlastnosti. Jsou úspěšní a silní, často jsou z nich milionáři.

Klady:

 • tato osoba má vysokou energii, vůdcovské schopnosti a sklony
 • je inteligentní, bystrá a podnikavá
 • má skvělou představivost a obrazotvornost
 • je odolná a pracovitá, trpělivá, pohotová, poctivá a vážná, má pevnou vůli
 • snaží se o materiální bohatství, touží po úspěch

Zápory:

 • nezapomíná křivdy
 • těžko se přizpůsobuje
 • je neústupná, tvrdošíjná
 • pozor na nenasytnost, chamtivost a snahu ovládat druhé
 • ráda kritizuje a klame, je pomstychtivá, vychloubačná
 • skvěle manipuluje s ldmi
 • chybí ji smysl pro humor
 • pozor na alkohol a drogy
 • rozšiřuje pomluvy

Ideální povolání:

 • manažer, ředitel, politik, učitel, účetní…

Nemoci:

 • páteř, hemeroidy, zažívání, nadýmání, revmatismus, plicní nemoci, duševní nemoci, ochrnutí, močové cesty, úrazy…

9. den narození =UVÁŽLIVOST =Devítka je číslem lidskosti, pochopení a soucitu. Je hned po sedmičce druhým šťastným číslem. Je to sice také číslo dokonalosti, ale v poněkud jiném smyslu nežli sedmička, protože je vlastně umocněnou trojkou čili 3 x 3.  Je to tedy vlastně jakási zesílená trojka, povznesená na novou rovinu. Devítka zakončuje  řadu základních jednociferných čísel. V bibli se vyskytuje převážně v časových údajích. Zvláštní význam má  devátá hodina Kristovy smrti. Je to doba hlavní oběti v chrámě. V Řecku měli devítku velice rádi. Symbolizovala  třeba jejich devět Múz. Apollonova lyra měla devět strun. Devítku najdeme i ve staré Číně. Počítalo se tam devět nebí, devět dílů oběti a devět podob, jimiž se projevuje vesmírný řád, zvaný Tao. Devět poschodí mají asijské pagody.

Lidé s devítkou v datu narození nebo číslem osudu jsou univerzální a velice přitažliví. Rodí se jako velcí vědci, herci nebo zpěváci, mají vizionářské schopnosti. Rádi filozofují a životě. Jsou idealisté.

Klady:

 • tato osoba je velice citlivá a uvážlivá. Pravdu řekne až po důkladném zvážení
 • skrývá víc, než je vidět
 • chce zachraňovat svět, hledá hlubší smysl života
 • je ctižádostivá, tvůrčí a mocná, otevřená, upřímná a nezávislá
 • tvrdě a usilovně pracuje
 • je zodpovědná, touží po úspěchu a slávě, ráda se učí
 • má organizační schopnosti
 • má spirituální zaměření
 • dovede odpustit
 • je perfekcionalista
 • je skromná až zakřiknutá
 • všechno řeší hned, nesnáší odklady

Zápory:

 • má sklon k výstřelkům a je hodně vybíravá
 • vše bere příliš vážně
 • někdy je nesnesitelná, hádavá, nedůtklivá, prchlivá, agresivní až krutá
 • ráda riskuje
 • pozor na vnitřní neklid a stres, který může vést k závislostem
 • má sklony k snobismu a kousavým poznámkám

Ideální povolání:

 • učitel, politik, diplomat, poradce, lékař, zdrav. sestra, léčitel, výzkumník

Nemoci:

 • bolesti hlavy, špatný spánek, horní cesty dýchací, svaly, horečky, ekzémy, poruchy sluchu, játra, kosti…

10. den narození = SÍLA = mnoho filozofů považuje číslo deset  za vrchol a dosažení dokonalosti. V rámci  judaismu představuje desítka „množství sjednocené a uspořádané do jednoho celku“. Máme především deset prstů na ruce. S desítkovým systémem souvisí velice starý zvyk, odvádět desetinu příjmu či výtěžku bohům.  Ježíš uzdravil deset malomocných. A na závěr si zopakujme slova Augustina v jednom svém kázání: “Počet deset označuje celou moudrost, označuje věčnost, v desítce je dokonalost naší blaženosti, protože desítka se vrací k prvému.”

Lidé s desítkou dne narození nebo číslem osudu jsou tak trochu kouzelníci. Vytváří most přes propasti, po kterém mohou ostatní dojít k cíli, všechny zachraňují, špatné promění v dobré, usmiřují sváry. Jednička jim pomáhá být velkými vůdci a dosahovat velké cíle. Nula je však brzdí, protože znamená beznaděj a rezignaci, kterou v sobě skrývají (navenek ji příliš ven nepouštějí). Tito lidé nemají co ztratit, ale ani získat. Patří všem a nikomu, chtějí vše a nic. Desítka je číslem úspěchů a možností, ale také zklamání a nezdaru. Žádné z ostatních čísel není tak rozporuplné, tak protichůdné, tak komplikované.

Klady:

 • tato osoba je velice emocionálně silná, nezávislá, soběstačná a hrdá
 • je pracovitá, zásadová a sebevědomá
 • má sklony k vůdcovství (obdobně jako lidé narození prvního)
 • dosahuje úspěchů, tvrdě na sobě pracuje
 • je tvůrčí, oddaná a soucitná
 • nepodléhá náladám, lpí na pocitu vyjíměčnosti
 • vyhýbá se rutině

Zápory:

 • je rezervovaná, uzavřená, samotářská, má málo přátel
 • někdy se odloučí od rodiny
 • je závislá na sedativech, tíhne k závislostem
 • je odtažitá, nadřazená, často neústupná, hádavá
 • někdy má strach a obavu prosazovat své cíle, pokud se o to pokusí a přijde neúspěch, stáhne se do sebe a upadne do depresí

Ideální povolání:

 • bankéř, práce v nadacích, poradce, architekt, modeling, manažer…

Nemoci:

 • cukrovka, krevní tlak, infekce, plísně, stres, vyčerpání…
Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

 Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *