Čísla v mřížce

Čísla v mřížce

a

Jedničky

 • žádná jednička ⇒ jedničky jsou číslem inteligence a schopnosti slovního vyjádření citů a pocitů. Tato energie tak může  chybět lidem narozeným po roce 2000. Tito lidé budou muset hledat nová východiska pro možnost vyjádření svých citů a pocitů. Budou sice projevovat zvýšenou vnímavost vůči potřebám druhých (to jim bude umožňovat dvojka), ale chybějící jednička způsobí, že svoje vlastní problémy budou držet hodně “pod pokličkou”. Budou v oblasti citů působit jako “nemluvové” a “bručouni”. Na otázku “Máš mě rád” jen stěží jednoslovně odpoví, ale sami od sebe se vyjadřovat nebudou.  To ale samozřejmě neznamená, že takový člověk není citlivý (o citlivosti rozhodují sedmičky, nikoli jedničky). Také inteligence bude muset nepatrně ustoupit, aby udělala místo dvojce, tedy intuici a citům.
 • jedna jednička ⇒ člověk s jednou jedničkou nemá potíže plně vyjádřit svůj cit a pocity slovy. Na rozdíl od lidí bez jedničky se dokáže  otevřít a říct, co cítí, ale ne všem. Pouze osobám, kterým plně důvěřuje a na kterých mu záleží, umí romanticky vyjádřit své city, ale i v těchto případech to bude občas chtít čas. Tento člověk toho sice moc nenamluví, ale věřte, že je velice milující a  inteligentní a často má vůdcovské sklony.
 • dvě jedničky ⇒ tato osoba má dost jedničkové energie na to, aby uměla velice dobře vyjádřit své city a emoce slovy, ale při rozhovoru není dobré ji přerušovat. Nemá to ráda. Buď vybuchne, nebo se urazí a uzavře se do sebe.
 • tři jedničky ⇒ osoba se třemi jedničkami je rozený “mluvka”. Mluví a mluví, ale nenechte se mýlit. Mluví o všem možném, jenom ne o sobě a o svých citech a pocitech.  Tato osoba je velice citlivá, slovy však nechce vyjádřit to, co cítí, a proto si často udržuje v této oblasti odstup. Na otázku “Máš mě rád” dostanete dlouhý monolog na téma láska a city, ale po několika minutách nebudete vědět víc, než už jste věděli. Dostat z této osoby jasné ANO nebo jasné NE se vám nepodaří.
 • čtyři a více jedniček ⇒ tento člověk má velké vyjadřovací potíže. Mluví příliš, co na srdci, to na jazyku. Rychleji mluví než myslí a to ho přivádí do dost velkých potíží. Když zjistí, že “přestřelil”, řekl co neměl, reaguje neadekvátně. Potom je velice výbušný, vztahovačný, žárlivý, hádavý, výstřední a krajně přecitlivělý. Pozor u něho na alkohol, léky a drogy. Všeho moc škodí, jak vidíte, ani energie “slov” není dobré mít mnoho.

Dvojky

 • žádná dvojka ⇒ dvojka je číslo citů a emocí, které v případě absence tohoto čísla, budou tedy chybět. Taková osoba bude hodnotit věci a situace pouze ze svého (většinou praktického) prvního pohledu.
 • jedna dvojka ⇒ osoba s jednou dvojkou bude citlivá a laskavá. Bude poslouchat svůj vnitřní hlas.
 • dvě dvojky ⇒ znásobují city a pocity, prohlubují emoce. Taková osoba bude velice přátelská, empatická, schopná vžít se do druhého. Bude ochotná ke spolupráci. Dovede vytvořit velmi pevné přátelství a bude skvělým milencem.
 • tři a více dvojek ⇒ velký obsah citové energie povede k výbuchům hněvu a pláče. Emoce mohou být velice rozkolísané, hned pocity obrovského štěstí, hned zase pocity velkého zklamání. Ve vztazích jsou tito lidé nestálí a nevyrovnaní. Mívají často pocity křivdy, jsou urážliví a přecitlivělí. Neuspořádané partnerské vztahy je ničí.   Mají umělecké sklony.

Trojky

 • žádná trojka ⇒ trojka je číslem představivosti a postřehu, a právě s tím mají lidé bez trojky potíže. Takoví lidé mají problém s orientací a se soustředěním se na činnosti, které dělají.
 • jedna trojka ⇒ lidé s jednou trojkou již chápou abstraktní pojmy a mají dobře vyvinutý postřeh. Jejich skvělá představivost jim zase pomáhá s učením. Také  se umí dobře oblékat a mohou mít i osobité umělecké nadání především ve výtvarné či tvořivé sféře (keramika, sklářství, šperkařství atd.)
 • dvě trojky ⇒ dvě trojky přináší lidem energii v podobě skvělého logického myšlení a dedukce. Tito lidé jsou schopni vidět daleko dopředu. Mají umělecký talent a jsou velmi originální. Jejich problémem je kázeň a týmová páce. Raději pracují sami, protože jenom tak dokonale vyniknou jejich schopnosti
 • tři a více trojek ⇒ energie postřehu a představivosti je zde již tak veliká, že může přinášet řadu problémů. Tito lidé jsou velice výstřední, mnohostranně nadaní, ale rádi svými díly a činy šokují své okolí. Mívají zmatek ve svém životě, jsou nesoustředění a nestálí (v oblasti práce i ve střídání partnerů). Na straně druhé jim nic neunikne, mají oči a uši všude.

Čtyřky

 • žádná čtyřka ⇒ čtyřka je číslem zručnosti a asertivity (komunikační schopnosti se správně a klidně vyjadřovat, přijímat cizí i své názory). Takže právě tyto dvě důležité schopnosti jsou těmto lidem odepřeny. V životě bude potřebné se naučit více trpělivosti a ve vypjatých situacích i toleranci vůči ostatním. Je třeba se učit také praktičnost.
 • jedna čtyřka ⇒ jedna čtyřka přináší osobám zručnost a praktičnost. Tito lidé se snaží být dokonalí, někdy až puntičkářští. Mají dostatek sebedůvěry a umí jednat s lidmi.
 • dvě čtyřky ⇒ značí touhu po dokonalosti, opravdovou, až geniální zručnost a a skvělé sebeovládání se
 • tři a více čtyřek ⇒ tito lidé nesnáší nezdar, jsou perfekcionisté. Vyžadují dokonalost i po druhých. Často  až sekýrují a vztekají se. Jsou posedlí prací a často pracují až do fyzického vyčerpání. Dělají scény. Mají strach ze změn.

Pětky

 • žádná pětka ⇒ pětky jsou číslem symbolizujícím  citovou hloubku a vůli. Osoba, která energii pětky postrádá má jen málo pohnutek k dosažení svého cíle, a proto je potřeba se naučit dělat vždy jen jednu činnost a teprve pak začít další, jinak bude vznikat vnitřní napětí. Díky slabé vůli nedovede tento člověk plně využít své nadání, i když k tomu bude mít značnou příležitost.
 • jedna pětka ⇒ tato osoba má na lidi téměř magický vliv. Je aktivní a cílevědomá, co si zamane, to dokáže. Umí být citlivá a vžít se do pocitů druhých
 • dvě pětky ⇒ energie dvou pětek je zesílená, což ještě pevnou vůli a odhodlanost  zintenzivňuje. Na druhé straně mohou být tito lidé značně přecitlivělí až hysteričtí. Pokud jsou v nevyrovnaném citovém rozpoložení, mohou jednak neuváženě.
 • tři a více pětek ⇒ tyto osoby jsou velice houževnaté a vždy dosáhnou toho, co si zamanou, ať to stojí co to stojí. Někdy jdou i tzv. “přes mrtvoly”, pokud něco chtějí. Narůstá u nich citová intenzita a je velice obtížné se udržet pod kontrolou. Jsou velice výbušní, panovační a vzteklí. Jsou impulzivní. Při správném neuvolnění této energie působí pětky až destruktivně.

Šestky

 • žádná šestka ⇒ šestky přináší lásku ke kráse, domovu a rodině a také značí obchodní dovednosti. Je tedy jasné, co osobám bez šestek chybí. Tyto osoby mají k rodičům značně vlažný stav, ale někdy se tento problém může týkat pouze jednoho z rodičů. K druhému rodiči mohou mít tyto osoby naopak vztah velice hluboký. V rodinných vztazích a záležitostech jsou tito lidé značně nestálí, raději vedou osamocený život plný práce, cestování a dobrodružství. Pokud už rodinu založí, nemají to jejich partneři s nimi lehké. Lidé bez šestky jsou nesystematičtí, a proto by si měli hledat nějaké pomůcky a “berličky”, které jim tento problém pomohou vyřešit.
 • jedna šestka ⇒ tato osoba je ideálním partnerem pro rodinný život! Takový člověk dovede ocenit krásu a domov. Chce po sobě něco zanechat. Má blízký vztah k rodičům, přátelům, dětem a k domovu. Špatně snáší prostředí bez vřelosti. Pro svůj život potřebuje mazlení a něhu. Obvykle má vynikající paměť. Je skvělým obchodníkem, prodá každému vše, co chce.
 • dvě šestky ⇒ pro tuto osobu je rodina všechno. Případný rozpad rodiny (ať už rozvod rodičů či vlastní) obtížně zvládá. V takových případech mohou přijít velice závažné psychické problémy, deprese až sebevražda. pokud je rodina úplná, tyto osoby ji věrně milují, ale pozor na to, že tato intenzivní láska může ostatní členy značně omezovat až terorizovat.
 • tři a více šestek ⇒ lidé s mnoha šestkami jsou velice inteligentní, mají obchodní talent, ale  příliš si nevěří. Především se tato malá sebedůvěra odráží v citové oblasti. Jsou přecitlivělí, obtížně navazují milostné vztahy (někdy i přátelství) a svůj stres léčí velice často alkoholem, léky, drogami a alkoholem.

Sedmičky

 • žádná sedmička ⇒ sedmička je též číslem citů, přináší energii v oblasti pochopení a účasti k druhým,takže je jasné, co osobám bez této energie chybí. Tyto osoby se jen velice obtížně umí vžít do starostí či radostí druhých, proto mohou být tito lidé velice osamělí. Rádi by se s ostatními družili, ale protože často působí “studeně” a odtažitě, nemívají to lehké. Na veřejnosti trpí trémou, neumí veřejně vystupovat a nejsou příliš šťastní ve velkém kolektivu. Ve vedoucích pozicích mohou sice dosahovat značných úspěchů, ale příliš oblíbení nebývají.
 • jedna sedmička ⇒ tato osoba je velice citlivá a chápavá. Dovede se dobře vcítit do druhého. Má léčitelské schopnosti, ale není příliš praktická. Miluje společnost lidí, je věrným kamarádem i partnerem. Vše chce pocítit na vlastní kůži. Má smysl pro spravedlivost a jen obtížně snáší křivdy
 • dvě sedmičky ⇒ člověk s dvěma sedmičkami to nemá lehké. Intenzivně se vciťuje do starostí druhých a každou jejich starost si bere příliš osobně. Mít starosti všech lidí na svých bedrech však nikdo dlouho neunese. Tito lidé by se měli naučit, že nelze pomoci všem, jinak budou prožívat permanentní stres vedoucí k depresím.
 • tři a více sedmiček ⇒ tato osoba je přecitlivělá a melancholická. Má trýznivé pocity. V lásce i přátelství je jednou dole a jednou nahoře. Ve vztazích je rozkolísaná. Je velice zranitelná, často má pocit, že jsou všichni proti ní. Tento problém léčí alkoholem a drogami. Má nadpřirozené léčitelské a telepatické schopnosti, inklinuje ke zdravé výživě. Často vyznává vegetariánství a veganství, protože se příliš vciťuje do pocitů zvířat, proto je nemůže “sníst”.

Osmičky

 • žádná osmička ⇒ toto číslo přináší logiku a intelekt. Samozřejmě nelze říct, že lidé bez osmičky nejsou inteligentní, ale popravdě řečeno, studijními typy asi nebudou (pokud jim tuto chybějící energii dostatečně nenahradí jiné energie, např. trojka svým postřehem, jednička svými vyjadřovacími či devítka svými analytickými schopnostmi). Logické myšlení bude dělat těmto osobám značné potíže. Budou si muset najít jiný způsob (nejčastěji paměť), aby se s tímto problémem vyrovnali.
 • jedna osmička ⇒ osoba s jednou osmičkou je chytrá, umí racionálně uvažovat, má skvělý cit pro detail. Ráda manipuluje s lidmi, má rozené vůdcovské sklony.
 • dvě osmičky ⇒ energie inteligence a logiky je zdvojená, což přináší dané osobě skvělé možnosti v oblasti matematiky, fyziky a chemie. Tito lidé jsou často vědci, programátoři a také filozofové. Jsou nesmírně chytří a své logických dovednosti umí dobře využít. Často tyto lidi najdete ve vedoucích pozicích.
 • tři a více osmiček ⇒ i zde platí, čeho je moc, toho je příliš. Osoba s takto velkou energií intelektu a logiky má velké potíže s mezilidskými vztahy. Pro ostatní je příliš chytrá, naopak lidé pro tuto osobu jsou příliš “hloupí”. Proto zde může váznout komunikace a tato osoba se může cítit velice osamělá. Navíc je příliš ctižádostivá a jde tvrdě za svým cílem ať to stojí, co to stojí. Má smysl pro detail, je puntičkářská , nezávislá a obratně zachází s penězi. Často je neústupná, bezohledná a má diktátorské sklony.

Devítky

 • žádná devítka ⇒ devítka přináší energii v oblasti duchovna a v analytických dovednostech. Od roku 2000 může mnoha osobám devítka chybět. To bude znamenat, že se svět obrátí k jiným hodnotám. Protože se analytické schopnosti promění v energii dvojek, tedy v energii citů a emocí, budou lidé inklinovat více k přírodě, kráse a umění. Ekologie a přírodní léčitelství bude mít zelenou. A právě takoví budou i lidé postrádající devítku. Sice tito lidé nebudou příliš věřící (chybí číslo duchovna) a analytičtí, ale zato budou díky dvojce více citliví a laskaví.
 • jedna devítka ⇒ lidé s jednou devítkou budou hodně přemýšlet o otázkách duchovna a nadpřirozena, budou neustále hledat a analyzovat odpovědi na otázky “kdo jsem, odkud jsem přišel a kam jdu.” Budou hledat duchovní porozumění a smysl života. Jejich skvělé analytické (logické) schopnosti jim zaručí úspěch v profesní kariéře. Dovedou překonat obtíže vlastním úsilím. Mají velkou zodpovědnost k sobě i k ostatním.
 • dvě devítky ⇒ tyto osoby mají vysokou hladinu mentální energie. Mají vysokou úroveň inteligence. To jim umožňuje shromažďovat vědomosti, třídit své poznatky a dobře je pak využít na poli výzkumu, diagnostiky, v knihovnictví či při práci s počítači. Ačkoli se na první pohled mohou tito lidé jevit jako klidní a vyrovnaní, ve skutečnosti tomu tak není. Více devítek přináší nervové napětí a sklon k tomu, aby mysl ovládala člověka a ne aby člověk ovládal svoji mysl. Nedůležité detaily, které se v hlavě točí jako stále se opakující gramofonová deska, tak mohou vyvolat stavy nespavosti a stresu. Myšlenková kázeň a relaxace je pro tyto lidi téměř životně důležitá.
 • tři a více devítek ⇒ tito lidé jsou velice složitými bytostmi. Mají obtížnou povahu plnou vnitřního neklidu a napětí. Jsou výbušní, vznětlivý a vztahovační. Za toto jejich chování může příliš velká mentální energie. Tyto osoby nemají chvilku oddechu, jejich nepokojná mysl je nutí neustále o všem dokola a dokola přemýšlet, všechno analyzovat. I na jednoduchou otázku hledají příliš složitou odpověď. Již předem si vymýšlejí nejrůznější (často černé) scénáře možných situací. Hledají a řeší problémy ještě dřív, než vůbec začnou. Pokud “vymyšlený”  problém nenastane, oddychnou si jen na malou chviličku a už zase vymýšlí problém nový. Sice mají skvělé analytické schopnosti, ale ty mohou být občas spíš na překážku. Všeho moc škodí. Skvělým způsobem, jak nežádoucí energii zmírnit, je hodně sportovat a relaxovat.

Nula

Nula se v numerologii vyjadřuje jako “zero”, což znamená pustý nebo prázdný. V mnoha náboženství byla nula symbolem boha a samé podstaty života. Nula se rovněž používá ke znázornění ustavičného pohybu pozemských cyklů. Přisuzuje se jí význam spojený s inspirací a věčným koloběhem života. V numerologické mřížce však budete hledat nulu marně. To ale samozřejmě neznamená, že nula neexistuje a že nemá v mřížce své místo. Právě naopak. V numerologii je nula velice důležitým číslem. Najdete ji vždy vedle nějakého čísla. A právě sem nula patří. Tomuto sousednímu číslu, vedle kterého stojí, dává ještě větší sílu a energii. Zvyšuje tak potenciál svého “souseda”. Ve vědě přináší pokrok, v oblasti duchovna představuje “okénko do duše”. Přináší lidem inspiraci a větší sílu zdolávat překážky. Kdykoli se nula objeví v datu narození, neprojeví se  ihned, jako její soused, ale vždy umožní zvýšit potenciál dané oblasti a “otevře oči” vyššímu učení. Např. pokud se nula objeví vedle jedničky, posiluje originalitu a nezávislost jedničky. Vedle dvojky se stává hojivou mocí, mohutnou inspirací. Zvyšuje schopnost intuice a senzibilitu. Umocňuje potřebu harmonie, míru a spolupráce. To bude samozřejmě velice pozitivní pro osoby narozené po roce 2000. Může to přinést světu větší snahu pro zachování míru ve světě. To se ale samozřejmě neprojeví hned, ale teprve až se tyto děti stanou dospělými osobami. Nula vedle trojky posílí mentální vnímavost a výsledkem bude pronikavá inteligence. Takovým lidem nula dodává zvýšenou představivost a schopnost pojmového myšlení. Vedle čtyřky se nula stává vysoce praktickým číslem.Větší odhodlanost a pevnost dává lidem nula vedle pětky. Nula vedle šestky zvyšuje schopnost tvořit a také dodává větší touhu po lásce a romantice. Sedmička vedle nuly násobí duchovní porozumění, vedle osmičky zase logický úsudek. Vedle devítky nula posiluje seriozní přístup k životu. Toto je samozřejmě jen velice stručný nástin toho, co přináší nula. Toto číslo neposiluje pouze klady dané energie, ale také její zápory. Takže všichni ti, kteří máte ve svém narození NULU a nevíte, kam ji v numerologické mřížce napsat, si ji můžete tužkou naznačit vedle čísla, vedle kterého stojí. Např. lidé narození 10. dne v měsíci si ji naznačí vedle jedničky, lidé narození 20. dne v měsíci vedle dvojky atd. Do klasické mřížky se však nula ve skutečnosti nezapisuje.  Kliknutím na tabulku ji zvětšíte.

IMG_0004_PerfectPhoto.cz_2018-05-18 08_22_04

Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

 Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *