21. až 31. Den narození

21. až 31. Den narození

21. den narození = POCHOPENÍ = Dvacet jednička je číslem vesmíru, jednoty a řádu. Číslo 21 se skládá ze dvou čísel s širokou symbolickou platností:  ze ztrojené  sedmičky, což tomuto číslu propůjčuje zcela zvláštní charakter a silnou energii. Ve Starém zákoně se objevuje 21 dokonalostí moudrosti. 

Klady:

 • tato osoba má velký potenciál
 • umí být velice laskavá, citlivá a tolerantní
 • snaží se chápat druhé, je společenská a diplomatická
 • ideální práce pro ni je ta, kde může uplatnit své vynikající komunikační a organizátorské schopnosti
 • umí se prosadit, takže dosáhne dobrého postavení v zaměstnání
 • je optimista s pozitivním přístupem k životu
 • řídí se instinktem
 • má ráda úspěch a líbí se jí přijímat nové, těžké výzvy

Zápory:

 • někdy až příliš lpí na rodině
 • pro zájmy druhých nevidí sebe
 • má nedostatek sebedůvěry, i když je úspěšná
 • je hněvivá, má sklon ke snadnému rozzlobení se
 • pozor na střídání nálad, na nadřazenost a konfrontace, vyvolávání sporů a chamtivost

Ideální povolání:

 • podnikatel, vyjednavač, správce majetku, kuchař, umělec, fyzioterapeut…

Nemoci:

 • kožní problémy, alergie, astma, stres, hormonální poruchy, svalové problémy…

22. den narození = VYTRVALOST = Číslo 22 bývá většinou číslem síly a úspěchu. Skládá ze dvou dvojek čímž se atributy čísla 2 zesilují. Číslo 2 se vztahuje k  božskému smyslu, k účelu života a k životnímu poslání. Jedná se o číslo mistrovské a magické.

Klady:

 • tato osoba je citlivá a laskavá
 • potřebuje ke svému životu partnera (zesílená dvojka znamená zesílenou potřebu sdílet)
 • je praktická a důkladná, metodická a má skvělé organizační schopnosti
 • ve svém povolání je výkonná a přesná, úspěšná je především v politice a podnikání
 • důležitou roli hraje materiální zajištění a rodina
 • vyhovuje jí rutinní činnost, řád a pravidelnost
 • nemá ráda velké a dramatické změny

Zápory:

 • má sklon k hromadní materiálních hodnot a k nereálnosti
 • potřebuje pocit jistoty, pokud ho nemá, trpí výbuchy emocí (zlost, agrese, vztek, pláč, hysterie)
 • je umíněná a neústupná, což ji dělá potíže v partnerském vztahu (problémy v manželství)
 • má potřebu manipulovat s druhými, je nedůtklivá, krutá a pokud potřebuje, tak i nečestná
 • je necitlivá k potřebám druhých
 • je zranitelná

Ideální povolání:

 • poradce, terapeut, zdravotník, lékař, zemědělec, politik, stavitel…

Nemoci:

 • plíce, kůže, ruce…

23. den narození = SAMOSTATNOST = lidé zrození v tento den si v sobě nesou dvojku a trojku, tedy především intuici a mentální postřeh. Jinak však toto číslo žádný zvláštní historický ani mystický význam nemá. Snad jen to, že 23 ranami byl zavražděn Gaius Julius Ceasar

Klady:

 • tato osoba se nedá snadno zmanipulovat a ovlivňovat
 • žije si svůj vlastní život
 • projevuje se jako osoba toužící po volnosti a svobodě, ale nenechte se klamat, partnera velice potřebuje a touží po něm
 • je citlivá, něžná, milá a chce být milovaná
 • je chápavá, bystrá a společenská
 • je pracovitá, má důvtip a inteligenci, často je velice populární a slavná
 • projevují se u ní výjimečné schopnosti

Zápory:

 • někdy se chová dětinsky a má sklon k nepořádku
 • city skrývá před ostatními, je snílkem
 • často pracuje až do úplné vyčerpanosti, což se jí podepisuje na zdravotním stavu
 • někdy je obtížné jí porozumět, má ošidnou povahu
 • nedá se s ní jednat o věcech, které neodpovídají její představě
 • má hluboký vztah ke svému majetku, ale k lidem je to již poněkud horší
 • je sobecká a výbušná, utíká před vlastní zodpovědností, ve vztazích je nestálá a přelétavá (vinu za ukončený vztah nese v jejích očích samozřejmě vždy partner)

Ideální povolání:

 • advokát, právník, pečovatel, pracovník služeb, prodejce zboží, marketing a reklama, učitel, účetní, instruktor…

Nemoci:

 • štítná žláza, dýchací potíže, bolesti v krku, ekzémy, alergie, stres…

24. den narození = PŘÍVĚTIVOST = o je zdvojená a tedy znásobená, zesílená dvanáctka, která je vnímána jako sluneční číslo. Den má 24 hodin. Ve Zjevení Janově se mluví často o 24 starcích, sedících na 24 trůnech, jejichž úkolem je klanět se Bohu. Jsou tedy ztělesněním  církve a vůbec té oblasti, která ustavičně vzdává čest Bohu. 

Klady:

 • tato osoba je velice kamarádská, ochotná, velkorysá a starostlivá
 • je citlivá, něžná, štědrá a laskavá
 • má metodický a praktický přístup k práci
 • má ráda harmonii a krásu
 • velmi důležitá je po tuto osobu rodina
 • je vytrvalá a má skvělé organizátorské schopnost, je rozeným vůdcem
 • je systematická a výkonná, praktická, pilná a konstruktivní
 • snaží se pomáhat druhým
 • je romantik se sklonem k hudbě a umění

Zápory:

 • je přesvědčená, že vše má svůj čas, proto nikam nespěchá (ani v práci)
 • má sklon oddalovat problémy
 • zodpovědnost a práci bere až příliš vážně
 • lpí na blahobytu a na prestižním zaměstnání
 • často se víc jak na sebe spoléhá na druhé
 • pozor na práci pod vlivem stresu
 • je unáhlená, hněvivá, trpí nedostatkem jistoty a sebedůvěry
 • je tajnůstkář
 • má výbuchy emocí : hněvu,agrese, pláče, depresí, je náladová a často bez zjevného důvodu rozmrzelá
 • někdy je pasivní až líná a nezodpovědná

Ideální povolání:

 • diplomat, právník, poradce, umělec, geolog, archeolog, historik, spisovatel, herec…

Nemoci:

 • problémy se sluchem, dýchací cesty, zažívací potíže, stres, deprese…

25. den narození = NENÁROČNOST = v biblické oblasti je to číslo jedné lidské generace. Proto také levítové začínali svou službu u stánku či v chrámě ve 25 letech a v 50 ji končili. Také řada králů nastoupila na trůn právě v 25 letech.

Klady:

 • tato osoba je velice skromná a nenáročná
 • je citlivá, laskavá a pro svůj život potřebuje stabilního partnera
 • je tvořivá, zábavná a má sklon k umění
 • má neuvěřitelnou představivost a nadání
 • má ráda bohatství (často ho získává výhodným sňatkem nebo dědictvím)
 • ráda komunikuje s lidmi, často i prostřednictvím PC a telefonu
 • umí naslouchat druhým, je velice společenská, intuitivní a přitažlivá
 • je praktická a trpělivá, má smysl pro detail
 • skvěle dovede využít všechny příležitosti a nabídky, které dostane

Zápory:

 • má často zmatek ve svém životě, někdy reaguje velice nepředvídatelně
 • vše si chce vyzkoušet na vlastní kůži
 • má snahu odkládat vše, co odložit jde
 • je přehnaně emocionální a nerozhodná
 • nedovede čelit stresovým situacím
 • často má obtížné dětsvtí
 • je roztěkaná, nestálá, projevuje se u ní dvojakost a nejasnost
 • je přehnaně náladová, zlostná, pociťuje ublíženost, myslí hodně na sebe
 • bojí se změn
 • pozor na závislost na druhých a především pak na závislost na komunikačních technologiích ( na mobilech, internetových komunikačních sítích atd.)

Ideální povolání:

 • obchodník, reklama, cestovní ruch, novinář, moderátor, učitel, psycholog, terapeut, finančník…

Nemoci:

 • ekzémy, zažívací potíže, astma, štítná žláza, kožní poruchy…

26. den narození = PRŮRAZNOST = 26 písmen má latinská abeceda. Jinak toto číslo žádný zvláštní význam nemá.

Klady:

 • tato osoba má velkou vnitřní sílu, která ji umožňuje překonávat všechny potíže
 • má organizátorské a vůdčí schopnosti
 • vyznačuje se pronikavým úsudkem, nic jí neunikne
 • je bystrá, ctižádostivá a velkorysá
 • je zároveň citlivá, chápavá a laskavá
 • je nezávislá, houževnatá, pracovitá a úspěšná
 • ve zralém věku často dosáhne na vedoucí a vrcholné postavení v práci
 • kariéra, úspěch a materiální zabezpečení je pro tuto osobu velice důležité
 • touží po citovém bezpečí, je mírná, šlechetná a podporuje druhé

Zápory:

 • potřebuje, aby o ni druzí projevovali zájem, aby byla v očích lidí skvělá a jedinečná
 • je závislá na druhých, jejich názor je pro ni vším
 • je příliš horlivá a posedlá svými pocity, vše bere až příliš vážně
 • má problémy s výběrem partnera, měla by být v tomto ohledu opatrnější
 • je arogantní, krutá a mstivá, pokud se jí někdo znelíbí, pokud jí někdo ublíží
 • ve vedoucím postavení bývá až nesnesitelná, pyšná a agresivní

Ideální povolání:

 • diplomat, sociální pracovník, práce s dětmi nebo zvířaty, pečovatel, obchodník, asistent…

Nemoci:

 • páteř, kolena, hormonální poruchy, plíce, vzácné nemoci (malárie…)

27. den narození = SVĚDOMITOST =přesně tolik dní trvala od časů egyptské 20. dynastie hlavní slavnost boha Amuna v Thébách. A dvacátý sedmý den po velké potopě světa oschla země. 27 knih má Nový zákon. 

Klady:

 • tato osoba je pragmatická a konzervativní, nepodléhá novým směrům
 • vyhýbá se povrchním vztahům
 • je podnikavá, umí prosadit své nápady a plány
 • velmi důležitou roli pro ni hraje partner, rodina a domov
 • cítí se dobře v přírodě
 • je chápavá, citlivá a intuitivní, je bystrá a ráda pomáhá druhým
 • neustále hledá smysl života
 • touží získat bohatství, často se jí to i podaří

Zápory:

 • sama sebe trestá, myslí si, že je k ničemu, má sklon k sebemrzačení se a k sebevraždám
 • pozor na závislosti na alkohol, léky a drogy
 • pozor na nervové zhroucení a úzkostné stavy
 • tato osoba neustále hluboce prožívá zklamání ze všeho kolem ní (ze vztahů, z práce, ze sebe sama)
 • velmi snadno podléhá iluzím, je naivní a vše bere příliš vážně
 • je náladová, zranitelná a uzavřená, je nerozhodná a má sklon kritizovat druhé

Ideální povolání:

 • lékař, zdrav. sestra, učitel, duchovní, léčitel, výtvarník, umělec, návrhář, úředník…

Nemoci:

 • plíce, bolest hlavy, cukrovka, kožní problémy…

28. den narození = ROZPORNOST = za 28 dní proběhnou všechny čtyři jeho fáze měsíce. 28 je také počet písmen arabské abecedy. A 28 je počet let v jednom cyklu gregoriánského kalendáře.

Klady:

 • tato osoba se řídí citem i rozumem, je nezávislá a snaží se vždy uspět
 • důležitá je pro ni rodina
 • má smysl pro humor
 • ráda má vše pod svojí kontrolou
 • rozhoduje se sama za sebe, brání práva svoje i druhých
 • je milující, starostlivá a vřelá
 • má velké množství přátel a známostí
 • má zájem o vše nové, moderní a pokrokové
 • má skvělé vlohy pro podnikání, rychle se rozhoduje a je chápavá
 • nelze ji nijak omezovat a k něčemu nutit

Zápory:

 • tato osoba bývá často konfliktní a dominantní
 • mohou se u ní projevovat stavy osamělosti, uzavřenosti a přecitlivělosti
 • je tvrdohlavá, impulzivní, prchlivá, agresivní, je nositelem hněvu a zášti
 • pozor na diktátorské sklony
 • uráží a sekýruje druhé, je nepřizpůsobivá a nepříjemná

Ideální povolání:

 • úředník, voják, novinář, bankéř, manažer…

Nemoci:

 • ledviny, močové cesty, hlava…

29. den narození = NEPŘEHLEDNOST = 29 znaků, především bílých skvrn, musel mít na sobě černý býk, měl-li být v Egyptě uznán za Apise (býčí božstvo). V nejstarších dobách byl tento býk považován za ztělesnění božské plodnosti. Proto podle představ velké magie byl veden po polích a tím se pole stala plodná. V historii a bibli se pak číslovka 29 vyskytuje jen ve výčtech, tedy vesměs bez symbolického významu.

Klady:

 • tato osoba má dar mimosmyslového vnímání, je citlivá a vnímavá
 • má schopnost vidět pravdu a moudrost
 • vyniká myšlenkovými postupy, je pro ni důležitá duchovní činnost
 • je pracovitá, vynalézavá a vytrvalá
 • po stránce hmotného zabezpečení bývá většinou úspěšná
 • má mnoho nápadů a silnou intuici
 • má logické uvažování a je bystrá
 • snadno navazuje nové kontakty

Zápory:

 • měla by se vyhýbat nudě a výstřednosti
 •  ráda otupuje svoje smysly alkoholem a drogami
 • je tajnůstkářská a uzavřená
 • má vysoké nároky na druhé, což vede k častým hádkám a konfrontacím
 • v manželství bývá často nestálá, výbušná a má pocity osamění a nepochopení
 • má snahu manipulovat s jinými
 • pohlcuje ji strach ze ztráty materiálních hodnot

Ideální povolání:

 • vyjednavač, pečovatel, charita, podnikatel, umělec, herec…

Nemoci:

 • infekce horních cest dýchacích, cukrovka, bolesti hlavy a břicha, stres…

30. den narození = RÁZNOST = je číslo důležité, a to hned v několika oblastech: 30 dnů, 30 roků, 30 mužů a 30 stříbrných. Ve staré Mezopotámii byla třicítka číslem boha měsíce Sina. Třicet dní je i v bibli doba velice neblahé lhůty, kdy po třiceti dnech vstupuje v platnost královské nařízení, podle něhož byl Daniel předhozen lvům. Třicet dní truchlili Izraelští na poušti pro Arona  a později pro Mojžíše. V katolické církvi je zvykem slavit právě po třiceti dnech zádušní mši za mrtvého. Třicet let je doba zralé dospělosti – na rozdíl od 25, o nichž jsme si již řekli, že to je  číslo generace. 

Klady:

 • tato osoba vyniká tvůrčí představivostí a pronikavou bystrostí
 • nejdřív myslí, teprve potom jedná
 • má radikální názory na život
 • je vynalézavá, má své kouzlo
 • tvrdě pracuje, protože materiální zabezpečení je pro ni až na prvním místě
 • dělá mnoho věcí najednou
 • má filozofický způsob myšlení
 • pomáhá trpícím, je přátelská, vřelá se smyslem pro humor
 • je společenská a temperamentní, činorodá. přizpůsobivá a tvořivá
 • ráda spí
 • nepřipouští si prohru

Zápory:

 • chce být vždy středem pozornosti a je proto často výstřední
 • často mrhá svojí energií, nedokončí to, co začala
 • druhé sráží svojí neustálou kritikou
 • je to složitá osobnost, není snadné jí pochopit
 • v některých situacích se chová jako tyran, má ostrý jazyk a je vypočítavá
 • má sklony manipulovat s druhými
 • necítí soucit, bývá povrchní a nesoustředěná
 • pozor na chorobnou žárlivost
 • je nepořádná se sklonem k lenošení
 • je partnersky a sexuálně nevyrovnaná

Ideální povolání:

 • fotograf, umělec, cestovní ruch, návrhář, poradce, manažer…

Nemoci:

 • krevní tlak, zuby, svaly, pozor na poranění a nehody

31. den narození = MOTIVACE = kde nic není, tam ani smrt nebere. Tedy ani žádná skrytá symbolika.

Klady:

 • tato osoba vyniká vysokou mentální bystrostí
 • je nenápadná, inteligentní, přímá, poctivá a velkorysá
 • miluje bohatství a proto dělá vše pro dosažení úspěchu
 • má ráda společnost a ráda komunikuje s inteligentními lidmi
 • je něžná, věrná a ohleduplná
 • má filozofické sklony
 • je zodpovědná, praktická, odvážná a má vůdcovské sklony
 • důležitá je různorodost v její činnost a dobrá komunikace
 • obvykle vystupuje v opozici

Zápory:

 • často nedokončí to, co začala
 • vzdává se svých snů, plánů, ale i vztahů
 • pro dosažení svého se nebojí lhát, klamat a manipulovat
 • je panovačná, využívá bezbrannosti druhých
 • časté jsou pocity osamění, nepochopení a deprese
 • pokud u ní dojde ke zklamání, může se stát naopak velice nespolečenskou a morousovitou osobou
 • pozor na pocity nadřazenosti a své výjimečnosti

Ideální povolání:

 • technik, farmář, zemědělec, sportovec, novinář, léčitel, lékárník, manažer…

Nemoci:

 • krevní oběh, hlava, alergie, svalstvo…
Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se ještě můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *