Numerologie

Numerologie

Zapamatovat si všechny atributy jednotlivých čísel by dalo opravdu pořádný kus práce. Proto bude snazší, když si zapamatujete alespoň ty nejdůležitější z nich. Jakmile je budete umět, automaticky se vám začnou vybavovat i ty zbývající a obraz, který dohromady vytvoří, pak už bude živý a ucelený.

V následující numerologické tabulce vidíte správné rozložení čísel a jejich základní smysl. Kliknutím na tabulku si ji můžete zvětšit.

a

Jak si vytvořit svůj numerologický rozbor krok za krokem:

1. Nakreslete si tuto tabulku:

IMG_0002_PerfectPhoto.cz_2018-05-16 17_37_09

2. Každému číslu patří konkrétní okénko v tabulce, viz. obrázek:

IMG_0003_PerfectPhoto.cz_2018-05-16 17_41_44

3. Vyplňte si svojí numerologickou tabulku. Napište si na kousek papíru datum vašeho narození (den, měsíc, rok) a pak tato čísla vložte do jednotlivých okének tabulky  (viz následující příklady). Kliknutím na tabulku si ji můžete zvětšit:

 AB

4. Každé číslo představuje určitou hladinu energie (viz. první mřížka na začátku tohoto článku, kliknutím na ni si ji zvětšíte):

 •  jedničky = schopnost slovního vyjadřování citů, pocitů a míra inteligence
 • dvojky = schopnost intuice a prožívání citů
 • trojky = schopnost pojmové představivosti, mentálního postřehu a boje o život
 • čtyřky = zručnost, asertivitu a pracovitost
 • pětky = emocionální hloubku a zaujetí, pevnou vůli, kontakt s lidmi
 • šestky = lásku ke kráse, rodině a domovu a také obchodní dovednosti a schopnosti
 • sedmičky = schopnost účasti a pochopení a citová karma
 • osmičky = logiku a intelekt, obrazuschopnost, karma fyzická a materiální
 • devítky = analytické schopnosti a duchovno

Schopnosti chybějících čísel  osobě chybí. Naopak čísla znásobená dané schopnosti posilují. Není to ale samozřejmě tak jednoduché, proto si zde můžete přečíst podrobně, co jednotlivá čísla ve vaší mřížce o vás říkají a také to, co znamená případná  nula ve vašem datu narození.

5. Dále je důležité v mřížce sledovat tzv. plné a prázdné roviny.

Existuje  8 plných rovin, které jsou vodorovné, svislé či šikmé. Význam těchto plných rovin si můžete přečíst zde. Kliknutím na tabulku si ji můžete zvětšit.

e

Existuje také 8 prázdných rovin, které jsou též vodorovné, svislé či šikmé. Význam těchto plných rovin si můžete přečíst zde. Kliknutím na tabulku si ji můžete zvětšit.

 IMG_0008_PerfectPhoto.cz_2018-05-17 21_30_12

6. Dalším důležitým zdrojem informací, které vám tabulka o vás poskytne, jsou tzv. izolovaná čísla. Jsou to čísla, která nemají vedle sebe žádného “souseda”. Izolovaná čísla jsou čtyři (1, 3, 7, 9) a co znamenají si můžete přečíst  zde

IMG_0006_PerfectPhoto.cz_2018-05-17 21_31_57 (1)

7.  Den narození je tím nejdůležitějším ze všech numerologických údajů (po něm je jen o málo důležitější již pouze číslo osudu). Ukazuje nám jak charakteristické vlastnosti, tak i poučení a slabiny, kterých je potřeba se vyvarovat. Číslo dne je tak důležité v numerologii, že o něm mohou být napsány stohy knih a přesto jeho důležitost plně nevyjádří. Číslo dne je velice individualistické a především neměnné  (také se jako jediné ze všech numerologických čísel neredukuje). Pokud bych nyní chtěla u každého čísla dne popsat všechny jeho aspekty, charakterové vlastnosti a možnosti, které toto číslo přináší, zabralo by mi to několik měsíců a mnoho popsaných stránek. Proto se budu snažit vyzdvihnout jen ty nejdůležitější a nejvýraznější. Často je ale důležitá také obecná symbolika daného čísla, která může numerologický význam dokreslit. Např. číslo jedna znamená MONO = tedy jeden (bůh, král, svět nebo taky JÁ jeden), číslo dvě DUO= tedy pár (dualita, protiklad, alternativa)….Zmíněná symbolika čísel je důležitá a hodně vypovídající  především v první desítce. U dvouciferných čísel je pak potřeba sledovat vždy tři aspekty: aspekt prvního čísla, aspekt druhého čísla a pak aspekt obou čísel dohromady. Např. osoby narozené 12. dne v měsíci mají jak vlastnosti jedniček, tak i dvojek, což pro vás ale může být značně matoucí. Jedničky jsou individualisté a dvojky naopak fungují ve dvojici. Jedna a dvě jsou tři, což je číslo souboje tří stran o prvenství. Tři jsou již smečka a ta vůdce potřebuje (pamatujete?=  trojka znamená boj o život).  Z toho jasně vyplývá, že tito lidé mají v sobě kombinaci všech tří typů lidí (jedniček, dvojek i trojek), záleží na konkrétních situacích, ve kterých se právě nachází. Jednička a dvojka spolu prostřednictvím trojky bojuje. A tento vnitřní souboj rozhodně není nijak jednoduchý. A tím se právě dostávám k již zmiňované složitosti výkladu dne narození. Každá lidská bytost je velice složitou osobností s mnoha vlastnostmi, ale také zkušenostmi, které ji posouvají vpřed. Je jasné, že pouhých devět skupin (devět čísel numerologie) by nemohlo nikdy tuto složitost pojmout. To je jako nacpat všechny lidi do devíti krabiček (nesmysl, že?). Pokud tedy máte číslo dne narození jedenáct a více (tedy dvojciferné), radím přečíst si aspekty všech čtyř čísel  (např. u dvanáctky jde o čísla jedna, dva, tři a dvanáct, u čísla čtrnáct jde o jedničku, čtyřku, pětku a čtrnáctku atd.). I když se vám to bude zdát složité, brzy uvidíte sami, že se v jistých událostech a zkušenostech poznáváte ve všech zmíněných číslech (v každém trochu). Např. již zmíněná dvanáctka dostává daného “zrozence” do neustálého vnitřního souboje v partnerském vztahu. Jedna část osobnosti touží se celá oddat svému partnerovi, ale druhá si žádá svobodu a samostatnost. To může působit na okolí jako nestálost a náladovost, což je však jen povrchní hodnocení. Ve skutečnosti si musí daná osoba uvědomit, co je pro ni prioritou a udělat “vůdcem smečky” buď jedničku nebo dvojku. Nelze je nechat vládnout spolu. A podobné to bude ve všech oblastech jejího života. Jak se osoba s dvanáctkou nakonec rozhodne, záleží na mnoha dalších aspektech (chcete-li číslech). Některá čísla jdou vyloženě proti sobě (např. jednička a dvojka), jiná se krásně doplňují (např. dvojka a devítka). Z toho vyplývá, že některá dvojciferná čísla jsou při výkladu složitá, jiná naopak pohodová.  Nyní se tedy podívejte, co o vás říká váš den narození 1. až 10. den narození,  11. až 20. den narození,  21. až 31. den narození a pokuste se porozumět tomuto nejdůležitějšímu číslu. K lepšímu pochopení významu dne narození radím, intenzivně vnímat význam jednotlivých čísel, které jsem zmínila hned v úvodu (první tabulka významu čísel). Do jisté míry je číslo dne číslem karmickým. Např. jednička je o chytrosti, inteligenci a komunikaci = lidé s jedničkou v datu narození tak mají sice inteligenci a komunikaci ve své výbavě, ale pravděpodobně ji neumí příliš využít ve prospěch světa, proto se s tímto darem musí naučit pracovat. Představte si truhláře, který má sice k dispozici dřevo a nářadí, ale aby byl dobrým truhlářem, musí získat dovednosti a praxi. Něco vlastnit ještě přeci nestačí. Musí se učit se dřevem (svým darem) pracovat. Lidé s dvojkou v datu narození sice disponují obrovskou citlivostí a intuicí, ale pokud se nenaučí své city zvládat, vnitřně shoří. Lidé s trojkou v datu narození mají zase ve své výbavě boj o život a postřeh, což však také musí mít své hranice. Když se z boje o život stane válka proti světu a okolí, nedopadne to nikdy dobře. Čtyřky jsou sice pracovité, ale s workoholikem se nadá dost dobře žít. Stejně tak pětky si musí dát pozor, aby je jejich láska k mnoha lidem nezničila. Být přelétavým motýlem je sice krásné, ale pomíjivé. Živého motýla nelze získat ani si ochočit, ani ho přimět k lásce. Motýl je jen chvilkové potěšení, nic víc. Lidé s pětkou, pokud se nenaučí svůj dar ovládat, tak často končí stejně jako ti motýli – sami a zapomenuti. Lidé s šestkou by se zase měli naučit, že milovat rodinu je nádherné, ale nesmí se to přehánět. Pokud to bude láska šestky přehánět, stane se pro ostatní členy rodiny domov vězením, místem, které spíš dusí než povznáší. Všeho s mírou! Sedmičky se musí naučit nepřehánět to se soucitem a tolerancí, protože ne každý v tom uvidí klad. Je mnoho těch, kteří to budou brát za projev slabosti a využijí toho (k tomu mají sklony především jedničky). Lidé se sedmičkou v datu narození se tak často mohou stát objektem domácího násilí.  Osmičky, chraňte se!!! Není náhoda, že právě osmičky se nedokážou vyhnout úrazům a katastrofám. Jejich číslo je v tomto ohledu skutečně karmické. Dokonce existuje studie, která tvrdí, že lidé s osmičkou  dne narození  až nápadně často končí svůj život sebevraždou, vraždou či dopravní nehodou (naštěstí ne všichni). A na co si má dát pozor devítka? Devítka miluje vše duchovní a spiritualistické, což v malé míře samozřejmě neškodí, ale nesmí se to přehánět. Tito lidé si rádi nechávají “vymývat mozek” a  hledají útěchu v různých sektách a pochybných kultech. Časem jistě pochopíte sami, jak číslům v datu narození dobře porozumět. A nezapomeňte, že datum narození je sice nejdůležitějším číslem v numerologii, ale na záda mu svojí důležitostí a významem dýchá číslo osudu, které umí být velice silnou ingrediencí (aspektem) vašeho života.

8.  Druhé nejdůležitější číslo vedle čísla dne narození je tzv. životní nebo též číslo OSUDOVÉ. I toto číslo vás bude provázet celý váš život, je tedy neměnné a  do jisté míry i karmické. Představme si číslo dne jako základní suroviny pokrmu a osudové číslo jako  koření, které dělá jídlo jídlem. Jedno bez druhého nemůže existovat. Při výkladu je proto potřeba pracovat s oběma čísly na stejné úrovni. Musíte mezi nimi hledat souvislosti. Jak zjistit, jaké máte osudové číslo?  Způsob výpočtu tohoto čísla vychází z celého data narození. Všechna čísla sečteme a redukujeme tak, aby vzniklo redukcí číslo 1-9. Nyní si ukážeme několik názorných příkladů:

 • Osoba narozená dne  18.8.1971 má osudové číslo ,  výpočet: 1+8+8+1+9+7+1 = 35 = 3+5= 
 • Osoba narozená dne 6.12.1993 má osudové číslo výpočet: 6+1+2+1+9+9+3 = 31 = 3+1=4

Co znamená vaše osudové číslo si můžete přečíst zde.

9.  Význam čísla měsíce a roku je v numerologii pouze jako doplněk a nemá ve výkladu tedy velkou váhu. Čísla měsíce a roku se redukují známým způsobem na jednociferné číslo 1-9. Jde především o měsíce 1,11,12. Např. rok 1995 zredukujeme takto: 1+9+9+5 = 24 = 2+4= 6  Číslo toho roku je tedy 6. Stejným způsobem redukujeme čísla měsíce. Co znamená číslo vašeho měsíce nebo roku se můžete podívat zde.

10.  Velmi často si klademe otázku, zda se k sobě s partnerem životním, obchodním, pracovním atd. hodíme. Podívejte se na partnerský numeroskop  zde.

11. Výklad  jména je v numerologii také pouze jako doplněk a nemá tedy velkou váhu. Některé vlastnosti spíše doplňuje, jiné mírní nebo naopak zesiluje. Jméno se může změnit a tím se změní i  jeho numerologická tabulka. Přesto tak, jako čísla data narození jsou nositeli vibrací, tak i jméno je pod vlivem určitých vibrací. Každé písmeno má svůj význam podle číslice, kterou symbolizuje. Na podrobnější numerologický výklad vašeho jména se můžete podívat zde.

12. Výklad vztahu mezi čísly a našimi orgány můžete najít zde. Čísla v těchto pěti ukazatelích (číslo osudu, číslo celého jména, číslo jež  v tabulce značně převládá, číslo dne narození a číslo daného cyklu)  mohou napovědět, jaké zdravotní problémy vás potrápí (některé celoživotně, některé jen v daném cyklu).

13. Pomalu se dostáváme k předpovědím, které nám numerologie poskytuje. Osobní roční vibrace (nebo též osobní roční cyklus) říká, co je pro tento náš rok důležité, co se má stát nebo co máme učinit, naučit se. Je devět osobních ročních vibrací, které se neustále točí dokola. Znamená to, že za devět let bychom si měli projít celý jeden životní cyklus. Jak zjistíte, v jaké osobní roční vibraci právě nyní jste a co to pro vás znamená, si můžete přečíst  zde.

14. Další z ukazatelů budoucích lekcí jsou devítileté vibrační cykly a zlomové roky, jejichž úkolem je naučit vás lépe porozumět vlastnímu životu. Tato období přináší mnoho zásadních zkoušek, z nichž většina nebude právě lehká. Kdy a na co se máte připravit se můžete podívat zde.

15. V životě každého člověka se někdy objeví určité problémy ( i opakovaně), které jsme donuceni řešit. I když se před nimi schováme, doženou nás, jejich intenzita zesílí. Dřív nebo později musíme tato úskalí vyřešit. Velice často se o těchto úskalích mluví jako o KARMĚ života (příčině a následku našich předchozích chyb). Jaká životní úskalí máte i můžete přečíst zde.

Zdroje:
Velká Kniha numerologie
 kniha Numerologie a zdraví
kniha Numerologie v praxi
kniha Numerologie čísla lásky

  Numerologie

Čísla v mřížce

Plné a prázdné roviny

Izolovaná čísla

1. až 10. den narození

11. až 20. den narození

21. až 31. den narození

Osudové číslo

Čísla měsíce a roku

Partnerský vztah

Numerologie jména a příjmení

Numerologie zdraví

Osobní roční vibrace

Vibrační cykly a zlomové roky

Životní úskalí

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se ještě tedy kromě numerologie můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *