Prsty

Prsty

A/ PALEC

Palec je nejdůležitější prst ruky. Symbolizuje naši schopnost sebeuplatnění, životní sílu, vůli přežít, průraznost. Dříve se jeho otiskem nahrazoval podpis na smlouvách. Astrologicky odpovídá Slunci, které představuje jádro naší osobnosti a naší vitality.

význam článků palce:

 • spodní článek palce ⇒představuje naše pudy a popudy, naši akceschopnost a podnikavost vycházející z nevědomí.
 • střední článek palce ⇒představuje rozumové zpracování našich pudů a činů.
 • horní článek palce ⇒ představuje naši vůli, vědomé sebeuplatnění, ukazuje, jak nasazujeme a prosazujeme svou energii v okolním světě.

délka palce:

 • normální délka palce ⇒ palec dosahuje do poloviny spodního dílu ukazováku. Takový člověk je inteligentní a má zdravou míru průraznosti. Převládá v něm zdravý “selský” rozum a přizpůsobivost
 • dlouhý palec ⇒ ukazuje na silnou vůli, samostatnost, nezávislost, schopnost se prosadit a převzít velení. Silný dlouhý palec ukazuje dostatečnou vitalitu a rychlé jednání. Tenký, dlouhý palec je známkou sklonů k hýření a ke stavům vyčerpání, k netrpělivosti, ustavičné nespokojenosti a hádavosti.
 • krátký palec ⇒ukazuje na bázlivost a opatrnost. Tito lidé se střetům vyhýbají, raději se všemu přizpůsobují. Nedostatek průraznosti kompenzují paličatostí, vlezlostí, často jednají bez pochopitelného motivu, jsou náladoví.

IMG_0017_PerfectPhoto.cz_2018-05-27 00_05_20

pohyblivost palce:

Uchopíme-li se za palec a zkoušíme s ním otáčet, ohýbat jej dopředu a dozadu, můžeme zjistit dva možné extrémy. Buď je palec ztuhlý a nepohyblivý, nebo je naopak pohyblivý hodně (spíš ohebný).

 • ztuhlý, nepohyblivý, statický palec ⇒ patří osobě s pevným, až zarputilým charakterem. Je to člověk svéhlavý, nekompromisní, řídí se zaběhnutými pravidly. Jeho zarputilost může být často zdrojem problémů a konfliktů.
 • ohebný, pohyblivý palec ⇒ palec patří osobě přizpůsobivé, společenské a diplomatické. Jde o člověka, kterému to rychle “zapaluje”. Má rád harmonii a pěkné bydlení. Pokud je pohyblivost extrémní, může to ukazovat na člověka, který nikdy nic nedotáhne do konce. Takový člověk je nestálý, roztržitý, nesamostatný, nervózní.

posazení palce:

Čím je palec níže, tím spíše se jedná o člověka bezstarostnějšího a otevřenějšího. Čím je palec výše, tím je větší škrobenost a uzavřenost.

 • nízké posazení palce ⇒poukazuje na člověka nezávislého, společenského, inteligentního. Tento člověk je otevřený a přizpůsobivý. Dovede napodobit druhé a přejímat ideje. V extrémních případech propadá lhostejnosti a nedbalosti a odmítá odpovědnost.
 • vysoké posazení palce ⇒ je většinou spojeno s menším úhlem rozevření a nasvědčuje osobě opatrné, nepružné, a poněkud zatvrzelé a tvrdohlavé. Tento člověk je spíše pomalý, uzavřený a malicherný, má chabě vyvinutou schopnost navazovat kontakty a není příliš přizpůsobivý.

IMG_0018_PerfectPhoto.cz_2018-05-27 00_07_56  IMG_0019_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_20_48

úhel rozevření palce:

Velikost tohoto úhlu ukazuje na nezávislost konkrétní osoby. Čím je úhel větší, tím nezávislejší, ale nepřizpůsobivější je člověk.

 • malý úhel rozevření (cca 30°) ⇒ vůle je omezená, rozhled je užší. Takoví lidé mají předsudky a snadno ztrácejí přehled. Jsou nesamostatní, bázliví a opatrní. Slabou chápavost a nedostatek smělosti však mohou kompenzovat tvrdohlavostí.
 • normální úhel rozevření (cca 60°) ⇒ vyvážený vztah mezi vůlí k nezávislosti a přizpůsobivosti. Takoví lidé vedou normální život. Přizpůsobí se normám společnosti a chování svého okolí, aniž se kvůli tomu musí vzdát samostatnosti a nezávislosti. Jsou velkorysí a tolerantní, střízliví a realističtí.
 • velký úhel rozevření (cca 90°) ⇒ silná touha po svobodě a potřeba nezávislosti – až příliš, tudíž i nízká tolerance ke společenským normám nebo k ostatním lidem. Podobně je tomu s přizpůsobivostí a ochotou se podřídit. Tyto osoby odmítají jakýkoliv tlak. Velký úhel rozevření mají lidé stojící stranou společnosti. Může se jednat jak o geniální reformátory, tak o kriminální živly.

IMG_0019_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_20_48 (1) IMG_0020_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_24_28  IMG_0020_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_24_28 (1) IMG_0021_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_26_07

stočení palce

Když se položí dlaň na stůl, u některých rukou vidíme nehet palce, u jiných nikoli: závisí to na stočení palce. Čím větší část nehtu vidíme, tedy čím více je palec vytočen vně, tím otevřenější je člověk. Opět pojednáme obě krajnosti:

 • zcela viditelný nehet ⇒ otevřenost, entuziasmus, schopnost rychlého rozhodování
 • nehet není vůbec vidět ⇒ uzavřenost, ochromení, pomalé rozhodování

IMG_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 09_29_26  IMG_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 09_29_26 (1)

palec střední článek

 • dlouhý střední  článek ⇒ dobrá schopnost analyzovat lidi a situace a korektně je posuzovat, nedostává se však průraznosti a schopnosti realizace. Takoví lidé mají mnoho nápadů a plánů, bohužel je jen zřídka dokážou realizovat, ale naštve je, když to za ně udělají druzí. Rádi mluví a jsou zábavnými společníky, dovedou dobře logicky myslet, zato hůře jednat.
 • krátký střední článek ⇒ tito lidé jednají rychle a impulzivně, jejich schopnosti analyzovat situace nejsou nijak zvláštní. Nejednají vždy s rozvahou a uvážlivě. když nakonec něco zkazí, dělá jim problémy přiznat neúspěch. Trvají na svém názoru a okolí je považuje za nelogické a umanuté.
 • střední článek stejně dlouhý jako horní ⇒ analytičnost a vůle na stejné úrovni, plány lze převádět v čin a akce se předem promýšlejí. Díky vyváženosti myšlení a konání bývají tyto osoby v životě většinou úspěšné. Mohou zaujímat vedoucí funkce a nést odpovědnost.
 • střední článek široký a tlustý ⇒tito lidé jednají impulzivně, nelogicky, myslí spíše na prosazení svých názorů a neberou příliš ohled na okolí. Tyto vlastnosti jsou nejpatrnější, jestliže je střední článek navíc krátký.
 • střední článek úzký a tenký ⇒ tyto osoby dobře vnímají vibrace okolního světa a dovedou je zpracovat. Jsou spíše taktní a diplomatičtí a umí se vcítit do druhých. Mohou mít ochablou vitalitu a oslabené zdraví. Vlastnosti taktu a diplomatičnosti posiluje “seškrcení”, zúžení druhého článku palce (viz.obrázek)

IMG_0022_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_32_33IMG_0022_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_32_33 (1)

palec horní článek

 • dlouhý horní článek ⇒ vůle a rozhodnost jsou silně vyvinuty. Tito lidé jsou schopni tvrdé práce a pracují cíleně. Nenaslouchají však druhým, svému okolí připadají arogantní a nelogičtí.
 • krátký horní článek ⇒ vůle a rozhodnost jsou vyvinuty chabě. Tito lidé se střetům spíše vyhýbají, jsou tvrdohlaví a nechávají se unášet životem.
 • horní článek tlustý ⇒(při pohledu z boku) silná koncentrace průraznosti, koncentrace a pevné vůle. Tito lidé nestrpí odpor, mají sklony k prudkým výbuchům a často říkají “já ho snad zabiju!”. Tyto vlastnosti jsou posíleny, pokud je palec krátký celkově.
 • horní článek úzký ⇒ (při pohledu z boku) schopnost prosadit svou vůli je oslabena, energie se rychle vybíjí, takže tito lidé nemají velkou výdrž.

IMG_0023_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_36_17 IMG_0023_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_36_17 (1) IMG_0024_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_37_20 IMG_0024_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_37_20 (1)

tvar palce:

 • palec rovný ⇒ (při pohledu z boku) tento rys v podstatě odpovídá “tuhému palci”. Tito lidé jsou tvrdí, odhodlaní, pevní a leckdy bezohlední. Dobře snášejí nepříznivé časy a umí se dobře prosadit, mnohdy však na úkor druhých.
 • palec vyhnutý dozadu ⇒ (při pohledu z boku) tito lidé se dovedou dobře vcítit do druhých a do situace. Vyznačují se taktem, přizpůsobivostí a ochotou dělat kompromisy. Jsou velkorysý (i finančně), nekonvenční, extravagantní a tolerantní. Nechávají se spíše unášet, než aby se prosadili.

IMG_0025_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_38_37  IMG_0025_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_38_37 (1)

tvar horního článku palce:

 • horní nehtový článek lopatkovitý ⇒ životní energie se koncentrují a mohou se explozivně vybít. Takoví lidé jsou příliš impulzivní a mají sklony k bezohlednosti a brutalitě.
 • horní nehtový článek hranatý ⇒ při prosazování vlastní vůle dominuje zdravý rozum, praktická inteligence a rozumná úvaha. lidé s hranatým palcem mají výdrž a dovedou se prosadit, zachovávají si ovšem formu.
 • horní nehtový článek kuželovitý ⇒ rozhodnost a rezistence chabě vyvinuty. Tito lidé jsou impulzivní a poddajní, v jednání se řídí svými pocity a náladami, jsou silně závislí na názoru druhých.

IMG_0026_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 11_47_05

B/ UKAZOVÁK

Ukazovák symbolizuje, jak vnímáme svoji cenu, hodnotu, vypovídá o naší ctižádostivosti a snaze o odpovědnost a moc. Naznačuje, jak vědomě prosazujeme svoje cíle a plány, jakou máme autoritu a kolik máme v sobě zodpovědnosti. Astrologicky odpovídá Jupiteru, který představuje schopnost prosadit ve společnosti.

IMG_0001_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 11_03_39

význam článků

 • spodní článek ukazováku ⇒ představuje energii, kterou potřebujeme k prosazení se ve společnosti
 • střední článek ukazováku ⇒ představuje vědomé prosazování se v povolání a ve společnosti, pořádající rozum, který přejímá energii spodního článku a vjemy horního článku a využívá je v praxi
 • horní článek ⇒ představuje naše filozofické, etické a morální vnímání světa, ukazuje, jak přijímáme nebo dáváme najevo své názory

délka ukazováku

 • normální délka ⇒ normální délka ukazováku sahá doprostřed horního článku prsteníku. Lidé s takovým ukazovákem mají dobře vyvinuté sebevědomí, aniž jsou však arogantní nebo autoritářští. Mohou se prosadit běžným způsobem
 • dlouhý ukazovák ⇒ lidé s dlouhým ukazovákem jsou sebevědomí a cílevědomí, ctižádostiví a odhodlaní, rádi přejímají zodpovědnost, jsou ve vůdčích pozicích. Nechybí jim hrdost a autoritářské sklony. Jsou realističtí a nezávislí. Je-li však ukazovák dlouhý příliš (cca jako prostředník), mění se pozitivní vlastnosti v negativní. V takovém případě jde o osoby posedlé touhou po moci, které se derou nahoru bezohledně hlava nehlava. Z cesty odstraní vše a všechny, nepřipouští si své nevhodné chování.
 • krátký ukazovák ⇒ pokud je ukazovák kratší, než začíná  horní článek prsteníku, člověk postrádá důstojnost a hrdost, průraznost a autoritu. Takoví lidé jsou nenápadní a skromní, vyhýbají se zodpovědnosti a pozicím moci. Věnují se spíše volnému času, nelze u nich vyloučit komplexy méněcennosti.

IMG_0027_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 09_46_20

sklon ukazováku

 • sklon k palci ⇒ poukazuje na nezávislost a sledování vlastních životních cílů. Takoví lidé jsou tolerantní i sobečtí zároveň, záleží na tom, co právě chtějí získat a která pozice je pro ně právě výhodnější
 • sklon k prostředníku ⇒ takový člověk za sebe neumí dobře hovořit. Ve svém úsilí bývá vážný a soustředěný, rád plní zvláštní a neobvyklé úkoly.

IMG_0028_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 09_49_05IMG_0028_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 09_49_05 (1)

tvary ukazováku

 • horní článek lopatkovitý ⇒ ukazuje na ctižádostivost, průraznost a rozvoj moci. Tito lidé jsou velice aktivní a energičtí
 • horní článek hranatý ⇒ ukazuje dobře vyvinuté sebevědomí. Tito lidé jsou realističtí, konvenční a rezervovaní. Drží se zákona a pravidel, bývají skvělými právníky či učiteli.
 • horní článek kuželovitý ⇒ tito lidé žijí na duchovní úrovni, mají sklon k náboženství a k mystice. Chybí jim výdrž v povolání, díky které nemívají zářnou vlastní kariéru

IMG_0029_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 09_52_58

C/ PROSTŘEDNÍK

Prostředník symbolizuje náš pocit odpovědnosti, naši svědomitost a naše svědomí. Vypovídá o našich schopnostech soustředění, vytrvalosti a houževnatosti. Astrologicky odpovídá Saturnu, který představuje naše svědomí a zábrany.

IMG_0002_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 11_07_41

význam článků prostředníku

 • spodní článek ⇒ představuje energii, kterou používáme k praktickému zhodnocení aktuálních cílů. Ukazuje, jak aktivně se své plány snažíme konkrétně realizovat
 • střední článek ⇒ představuje vážnost a výdrž při nabývání znalostí a jejich systematické zpracování
 • horní článek ⇒ představuje náš smysl pro vyšší (etické, morální a duchovní) zákony a ukazuje, jak dovedeme integrovat vjemy okolního světa do smysluplného celku

délka prostředníku

 • normální délka⇒ normální délka je o polovinu delší než horní článek ukazováku. Lidé s takovým prostředníkem mají smysl pro odpovědnost, vyznačují se praktickým myšlením, mají schopnost koncentrace realistického vidění. Vše se u nich řídí rozumem.
 • dlouhý prostředník ⇒ v tomto případě jsou svědomitost a svědomí až extrémně zvýrazněny. Takový člověk je přemrštěně svědomitý, bázlivý a uzavřený. Ustavičně si něco vyčítá, má sklony k depresím a chorobám žaludku. Neustále je sužuje pocit viny. Cítí se nespolečensky, zablokovaně  a je neschopný rozhodování.
 • krátký prostředník ⇒ takový člověk nic nebere vážně. Svědomitost a zodpovědnost nemá příliš vyvinutou. Podstupuje rizika bez předchozího uvažování. Často mívá hráčskou povahu. Chybí seriózní přístup k životu. Jedná z prvního popudu.

IMG_0030_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 09_59_01 (1)

sklon prostředníku

 • sklon k ukazováku ⇒ sebevědomí a schopnost osobního rozvoje jsou negativně ovlivňovány pocity viny a komplexy. Tento člověk má v sobě něco, co mu brání v plném rozvinutí jeho schopností.
 • sklon k prsteníku ⇒ partnerské vztahy a možnosti uměleckého rozvoje (prostředník) jsou negativně ovlivňovány pocity viny a komplexy. Tito lidé mají pocit, že uvízli v soukolí osudu, z něhož nemohou uniknout, a že cesta ke svobodě a štěstí je pro ně uzavřena.

IMG_0031_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_02_13 (1)  IMG_0031_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_02_13

tvary prostředníku

 • horní článek lopatkovitý ⇒ tento člověk se vyznačuje seriózností, střízlivostí a vysokými morálními měřítky. Jeho duše je hluboká, trpí však pocity viny a zábranami. Má sklony k depresím a straní se okolního světa.
 • horní článek hranatý ⇒ zde jsou dobře vyvinuty svědomitost, pocit odpovědnosti a schopnost soustředění. Tato osoba se řídí morálně-etickými nebo náboženskými zásadami. Hrozí tu však nebezpečí úzkoprsosti při posuzování druhých.
 • horní článek kuželovitý ⇒ vědomí odpovědnosti není příliš vyvinuto. Výsledkem je jistá lehkovážnost, jež takovému člověku umožňuje bezstarostný život bez přílišného přemýšlení a bez depresí. Má přirozené nadání pro exaktní vědy, ale také sklony k lehkomyslným a nepromyšleným činům.

IMG_0032_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_05_57

D/ PRSTENÍK

Prsteník symbolizuje naše umělecké nadání, náš vkus a partnerské vztahy, náš smysl pro krásu a estetiku. Astrologicky odpovídá řeckému bohu umění a krásy Apollónovi. Proto se také prsteníku říká prst sluneční nebo též prst Slunce.

IMG_0003_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 11_11_14

význam článku

 • spodní článek ⇒ představuje energie, které máme k dispozici pro vytváření vztahů a pro umělecké činnosti. Rovněž má vztah k našim schopnostem milovat a vnímat požitky.
 • střední článek ⇒ představuje schopnost přetavit umělecky dojmy a smyslové vjemy a dát vztahu duševní harmonii.
 • horní článek ⇒ představuje naše empatické schopnosti v esteticko-harmonických souvislostech, náš idealismus a míru odevzdanosti v partnerských vztazích.

délka prsteníku

 • normální délka ⇒ normální prsteník bývá zhruba stejně dlouhý jako ukazovák. Takový člověk má vkus a dovede realisticky odhadnout své umělecké schopnosti. Umí jednat s lidmi a dobře navazuje intimní vztahy. Je optimistický, aniž tím příliš riskuje.
 • dlouhý prsteník ⇒ při extrémní délce přechází optimismus v bezstarostnost a ve sklony ke spekulacím, z vkusnosti se stává ješitnost, z představivosti a bohaté fantazie únik do fantastických světů. Takové prsty mají spekulanti a hráči.
 • krátký prsteník ⇒ zde vidíme touhu po uznání a slávě, která však není podporována vhodnými vlastnostmi. To vede k fantastickými idejím o vlastních (neexistujících) schopnostech a talentech. Umělecké vlohy jsou vyvinuty chabě a harmonie v partnerských vztazích přichází zkrátka, protože se jí nevěnuje dostatek pozornosti.

IMG_0033_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_13_13

sklon prsteníku

 • sklon k prostředníku ⇒ umělecký talent se může rozvíjet pouze v rámci daných povinností. Optimismus je brzděn seriózností a bezstarostnost (rovněž ve vztazích) přehnanou svědomitostí. Trvalý smutek tomuto člověku brání, aby se alespoň někdy radoval.
 • sklon k malíčku ⇒ umělecký talent se může rozvíjet řečí  nebo prostřednictvím obchodních styků (malíček). Může to nasvědčovat dobrému komerčnímu zhodnocení umělecké činnosti.

IMG_0034_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_13_45  IMG_0034_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_13_45 (1)

tvary prsteníku

 • horní článek lopatkovitý ⇒ umělecký talent se nejlépe projeví v tanci, herectví nebo malířství. Tento tvar prstů však podporuje zacházení s hmotou, tedy s něčím konkrétním a hmatatelným, což zase poukazuje na sochaře nebo konstruktéry. K otázkám umění, úspěchu a k osobním vztahům mají tito lidé realistický přístup.
 • horní článek hranatý ⇒ umělecká činnost probíhá metodicky. Takový prsteník je obzvláště příznivý pro intelektuální umění jako pro spisovatelství, matematiku, programování, ale i umění, jež si vyžadují cit pro formu a rytmus (např. básnictví). Nelze vyloučit, že tato osoba postrádá originální nápady, zato však v otázkách umění, vkusu a osobních vztahů u ní vládne řád a setrvalost.
 • horní článek kuželovitý ⇒ estetické cítění je velice markantní a vyhraněné, vkus je rafinovaný až extravagantní, převládá vysoká citlivost v partnerských vztazích. Takoví lidé se zaplavují estetickými požitky a milují luxus. Jsou idealističtí, chybí jim však možnost převádět své fantazie v činy.

IMG_0032_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_05_57

E/ MALÍČEK

Malíček symbolizuje naši schopnost řeči, myšlení a komunikace. Ukazuje schopnost navazovat kontakty jednat s lidmi. Astrologicky odpovídá Merkuru, který zprostředkovává duchovní a materiální hodnoty.

IMG_0004_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 11_14_14

význam článků

 • spodní článek ⇒ představuje fyzickou čilost a schopnost zprostředkovávat hmotu (tedy obchodovat a prosadit se ve světě hmatatelných věcí).
 • střední článek ⇒ představuje ústní vyjadřovací schopnosti, organizační talent a komerční nadání. Poukazuje rovněž na schopnosti abstrakce a vědecké zájmy.
 • horní článek ⇒ představuje schopnost navazovat vztahy, přijímat duchovní podněty, vcítit se do vyšších duchovních hodnot.

délka malíčku

 • normální délka ⇒ běžný malíček sahá k hranicím mezi horním a středním článkem prsteníku. V takovém případě by měl být stejně dlouhý jako palec. Člověk s malíčkem této délky je výřečný, vyznačuje se zdravým rozumem, jazykovým citem a přirozenou inteligencí.
 • dlouhý malíček ⇒ velice silný zájem o duchovní záležitosti, což by nasvědčovalo filozofu anebo úspěšnému řečníku. Jinak jsou zde sklony ke žvanivosti a k umění přemlouvat, přičemž pravda někdy přijde zkrátka. V lidech s hodně dlouhým mlíčkem dřímá světec nebo i podvodník velkého formátu.
 • krátký malíček ⇒ intelektuální schopnosti jsou zakrnělé a vztahy k okolí nějakým způsobem  narušeny. Lidé s krátkým malíčkem reagují spíše instinktivně než logicky.

IMG_0035_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_22_16

sklon malíčku

 • sklon k prsteníku ⇒ převládá rozum řízený intelektem, diplomatičnost a schopnost využívat situace. Tito lidé jsou buď skvělými diplomaty nebo úspěšnými podvodníky.
 • sklon od prsteníku ⇒ tito lidé mají skvělé vyjadřovací schopnosti, rádi a dobře mluví k davu lidí, vyznačují se nesmírnou vnímavostí, touhou po vědění, ale i zvědavostí.

IMG_0037_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_22_45 (1)  IMG_0037_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_22_45

tvary malíčku

 • horní článek lopatkovitý ⇒ tyto osoby mají  instinkt, který jim napomáhá k úspěchu v obchodních stycích. Obchodní jednání a smysl pro hmotu jsou markantní.
 • horní článek hranatý ⇒ tito lidé mají organizační talent a cit pro formu ve vyjadřování. Zajímají se o exaktní vědy, vyznačují se logickým myšlením, jsou rozumní a praktičtí. Drží se čísel a faktů, nedají příliš na nějaké dojmy.
 • horní článek kuželovitý ⇒ tito lidé mají dobré vyjadřovací schopnosti a jsou přizpůsobiví, vyznačují se značnou intuicí a darem vnímat spirituální hodnoty. Řeč, tedy řečené, zde však nakonec může být důležitější  než pravda.

IMG_0032_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_05_57

zvláštnosti malíčku

 • nízko posazený malíček ⇒ patří osobám, které nedokáží finančně zhodnotit své schopnosti, nemají nikdy žádné peníze, což jim však většinou příliš nevadí. Může se jednat o osoby obětavé a idealistické.
 • hodně zahnutý malíček ⇒ nasvědčuje tomu, že rozumové schopnosti se nepoužívají vždy přímočaře. Takoví lidé mají sklon překrucovat pravdu. Pozitivně se tato schopnost může projevit jako vypravěčský talent.
 • zalomený nebo jinak deformovaný malíček ⇒ může poukazovat na organické poškození pohlavních orgánů (u žen např. na vadnou polohu dělohy).

IMG_0036_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_30_23  IMG_0036_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_29_45

NEHTY

Nehty jsou nejlepšími indikátory organických a funkčních poruch v těle. nehet potřebuje k plnému růstu od kořene až ke špičce prstu asi tři až čtyři měsíce.

délka nehtu

 • normální nehet ⇒ má poloviční délku horního článku prstu. Při normální délce jsou charakterové vlastnosti vyrovnané. Převládají rozum a realismus.
 • dlouhý nehet ⇒ nasvědčuje člověku se vkusem a taktem. Je spíše opatrný a zdvořilý. Při úzkém nehtu hrozí nebezpečí ovlivnitelnosti. Při velmi dlouhých, úzkých nehtech je ohroženo zdraví. Takoví lidé mají příliš energie, brzy se však vyčerpají. Navíc zde bývá napadeno dýchací ústrojí (noc, krk, plíce…). Rovněž se může jednat o osobu, která je už od přírody choulostivější na různá onemocnění.
 • krátký nehet ⇒ ukazuje na energické a robustní, neklidné osoby. Jsou svárlivé a agresivní. Mají  příliš vysoký krevní tlak a onemocnění koronárních cév.

IMG_0038_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_35_37   IMG_0038_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_35_37 (1)

šířka nehtu

 • úzké nehty ⇒ nasvědčují slabému nebo narušenému zdraví. Lidé s takovými nehty jsou nervní a brzy se vyčerpají.
 • široké nehty ⇒  nasvědčují robustní konstituci. Osoby s těmito nehty se vyznačují fyzickou aktivitou a dobře snášejí dřinu. Jsou kritické, svárlivé a šťouravé.

IMG_0039_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_40_36

 

tvar nehtu

 • lopatkovité nehty ⇒ převládá aktivita, podnikavost a praktické zájmy. Mívají je lidé energičtí, pilní a netrpěliví.
 • hranaté nehty ⇒ takoví lidé jsou systematičtí a dovedou se ovládat. Příslušné vlastnosti prstů se mohou zhodnotit rozumně, uspořádaně a klidně. Převládá zde jistá formálnost a škrobenost.
 • kuželovité nehty ⇒  tito lidé se umějí radovat z krásného a harmonického. Mají umělecké sklony a vkus a milují společenský život. V chování jsou spíše založeni citově a orientují se na partnera.

IMG_0040_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_43_37

diagnostika nehtu

 • nehty rovné ⇒ vrozené nervová slabost, možné poruchy sleziny
 • nehty vyklenuté – konvexní ⇒ vrozené plicní choroby (např. TBC či astma), jaterní choroby
 • nehty vpadlé – konkávní ⇒ poruchy žláz, nedostatečná výživa, případně syfilis
 • nehty silně vyduté ⇒ poruchy ledvin
 • tlusté, tvrdé nehty ⇒ dobré kosti
 • tenké měkké nehty ⇒ slabé kosti
 • podélné rýhy na nehtu ⇒ chronická onemocnění, podlomené zdraví, oslabená konstituce
 • nehet rozdělený ⇒ revmatismus, zubní a střevní choroby
 • příčné rýhy na nehtu ⇒ akutní onemocnění (chřipka, spála, zlomeniny…)
 • bílé skvrny na nehtu ⇒ nedostatek vápníku způsobený stresem a nervozitou
 • velký měsíček na nehtu ⇒ dobrá srdeční činnost. Je-li však měsíček extrémně veliký, hrozí nebezpečí mrtvice (prasknutí cévy). Velké měsíčky indikují zvýšenou funkci štítné žlázy (hyperthyreóza)  a psychickými průvodními jevy, jako jsou neklid a nervozita.
 • malý měsíček na nehtu ⇒ špatná krevní oběh, nízký tlak, poruchy krevního oběhu. Malé měsíčky indikují sníženou činnost štítné žlázy (hypothyreóza) s psychickými průvodními jevy jako je lenivost, malátnost a nechutenství.

IMG_0041_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_49_45  IMG_0042_PerfectPhoto.cz_2018-06-04 10_50_47

Čtení z ruky

Čtení z prstů

Pahorky ruky

Čáry ruky

 zdroje :
kniha Obrazový lexikon čtení z ruky
kniha Ottova encyklopedie čtení z ruky
kniha Chiromancie od Marcely Zlatohlávkové
kniha Čtení z ruky snadno a rychle aneb mapa života v dlani od Lindy Domin

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *