Čtení z ruky

Chiromancie ⇒ čtení z ruky

IMG_0008_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 09_16_52

Ruce jsou tím, co kromě mozku dělá člověka člověkem. A jako se nepodobáme detailně jeden druhému, tak také naše ruce jsou originálem, nenajdete na světě dvě zcela totožné ruce. Každý máme zcela jiné otisky prstů, ale také jiné čáry. Většina z nic se zobrazí až během našeho života. Pouze tři základní čáry na dlani má již každý novorozenec při narození.Teprve během dětství se začnou zobrazovat další čáry a postupně tím, jak přibývá životních zkušeností, roste i počet čar na rukách. Umění, kterému se věnovalo v dřívějších dobách mnoho věštkyň, se odborně nazývá CHIROMANCIE. Nejstarší záznamy o chiromancii jsou  zhruba čtyři tisíce let staré a pocházejí z Číny a Indie. S úctou k této disciplíně vzhlíželi i takoví velikáni, jako byl Aristoteles, Plinius aj. My se dnes společně na základy této věštecké disciplíny podíváme.

Z důvodu úspory místa jsou názorné obrázky malé, ale kliknutím na ně je zvětšíte.

Nejprve si podle návodu vytvořte otisk ruky:

12

 Ze které ruky výklad číst? Protože ruka je “zápisník”, do kterého píše náš život své zkušenosti, primárně čteme z té ruky, kterou požíváme častěji, tedy praváci z pravé ruky a leváci z levé ruky.

IMG_0010_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 09_06_13

1. RUKA CELKOVÝ POHLED:

IMG_0001_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 21_08_54  IMG_0011_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 09_14_12 IMG_0012_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 09_22_03

 • spodní část ruky (záprstí) ⇒ tzv. třetí, základní či živelný svět vypovídá o vnitřním světě, pudech, instinktech, vitálních potřebách, vztahuje se k tělu, k nevědomému, hmatatelnému, uchopitelnému. Tato oblast obsahuje měsíční pahorek, který je sídlem představivosti.
 • klouby (střední část ruky) ⇒ tzv. druhý, materiální svět vypovídá o rozumu, vytváří spojení mezi vnějškem a vnitřkem, usměrňuje životní energii a stimuly. Vypovídá o postavení v životě, schopnostech v zaměstnání a o materiálních ziscích.
 • prsty (horní část ruky) ⇒ tzv. první, myšlenkový, duchovní či intelektuální svět vypovídá o vnímavosti, smyslových vjemech, kontaktu s okolním světem, reprezentuje naše vědomí a naši schopnost empatie, vědomé  vytváření vztahů s vnějším světem.
 • kvadranty ⇒ jsou čtyři a symbolizují Oheň, Vzduch, Vodu a Zemi. Určit dominantní kvadrant je obtížné (často nemožné). Obecně platí, že pokud si otisk ruky rozdělíte na přesné kvadranty, pak ten největší, nejvýraznější a “nejpopsanější čarami” je ten dominantní (což není vždy zřejmé). Kvadrant OHNĚ se vztahuje ke společenským postojům, chování k vnějšímu světu, a k tvořivé či stresové energii. Kvadrant VZDUCHU odráží příbuzenské vztahy a sexualitu. Kvadrant ZEMĚ se značí také jako pasivní oblast a vztahuje se k tvůrčím schopnostem a k fyzickým uspokojením. Kvadrant VODY odhaluje podvědomí a intuitivní oblast našeho já.

2.DLAŇ:

 • dlaň je rozdělena vertikálně na dvě části, jsou to: palcová strana, která znamená naše EGO ⇔ JÁ, naše potřeby, stimuly, přání, je to strana aktivní, dávající a druhá je malíková strana, která znamená naše VZTAHY ⇔ TY, ukazuje náš vztah k okolnímu světu, je to strana pasivní, přijímající

IMG_0002_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 21_17_07

3. DÉLKA PRSTŮ:

 • poměr mezi spodní částí ruky a prsty ⇒ určíme tak, že ohneme prsty, aby spočinuly bříšky (nikoli nehty) na dlani (viz. obrázek). Jestliže sahají zhruba do poloviny dlaně, jsou krátké, sahají-li skoro k náramku, jsou to prsty dlouhé. Přesahují-li zápěstí, potom mluvíme o extrémně dlouhých prstech.

IMG_0002_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 21_22_26

 • dlouhá spodní část ruky a krátké prsty ⇒ taková ruka nasvědčuje o pudovosti a materiálnosti. Jedná se o člověka, který se umí dobře orientovat ve světě hmatatelném a uchopitelném, tedy může být např. řemeslníkem. Bývá manuálně zručný, psychicky stabilní, pilný a houževnatý. K duchovním věcem naprosto nemá žádný vztah, je samotářský, má raději předměty než knihy. Pokud je navíc dolní část ruky rozšířená, jde o velice pudově založeného člověka (pudový, primitivní, živočišný)
 • krátká spodní část ruky a dlouhé prsty ⇒ taková ruka nasvědčuje o duchovnosti, empatii a kontaktu s lidmi. Člověk s takovou rukou je vnímavý, psychicky otevřený, rád čte, rád se baví, ale manuální práce mu příliš nevoní. Často se nechává ovlivnit jinými lidmi, bývá uvolněný a má smysl pro barvy. Pokud je extrémně úzká dolní část ruky a tím ještě dlouhé prsty více vynikají, říkáme této ruce gotická. Ta náleží lidem, kteří zcela ztratili vztah k všednímu životu a již se pouze vznáší ve vyšších sférách (jinak řečeno:”nechávají se unášet životem a jsou tzv. bohémové”)

IMG_0003_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 21_24_57  IMG_0004_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 21_25_37

4. KLOUBY:

 • silně vystouplé klouby ⇒ vypovídají o člověku uvážlivém a zběhlém v duchovní sféře. Dokáže analyzovat svoje myšlenky a rozlišovat smyslové vjemy, umí si udělat svůj úsudek, ale občas se mu stává, že je příliš opatrný a váhavý. Má smysl pro systém a řád, ale potřeboval by schopnost se pro něco více nadchnout
 • jestliže klouby vystupují pouze slabě ⇒ jedná se o člověka, který se rozhoduje rychle, ale nemá dostatečně vyvinutou rozlišovací schopnost. Zato se však umí nadchnout a je v dobrém slova smyslu dětinský. Všimněte si, že dětem klouby jakoby chybějí.

IMG_0005_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_02_08IMG_0005_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_03_27

5. VELIKOST RUKY:

 • velké ruce ⇒ velké ruce většinou mají velcí lidé. Mají většinou smysl pro maličkosti a detaily. Tyto osoby dokáží být velice precizní a umí dělat velice malé a titěrné práce (optik, hodinář, elektronika, kreslič…). Mají ale většinou smysl pro detail i intelektuálně (programátor, matematik…). Tito lidé jsou velice opatrní, udržují si od okolí odstup, mohou být dost nepříjemní svojí přehnanou malicherností.
 • malé ruce ⇒ malé ruce patří většinou malým lidem. Malí jsou ale pouze vzrůstem, svými činy bývají spíš velikány. Tito lidé jsou prozíraví, vitální, temperamentní a spontánní. Trpělivost však není jejich silnou stránkou. Zato dovedou být rozhodný a mají dar vyhmátnout podstatu věci. Udržují si přehled, rozhodují a jednají rychle. Jsou velkorysí, poněkud nedbalí a někdy povrchní.

6. TVAR RUKY:

neurčuje se snadno, protože čistá forma tvaru se vyskytuje zřídka, většinou jde o kombinaci dvou tvarů
 • lopatkovitá ruka (1.obrázek zleva) ⇒  ruka je širší uprostřed v oblasti kloubů, spodní část má úzkou a prsty většinou sbíhají k sobě. Jak už tento vejčitý tvar naznačuje, převládá u těchto lidí odloučenost, nepřístupnost, vyváženost, ucelenost osobnosti. Tyto osoby se velice uzavírají do sebe, jsou tzv. introverti, sami si určují, co budou nebo nebudou dělat. Jsou rádi v pohybu, umí zacházet s materiály (s předměty i s penězi), umí se prosadit v životě, konfliktů se sice nebojí, ale nevyhledávají je. Jsou originální a pevně v životě ukotveni. Pocit jistoty a bezpečí přenáší na druhé. Astrologicky tento typ osobnosti odpovídá planetám Slunce a Marsu. Je však potřeba vzít v úvahu i tvary prstů, které mohou tuto charakteristiku poněkud pozměnit.
 • hranatá ruka (obrázek uprostřed)  je téměř stejně široká jak ve střední (kloubové) části, tak v dolní části. Taková ruka má kompaktní tvar a přesně takoví jsou i její majitelé. Mají smysl pro řád a systém, jsou střízliví, ale poněkud se jim nedostává fantazie. Dovedou dobře formovat své okolí, mají skvělý organizační smysl. Ideologicky jsou poněkud omezení. Drží se svého osvědčeného, jsou konzervativní a fixovaní na minulé časy, věci, lidi… Věří v Boha nebo ve stát. Jsou objektivní, nenápadní a věrní. Většinou bývají také úspěšní, často jsou ve vedoucích pozicích. Astrologicky tento typ odpovídá planetám Saturnu a Jupiteru.  Je však potřeba vzít v úvahu i tvary prstů, které mohou tuto charakteristiku poněkud pozměnit.
 • kuželovitá ruka (3. obrázek zleva)  je nejširší ve spodní části a směrem k prstům vzhůru se zužuje. Prsty se sbíhají do hrotu. Taková ruka většinou působí malým, křehkým, něžným dojmem. Mívají ji lidé, kteří se orientují na vnější svět. Zatímco u lopatkovité ruky dominuje tělo, u hranaté duch, zde je vládcem duše, jinými slovy nálady, vjemy, dojmy, pocity. Důležitý je vztah k druhým lidem. Tato osoba má ráda debaty, volné vztahy. Obává se hádek a střetů a tvrdého existenčního boje. Tuto ruku mají většinou umělci a lidé, kteří mají smysl pro krásu a estetičnost. jsou citliví, něžní, romantičtí, ale také povrchní a nezávazní, ješitní a marnivý. V názorech a činech se řídí svým okolím. Astrologicky tento typ odpovídá planetám Luně a Venuši.  Je však potřeba vzít v úvahu i tvary prstů, které mohou tuto charakteristiku poněkud pozměnit.

IMG_0006_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 22_44_56IMG_0007_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 22_45_50IMG_0008_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 22_48_10

7.  ŠÍŘKA RUKY:

 • široká ruka ⇒ patří velkorysým, chápavým osobách, které rády spolupracují a mají dostatek vnitřní energie. Potřebují kontakt s okolním světem, jsou zpravidla družné, veselé a laskavé.
 • úzká ruka ⇒ svědčí o lidech malicherných a úzkoprsých. Dávají přednost samotě a pro starosti a nářky ostatních nemají příliš pochopení. Velice rychle jim dochází energie.

IMG_0009_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 22_57_39IMG_0009_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 22_59_21

8. SÍLA RUKY:

Díváme-li se na ruku ze strany, může vypadat jako tenká nebo naopak silná

 • silná ruka naznačuje ⇒ že se jedná o člověka s množstvím vnitřní energie, který dokáže dobře přestát období tvrdé fyzické práce, má výdrž, je průrazný a houževnatý
 • tenká ruka nasvědčuje ⇒ že její majitel má energie nedostatek a špatně snáší fyzickou námahu, velice rychle se vyčerpá a vysílí

IMG_0010_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_09_07IMG_0010_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_09_43

9. PEVNOST RUKY:

uchopíme-li ruku mezi palec a ukazovák a stiskneme ji,zjistíme, zda je na zmačknutí měkká a nebo spíš tvrdá

 • tvrdé ruce patří tvrdým lidem ⇒ dovedou se v životě razantně prosadit, jsou praktičtí a úspěšní. Většinou bývají upjatí a citově uzavření, mají velkou dávku energie jsou odolní, vytrvalí, odvážní, houževnatí a často bezcitní. Mohou být i sobečtí. V extrémních případech může být ruka kostnatá. Takový člověk je také zkostnatělý, nedokáže se přizpůsobit svému okolí, bývá hamižný, skrblík a introvert.
 • měkké ruce patří lidem měkkým ⇒milují klid a pohodlíčko a dovedou si život užívat. Mají fantazii, jsou nápadití, umí se vcítit do druhých, jsou pružní a ochotní ke změnám. Snadno se přizpůsobují, chybí jim však iniciativa a průraznost, nechají se snadno ovlivňovat. Extrémním případem může být ruka houbovitá. Nasvědčuje člověku lenivému, poživačnému, měkkému. Tento člověk se nechá unášet proudem, žije svými pudy a instinkty a bývá většinou extrovert.

10. KŮŽE NA RUKÁCH:

Typ kůže zjistíme tak, že přejedeme prsty po dlani

 • drsná kožovitá kůže ⇒ svědčí o skvělém zdraví. Takový člověk miluje pohyb, čerství vzduch, neštítí se žádné manuální práce, ale k práci duševní už tak pozitivní přístup nemá. Například  četba nepatří mezi jeho silné stránky. Z nemocí se uzdravuje dobře a rychle, ale má sklony příliš mnoho jíst (přejídat se) a pít. Také je náchylný k úrazům. Astrologicky tento typ lidí odpovídá ohnivým a zemským znamením.
 • hladká hedvábná kůže ⇒ lidé s hedvábnou kůží se vyznačují vkusem a kulturností. Milují jemné a krásné věci, umění, požitky a konverzaci. Jsou to učinění požitkáři, poněkud líní s chatrným zdravím. Časté jsou u nich poruchy krevního oběhu a konstituční nemoci (neurózy, poruchy spánku…). Mají dispozice k přepychu a utrácení. Rozum a schopnost vnímání jsou dobře vyvinuté, je zde jasně vidět kouzlo osobnosti a smysl pro estetično. Fyzická práce pro ně není. Astrologicky  tento typ lidí odpovídá vzdušným a vodním znamením.

12

11. OCHLUPENÍ na hřbetě RUKOU:

Mužská ruka bývá obvykle chlupatější než ženská a rovněž chlupy jsou tvrdší a tudíž výraznější. Dětské ruce jsou zcela holé. Většina lidí má na rukou drobné chloupky, což nasvědčuje vyváženosti charakterových vlastností. Pokud je však ochlupení extrémní, naznačuje:

 • silné ochlupení⇒ znamená hojnost životní energie (vitality), silné pudy a stimuly. Tito lidé jsou hodně animální s vyhraněným okruhem zájmů především ve fyzické činnosti, jsou temperamentní a sexuálně aktivní. Hůře snáší psychickou nepohodu a neumí se dlouho na něco soustředit. Zpravidla jsou dobrosrdeční a starostliví. To však neznamená, že by neuměli vypěnit a ztratit sebeovládání. Jejich agresivita v kombinaci s jejich fyzickou silou může být opravdu nebezpečná.
 • slabé nebo zcela chybějící ochlupení ⇒ nasvědčuje přizpůsobivosti a měkkosti, dobrému vkusu a skvělé koncentraci. Chybí však průraznost. Časté jsou pocity méněcennosti (především u mužů). Lidé s takovýma rukama mají smysl pro krásu, pro duševní prožitky, umění, romantiku. Bývají co se týče zdraví choulostiví a vyznačují se značnou nelibostí k fyzické práci. Při manuálních činnostech mají nepatrnou výdrž.

a

12. ZBARVENÍ KŮŽE NA RUKÁCH (na dlaních)

Ke zbarvení kůže na dlaních je potřeba přistupovat opatrně. Následující charakteristika platí samozřejmě pouze pro osoby bílé rasy. Víc jak o duševním charakteru mluví o fyzickém zdraví.

 • narůžovělé dlaně ⇒ toto zbarvení je zcela normální a svědčí o dobrém zdraví
 • červené až tmavočervené dlaně ⇒ nasvědčují  přílišném prokrvení těla. Lze proto uvažovat o poruchách krevního tlaku (především vysoký krevní tlak) nebo o extrémním rozšíření cév horkem nebo alkoholem. Tito lidé jsou spíš choleričtí, temperamentní, vznětliví a prchliví.
 • bílé bledé dlaně ⇒ nasvědčují poruchám prokrvování. Takové ruce bývají zároveň studené a vlhké. Lze to vysvětlit nízkým krevním tlakem nebo extrémním zúžením periferních cév např. nikotinem. Tito lidé jsou spíš flegmatičtí, bez energie, pasivní, s nedostatkem iniciativy.
 • žluté dlaně ⇒ nasvědčují, že jsou v těle usazeny jedy např. nikotin. Nasvědčují nedostatečné funkci jater. Takoví lidé bývají melanholické povahy, vše berou nesmírně vážně, život si kalí starostmi a problémy.
 • skvrnité dlaně ⇒ znamenají, že harmonie těla je nějakým způsobem narušena. Jde především o nedostatečné prokrvení těla (nápadně bledá místa na dlaních). Více mohou napovědět pahorky.
 • modrá místa na dlani ⇒ jsou většinou podél čar jako skvrnky či tečky a vypovídají o nedostatku arteriální, tedy okysličené krve. To lze interpretovat jako nedostatečné prokrvení příslušného orgánu. Jestliže se například objeví zmodrání na čáře hlavy, může jít o nedostatečné prokrvení mozku, což signalizuje možnost cévní mozkové příhody.
 • zelené skvrny na dlani ⇒ nasvědčují o nahromadění jedů v příslušné oblasti.
 • tmavé až černé skvrny na dlani ⇒ naznačují akutní otravy většinou těžkými kovy (rtutí, olovem…)

13. TEPLOTA DLANÍ

O teplotě dlaní platí totéž, jako o zbarvení, většinou spolu teplota a barva úzce souvisí

 • extrémně teplá ruka ⇒ znamená zvýšenou funkci štítné žlázy. Látková výměna je zrychlená, člověk je hyperaktivní. Kůže bývá hladká. Někdy může horká dlaň signalizovat horečku.
 • studená ruka ⇒ znamená naopak sníženou funkci štítné žlázy, látková výměna je zpomalená, člověk je lenivý, laxní, duševně zpozdilý. Kůže bývá tvrdá, drsná a kožovitá

14. PRSTY:

Prsty představují vnímavost a schopnost navazovat kontakt. Sledujeme jejich postavení, velikost, tvar, jednotlivé články a nehty

 • spodní článek (blíž k dlani) ⇒ představuje tělesně-materiální oblasti života
 • střední článek ⇒ představuje mentální oblast
 •  horní článek (nehtový)⇒  představuje oblast duchovna a idejí

a

Která oblast nebo vrstva osobnosti je nejvíce zastoupena, poznáme podle toho, který článek je nejsilnější, přičemž lze ještě brát v potaz význam jednotlivých prstů.

 • dlouhý spodní článek ⇒ značí ochotu jednat, fyzicky se zasadit o realizaci plánů, smysl pro praktické potřeby a přání. Pokud je spodní článek navíc masitý a široký, zmíněné vlastnosti jsou ještě výraznější
 • dlouhý střední článek ⇒ značí dobré vstřebávání vjemů, poznatků a zkušeností
 • dlouhý horní článek ⇒ značí dobrou vnímavost, čilost a přizpůsobivost

cb (2)b (1)

15. TVAR PRSTŮ

 • hladký rovný tvar ⇒ tyto prsty svědčí o silné a nepřerušované energii, která osobě dodává rozhodnost, rychlý úsudek, smysl pro souvislosti, spontánní reakce, nápaditost, fantazii a dobře vyvinutou intuici. Tito lidé se snadno nadchnou, snadno se nechají ovlivnit, usilovná a namáhavá duševní práce jim nesvědčí
 • uzlovitý (v některých místech rozšířený) tvar ⇒ tyto prsty svědčí o tom, že tok energie je v některých místech brzděn. Lidé s takovými prsty jsou spíše opatrní a precizní. Dovedou dobře uspořádat vjemy a činy a mají smysl pro detail. Rozhodují se obtížně. Vyjadřují se pomalu a postupují metodicky. Horní uzel  (prst je rozšířen u kloubu mezi horním nehtovým s středním článkem)říkáme mu také filozofický a vztahuje se k duchovnu, ke světu myšlenek a idejí. Tito lidé jednají logicky, precizně a puntičkářsky. Nejdřív se rozhodují, pak po zralé úvaze jednají. Okolnímu světu připadají hloubaví, pedantští, nudní, opatrní a podezíraví. Často se dostávají do nervového vypětí. Dolní uzel (prst je rozšířen u kloubu mezi  středním článkem a dolním článkem)vztahuje se k materiálnímu světu. Tito lidé jsou praktičtí, snaží se vytvořit soulad, řád, pořádek. Dávají přednost rutině, zavedeným pravidlům, mají rádi disciplínu, jsou realističtí a střízliví. Jejich činy nejsou ovlivňovány abstraktními úvahami.

1234

16. RÝHY (čáry ) NA PRSTECH

Většina lidí má na prstech mnoho drobných čar. Ty mohou být podélné nebo příčné

 • podélné drobné rýhování (od shora dolů) ⇒ zesilují vlastnosti daného prstu, umožňují hladší, plynulejší tok energie.Tato tendence je posílena rovnými prsty
 • příčné drobné rýhování (ze strany na stranu) ⇒brzdí tok energie, kladou odpor, brání osobě v přímém rozvoji. Tato tendence je posílena uzlovitými prsty

12

17. TYP a TVAR  PRSTŮ

Tvar prstů odpovídá tvarům ruky a výklad je podobný

 • lopatkovité tupé prsty (1. zleva) ⇒jsou typické pro energické, aktivní, realistické osoby. Tito lidé jsou rádi v pohybu a vyznačují se podnikavostí. Vědí, co chtějí a jak toho dosáhnout. Dokážou dobře zacházet s hmotou a hodí se pro ně technické povolání. V podnikání jsou originální, hodně toho vydrží u pracují cílevědomě. Zdraví mají zpravidla dobré, choroby zvládají snadno a rychle. Pokud nemají možnost dostat ze sebe energii, trpí nervozitou a stresem.
 • hranaté prsty (2. zleva) ⇒ mají lidé pořádkumilovní, formální a střízliví. Jsou realističtí, přísní a oparní. Drží se předpisů a pracují usilovně, avšak bez fantazie. Jsou spolehlivými kolegy, mají smysl pro společenskou spravedlnost. Udržují v chodu soukolí společenské rutiny, mají dobrou paměť.
 • špičaté prsty (3. zleva) ⇒ jsou typické pro empatické, umělecky zaležené, družné osoby se značnou přizpůsobivostí, s bohatými intelektuálními zájmy a vkusem. Milují luxus a pohodlí, nejsou vždy nejpřesnější a nesnáší rutinní práce. V myšlení, rozhodování a činech se řídí spíše názorem okolí. Intuici mají dobrou, schopnou rychlého úsudku, avšak nedokážou se snadno soustředit. S hmotou neumějí dobře zacházet a fyzickou práci odmítají. Často trpí zažívacími problémy.
 • paličkový tvar prstů  (4, zleva) ⇒ je podobný lopatkovitému, ale je malý a silný. Nasvědčuje organickým srdečním vadám. Tyto osoby bývají značně požitkářské, důraz vždy kladou spíše na kvantitu než na kvalitu. Nevynikají zvláštním vkusem.

IMG_0011_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_26_31IMG_0011_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_32_05IMG_0012_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_33_55IMG_0012_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_34_39

18. POSTAVENÍ PRSTŮ

 • dovnitř zahnuté prsty (1. obrázek zleva) ⇒ odpovídají zhruba lopatkovitému tvaru. Takoví lidé myslí spíše na vlastní prospěch a na uspokojení vlastních přání. Mají svůj názor, který však nedávají rádi najevo. Jsou spíš uzavření, introverti. V extrémních případech, jestliže jsou prsty ohnuty jako spáry dovnitř příliš, to může vést až k lakotě a hamižnosti.
 • rovné prsty (2. obrázek zleva) ⇒ odpovídají zhruba hranatému tvaru. Zde se jedná o osoby s přirozenou rovnováhou mezi sebeláskou a láskou k druhým. Dovedou energicky hájit své zájmy, neznamená to však, že by byly slepé k potřebám druhých.
 • vně vyhnuté prsty(3. obrázek zleva) ⇒ odpovídají zhruba kuželovitému tvaru. Takoví lidé se nechávají spíše unášet životem, bývají zvědaví, lační zkušeností a družní. Jsou bezstarostní a povídaví. Rádi dají, co mají (i když třeba nemají nic) a užívají si život ve společnosti. V extrémních případech (vyhnuté prsty příliš) se nechávají unášet událostmi příliš, vše rozdají a často končí jako bezdomovci.
 • prsty těsně při sobě (4. obrázek zleva) ⇒ Když dáme prsty k sobě, většina z nás mezi nimi nemá výrazné mezery. Pokud však ano, ukazuje to na lidi opatrné, podezíravé a uzavřené. Tito lidé nedávají najevo ani své city, pocity, zážitky či majetek.
 • prsty roztažené do vějíře (5.obrázek zleva) ⇒ Pokud naopak prsty roztáhneme do vějíře, sledujeme mezery mezi jednotlivými prsty. Pokud jsou souměrně roztažené ⇒ jedná se o osoby přístupné, otevřené a nebojící se jít do rizika. Rychle se rozhodují, rychle jednají. Mají otevřenou a vyrovnanou mysl a patrně budou ve svém snažení úspěšní. Čím více jsou prsty roztažitelné, tím více jsou tito lidé nezávislí, otevření a svobodomyslní. Při nesouměrném roztažení prstů:  Největší mezera mezi palcem a ukazovákem ⇒ člověk společenský. Největší mezera mezi ukazováčkem a prostředníčkem ⇒ nezávislé myšlení a činy, špatná ovlivnitelnost okolí. Největší mezera mezi prostředníčkem a prsteníčkem ⇒ zapálení pro věc, schopnost rychle se pro něco nadchnout. Největší mezera mezi  prsteníčkem a malíčkem ⇒ originální a nezávislý myslitel. Pokud je však malíček od ostatních prstů vybočený příliš ⇒ značí to potíže  v osobních vztazích, osamocení a odcizení. Jsou-li prsty roztaženy jen velice málo a více roztáhnout nejsou ⇒ jde o člověka podezřívavého a nespolečenského.

IMG_0013_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_43_59IMG_0013_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_44_46IMG_0014_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_46_53IMG_0014_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_48_01IMG_0015_PerfectPhoto.cz_2018-05-26 23_49_45

19. POSTAVENÍ PRSTŮ NA DLANI

IMG_0014_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 10_33_00

 • posazení prstů v jedné linii ⇒ všechny vlastnosti se projevují stejnou měrou, lze je tedy všechny dobře uplatnit.
 • nepravidelné posazení prstů ⇒ jeden prst je posazen příliš nízko oproti ostatním (nikoli v zaoblené rovině). Taková osoba má problémy a nadání podle daného prstu:
 • ukazováček (kromě palce) je nejnižší ⇒ ukazováček je spojován s vlastním já a s ambicemi. osoby s nízko posazeným ukazováčkem mají tendenci k plachosti a k nejistotě, jsou to lidé, kterým chybí schopnost se prosadit, proto se někdy chovají značně nepředvídatelně. mají nízké sebevědomí, které se různě kompenzují. Pokud je však ukazováček velký (i přes nízké posazení), tyto vlastnosti již neplatí.
 • prsteník je nejnižší ⇒ osoba s nízko postaveným prsteníkem je pravděpodobně zklamaná ve svém povolání, protože je její zaměstnání v rozporu s jejím nadáním a talentem, které nemůže uplatnit.Tento člověk potřebuje pracovat tvořivě, měl by se proto snažit najít pro sebe to pravé.
 • malíček je nejnižší (kromě palce) ⇒ tato oblast se vztahuje k oblasti dorozumívání a ukazuje na zvídavou povahu. tento člověk nedosáhne ničeho příliš snadno, o svůj úspěch se musí poprat se světem. Má pravděpodobně nedostatek sebedůvěry, zároveň má nadání na fyziku, chemii a především medicínu.

IMG_0015_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 10_36_34IMG_0015_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 10_36_34 (1)IMG_0015_PerfectPhoto.cz_2018-05-28 10_36_34 (2)

Tímto uzavírám celkový pohled na ruku a jeho výklad. Dalšími kapitolami čtení ruky jsou:

20 . PRSTY ⇒ je to pět pohyblivých útvarů ukončujících dlaň naší ruky,  které o naší osobnosti poví víc, než bychom sami chtěli. Na výklad jednotlivých prstů se můžete podívat  zde.

21. PAHORKY ⇒  neboli vrcholy, tedy vrchy jsou vyvýšená místa v dlani pod prsty a na hraně ruky. Při jejich zkoumání si všímáme jejich výraznosti a zvláštních znamení, které případně nesou. Na přesný význam jednotlivých pahorků se můžete podívat zde.

22. ČÁRY a OBRAZCE ŽIVOTA ⇒ Na každé dlani existuje opravdu mnoho čar, ale obvykle jen hlavní z nich jsou nejvíc viditelné. Co jednotlivé čáry na vaší dlani značí si můžete přečíst zde.

Čtení z prstů

Pahorky ruky

Čáry ruky

použité zdroje :
kniha Obrazový lexikon čtení z ruky
kniha Ottova encyklopedie čtení z ruky
kniha Chiromancie od Marcely Zlatohlávkové
kniha Čtení z ruky snadno a rychle aneb mapa života v dlani od Lindy Domin

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se tedy ještě můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *