Výklad karet

Výklad karet

Každý člověk si musí najít svůj vlastní způsob, jak proniknout do tajů tarotu. Postupem času si však každý, kdo se mu věnuje, najde svůj osobní vztah ke kartám a začne sbírat své vlastní zkušenosti a tím i dovednosti. Jelikož je však svět tarotu závratně veliký (ba dokonce nekonečný), pokusím se vám ho alespoň trochu přiblížit. Na jednotlivých stranách karet tohoto webu  vám  pomocí bájných příběhů vysvětlím význam jednotlivých karet. Protože má ale každá karta hned několik (často i zcela opačných) smyslů, je třeba k výkladu přistupovat stejně, jako to dělaly prastaré vědmy. Byly většinou negramotné, nevzdělané a chudé. Neuměly si význam karet přečíst ani naučit  nazpaměť, přesto nám své věštecké umění  zachovaly až do dnešní doby. Jak to dělaly? Karty si předávaly  z generace na generaci a jejich smysl se naučily spíš cítit a vnímat svým vlastním vnitřním zrakem, používaly svoji intuici. A právě o té intuici věštění z karet je.

Položte třem vykladačům stejnou otázku a dostanete tři různé odpovědi. Samotný výklad totiž záleží na mnoha faktorech.:

 • povaze vykládající osoby a na tom, čemu věří
 • na osobě tazatele, na tom, co chce ona osoba slyšet a jak na vykládajícího člověka působí
 • na způsobu rozložení karet
 • na tarotové sadě
 • na náladě a psychickém rozpoležení
 •  na atmosféře
 • na čase a také financích
 • na zkušenostech vykládající osoby a mnoho dalších faktorů

Tarot je jako pohled do zrcadla; nic před ním neschováš, je neúprosně pravdivý. 

Pokud se chceš o sobě něco dozvědět, je lépe, když se do zrcadla podíváš sám/a. Když se na tebe do tvého odrazu v zrcadle podívá někdo jiný a začne ti povídat, co vidí, může to být jiný pohled, než ten tvůj. Ty se vidíš tlustě, on tě vidí hubeně. Ty máš neučesané vlasy, ale on vidí moderní “rozcuch” atd. Takže pokud chceš vyložit karty a něco se o sobě dozvědět, je mnohem spolehlivější se to naučit, než platit za výklad někoho jiného (ale to je samozřejmě jen můj názor). Naučit se číst v kartách není nic světoborného. Stačí chtít. Jak na to?

1. krok: Výběr tarotových karet

Karty jsou jako vaše spodní prádlo. Musí se vám líbit, musíte se s nimi cítit skvěle, musí vám sedět a hlavně se karty nikdy nikomu nepůjčují. Tak jako spodní prádlo tvoří vaši osobnost, zvyšuje vaše sebevědomí a do značné míry vás charakterizuje, tak i tarotové karty jsou vaším obrazem duše. Tarotových sad je dnes ke koupi mnoho, dejte si proto dost času vybrat tu pravou. Jedině pokud se vám karty budou opravdu líbit, budete s nimi chtít pracovat.

2. krok: Naučit se karty vnímat

Dobrá, máte tarotovou sadu a tak se nyní s kartami musíte podrobně seznámit. Karty libovolně zamíchejte a jen tak si některou vyberte (bez otázky). Podívejte se na ní a říkejte si nahlas, co na kartě vidíte. Snažte se podrobně obrázek popsat, všímejte si všech detailů. Jaké máte pocity? Jak na vás působí? Co si myslíte o jednotlivých detailech? Proč na kartě jsou?  Velice šikovné je vymyslet si ke kartě vlastní příběh. Jak se asi událost na kartě mohla stát?  V prvních týdnech si takto projděte všechny karty (ideálně několikrát), ale nesnažte se hned číst návody a skutečné významy v knihách či na internetu. Dovolte vašim kartám, ať k vám sami promlouvají, naučte se jejich řeč.

3. krok: Naučit se skutečné významy karet

Tento krok se vám bude zdát nejtěžší, ale záleží pouze na vás, jak k tomuto bodu přistoupíte. Myslím, že není dobré (a ani reálné) se snažit významy karet tzv. nabiflovat nazpaměť.  Připravila jsem vám ke každé kartě příběh ze starých řeckých bájí a pověstí. Jednotlivé příběhy se prolínají, osoby z bájí se vzájemně setkávají. Doporučuji si každý příběh přečíst a pokusit se ho představit ve své mysli. Zkuste si příběhy vzájemně propojit a pochopit jak děje, tak samotné hrdiny bájí. Pak se podrobně zaměřte na jednotlivé karty a porovnejte příběh a význam s tím, co vás samotné napadalo, když jste se s kartami seznamovali.

4. krok: Udělejte si sami první výklad

Promyslete si svojí otázku a napište si její přesné znění na papír. Je dobré si založit za tímto účelem sešit a všechny vaše otázky, výklady a postřehy si do něj zapisovat. K otázkám a svým výkladům se tak v budoucnu můžete vracet vidět tak svůj pokrok.  Proč je důležité si otázku napsat? Při výkladu se začátečníkům stává, že si nechtěně začnou odpovídat na jiný dotaz (nebo na jinak položený dotaz), než se skutečně ptali. Po důkladném zamíchání karty  rozložte libovolně po zemi (stole) a nechte na ně působit svoji energii. Intenzivně si otázku opakujte a pak nechte vaše vnitřní já vybrat si kartu. Jednu! Podívejte se na ni a pokuste se poslouchat, co karta říká. Nejprve použijte vlastní intuici. Je karta příjemná? Je depresivní? Co na ní osoba dělá? Může to, co dělá, nějak významově souviset s vašim dotazem? Intuice je při výkladu ta nejdůležitější. Skutečný význam je až druhý v řadě. Pokud jste si s kartou dostatečně promluvili, podívejte se na skutečný význam karet. Tento krok několikrát opakujte. Tím se nejlépe naučíte s kartami mluvit.

5. krok: Výklad ze tří karet

Toto je již úkol pro žáky druhého stupně ZŠ. Pracovat s několika kartami najednou je těžké. Tak jako v předchozím kroku si položte otázku a zapište. Zamíchejte karty, rozložte a tři libovolně vytáhněte. Položte je podle pořadí vedle sebe zleva doprava. První vytažená karta říká, co v minulosti vedlo k vašemu dotazu. Druhá karta mluví o současnosti a třetí nabízí pohled do možné budoucnosti.

6. krok: Složitější výklady z karet

Pokud jste zvládli bod číslo pět, gratuluji. Nyní již jste připraveni studovat střední a vysokou školu Tarotu.  Výkladových technik je mnoho. Několik nejznámějších vám popíšu později.

Stanovení rituálu

Svůj osobní rituál si každý musí vytvořit sám podle vlastního výběru.  Někteří vykladači karet před výkladem zapalují vonné svíce nebo aromatické lampy s vonnými oleji. Jiní meditují a očišťují mysl. Další u výkladu popíjejí víno atd. Důležité je v sobě najít správnou chuť a náladu pro vykládání.

Míchání karet

Způsobů míchání  karet je mnoho. Osobně doporučuji, abyste si karty míchali sami a tím jim předali svoji energii. Jak dlouho a jakým způsobem, to je na vás. Způsob míchání  pro výklad není důležitý. Stejně tak nemá valný význam řešit, zda vybíráme karty pravou či levou rukou, z karet rozprostřených po stole či snímáním z balíčků. Jediné důležité pro výklad jsou samotné karty a jejich pořadí a vaše chuť a nálada.

Jak a na co  se ptát tarotu

Zde se názory vykladačů karet poněkud rozcházejí. Někteří tvrdí, že se můžeme ptát karet na otázky s odpověďmi ANO/NE. Pokud je prý více karet ze tří otočených hlavou dolů, odpověď zní NE. Pokud je více karet otočených v normální pozici, odpověď zní ANO. Já osobně této technice otázek moc nevěřím, ale svůj názor nikomu nevnucuji. Je to na vás. Zrcadlo vám ale také neumí odpovídat ANO nebo NE. Také otázky typu “Kdy potkám toho pravého?”, “Kam pojedu na služební cestu?”, Co mne čeká v budoucnosti?” nebo “Najdu si brzy novou práci?”, nejsou dobře položené otázky. Svoji budoucnost si utváříme sami, není tedy neměnná. Karty tak vlastně odpověď znát nemohou. Neznají naše budoucí rozhodnutí. Naše otázky by tedy měly začínat např. takto:

 • Jak mohu změnit … (to či ono)
 • Co mohu (musím) udělat pro to, aby… (to dopadlo tak či onak, se stalo to či ono…)
 • Co se stane, když… (něco udělám či neudělám…)
 • Co mi stojí v cestě…(někam se dostat)
 • Jak mám udělat ... (to či ono)
 • Jak se bude vyvíjet událost (vztah, práce, finance…), když…
 • Co je příčinou …  (toho či onoho, té či oné události, rozhodnutí…)
 • Co je potřeba změnit, aby…. (to či onoho se změnilo,to či ono se stalo..)
 • Jak vypadá... (můj obraz, nová práce…)
 • Co způsobilo, že…
 • Co potřebuji vědět o…(abych se lépe mohla rozhodnout)
 • Jaké jsou (mám) možnosti…
 • Jak bude situace probíhat, když…
 • Proč nebo co vedlo k tomu, že….(se to či ono stalo, ten či onen něco řekl, udělal, neudělal…)
 • Jak mě vidí ten či onen…
 • Jak já vidím toho či onoho…
 • Proč je …. (můj vztah s někým nebo k někomu takový…
 • Proč se …. (něco daří či nedaří)
 • a mnoho dalších podobných formulací otázek

Obrácené karty

Velké množství vykladačů karet moderní doby se snaží hledat své odpovědi v tom, zda je karta v tzv. normální poloze nebo v tzv. otočené poloze, tedy hlavou dolů. V prvním případě má prý karta kladný význam, ve druhém případě záporný. Ani s tímto názorem se neztotožňuji, protože jde podle mne pouze o snahu si zjednodušit výklad. To je stejné, jako říct: “Když budeš sedět na červené židli, budeš dobrý. Když budeš sedět na zelené židli, budeš zlý.” Každá karta je dobrá i špatná zároveň (má klady i zápory tak jako je mají lidé i zvířata). Říká se, že všechno špatné je pro něco dobré a opačně. 

Kontext karet

Pochopit souvislosti mezi jednotlivými kartami je ten nejtěžší úkol při jejich vykládání. Zde je několik malých rad, které vám to mohou usnadnit:

 • Zamyslete se nad barvami, které se ve výkladu objevují. Pokud se nějaká barva ve výkladu několikrát opakuje, energie významu této barvy naznačuje, kam odpověď karet směřuje. Např. pokud je ve výkladu několik karet pohárů, pak by se naše pozornost měla zaměřit na oblast citů, pokud je více pentaklů, budou v našem životě hrát nemalou úlohu finance a hmotné statky atd.
 • Zaměřte se na čísla. Když jsou například ve výkladu dvě (a více) dvojky, v situaci bude hrát důležitou roli možnost volby či rozhodování.  Dvě osmičky zase situaci rychle mění a posouvají. Dvě pětky  vše naopak dost komplikují atd.
 • Jsou – li přítomny karty Velké Arkány, otázka se dotýká něčeho velice důležitého (většího, než si tazatel myslí). Karty Velkých Arkán dávají velké lekce a přivádí důležité osoby. Karty Malých Arkán spíš vysvětlují, proč se něco děje a napovídají, jaký může být další vývoj.
 • Jsou-li přítomny Dvorní karty, do situace budou zapojeni důležití a mocní lidé, nebo se s někým důležitým setkáme, ale také mohou tyto karty obracet pozornost na naši osobu (vlastnosti, postoje, názory…)
 • Používejte klíčová slova (klíčový smysl) karet. Ta pak začněte významově spojovat. Např. Eso pohárů = začátek (spíš nejasná první myšlenka, náhlý nápad, vnuknutí), Osm holí = cesta, dobrodružství. Obě karty tedy říkají, že se může rýsovat možnost někam vycestovat, ale je to zatím  spíše MOŽNOST, není to jistý plán.
 • Sledujte klíčové polohy karet. Je důležité si říct, zda karta mluví o minulosti, současnosti či budoucnosti. Např. karta Dva pentakly mluví o nejisté a nestabilní finanční situaci. Záleží ale, kde se karta nachází. Pokud je karta v pozici minulosti, říká, že současnou situaci do jisté míry způsobil finanční nedostatek v minulé době (např. současné odcizení se s partnerem přišlo proto, že jsme neměli v minulosti kde bydlet, neměli jsme na byt peníze, žili jsme tak u rodičů a to nefungovalo. Příčinou rozpadu vztahu tak byly vlastně PRACHY). Pokud je stejná karta v pozici přítomnosti, říká, že finance hrají v problému důležitou roli právě nyní (např. jsme před exekucí nebo naopak jsme příliš bohatí a nevěnujeme se sobě navzájem atd.). Pokud je stejná karta v pozici  budoucnosti, pak teprve varuje, že přijdou problémy (s partnerem, stavbou domu, cestou atd.) z důvodů nedostatku peněz. Jak vidíte, jedna karta a několik jejích výkladů podle toho, kde se nachází. Takže si jednoduše řekněte uvýkladu karty : BYLO, JE nebo teprve BUDE.
 • Napište si svojí otázku a zamyslete se nad ní. Je klíčové, zda se ptáte na situaci nebo na osobu. Např. dotaz: “Proč se mi nedaří v práci?”, nebo “Proč mě nemá partner /partnerka ráda?” nebo “Proč se mi nedaří získat pevný partnerský vztah?” atd. jasně ukazuje na dotaz NA OSOBU. Hledejte tedy v kartách vlastnosti hrdinů a okolních postav a zamyslete se nad tím, zda se jim v něčem nepodobáte, zda nejednáte jako oni. Naopak dotazy typu “Co způsobilo, že jsem přišel o práci?” nebo “Jak bude situace probíhat, když se rozhodnu změnit zaměstnání?” nebo “Co vedlo k rozpadu mého manželství?” atd. jsou spíše otázky na vysvětlení situace, tedy NA DĚJ. Nehledejte  proto v kartách  vlastnosti hrdinů jako takové, ale zaměřte spíš pozornost na jejich sklon k  řešení situací a k ději jako takovému. Dokázali si hrdinové poradit za všech okolností? Jednali unáhleně či s rozmyslem? Měli sklon opakovat své chyby? A také se zamyslete nad tím, proč a jak se do oné situace dostali? Bylo to jejich vlastní vinou, jejich rozhodnutím nebo zasáhla vyšší moc a oni s tím nemohli nic dělat? Vyřešil situaci někdo za ně nebo se o to museli postarat sami? Např. pětky i sedmičky ukazují na problém, boj o něco či někoho. Pětky však způsobuje vyšší síla (moc), kterou neovlivňujeme. Sedmičky přináší problémy, které vychází z našeho nitra, můžeme si za ně tedy sami.

Praktické příklady výkladu

Na následujících modelových situacích vám ukážu, jak je vlastně výklad karet dětsky jednoduchý a naivní, pokud v něm sami nebudete hledat složitosti.

1. První modelová situace: Paní Marie několik let pracuje ve firmě. Je vcelku spokojená. Práce není náročná ani stresová, kolektiv je více méně neškodný a finance jsou přiměřené. Náhle dostane nabídku na změnu svého zaměstnání. Zjistí, že nová práce přináší více peněz, ale také více pracovního zatížení a stresu. Kolektiv je tam skvělý, ale šéf za moc nestojí. Přirovnejme si nyní její zaměstnání k plavbě po řece. První (stávající) zaměstnání je plavba po zcela klidné hladině (= meditace, klid, pohodlí, nuda, málo peněz, jistota, pohoda), druhé (možné) zaměstnání je plavba v rychlém proudy řeky (= rychlost, adrenalin, nové možnosti, nové zážitky, více peněz, nebezpečí, nejistota). Kterou z možností si vybrat? Obě mají klady i zápory. Takže je to těžká volba. Babo (tedy karto) raď! Paní Marie položila kartám dvě otázky. První otázka zněla: “Jak se budu cítit v zaměstnání, pokud ho nezměním a zůstanu tam, kde jsem?”. Po promíchání a rituálech vytáhla kartu OSM mečů. Pak položila kartám druhou otázku: “Jak se budu cítit v novém zaměstnání, které je mi nyní nabídnuto, pokud ho přijmu?”.  Po promíchání a rituálech vytáhla kartu KRÁLOVNA pentaklůPodívejte se pozorně na obě karty ( není potřeba hledat skutečný význam karet)  a pokuste se sami dát paní Marii odpověď

IMG_0027 IMG_0052

2. Druhá modelová situace: Slečna Jana se  zamilovala. Má to ale háček. Líbí se jí hned dva muži najednou, Jirka a Petr. Kterého si má vybrat? Také Jana se rozhodla hledat odpověď v kartách. Na první otázku :“Jaký bude můj vztah s Jirkou?”, si vybrala kartu Rytíř mečů . Na druhou otázku: ” Jaký bude můj vztah s Petrem”, si vyložila kartu MÁG. Jak sami vidíte, nemohla se karet zeptat: “Koho si mám vybrat, Jirku nebo Petra?”. Proč? Protože jednak na tuto otázku karty odpověď neznají, a pak je volba vždy na nás samých a na našich preferencí. Co by volil jeden, nemusí volit druhý. Karty tedy pouze nastaví zrcadlo oběma možným variantám. Jana si však musí SAMA vybrat, zda bude mít vztah s Jiřím, či Petrem, nebo ani s jedním z nich. Karta pro vztah s Jirkou je Rytíř mečů, takže říká, že vztah s ním bude rychlý, dominantní, nebezpečný a do jisté míry také nejistý, ale zato neuvěřitelně zábavný a úchvatný. Karta Mág, která naznačuje vývoj druhého vztahu, říká, že Petr – Mág, je klidnější, vyrovnanější, neuvěřitelně chytrý a vynalézavý, umí získat vše, co chce (lásku, peníze, postavení atd.). Na straně druhé může mít sklon k chytračení, podvádění a ke lhaní. Oba mají své klady i zápory. Koho by jste volili vy?

IMG_0037 IMG_0033_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_24_35

U podobných výkladů, kdy hledáme  výběr z několika možností, nebo máme velice jednoduchou a stručnou otázku (Kdo jsem, Jaký je on/ona, Jak  to vypadá atd.) je lepší vyložit si pouze jednu kartu. Odpověď pak není tak matoucí a složitá. Také pro začátečníky je to mnohem lepší volba. Pokud je však otázka složitější, ptá se na děj (minulý či budoucí), ptá se na vysvětlení situace nebo na důvody, příčiny, následky událostí nebo prostě jen na možnou budoucnost atd., je lépe být již zkušenější a věštit podle různých metod a technik z většího množství karet. To však již vyžaduje dokonalou znalost významu karet a nutnou schopnost logického a intuitivního myšlení. Zde je několik málo jednodušších možných metod výkladu:

1. Výklad na tři karty, které se ptají na situaci, děj :

IMG_0001       IMG_0001        IMG_0001

1. minulost               2. současnost          3. budoucnost

2. Výklad na tři karty, které se ptají na moje tajemství, nálady, city, touhy…

 •    stejné rozložení tří karet (viz. výše), ale význam je  1. Moje tajná láska   2. Moje tajná nenávist  3. Moje tajná zkouška

3.  Výklad na tři karty, které se ptají na můj problém, návrh a odpověď

 •    stejné rozložení tří karet (viz. výše), ale význam je  1. Můj nynější problém   2. Takto si s ním mohu poradit  3. Řešení problému

4. Výklad na tři karty, které se ptají na důležité životní body

 •   stejné rozložení tří karet (viz. výše), ale význam je  1. Láska   2. Kariéra  3. Sebezdokonalování

4. Výklad na čtyři karty, které se ptají na změny v životě

              1.                             2.

IMG_0001   IMG_0001

IMG_0001   IMG_0001

             3.                           4.
 • 1. Na čem už nezáleží  2. Co mě už naplnilo  3. Co mě posune dál  4. Co musím uskutečnit

5. Výklad na čtyři karty, které se ptají na moji osobu

 •  stejné rozložení čtyř karet (viz. výše), ale význam je 1. V čem jsem (on je) nyní silný 2. Jak to dokážu (on dokáže) využít  3. Cesta, po které musím (on musí) jít  4. Jakou sílu k cestě potřebuji (on potřebuje) v sobě najít

6. Výklad na šest karet, které se ptají na vztah (jak vnímá jeden druhého)

           1.                      2.                     3.

IMG_0001    IMG_0001   IMG_0001

IMG_0001   IMG_0001   IMG_0001

               4.                             5.                       6.
 • 1. Jak mě vidí partner  2. Co partner očekává od vztahu  3. Kam vztah podle partnera směřuje 4. Jak já vidím partnera 5. Co očekávám od vztahu  6 . Kam podle mě vztah směřuje

Podobných metod výkladu je obrovské množství (lze je najít na internetu i v knihách). Můžete se držet již zavedených metod, nebo si i vy sami můžete nějakou libovolně vytvořit. Důležité je si předem určit pořadí karet, jejich rozložení a především význam jednotlivých pozic karet. Ptát se můžete na cokoli (láska, peníze, práce, cesta, zájmy, vztahy atd.)

Doufám, že vám moje stránky pomohou naučit se tuto zajímavou okultní vědu a že vám přinesou spoustu radosti a zábavy. A nezapomeňte, jak říká Elbert Hubbard:  ” Neber život příliš vážně, stejně z něho nevyvázneš živý. “

Mytický Tarot

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *