Milenci a Vůz

Milenci

IMG_0001IMG_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_01_38IMG_0004

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

V této životní lekci se Blázen setkává s princem Parisem, jenž musel na Diův příkaz přijít na Olymp a tam rozhodnout spor tří bohyní. Proč právě on?  Narození Parise doprovázela věštba, podle níž měl Paris způsobit pád Troje. Priam, král trojský, chtěl této věštbě uniknout tím, že dal Parise hned po jeho narození sprovodit ze světa. Pastýř však malého Parise zachránil a ujal se ho. Z miminka vyrostl krásný mladík, který se velice rád dvořil velkému množství děvčat. Pro krásné ženy měl obrovskou slabost a byl tím všude vyhlášen. Dokonce se o něm dozvěděli i bohové na Olympu. A tak, když se rozhořel spor třech bohyní o to, která z nich je  nejkrásnější, rozhodl se Zeus vybrat Parise jako toho, kdo bohyně rozsoudí. Mladík se zprvu velice zdráhal a snažil se tomuto úkolu vyhnout, ale božský Zeus byl neoblomný. A tak stanul Paris na Olympu před Velkou bohyní Hérou, královnou a bohyní lásky Afroditou a bohyní moudrosti Athénou. Héra nabízela Parisovi vládu nad celým světem, Athéna ho chtěla učinit nejmocnějším a nejspravedlivějším bojovníkem na světě. Afrodita  před ním svlékla své roucho a nabídla mu pohár lásky a k němu ještě nejkrásnější pozemskou ženu za manželku. Paris byl ještě velice nezkušeným mladíkem, který neuměl nabízené možnosti plně docenit. Vybral tedy to, co měl nejraději. Zvolil královnou krásy Afroditu a vůbec si přitom nevšímal, jaký hněv a odplatu druhých dvou bohyní na sebe seslal. Héra s Athénou se na Parise sice líbezně usmívaly, ale již se jim v hlavě rodil plán na odplatu. Tou nejkrásnější pozemskou ženou, kterou měl dostat Paris za manželku, se stala překrásná Helena, která však byla již vdaná za krále Sparty. Podvedený manžel Heleny ve své zlobě povstal v boji proti Troje a nechal ji celou do základu spálit. A tak se věštba o zničení Troje skutečně naplnila.

Co  tedy karta Milenců znamená:

 • volba Parise je obrazem první velké výzvy, která mu měla otevřít cestu k jeho vývoji. V období dospívání je volba lásky a krásy nejběžnější. Paris tedy vzhledem ke svému věku nevolil rozumem, ale pouze na základě své touhy. V tomto případě však nešlo o “špatnou ” volbu, protože byla učiněna instinktem, což je v mládí zcela běžné
 • Paris se do této situace sám dostat nechtěl, byla mu vnucena
 • tato  lekce byla nezbytná proto, aby došlo k uvědomění si, co lze volbou  získat a co ztratit
 • karta Milenců (v některých Tarotech je značena jako Zamilovaní) je jen vzácně spojena s jiným než srdečními (citovými) záležitostmi

Pozitivní významy této karty:

 • karta naznačuje, že budeme postaveni před nějakou volbu nejpravděpodobněji  v oblasti vztahů a lásky
 • karta radí, dej do svého rozhodnutí srdce a city, nikoliv rozum
 • k rozhodnutí nemusí být k dispozici všechny potřebné informace
 • někdy se nejedná o kartu volby, ale rady- karta nabádá k návratu do práce a odložení srdečních záležitostí na později

Negativní významy této karty:

 •  vaši hlavu ovládá srdce
 • karta v kombinaci s kartou Vůz může značit partnerský rozchod
 • možný  partnerský trojúhelník

Blázen se setkal s Parisem proto, aby se naučil  rozhodovat srdcem a poznal dualitu  života.

VŮZ

IMG_0002IMG_0003IMG_0005

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Blázen se setkává na další životní zastávce s Areem. Podle báje byl synem Velké bohyně Héry, která ho prý počala bez mužského sémě. Arees miloval ze všeho na světě nejvíc války, boje, řinčení zbraní a bojový křik. Byl bohem války, ale války vždy vítězné, vedené pro válku samu. Aree neustále vyhledával konflikty a spory, aby je mohl zakončit bojem. Pro svoji útočnou povahu nebyl oblíbený ani u lidí, ale ani u bohů. Jedinou výjimkou se stala bohyně lásky Afrodita. Měla za muže odpuzujícího, chromého a věčně upoceného božského kováře Héfaistose, ale ten se jí k smrti protivil. Arees byl jeho pravým opakem. A tak se stalo, že Afrodita a Arees k sobě zahořeli obrovskou a vášnivou láskou. Héfaistos to zjistil a tajně ukoval síť tak jemnou, že byla téměř neviditelná. Když se spolu jednoho dne Arees a Afrodita oddávali svojí lásce, přehodil  přes ně Héfaistos síť a zavolal ostatní bohy, aby viděli nevěru jeho ženy a pomohli mu milence potrestat. Jenže ani to nepomohlo. Afrodita s Areesem zůstala a dokonce mu porodila dceru Harmonii. Ta byla přesně taková, jak napovídá její jméno.

Co  tedy karta Vůz znamená:

 • Arees = Vozataj= je ukazatelem agresivních instinktů, které by však měly být usměrňovány vědomou vůlí
 • souboj dvou koní na kartě je ve skutečnosti soubojem v hlavě, bojují zde pudy a instinkty s rozumem a rozvahou
 • každý kůň táhne na jinou stranu a Vozataj má plné ruce práce je zkrotit
 • karta Milenců ukazuje rozhodování snivé, zamilované, neagresivní, ale karta Vozu je o vnitřní agresi a o násilí, které má v sobě každý člověk, ale v době dospívání je mnohem těžší tyto stavy zklidnit
 • Blázen se učí krocením koní být mužem a zvládat své vlastní pudy a vášně, které má v hlavě
 • je důležité si také povšimnout toho, že jeden kůň je bílý a druhý černý a každý táhne na jinou stranu. Která strana však znamená bezpečnou cestu a která vede do  propasti? Má Vozataj poslechnout bílého nebo černého koně? Který z nich je koněm pudů a který koněm rozumu? Moc času na rozhodování není a výsledek volby může skončit fatálně

Významy této karty:

 • karta naznačuje blížící se konflikt, svár, hádku s prvky agrese a násilí, konfliktu se nelze vyhnout, je potřeba nastolit harmonii
 • vítězství vůle v nelehkých podmínkách, snaha mít zase vše pod kontrolou
 • konflikty, které karta představuje, mohou být jak vnější (práce, rodina, přátelé…), tak i vnitřní (naléhavá volba: rodina nebo práce, usazení se nebo cestování…)
 •  nutnost hledat kompromis
 • nutnost se zklidnit a teprve pak jednat

Blázen se musí naučit dívat se vpřed, pevně uchopit otěže svého života  a soustředit se na pokrok a zdolávání těžkých situací. Pokud to dokáže, bude mnohem silnější, bude si víc věřit a stane se z něj dospělý muž .

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *