Ďábel a Věž

Ďábel

IMG_0033IMG_0027_PerfectPhoto.cz_2017-12-10 00_57_06IMG_0030

 Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Blázen se na další zastávce putování po Zemi setkal s řeckým bohem  lesů, pastvin, stád a také pastýřů a lovců, s Panem. Byl synem boha Herma a nymfy Dryopy. Měl zvířecí podobu. Narodil se s kozíma nohama, s rohy, ocasem a dlouhými vousy, tělo měl pokryté srstí a byl tak ošklivý, že před ním v hrůze prchla i jeho matka. Ujal se ho však Hermes, odnesl ho na Olymp. Jakmile ho bohové spatřili, vyvolal mezi nimi takovou bouři veselého smíchu, že ze studu uprchl a schoval se do lesů Arkádie, kde pak žil nejraději. Stal se ztělesněním plodného ducha divoké přírody. K lidem se choval většinou přátelsky, a dokonce jim někdy pásl dobytek a hlídal včelí úly. Vyhledával společnost horských nymf a Satyrů a často se účastnil jejich radovánek. Jednou se bůh Pan zamiloval do krásné nymfy Syrinx. Jelikož Pan byl napůl člověk a napůl kozel, není divu, že sličná nymfa jeho lásku neopětovala. Když se Panův zájem stal pro nymfu nesnesitelný, začala před ním prchat. Pan ji však stále pronásledoval, až se dostali k řece. Syrinx už neměla kam uprchnout, a tak se na vlastní žádost od vládce všech bohů, Dia, nechala proměnit v rákosí. Panova láska k Syrinx byla však natolik silná, že si z onoho rákosí udělal píšťalu a po večerech na ni vyhrával smutné písně. Tak vznikla syrinx, či pověstná Panova flétna.

Co  tedy karta Ďábla znamená:

 • od Panova jména je také odvozen “panický strach”, protože Pan se často bavil tím, že děsil osamocené poutníky.
 • Ačkoliv jím ostatní bohové pohrdali a štítili se ho, přesto hojně využívali jeho schopností. Například Apollóna, boha Slunce, naučil Pan věšteckému umění, Hermes si vytvořil stejnou píšťalku jako Pan
 • Pan-Ďábel je obrazem nejprimitivnějších a hluboce instinktivních aspektů lidské duše. Pan vzbuzuje pocity úzkosti a strachu, ukazuje přízemní hrubost, zvířeckost a nekultivované sexuální pudy, přesto nás zároveň silně přitahuje. Děsí nás, protože ho společnost označila za projev zla, ale to je jenom jeden úhel pohledu na tohoto velice zajímavého boha.
 • Pan ztělesňuje sexuální pudy, které byly ještě v nedávné době pro společnost tabu. On je v otázkách sexu velice svobodomyslný, nejsou mu cizí incestní představy, fascinují ho tělesné funkce spojené s vyměšováním, má obscénní sexuální sny, je okouzlen zvířeckou hrubostí a nízkostí, miluje nahotu a v otázkách sexu je velice znalý. Pan byl sice  jiný, ale rozhodně nebyl zlý. Byl divoký, nezkrotný, přirozený, protože mravní zákony nad ním neměly žádnou moc, ale nikdy by nikomu neublížil.

Pozitivní i negativní významy této karty:

 • Karta Ďábla-Pana upozorňuje, že je nejvyšší čas na konfrontaci s nejnižšími, opovrhovanými a potlačovanými aspekty naší osobnosti. Blázen se musí osvobodit ze sevření svých strachů, a to je možné jen tehdy, pozná-li, čeho se bojí, a poté své strachy vědomě a pokorně přijme
 • Karta naznačuje, že uvězněná energie musí být uvolněna, aby bylo možné dosáhnou pozitivního výsledku. Je nutné umět přijmout světlé i temné stránky svojí povahy
 • Karta symbolizuje Bláznovu oddanost (až zotročenost) k něčemu  natolik všepohlcujícímu, že si bez toho vůbec nedovede představit svůj život. Tato oddanost již ale není v jeho zájmu, protože nedává nic nazpátek, už jen požírá jeho prostředky, jeho život, jeho samotného. Je tedy nezbytné se této oddanosti zbavit
 • Karta se také často vyskytuje jako symbol různých závislostí, je o nezdravém chtění. Buď něco chce příliš sám Blázen, nebo chce něco  příliš nepřiměřeného někdo po Bláznovi
 • Ďábel upřednostňuje sexualitu a živočišnost před láskou a hlubokými city. Karta spíš mluví o velice sexuálně nabytém milenectví než o trvalejším vztahu
 • Ďábel je známý pokušitel a požitkář a má snahu neustále k něčemu nekalému svádět. Není vůbec lehké jeho vlivu uniknout. Toto svádění se může týkat všech oblastí života (práce, rodina, zájmy aj.)

Věž

IMG_0032IMG_0029 IMG_0031

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Blázen přišel do známého labyrintu krále Minóa právě ve chvíli, kdy rozzlobený Poseidón povstal z mořských vln, aby otřásl Mínóovým královstvím. Vzedmul hrozivé vlny, trojzubcem udeřil do země a vyvolal strašlivé zemětřesení, a labyrint se začal rozpadat. I ptal se Blázen, co vyvolalo v Poseidónovi takový hněv. A zde je odpověď. Bájný král Minós byl mocným a bohatým vládcem Kréty. Svou mocí byl obdařen z vůle Poseidóna, boha moře. Jednoho dne pověřil král Mínós vynálezce a stavitele Daidala, aby navrhl dům se spletitými chodbami a schodišti. Daidalos vytvořil zázračné dílo, bludiště z kamene – labyrint, z něhož nikdo, kdo do něj vkročil, nenašel cestu ven. Přesto se Minós neustále obával o bezpečnost na Krétě. Aby si zajistil přízeň a ochranu bohů, požádal Poseidóna o dar. Tím se stal nádherný oslnivě bílý obětní býk. Mínós slíbil, že toto zvíře obětuje všem bohům na znamení díků. Avšak krále Mínóa se zmocnila chamtivost a tajně začlenil býka do královského stáda a místo něj porazil býka jiného. Poseidón se nad královou opovážlivostí velice rozběsnil a rozhodl se, že se Minóovi za porušení smlouvy a vzájemné úmluvy pomstí. Vymyslel strašnou pomstu. S pomocí Afrodity, bohyně lásky, vzbudil v královně Pásifaé , Mínóově manželce, obrovskou lásku  k posvátnému bílému býkovi. Jenže tomu sbližovací pokusy královny nebyly příjemné a tak před ní utekl. Daidalos, kterého požádala o pomoc,  znovu vymyslel geniální řešení. Dal vyrobit dutou dřevěnou krávu v životní velikosti a potáhl ji kravskou kůží. Pasifaé vlezla dovnitř a býk se nechal oklamat. Zanedlouho nato královna porodila obludného netvora, chlapce s býčí hlavou a lidským tělem, který se živil pouze lidským masem. Král Mínós, před kterým se nepodařilo netvora utajit, uvěznil tohoto Minotaura do labyrintu  a  Daidala uvrhl do vězení. Nebylo však dáno, aby strašlivé tajemství zůstalo navždy v labyrintu schované. Jednoho dne dorazil ke břehům Kréty Théseus, Poseidonův syn, který měl naplnit osud království. S pomocí Minóovy dcery, která se do něj velice hluboce zamilovala, se Thésovi podařilo obludu Minotaura v labyrintu nají a zabít. Pak oba spolu utekli na moře a Poseidón se rozhodl dokončit to, co jeho syn začal. Vynořil se z mořských vln a rozpoutal ničivé zemětřesení, které úplně zničilo Věž i s labyrintem. Po labyrintu zbyly jen rozvaliny, pod jejichž sutí zůstalo pohřbeno tělo Minotaura. Všichni, kteří museli králi složit byli propuštěni na svobodu. Časem se stal vládcem Kréty Théseus a s ním započal nový lidský věk. Labyrint již nikdy nebyl obnoven.

 Co  tedy karta Věž znamená:

 • Věž, na niž zaútočil sám bůh, je obraz zhroucení starých forem
 • Ďábel i Minotaurus si jsou v něčem velice podobní. Oba ztělesňují temné tajemství  související s tělem a s nemravnými sexuálními touhami, které zastírají sami před sebou
 • Karta je obrazem zkázy, nicméně  aby mohly být budovány nové stavby, musí být staré zničeny
 • Blesky představují božské prozření, vznícení inspirace či vize. Věž sama je pak symbolem nějakého omezení a uvěznění (např. citového). Je ale také symbolem pýchy a arogance a přehnaných lidských ambicí, které je nutno někam usměrňovat
 • Karta ukazuje konec mrtvých, zastaralých a velice často i falešných norem

Pozitivní i negativní významy této karty:

 • Karta podobně jako karta Smrt znamená konec něčeho. Rozdíl mezi těmito dvěma kartami je ten, že u Smrti něco odchází pomalu a postupně a Blázen si je tak vědom toho, že něco není již v pořádku, kdežto u karty Věž je konec náhlý, rychlý a definitivní. Věž je jako úder blesku, který pročišťuje cestu vpřed.  Věž se bourá bez ohledu na přání, pád nelze ani zastavit, ani zbrzdit
 • Často žije Blázen život tak, jak je naučený a nepřemýšlí o tom, zda mu to vyhovuje. Pouze pokračuje v cestě, která mu byla nějakým způsobem dána. Tato karta tuto cestu od základu bourá a mění.
 • Věž je ztělesnění hodnot minulosti a ty musí padnout. Co tě ovšem nezabije, to tě posílí.
 • Náhlá událost, která všechno zavedené mění, což je něco, co málokoho potěší. Smysl této karty je tedy spíše negativní, alespoň si to Blázen v momentě změny myslí. Ve skutečnosti přináší změna ponaučení
 • Pocity jistoty a stability končí (rozvody, rozchody, výpověď z práce, nešťastné náhody, dopravní nehody, přírodní katastrofy aj.)

Poté, co se sešel Blázen s bohem Panem-Smrt a s  Minótaurem-Věž, prošel vnitřní proměnou. Objevil v sobě dosud nepoznanou pokoru, odhodil svojí vnější masku, našel v sobě své nejvnitřnější pudy a instinkty, sexualitu a živočišnost.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

 zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *