Blázen a Mág

Blázen

IMG_0030_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_11_38 IMG_0031 IMG_0032

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Blázen je našim symbolickým hrdinou, který nás provede cestou Velké Arkány. V tomto případě na sebe vzal podobu starořeckého boha Dionýsa. Jeho otcem byl sám velký Zeus (Dia), bůh všech bohů a lidí. Jeho matkou byla pozemská thébská princezna Semele. Avšak Zeus byl již v té době ženatý. Když se o nevěře svého muže dozvěděla manželka bohyně Héra, nesmírně se rozzuřila a rozhodla se pomstít. Vzala na sebe podobu chůvy a našeptala Semele, že by měla lásku svého milence vyzkoušet tím, že ho požádá, aby se jí zjevil ve své kráse jako bůh. Zeus se velice zdráhal toto přání vykonat, ale nakonec se podvolil a na naléhání Semele před ní stanul jako skutečný bůh. Doprovázely ho však blesky a hromy. Jeden blesk Semele zasáhl a  zničil ji. Než se tak  stalo, stihnul Zeus zachránit alespoň dítě, které jako nedonošené zašil do svého stehna, kde Dionýs zůstal, dokud nepřišel jeho čas zrození. Héru však pomsta neuklidnila a rozhodla se dítě zničit. Po narození na dítě poslala Titány, bohy Země, které ho roztrhaly na kusy. Zeus ale stihnul vyjmout Dionýsovo srdce z hrudi, proměnil ho v granátové jablko, ze kterého vytvořil kouzelný nápoj. Tento nápoj pak dal vypít bůh podsvětí Hádés své vyvolené Persefoně. Ta následně otěhotněla a tak se náš Dionýs narodil podruhé, tentokrát v podsvětí. Zeus se tak bál hněvu své božské manželky, že se rozhodl jej ukrýt na Zemi mezi lidmi. Héra, která to brzy zjistila (byla přeci bohyně a ta ví vše), se rozhodla svoji pomstu dokonat. Určila, že Dionýs musí na Zemi projít a sdílet všechna utrpení a muka jako obyčejní lidé. A ještě mu navíc vzala rozum a postihla ho šílenstvím, takže Dionýs musel začít bloudit světem s divokými zvířaty. A tady začíná naše cesta Blázna-Dionýsa světem, tedy i Velkou Arkánou. A my půjdeme tuto cestu s ním.

Co  tedy karta Blázna znamená:

 • karta znamená úplně nový začátek čehosi (cokoliv vás napadne), protože Blázen představuje nově narozené dítě, úplně čistý nepopsaný list, žádné zkušenosti ani strach
 • na kartách bývá Blázen znázorněn jako mladý muž stojící na okraji např. propasti nebo střechy domu, nebojí se však, že spadne, protože nemá s pádem dosud žádnou zkušenost. Je proto veselý, radostný a bezstarostný
 • Blázen přijímá vibrace vznešeného boha Dia a má dosud zvířecí instinkty, nejedná tedy racionálně, nepřemýšlí, přesto mu vlastně žádné nebezpečí nehrozí
 • karta Blázna tak představuje první ( někdy i iracionální) impuls k něčemu novému, k něčemu tvořivému, říká: “Vydej se na cestu a neboj se, těžkosti a zranění, která na cestě přijdou, tě jenom posílí”
 • karta představuje možný nový začátek, ale v prvopočátku (mohl bych si postavit dům, mohl bych začít studovat, neměl bych se oženit? atd.). Je to spíš takový náš první impuls, první vnuknutí. Ostatní barvy tarotu nám pak mohou napovědět, čeho konkrétně se to vnuknutí bude týkat

Pozitivní významy karty:

 • nový začátek (možné studium, nová práce či hobby atd.)
 • nový pohled na svět (např. zájem o víru, okultismus, politiku atd.)
 • odvaha pustit se do nového projektu či vztahu nebo se vydat na cestu
 • v pozici zdraví možné první kroky ke zlepšení tělesné kondice (nápad chodit do posilovny, dělat turistiku, začít s dietou…)
 • s osobou Blázna se nikdy nebudete nudit, je hravý a až neuvěřitelně naivní
 • v pozici financí začátek dobré investice

Negativní významy karty:

 • člověk, na kterého se ptáme, se chová podivínsky, je nezodpovědný, hravý a příliš bezstarostný
 • karta může značit nezralé postoje, neposlouchání rad druhých
 • osoba Blázna v záporném významu neplní sliby a nepřijímá žádnou odpovědnost či závazky
 • ve vztahu je člověk Blázna veselý, hravý, vtipný, ale do pevného a stabilního vztahu se moc nežene
 • ve financích může karta varovat před unáhleným a nepromyšleným vkladem

Zda má karta pozitivní či negativní význam nám napoví ostatní karty ve výkladu. Podrobněji poznáme a pochopíme Blázna- Dionýse až na jeho cestě. Tou první zastávkou, kterou  nyní učiní je MÁG neboli KOUZELNÍK

MÁG

IMG_0033_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_24_35IMG_0034IMG_0035

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Náš poutník se nyní setkává s bohem Hermem, průvodcem poutníků a cestovatelů, bohem zlodějů a lhářů. V řecké mytologii je Hermes synem boha Zeuse (též nazýván Die) a nymfy Marie, která byla Matkou Noci. Hermes je tak dítětem jak duchovního světa, tak i prvotní noci. Jaký vlastně byl nejlépe poznáme z tohoto příběhu. Když byl ještě malý, ukradl svému bratru bohu slunce Apollonovi stádo krav. Aby bratra ošálil, nazul si při útěku sandály patou dopředu a tím jeho stopy ukazovaly obrácený směr. I přesto jej nakonec Apollón dostihl. Nesmírně zuřil. Herma však rychle vytvořil lyru, kterou  věnoval Apollónovi jako dar. Opěvoval bratrovo hudební nadání a natolik se mu vlichotil, že se bratr nejenom přestal zlobit, ale ještě navíc věnoval Hermovi zlatou berlu a věštecké umění.  Tak se stal Hermes pánem všech čtyř živlů a postupně nepatrnou část svého umění daroval lidem. Hermes byl obdivuhodně chytrý a lstivý, uměl se zalíbit, uměl v lidech a bozích vykouzlit důvěru. Snad právě proto se stal rádcem nejvyššího z bohů a poslem všech bohů i lidí. Jeho špatnou vlastností však bylo někdy si dělat  radost z neštěstí jiných. Tak občas záměrně posílal pocestné na špatnou cestu a tropil si legraci z chudých a nešťastných. Hermes-Mág-Kouzelník, nevlastní bratr Dionýse, je na prvním místě skvělý rádce a průvodce. Je schopný  provést poutníky bezpečně jakoukoliv bouří, pokud sám chce. Nelze si jej však přivolat (málokdy poslouchá bohy, takže lidi neposlouchá nikdy). Jen pokud sám uzná za vhodné, navštíví lidi ve formě snů, předtuch, intuice  či prostřednictvím další osoby a přináší radu, náhlé vyjasnění či pochopení. Většinou radí dobře, ale spoléhat se na něj se pro jeho povahu vždy nedá. U něj musíte být vždy ve střehu. Avšak našeho Blázna má rád. A tak mu na jeho první zastávce naplní srdce, ducha i mysl jen a jen dobrými radami. Jenom díky němu překoná Blázen svoji nejistotu a vykročí do propasti, učiní krok do neznáma a vydává se na další cestu.

Co  tedy karta Mága znamená:

 • karta Mág je též kartou začátku, ale již uskutečněného. Pro lepší pochopení uvádím příklad: Karta Blázen říká: měl bych si postavit dům, ale karta Mága už pořídila první nákup materiálu. Tedy Blázen se chystá udělat první krok (v myšlenkách), avšak až na popud Mága ten krok skutečně učiní
 • karta upozorňuje na naše potenciální dovednosti a tvůrčí schopnosti
 • teprve po setkání s Mágem si Blázen uvědomí cíl své cesty i to, že je možné jej dosáhnout. Totéž vzkazuje lidem
 • je nutné v sobě objevit a rozvinout dřímající nadání
 • karta říká: “zázraky se dějí pořád, naučte se je vidět”

Pozitivní významy karty:

 • původní inspirace se začíná utvářet
 • horlivé nadšení a aplikace nové činnosti
 • myšlenka se stala reálnou
 • uchopení nové příležitosti, uplatnění talentu
 • karta v pozici zdraví říká, že byl udělán první krok směrem ke zdraví (započala dieta, cvičení, zdraví životní styl…)
 • v pozici osoby karta naznačuje člověk s vlastnostmi Mága
 • v otázce na finance může značit značný úspěch, pokud v horlivosti vytrváte

Negativní významy karty:

 • snaha hrát nečistou hru s ostatními lidmi
 • může značit člověka, který s ostatními manipuluje, je lstivý a lže
 • ve vztahu může naznačovat možného milence/milenku
 • v pozici zdraví může značit rozkolísanou náladu a s tím spojené psychické problémy

Zda má karta pozitivní či negativní význam nám napoví ostatní karty ve výkladu.

Mág pomohl Bláznovi vydat se na cestu. Ten nyní míří k další zastávce svých cest, k CÍSAŘOVNĚ. 

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *