Logické myšlení

Logické myšlení

Máte logické myšlení? Můžete si to nyní ověřit.

 A/ 

Pan Novák každé pondělí, úterý a středu lže. Pan Novotný lže každý čtvrtek, pátek a sobotu. Jednou se potkali a pan Novák řekl: „Včera jsem lhal“. Pan Novotný odpověděl . „Já taky“. Jaký byl den, když se potkali?

B/ 

Pět kamarádů – Jana, Karel, Libor, Mirka a Nela- se opět chystá začít studovat na vysoké škole. Každý z nich bydlí na jiném podlaží koleje a jde do jiného ročníku. Jen v jednom případě se shoduje podlaží, na kterém dotyčná osoba bydlí, s ročníkem, do něhož nastupuje. Do kterého ročníku půjde Nela?

 • Dívka bydlící ve 3. podlaží není Nela a studovat začne 4. ročník
 • Do 3. ročníku půjde Libor
 • Jana bydlí v 5. podlaží, ale nejde do 5. ročníku
 • Libor nebydlí ve 2. podlaží
 • Karel bydlí ve 4. podlaží

C/ 

Několik kamarádů se sešlo na bowlingu a celkem odehráli dvě hry. Určete pořadí všech hráčů v obou hrách.

 • Patrik porazil Ondřeje v obou hrách.
 • Šimonovi se také dařilo a porazil v obou hrách Lukáše.
 • Ten, který celkově vyhrál první hru, skončil ve druhé hře až druhý.
 • Šimon celkově vyhrál druhou hru.
 • Lukáš porazil Ondřeje v první hře.
 • Žádný z hráčů se v obou hrách neumístil na stejné pozici.

D/ 

Jan, Šimon a Martin si zaskočili na něco sladkého. Každý si objednal jiný zákusek (laskonka, rakvička a štrúdl) a k němu jiný nápoj (čaj, káva, mléko). Kdo si co poručil, když víme, že:

 • Jan si nedal štrúdl
 • Ten, kdo si dal laskonku, pil čaj
 • Martin si nedal laskonku
 • Ten, který měl rakvičku, nepil mléko
 • Jan nepil čaj

E/

Máte dvě mince, které mají dohromady hodnotu 3 Kč. Jedna z nich ale není koruna. Jaké to jsou mince?

F/

Ve filmu Smrtonosná past měl Bruce Willise deaktivovat bombu, na jejíž zrušení potřeboval přesně 4 galony vody. On měl ale k dispozici pouze nádoby na 5 galonů a 3 galony. Přesto to Bruce Willise zvládl vyřešit za několik sekund . Dokážete to také?

G/

Do horské chaty, která má 12 pokojů, přišlo 13 turistů s požadavkem, že chce každý mít svůj vlastní pokoj. Správce se chvilku zamyslel a pak požádal třináctého hosta, aby chvíli počkal s dalším hostem v pokoji číslo 1. Pak do pokoje č.2 poslal třetího hosta, do pokoje 3. poslal čtvrtého hosta, do pokoje č.4 poslal pátého hosta atd. až do pokoje č.11 zavedl dvanáctého hosta. Pak se vrátil do pokoje č. 1 a třináctého hosta ubytoval v pokoji č.12. Měl opravdu každý host svůj pokoj sám pro sebe?

H/

Vědec musí pracovat se třemi nebezpečnými viry, ale k dispozici má jen dvě rukavice (jo, to jo naše české zdravotnictví). Každý vir  by  jej při přímém kontaktu s pokožkou nakazil nevyléčitelnou nemocí, nesmí se tedy žádného vzorku dotknout holou rukou, ale prozkoumat musí všechny tři.  Na manipulaci se vzorkem mu stačí jedna ruka, tedy i jedna rukavice. Viry rovněž nesmějí během zkoumání  přijít do vzájemného kontaktu, protože okamžitě zmutují. Po prozkoumání všech virů vědec rukavice bezpečně zničí. Poradíte vědci, jak na to? Zvládne to?

CH/

Rodiče mají 7 dětí. Polovina z nich jsou chlapci. Jak je to možné?

I/

 Poznáte z následujících vět, jaké je to přísloví? Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím okolních tvorů hodnoceny nepříznivě. 

J/

Je-li dnes čtvrtek, který z těchto výroků je pravdivý:

a/ předevčírem bylo úterý

b/ pozítří bude neděle

c/ dva dny po včerejšku bude sobota

K/

Po převelice dlouhé cestě se někdejší jinoch vrací domů jako dospělý muž. Během jeho nepřítomnosti se ale mnohé změnilo a jeho domov se vyprázdnil. Muž však zjistí, že na něho čeká švagrová manžela jediné sestry jeho matky. Vzhledem k tomu, že manžel nemá žádné bratry, kdo je ona žena, která čeká na mužův návrat?

L/

Tři přátelé šli se svými manželkami na oběd a rozsadili se kolem kulatého stolu. Lukáš si sedl mezi svou ženu a Honzovu manželku. Jana si sedla mezi Juliina manžela a Luisina manžela. Protože Honzu bolelo v krku, Julie se bavila s Lukášem a Lucii nezbývalo, než hovořit se svým manželem. Dokážete určit, jak se jmenují Lukášova, Honzova a Jakubova manželka?

M/

Jaké číslo patří do číselné řady?

1 ⇒ 4 ⇒ 16 ⇒ 64 ⇒ ?1026 ⇒ 4096

N/

Jen jedinou skupinu písmen uvedených níže lze přeskupit tak, aby vzniklo české slovo. Dokážete to slůvko najít?

EDHIO          AKEUL       ETHGA       LOAPS         JHAOL           ZKOIE            EOCPK          FRILK          UMOKE

O/

V každém slově českého přísloví bylo změněno právě jedno písmeno. Dokážete toto přísloví najít?

ŠKOLA VRÁSY, KDO ROZUMÍ SENÍ

P/

Který den je dva dny před dnem, jenž následuje po dni, který nastane tři dny po dni před úterkem?

Q/

“Možnost dopadu nepříznivých důsledků budoucích událostí.” Které slovo nejlépe odpovídá této definici?

a) SPEKULACE

b) NEBEZPEČÍ

c) RIZIKO

d) OBAVA

e) HALUCINACE

R/

Která dvě z uvedených slov jsou si významem nejbližší?

PRAVÝ,  OBROVSKÝ,  CIZÍ,  JEMNÝ,  NESMÍRNÝ,  OBDOBNÝ

S/

HIPOFOBIE se má ke koním stejně, jako se má AILUFOFOBIE ke:

a) SLONŮM

b) LVŮM

c) MYŠÍM

d) ŽRALOKŮM

e) KOČKÁM

T/

Najdete tři zvířata skrytá v následující větě?

Muž s oběma chlapci držel vařečku a mezitím jelito v celém domě lákavě vonělo.

U/

V řadě vedle sebe leží čtyři míče. Červený míč je vedle zeleného, ale neleží vedle modrého. Žlutý míč neleží vedle modrého. Který míč je vedle žlutého?

a) Červený míč

b) Zelený míč

c) Červený a zelený míč

d) Zadání úlohy neobsahuje dostatek informací, aby bylo možné odpovědět na otázku

V/

Odstranili jsme všechny samohlásky z jednoho známého rčení a zbylé souhlásky jsme rozdělili do tří skupin, ale jejich pořadí jsme ponechali beze změny. Které rčení to je?

RNM DŘJ ŠVČR

W/

Kterým slovem bude pokračovat řada slov?

a) POLOVINA

b) KRASAVICE

c) OBĚŽIVO

d) NOSNÍK

e) SUROVOST

f) DÁREK

X/

Kolik minut před 12. hodinou polední právě je, jestliže před 70 minutami bylo čtyřikrát tolik minut po 9. hodině ranní, jako je nyní do 12. hodiny polední?

Y/

Co se vyskytuje jednou v každé minutě, dvakrát v každém momentu, ale ani jednou v roce?

Z/

Na hřeben střechy, probíhající přesně ve směru od severu k jihu, usedne holub a snese vejce. Kam se toto vejce skutálí? Na západ nebo ne východ?

Ž/

Kdo to hledá, je blázen, ale kdo hledá, často to skutečně najde

g100047

Odpovědi:

A/ Dotazovaným dnem je čtvrtek

B/ Nela půjde do druhého ročníku

C/

Jméno Pořadí v první hře Pořadí v druhé hře
Patrik 1 2
Šimon 2 1
Ondřej 4 3
Lukáš 3 4

D/

Jan = rakvička=káva

 Šimon = laskonka = čaj

 Martin = štrúdl = mléko

E/ Je to chyták. Hra se slovy. Bylo řečeno, že jedna ze  tří mincí není koruna, ale nebylo řečeno, že ani jedna z mincí není koruna!  Znamená to tedy, že ta druhá mince korunou být může. Takže správná odpověď zní:  Máte  jednu korunu a jednu dvoukorunu

F/  Správná odpověď zní: Bruce Willise naplnil nádobu na pět galonů, z ní přelil vodu do nádoby na tři galony. Zbyly mu tak dva galony vody. Ty přelil do tří galonové nádoby, kterou předtím vyprázdnil. Znovu naplnil velkou  nádobu na pět galonů vody a doplnil z ní předchozí, skoro zaplněnou nádobu na tři galony (Měl tam již dva galony vody, vešel se mu tam tedy nyní pouze jeden galon vody). Ve velké nádobě na pět galonů mu tak nyní zůstalo přesně čtyři galony vody. No, nebylo to tak těžké, že?

G/ Odpověď zní: samozřejmě, že neměl každý host svůj pokoj sám pro sebe. Pokud jste všímaví, tak jste určitě rychle zjistili, že správce poslal do pokoje č.2 třetího hosta, ale kde nám zůstal host druhý?

H/  Postup vědce je následující:  na jednu ruku si navlékne obě rukavice  a prozkoumá první vzorek. Horní rukavici si sundá a odloží na bezpečné místo. Prozkoumá druhý vir. Pak si nasadí  odloženou rukavici, ovšem naruby, tedy virem dovnitř. Narazí na sebe sice dva viry, které zmutují, ale to nevadí, protože už jsou prozkoumané. Poté, co vyšetří třetí vir, vědec obě rukavice zničí.

CH/ Správná odpověď zní: Protože jsou všechny děti pouze  chlapci

I/ Poznali jste  přísloví?  Odpověď zní: Host třetí den smrdí.

J/ Správné odpovědi zní: a/předevčírem bylo úterý

K/ Správné odpovědi zní: jeho matka (ona sama je švagrovou manžela svojí sestry)

L/ Manželské dvojice tvoří: Julie a Lukáš, Jana a Honza, Luisa a Jakub

M/ 256 ⇒ jde o násobky

N/  EOCPL ⇒  KOPEC

O/ Škoda krásy, kde rozumu není

P/ Středa

Q/ RIZIKO

R/  OBROVSKÝ a NESMÍRNÝ

S/ e) KOČKÁM

T/ SOB, ŽELVA, OVCE

U/ a) Červený míč

V/ RÁNO MOUDŘEJŠÍ VEČERA

W/ KRASAVICE ⇒ každé slovo začíná posledním písmenem předchozího slova

X/ Je právě 22 minut před 12. hodinou polední, tedy 11:38. Před 70. minutami bylo 10:28, což bylo 88 minut po 9. hodině ranní.

Y/ Písmeno M

Z/ Nikam, vejce nesnáší holub, ale holubice (jde o chyták)

Ž/ je to NIC

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *