Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Život ve společnosti

1. Kdo jsou to Sukumové

 • A/  Indická náboženská komunita, založená v 16. století
 • B/  Pastevecký a zemědělský národ v Keni a Tanzánii
 • C/  Turecké etnikum

2.  Která měna se dělí na kopějky

 • A/  Ruský rubl
 • B/  Maďarský forint
 • C/  Polský zloty

3.   Jakou fakultu musí vystudovat advokát

 • A/  Právnickou
 • B/  Ekonomickou
 • C/  Filozofickou

4.  Jak se jmenuje sídlo prezidentského úřadu Argentinské republiky

 • A/  Casa Granada
 • B/  Casa Rosada
 • C/  Palác La Moneda

5.  Která univerzita je v ČR nejstarší

 • A/  Univerzita Karlova v Praze
 • B/  Masarykova univerzita v Brně
 • C/  Západočeská univerzita v Plzni

6.  Který země udělila jako první volební právo také ženám

 • A/  Velká Británie
 • B/  Nový Zéland
 • C/  Canada

7.  Jak se jmenuje povolení k pobytu a práci, které uděluje cizím státním příslušníkům vláda USA

 • A/  Zelená karta
 • B/  Modrá karta
 • C/  Imigrační karta

8.  Jak se říká vojákům, kteří jsou součástí OSN a bývají vysíláni do válečných oblastí, aby tam dohlíželi na situaci

 • A/  Zelené barety
 • B/  Modré přilby
 • C/  Agenti OSN

9. V říjnu 2005 byla v jedné zemi Evropské unie poprvé zvolena do čela vlády žena. Ve které zemi

 • A/  V Německu
 • B/  Ve Švédsku
 • C/  Na Islandu

10. V jedné africké zemi mají hned několik úředních jazyků. Jsou to kromě angličtiny také afrikánština někdy zvaná též kapská holandština, búrština  nebo taal. O které zemi je řeč

 • A/  O Súdánu
 • B/  O Jihoafrické republice
 • C/  O Kongu

11. V roce 1995 se konala na Lanzarote , jednom z Kanárských ostrovů (Španělsko), první Světová konference o udržitelném cestovním ruchu. O co se jedná

 • A/  O nízkorozpočtový cestovní ruch
 • B/  O cestovní ruch, který respektuje životní prostředí a místní obyvatelstvo
 • C/  O cestovní ruch zaměřený na kempování

12. Která americká vládní instituce sídlí v Pentagonu, komplexu budov u Washingtonu, který je uspořádán do tvaru pětiúhelníku

 • A/  Kongres
 • B/  Ministerstvo obrany
 • C/  CIA (Ústřední zpravodajská služba)

13.  Ve které budově v Praze sídlí Senát ČR

 • A/  Ve Valdštejnském paláci na Malé Straně
 • B/  V Černínském paláci na Hradčanech
 • C/  V paláci Golz-Kinských na Malé Straně

14. Která z následujících zemí neratifikovala Kjótský protokol ( úmluva o snížení emisí skleníkových plynů)

 • A/  USA
 • B/  Rusko
 • C/  Německo

15. Kolik států je součástí evropské unie

 • A/  15
 • B/  25
 • C/  27

16.  Kterou z následujících zemí nikdy nepostihlo embargo (hospodářské sankce)

 • A/  Sieru Leone
 • B/  Libyi
 • C/  Filipíny

17. Ve kterém z následujících států, jež bývaly britskými koloniemi, se nejezdí vlevo

 • A/  Na Maltě
 • B/  Na Novém Zélandu
 • C/  V Kanadě

18. Ve které zemi je nejvyšší míra nezaměstnanosti na světě

 • A/  V Nauru
 • B/  V Libérii
 • C/  V Etiopii

19. Na Aljašce se zrodil fenomén zvaný couchsurfing, do něhož se zapojilo na 60 000 mladých lidí. O co jde

 • A/  O surfování vleže
 • B/  O cestování po světě, při němž se přespává u cizích lidí zdarma na gauči
 • C/  O trávení co největší části života vleže

20. Spojením jakých písmen vznikl symbol dolaru, tedy  $

 • A/  P S
 • B/  S I
 • C/  T S

21. Jak se jmenuje humanitární organizace, která bojuje za dodržování občanských práv jedinců a za humanitární zacházení  s politickými vězni

 • A/  OSN
 • B/  Emergency
 • C/  Amnesty International

22. Která země v Evropě jako první uzákonila úplný zákaz kouření ve veřejných prostorách

 • A/  Dánsko
 • B/  Irsko
 • C/  Norsko

23. Co se rozumí pod zkratkou G8

 • A/  Organizace  tvořená osmi nejméně vyspělými zeměmi světa
 • B/  Organizace  tvořená osmi nejvyspělejšími  zeměmi světa
 • C/  Organizace  tvořená osmi zeměmi s nejvyšším počtem obyvatel

24. Který národ jako první upravil autorské právo zákonem

 • A/  USA
 • B/  Velká Británie
 • C/  Francie

25. Ve které z následujících zemí je nejvyšší míra negramotnosti

 • A/  V Pákistánu
 • B/  V Nikaragui
 • C/  V Burkině Faso

26. K čemu se vztahuje “antisemitizmus”

 • A/  K nepřátelskému postoji proti Židům
 • B/   K nepřátelskému postoji proti Muslimům
 • C/   K nepřátelskému postoji proti Buddhistům

27. Která organizace vznikla v roce 1945 při OSN s cílem bojovat proti hladu ve světě a zajistit všem lepší obživu

 • A/  FAO
 • B/  OMS
 • C/  UNFPA

28. V roce 1971 začala užívat OSN výraz pro nejchudší země světa. Který

 • A/  Třetí svět
 • B/  Čtvrtý svět
 • C/  Pátý svět

Odpovědi: 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 6B, 7A,  8B, 9A, 10B, 11B, 12B, 13A, 14A, 15C, 16C, 17C, 18A, 19B, 20A, 21C, 22C, 23B, 24B, 25C, 26A, 27A, 28B

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *