Kvíz Věda a technika

Kvíz Věda a technika

1.  Jaké síťové napětí se používá v ČR

 • A/  110V
 • B/  220V
 • C/  380V

2. Která velká civilizace objevila sklo

 • A/  Egyptská
 • B/  Aztécká
 • C/  Řecká

3. Který matematik se v jednom svém traktátu zabýval výhradně spirálami

 • A/  Pýthagorás
 • B/  Évariste  Galois
 • C/  Archimédés ze Syrákús

4/  Co je to anemometr

 • A/  Přístroj na měření rychlosti větru
 • B/  Přístroj na měření atmosférického tlaku
 • C/ Přístroj na měření množství napadaných srážek

5/  U pětadvacetipalcového televizoru se údaj o 25 palcích vztahuje k

 • A/  Úhlopříčce
 • B/  K výšce
 • C/ K šířce

6. Jakou barvu má izolační vrstva na elektrických kabelech pro “uzemnění” , tedy na ochranných vodičích

 • A/  Žlutozelenou
 • B/  Červenou
 • C/  Modrou

7. Který plyn je nejhojněji zastoupen ve vzduchu

 • A/  Kyslík
 • B/  Oxid uhličitý
 • C/  Dusík

8. V roce 1760 vynalezl belgický stavitel hudebních nástrojů Joseph Merlin

 • A/  Bicykl
 • B/  Koloběžku
 • C/  Kolečkové brusle

9. Canadair je obojživelné letadlo, které se používá jako hasicí letadlo pro požáry lesních prostranství. kolik vody může toto letadlo přepravovat

 • A/  700 litrů
 • B/  5 000 litrů
 • C/  20 000 litrů

10. V Itálii existovala lanová dráha na Vesuv. Byla to první lanová dráha, která vedla až na samý vrchol činné sopky. Kdy byl zahájen její provoz

 • A/  V roce 1840
 • B/  V roce 1880
 • C/  V roce 1922

11. V roce 1930 si svým vynálezem americký chemik Wallace Hume Carothes podmanil celý ženský svět. Co objevil

 • A/  Hedvábí
 • B/  Nylon
 • C/  Lykru

12. Pro zahřátí tělesa neexistuje hranice, existuje však minimální teplota, pod níž už nelze těleso ochladit. Tato teplota se nazývá “absolutní nula”. Kolika stupňům Celsia ale odpovídá

 • A/   0°C
 • B/  Přibližně -273°C
 • C/  Přibližně -478°C

13. Čemu odpovídá námořní uzel, měrná jednotka rychlosti na moři

 • A/  Rychlosti stopy za sekundu, tedy 30,48 cm/s
 • B/  Rychlosti mezinárodní námořní míle za hodinu, tedy 1 852 m/h
 • C/  Jednomu kilometru za hodinu

14. Jak se jmenoval vynálezce kuličkového pera

 • A/  Simon Paremate
 • B/  George Pelikan
 • C/  László Biró

15. Ve kterém roce byla vynalezena žiletka a holicí strojek

 • A/  V roce 1895
 • B/  V roce 1933
 • C/  V roce 1915

16. Jaká je hranice rychlosti, po jejímž překročení lze vlak považovat za vysokorychlostní

 • A/  250 km/h
 • B/  160 km/h
 • C/  Liší se v jednotlivých zemích

17. Kdy byl postaven první moderní katamarán

 • A/  V roce 1947
 • B/  V roce 1892
 • C/  V roce 1960

18. Jak je dlouhý podzemní tunel spojující Francii a Anglii, který byl slavnostně otevřen 6.května 1994

 • A/  100 km
 • B/  150 km
 • C/  50 km

19. Kdo objevil radioaktivitu neboli radioaktivní rozpad (souhrn jevů, při nichž se atomové jádro rozpadá a mění se přitom v jiné, stabilnější jádro)

 • A/  Antonie Henri Becquerel
 • B/  Max Planck
 • C/  Ernest Rutheford

20. Kdy byl postaven první mrakodrap

 • A/  V roce 1921
 • B/  V roce 1883
 • C/  V roce 1864

21. Kdo pro Evropu vynalezl tisk pomocí pohyblivých liter

 • A/  Johann Gutenberg
 • B/  Aldo Manuzio
 • C/  Peter Schoeffer

22. Co vynalezl v roce 1752 americký učenec , vědec, spisovatel a politik Benjamin Franklin

 • A/  Bicykl
 • B/  Bleskosvod
 • C/  Anténu

23. Kdo vynalezl okolo roku 1930 první zařízení na rychlé zmrazení potravin

 • A/  Clarence Birdseye
 • B/  Firma Findus
 • C/  Roald Amundsen

24. Kdy a kde se uskutečnilo první volání mobilním telefonem

 • A/  V roce 1921 v Detroitu
 • B/  V roce 1973 na Manhattanu
 • C/  V roce 1979 v Japonsku

25. Jak se jmenuje přístroj, který měří napětí elektrického proudu

 • A/  Voltmetr
 • B/  Intenzimetr
 • C/  Ampérmetr

26. Jaká je jednotka elektrického odporu

 • A/  Farad
 • B/  Ohm
 • C/  Joule

27. Kdo vynalezl rozhlasové vysílání

 • A/  Guglielmo Marconi
 • B/  Reginald Fessenden
 • C/  Nikola Tesla

28. Italové vstoupili do dějin mnoha významnými objevy např. vynalezli stroj na hedvábí. Kterou z následujících  věcí však nenavrhl Ital

 • A/  Paroloď
 • B/  Křídlový člun
 • C/  Baterii

8adbd7433fcd68646b97410b0e126533

Odpovědi: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A, 6A, 7C, 8C, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14C, 15A, 16C, 17A, 18C, 19A, 20B, 21A, 22B, 23A, 24B, 25C, 26B, 27B, 28A

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *