Kvíz Náboženství

Kvíz Náboženství

1. Který křesťanský náboženská svazek připomíná sestoupení Ducha svatého na apoštoly

 • A/  Letnice
 • B/  Boží tělo
 • C/  Nanebevzetí

2. Jak se jmenuje posvátná kniha zoroastrizmu, jednoho z nejstarších existujících náboženství, jež založil Peršan Zoroast (Zarathustra)  a jehož podstatou je věčný boj Dobra se Zlem

 • A/  I-ťing
 • B/  Avesta
 • C/  Upanišáda

3. Jakým slovem pocházejícím ze sanskrtu označují východní filozofie cyklus smrti a znovuzrození, který bývá často symbolizován kolem

 • A/  Mókša
 • B/  Karma
 • C/  Sansára

4.  Co se v judaizmu označuje výrazem “menora”

 • A/  Posvátný sedmiramenný svícen
 • B/  Svátek jara
 • C/  Jedna z biblických knih

5. Co se v katolickém náboženství označuje slovem ” konkláve”

 • A/  Síň, v níž se scházejí kardinálové, aby zvolili nového papeže
 • B/  Síň, v níž se shromažďují kněží k modlitbě
 • C/  Síň, v níž se scházejí biskupové

6.  Co je to “nirvána”

 • A/  Stav hlubokého smutku
 • B/  Stav vytržení a euforie
 • C/  Stav naprostého uspokojení, jehož lze dosáhnout odpoutáním od věcí tohoto světa a od všech vášní

7.  Kdy došlo k oficiálnímu usmíření mezi katolickými a ortodoxními křesťany, provázenému snětím vzájemné klatby mezi papežem a patriarchou kanstantinopolským, která byla vyhlášena  v roce 1054

 • A/  V roce 1965, kdy papež Pavel VI. a patriarcha Athenagoras I. přečetli společné katolicko-ortodoxní  prohlášení
 • B/  V roce 2004, kdy papež Jan Pavel II. vrátil Istanbulu relikvie patriarchů Jana Zlatoústého a Řehoře Naziánského
 • C/  V roce 2005, kdy se patriarcha Bartoloměj I. zúčastnil pohřbu  papeže Jana Pavla II.

8. Jubilejní rok (též svatý rok nebo milostivé léto), který vyhlašuje církev jednou za 25 let, je dobou obrody a očisty a příležitostí pro konání zvláštních obřadů a pro udílení odpustků. Dosud poslední, 26. jubilejní rok, se konal v roce 2000. Který papež tuto tradici zavedl

 • A/  Bonifác VIII.
 • B/  Celestin V.
 • C/  Řehoř Veliký

9. Co se rozumí pod pojmem “imám”

 • A/  Duchovní vůdce
 • B/  Zpívaná motlitba
 • C/  Posvátné místo

10. Dervišové jsou známí po celém světě díky svému velmi zvláštnímu tanci, jehož prostřednictvím dokáží vstupovat do kontaktu s božskou dimenzí. Co je pro tanec dervišů příznačné

 • A/  Provádějí akrobatické skoky
 • B/  Otáčejí se okolo své osy
 • C/  Tančí naboso

11. Ke kterému náboženství přísluší cca 10 milionů vyznavačů koptské víry. Většina jich je soustředěna v Egyptě, Etiopii a Eritreji

 • A/  K islámskému
 • B/  K Judistickému
 • C/  Ke křesťanskému

12. Kterým rokem začíná islámský kalendář

 • A/  Rokem 567, kdy se narodil Mohamed
 • B/  Rokem 610, kdy se Mohamedovi dostalo zjevení
 • C/  Rokem 622, kdy Mohamed uprchl z Mekky

13. V Judaizmu se oslavuje Den smíření, kdy se zakončuje doba pokání, která začala Novým rokem, tedy svátkem Roš Hašana. jak se onen významný svátek nazývá

 • A/  Purim
 • B/  Sukot
 • C/  Jom Kipur

14. Co si zavěšují budhisté v prostorách vyhrazených pro meditaci

 • A/  Vonné tyčinky
 • B/  Posvátné výjevy
 • C/  Kostry

15. Jak se ve starověkém Egyptě jmenovalo božstvo, které dohlíželo na balzamování  a účastnilo se rovněž převažování duší

 • A/  Hor
 • B/  Bes
 • C/  Anup

16. Která jsou tři základní božstva hinduistického panteonu, známá jako Trimúrti (tedy tři základní aspekty bohy)

 • A/  Skanda, Ganéša a Kuvéra
 • B/  Brahma, Višnu a Šiva
 • C/  Párvatí, Lakšmí a Káma

17. Augustiniánský mnich Martin Luther inicioval protestantskou reformu s úmyslem obnovit původní chudobu a spiritualitu církve. Kde byly Lutherovy teze vyvěšeny

 • A/   Na dveřích příbytku  mohučského arcibiskupa
 • B/  Na vratech katedrály v německém Wittembergu
 • C/  Na staveništi Římské baziliky sv. Petra

18. Traduje se, že Bůh seslal Abrahámovi na zemi černý kámen. Jak se nazývá svatyně, v níž je kámen přechováván

 • A/  Sútra
 • B/  Véda
 • C/  Ka´ba

19. Slovo voodoo (nebo vodun) pochází z jednoho ze západoafrických jazyků. Co toto slovo znamená

 • A/  Duch
 • B/  Černá magie
 • C/  Tanec

20. Co znamená v judaizmu “Tóra”

 • A/  Evangelia
 • B/  Knihy proroků
 • C/  Prvních pět knih Bible

21. Ve které zemi vznikl polyteistický kult šintoizmus

 • A/  V Kambodži
 • B/  V Japonsku
 • C/  V Číně

22. V hinduistickém náboženství je jedno zvíře považováno za posvátné, proto je zakázáno je zabíjet. Které

 • A/  Pes
 • B/  Kráva
 • C/  Vepř

23. Jednou z nejvýznamnějších postav hinduizmu je bůh Ganéša. Jak bývá vypodobňován

 • A/  Se sloní hlavou
 • B/  Při jízdě na lvu
 • C/  S lotosovým květem v ruce

d2c30253c025857cd3d6be545b031ee6

Odpovědi: 1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6C, 7A, 8A, 10B, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C , 16B, 17B, 18C, 19A, 20A, 21B, 22B, 23C

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Sport a hry

Kvíz Dějiny

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *