Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Mytologie a literatura

1. Kteří zatracení jsou v Dantově Pekle zamrzlí v ledu

 • A/  Násilníci
 • B/  Zrádce
 • C/  Podvodníci

2. Které části knihy se říká epilog

 • A/  Konci
 • B/  Začátku
 • C/  Středu

3.  Jak se jmenuje autor románu Bílá velryba

 • A/  Ernest Hemingway
 • B/  Hermann Melville
 • C/  Vladimír Nabokov

4.  Jak se jmenuje autorka příběhů o Pipi Dlouhé Punčoše

 • A/  Joanne Kethleen Rowlingová
 • B/  Louisa May Alcottová
 • C/  Astrid Lindgrenová

5. Jak se jmenovala žena, která inspirovala milostné básně Franceska Pertarky

 • A/  Laura
 • B/  Silvia
 • C/  Beatrice

6.  Jak se skutečně jmenoval spisovatel Italo Svevo

 • A/  Ettore Schmidt
 • B/  Umberto Poli
 • C/  Alberto Pincherle

7.  Jak se jmenovala Néreovna, s níž se oženil řecký bůh moře Poseidón

 • A/  Galatea
 • B/  Thetis
 • C/  Amfitríta

8. Podle mýtu, který vypráví Ovidius ve svých Metamorfózách, spatřil lovec Aktaión, pronásledující v lese kořist, mezi větvemi bohyni Artemidu a její dívky, jak se u jednoho pramene osvěžují v lázni. Artemis, rozlícená, že ji nějaký smrtelník spatřil nahou, lovce potrestala. Jak

 • A/  Zbavila ho zraku a řeči, aby nikomu nemohl povědět, čeho byl svědkem
 • B/  Proměnila ho ve špičatý kámen, který vyčnívá z vody
 • C/  Proměnila ho v jelena a dala ho rozsápat jeho vlastními psi

9. V jednom známém románu je černému kocourovi jménem Zorba svěřeno vejce. Jak se román jmenuje

 • A/  O rackovi a kočce, která ho naučila létat
 • B/  Z deníku kocoura Modroočka
 • C/  Můj kocourek je velký popleta

10. Podle mytologie byl Orfeus pěvec, který dokázal zvukem své lyry, již dostal darem od boha Apollóna, okouzlit šelmy, zpomalit tok vodních proudů a pohnout háje do pohybu. Aby přivedl zpět k životu nymfu Eurydiku, svou ženu, sestoupil do Hádu (podsvětí). Nepodařilo se mu však milovanou ženu vysvobodit, protože nedodržel zákaz, který mu byl dán při vstupu. Jak zněl

 • A/  Nikdy se neohlížej nazpět
 • B/  Nemluv na žádnou duši v záhrobí
 • C/  Nedotýkej se, a to ani oděvem, stěn v tajemné říši mrtvých

11. Kdo napsal slavnou pohádku Malou mořskou vílu

 • A/  Alexandre Dumas
 • B/  Bratři Grimové
 • C/  Hans Christian Andersen

12. Jedním z mistrovských děl středověké literatury je Boccacciův Dekameron. Jde o soubor sta novel, jež si vypráví deset mladých lidí, aby jim příjemně ubíhal čas trávený na venkově, kam se uchýlili před morem řádícím ve Florencii. Kterou novelou soubor začíná

 • A/  Novelou o falešné zpovědi Sera Ciappelletta
 • B/  Novelou o Nepolských neštěstích Andreuccia z Perugie
 • C/  Novelu o žertu na účet Calandrina, který věří, že našel zázračný heliotrop (minerál)

13. Jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších knížek pro děti je Alenka v říši divů. Román vyšel poprvé v roce 1865 a autor se pod své dílo podepsal pseudonymem Lewis Carroll. Jak zní jeho pravé jméno

 • A/  Clive Staples Lewis
 • B/  Charles Lutwidge Dodgson
 • C/  Lyman Frank Baum

14.  Anglický spisovatel Charles Dickens vypráví v jednom románu o životních peripetiích nešťastného sirotka. Jak zní jeho jméno

 • A/  Remi
 • B/  Harry Potter
 • C/  Oliver Twist

15. Kdo by neznal pohádku Peter Pan, kterou v roce 1911 napsal James Matthew Barrie. Jak se jmenuje dcera náčelníka indiánů, které Peter zachrání život při jednom z mnoha dobrodružství na ostrově v zemi Nezemi

 • A/  Růžový obláček
 • B/  Lilie Tygrovitá
 • C/  Měsíční srpek

16. Tisíc a jedna noc je velký soubor arabských novel, pohádek a bajek zasazených do rámcového příběhu, jehož hlavními postavami je krutý král Šahriár a překrásná dcera jeho vezíra, vypravěčka okouzlujících příběhů, kterými po tisíc a jednu noc udržuje panovníkovu pozornost a napíná jeho zvědavost. Jak se tato dívka jmenuje

 • A/  Dunjazád
 • B/  Šehrazád
 • C/  Jasmína

17. Námořník Robinson Crusoe, který jediný přežije ztroskotání své lodi, se ocitne sám na opuštěném ostrově. Po čase se setká s jedním domorodcem. Jak se jmenuje

 • A/  Mokul
 • B/  Středa
 • C/  Pátek

18. Ve 12. století nedokončil Chrétien de Troyes veršovaný román, který líčí dobrodružství jednoho mladého rytíře a jeho cestu za moudrostí. Přestože byl dotyčný mladík na matčino přání držen daleko od nástrah rytířského života, rozhodl se vyhledat krále Artuše a nechat se jím pasovat na rytíře. Na zpáteční cestě z Camelotu má na hradě Krále Rybáře vidinu, která ho přiměje k dlouhému hledání smyslu vlastního života. O jakém románu je řeč

 • A/  Yvain aneb Rytíř se lvem
 • B/  Lancelot aneb Rytíř na káře
 • C/  Parsifal aneb Vyprávění o Grálu

19. Spisovatel Mark Twain, jehož pravé jméno znělo Samuel Langhorne Clemens, převzal svůj pseudonym od lodníků na Mississippi, kteří měřili olovnicí hloubku říčního dna: když byla výška pro parník bezpečná, volali “Mark twain!” (Dva sáhy!). Které z následujících děl napsal

 • A/  Dobrodružství Huckleberryho Finna
 • B/  Don Quijote
 • C/  Ostrov pokladů

20. Sfinga je mytologická bytost s ženskou hlavou, orlími křídly, lvím tělem a dračím ocasem, která nelítostně rozsápala každého, kdo nedokázal rozluštit její hádanku, jejíž zodpovězení bylo podmínkou, aby mohl dotyčný volně projít do Théb. Který rek dokázal odpovědět na otázku a přimět tak zahanbenou Sfingu, aby si zvolila smrt

 • A/  Eteoklés
 • B/  Polyneikés
 • C/  Oidipus

21. Emilio Salgari je nejznámější italský autor dobrodružných románů odehrávajících se v exotických a divokých scenériích. Jedním z jeho 80 románů je román o Sandokanovi zvaném Malajský tygr. Jakou přezdívku měla Lady Mariana, překrásná dívka, do níž se chrabrý pirát Sandokan bezhlavě zamiloval

 • A/  Perla Labuanu
 • B/  Hvězda Araukánie
 • C/  Růže Dong-Giangu

22. Kdo je autorem románu pro mládež Ostrov pokladů

 • A/  Hermann Melville
 • B/  Robert Louis Stevenson
 • C/  henry James

23. Anglická prozaička Frannes Hodgson Burnettová je autorka knih proslavených po celém světě. Z jejího pera vzešla také Tajná zahrada, příběh přátelství, jež spojí tři opuštěné děti a vnese štěstí do ponurého sídla Lorda Cravena. Jak se jmenuje holčička, která je hlavní hrdinkou tohoto příběhu

 • A/  Lucy
 • B/  Mary
 • C/  Sara

24. Sherlock Holmes a jeho věrný pomocník dr. Watson jsou detektivové, které nemusíme vůbec představovat. Ve kterém městě se většinou odehrává policejní pátrání této dvojice slavných detektivů

 • A/  V Yorku
 • B/  V Paříži
 • C/  V Londýně

25. Rytířské eposy z doby italské renesance líčí neobyčejný svět, v němž udatní rytíři bojují za svého panovníka, na obranu ideálu a pro srdce milované ženy. “Rytíře zpívám, ženy, lásky, zbraně, i dvorské ctnosti, smělé podniky…”, tak znějí první verše jednoho známého rytířského eposu. Kterého

 • A/  Zuřivého Rolanda od Ludovika Ariosta
 • B/  Zamilovaného Rolanda od Mattea Marii Boiarda
 • C/  Morganta od Luigiho Pulciho

26. Bazilišek je malý a neškodný plaz běžně žijící v pralesech Jižní Ameriky. Jméno dostal podle mytologického monstra obdařeného smrtící mocí. Jaká schopnost se přisuzovala této bytosti

 • A/  Navozovat syčením smrtelný spánek
 • B/  Zabíjet pohledem
 • C/  Spalovat dotykem ocasu

27. V roce 1894 vyšla Kniha džunglí a v roce 1907 dostal její autor Nobelovu cenu za literaturu. Jak se tento spisovatel jmenoval

 • A/  Rudyard Kipling
 • B/  Jules Verne
 • C/  Robert Louis Stevenson

28. V lese u města Nottinghamu žil legendární hrdina, proslulý loupením i známou větou : “Kradu bohatým, abych dával chudým.” Jak se jmenoval

 • A/ Ivanhoe
 • B/  Robin Hood
 • C/ Nikola Šuhaj loupežník

29. Pomineme-li mýty středozemní oblasti, která další civilizace uctívá fénixe

 • A/  Mayská
 • B/  Čínská
 • C/  Polynéská

30. V roce 1726 vydal irský spisovatel Jonathan Swift pod pseudonymem román, který se stal klasikou literatury pro mládež. Jak se román jmenuje

 • A/  Bílý tesák
 • B/  Guliverovy cesty
 • C/  Tři mušketýři

31. V jedné epizodě Homérova eposu Odysseia promění kouzelnice Kirké Odysseovy druhy ve zvířata. V jaká

 • A/  Ve psy
 • B/  Ve vepře
 • C/  V divočáky

32. Jak se jmenoval autor knihy Cesta kolem světa za 80dní

 • A/  Jules Verne
 • B/  Emilio Salgari
 • C/  Jack London

33. Řecký dramatik Sofokles napsal v roce 441 př. n. l. tragédii, jejíž hlavní hrdinkou je mladá žena, která se narodila z incestního vztahu mezi thébským králem Oidipem a jeho matkou Iokastou. Jak zní název této divadelní hry

 • A/  Médeia
 • B/  Elektra
 • C/  Antigona

34. V jednom slavném románu prodá hrdina duši ďáblovi výměnou za poznání a za milostnou vášeň. Jak se toto dílo jmenuje

 • A/  Drákula
 • B/  Faust
 • C/  Frankestein

35. Carlo Lorenzini je autorem proslulé knihy pro děti, jejíž hlavní postavou je dřevěný panáček Pinocchio. Tento spisovatel však psal pod uměleckým jménem. Jakým

 • A/  Carlo Collodi
 • B/  Italo Calvino
 • C/  Gianni Rodari

36. Jak se jmenuje kůň (či spíše herka) hlavní postavy Dona Quijota de La Mancha z románu španělského spisovatele Miguela de Cervantes y Saavedra

 • A/  Bukephalos
 • B/  Rosinanta
 • C/  Hypogryf

37. Anglický spisovatel Clive Staples Lewis (1898-1963) se proslavil řadou sedmi románů žánru fantasy, jež napsal v letech 1950-1956. V roce 2005 natočilo Disneyovo studio animovaný film podle prvního z nich. Jak se ona série jmenuje

 • A/  Pán prstenů
 • B/  Letopisy Narnie
 • C/  Mlhy Avalonu

38. Na počátku 20. století vzniklo literární  a umělecké hnutí s podivným názvem dadaizmus. Od čeho se tento název odvozuje

 • A/  Pochází z francouzského dětského jazyka a označuje koně
 • B/  Jde oslovo hebrejského původu a nejistého významu
 •  C/  Jde o vymyšlené slovo

ee969a0e0b143048a4afaa94f0488f7b

odpovědi: 1B, 2A, 3B, 4C, 5A, 6A, 7C, 8C, 9A, 10A, 11C, 12A, 13B, 14C, 15B, 16B, 17C, 18C, 19A, 20C, 21A, 22B, 23B, 24C, 25A, 26B, 27A, 28B, 29B, 30B, 31B, 32A, 33C, 34B, 35A, 36B, 37 B, 38A

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění 

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *