Kvíz Dějiny

Kvíz Dějiny

1.  Které město bylo hlavním městem Rakousko-Uherska

 • A/  Praha
 • B/  Vídeň
 • C/  Salzburg

2.  Ke kterému národu příslušel Hannibal

 • A/  K Vizigótům
 • B/  K Kartagincům
 • C/  K Bruttiům

3.  Kdo byl prvním prezidentem Československé republiky

 • A/  Tomáš Garrigue Masaryk
 • B/  Jan Masaryk
 • C/  Edvard Beneš

4.  V 16. století se započal pozvolný úpadek Benátek. Co jej zapříčinilo

 • A/  Ruská říše
 • B/  Moc Janovské republiky
 •  C/  Objevení Ameriky

5.  Který papež svolal Kostnický koncil, na kterém byl upálen Jan Hus

 • A/  Pius IX.
 • B/  Jan XXIII.
 • C/  Benedikt XIII.

6.  Ve které zemi v mládí pobýval císař Karel IV. Lucemburský

 • A/  Ve Francii
 • B/  V Itálii
 • C/  Ve Španělsku

7.  Na kterém místě byla v roce 1526 svedena bitva, po níž na útěku zahynul český král Ludvík Jagellonský

 • A/  U Moháče v dnešním Maďarsku
 • B/  Na Bílé hoře u Prahy
 • C/  U Kresčaku ve Francii

8. Ve vojsku starověkých Řeků měli své místo hoplité, muži tak dobře vycvičení k boji, že byli považováni za chloubu řecké vojenské síly. Ke které části vojska patřili

 • A/ K pěchotě
 • B/  K jízdě
 • C/  K lukostřelectví

9. Po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 vzniklo Československo. Ve kterém roce obsadila tuto zemi, vedenou Alexandrem Dubčekem, sovětská vojska

 • A/  V roce 1956
 • B/  V roce 1965
 • C/ V roce 1968

10. V roce 1946 zazněl ve Fultonu ve Spojených státech slavný projev, v němž se poprvé objevil výraz “železná opona”. Který politik tento výraz vymyslel

 • A/  Harry S. Truman
 • B/  Franklin Delano Roosevelt
 • C/  Winston Churchill

11. Který proslulý vojevůdce natolik obdivoval Homéra a jeho epos Ilias, že spis dokonce míval pod polštářem

 • A/  Gajus Julius Caesar
 • B/  Alexandr Veliký
 • C/  Dáreios I. Perský

12. Slavná bitva i Little Big Hornu, která se odehrála 25.června 1876, skončila drtivým vítězstvím indiánů nad vojskem Spojených států, jemuž velel generál Custer. Které indiánské kmeny v boji zvítězili

 • A/  Apačové a Navahové
 • B/  Převážně Lakotové a Šajeni
 • C/  Irokézové, Šóniové, Dalavarové a Vičitové

13. Za druhé světové války německá armáda dlouho nasazovala síly v tak zvaném ruském tažení, které skončilo těžkou porážkou Němců. Hitler totiž podcenil schopnost ruského národa klást odpor, nezměrné prostory, jež musely jeho oddíly překonávat a zejména drsnost ruského podnebí. Tato historie se však již opakovala. Kdo se před ním dopustil téhož omylu.

 • A/  Maxmilián I.
 • B/  Napoleon
 • C/  Karel V.

14. Sňatek Jindřicha VIII. s Annou Boleynovou v roce 1533 byl podnětem k mimořádně významné události v anglických dějinách. Které

 • A/  Založení Anglikánské církve
 • B/  Vypuknutí válečného konfliktu, do nějž se zapojila většina evropských zemí
 • C/  Začátek anglické občanské války

15. Gaius Caesar Germanicus je mnohem známější pod přezdívkou Caligula. Od čeho se jeho přezdívka odvozuje

 • A/  Od názvu bot, které nosili legionáři
 • B/  Od jména jeho oblíbeného koně, jehož jmenoval senátorem a ustájil ho v síni z mramoru a slonoviny
 • C/  Od jména jedné ze dvou lodí, které dal postavit a které byly nalezeny na dně jezera Nemi

16. Který den se konají každoroční výroční shromáždění a náboženské obřady na připomínku zabití šesti milionů Židů za druhé světové války

 • A/  27. ledna, den osvobození tábora v Osvětimi
 • B/  30. dubna, den Hitlerovy sebevraždy
 • C/  14. května, den vyhlášení nezávislosti státu Izrael

17. V rámci kterého válečného konfliktu bojovala Johanka z Arku za spásu své země

 • A/  Ve válce růží
 • B/  Ve stoleté válce
 • C/  V třicetileté válce

18. V Atlantském oceánu leží Falklandské souostroví, zvané též Malviny. V roce 1982 se zde odehrála válka trvající přes dva měsíce. Kdo proti sobě v tomto konfliktu stál

 • A/  Velká Británie  a Argentina
 • B/  Velká Británie a Venezuela
 • C/  Velká Británie a Chile

19. Jak zemřel v roce 1190 císař Fridrich Barbarossa

 • A/  Byl otráven
 • B/  Utopil se
 • C/  Padl v bitvě

20. Komu se říkalo Caudillo, tedy vůdce

 • A/  Francisku Frankovi
 • B/  Fidelu Castrovi
 • C/  Fulgenciovi Batistovi

21. Komu Karel V. vděčil za územní zisky v Jižní Americe

 • A/  Hernánu Cortésovi
 • B/  Amerigovi Vespuccimu
 • C/  Vaskovi  de Gama

22. Jako symbol svojí absolutní moci dal postavit Ludvík XIV. rozlehlý palác. Který

 • A/  Tuileries
 • B/  Lucemburský palác
 • C/ Versailles

23. V roce 1559 uveřejnil papež Pavel IV. první Index zakázaných knih, který papež ho zrušil

 • A/  Jan XXIII. v roce  1959
 • B/  Pavel VI. v roce 1965
 • C/  Jan Pavel II. v roce 1999

24. Okolo roku 800 vládnul císař Karel Veliký. Jak se říkalo shromážděním, která obvykle svolával jednou za dva roky

 • A/  Sněmy
 • B/  Kapituláře
 • C/  Placitum Generalis

12

Odpovědi: 1B, 2B, 3A, 4C, 5B, 6A, 7A, 8A, 9C, 10C, 11B, 12B, 13B, 14A, 15A, 16A, 17B, 18A, 19B, 20A, 21A, 22C, 23B, 24A

Zdroj: kniha Velká kniha kvízů autor Dorotea Garozzo a LauranTassi

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz Život ve společnosti

Kvíz Mytologie a literatura

Kvíz Umění

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *