Citáty o štěstí

CITÁTY, SLAVNÉ VÝROKY A MOUDRA MOUDRÝCH

Citáty o štěstí

Citáty jsou  doslovným zněním z díla nějakého spisovatele anebo doslovně zopakovaný něčí výrok, např. politika, herce či filozofa. Citát slouží k vysvětlení nebo k potvrzení vlastního názoru či myšlenky. 

“Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten”. (Rosseau)

“Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází”. (Maurice Maeterlinck)

“Chodí štěstí dokola, sem tam sedne na vola”.  (české přísloví)

“Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný”. (Samuel Johnson)”

“Názory lidí jsou částí jejich štěstí”.  (Shakespeare)

“Zpravidla to, co nám schází, není štěstí, ale znalost štěstí”.  (Maeterlinck)

“Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí”. (Budha)

“Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu”. (Menandros)

“Ovšemže věřím ve slepé štěstí. Jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád”.  (Cocteau)

“Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody a vyplave s rybou v zubech”. (Tuwim)

“Koho neštěstí pronásleduje, ten si ještě v nosní dírce prst zlomí”.  (Slovenské přísloví)

“Pravé štěstí je levné: je-li drahé, není kvalitní”. (Franccois René de Chateaubriand)

“Lidé, kteří příliš žijí, netvoří”. (Thomas Mann)

“Nemůžete být šťastní, pokud to, v co věříte, se liší od toho, co děláte”. (Freya Starková)

“Svini vleze štěstí samo do rypáku”  (Gogol)

“Pesimismus rozumu, optimismus vůle”.  (Gramsci)

“Život znamená snít”.  (Schiller)

“Bez snů a ideálů nelze být člověkem”. (Ernst Fischer)

“Sen je sůl bez chleba”. (Serna)

“Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky”.  (Hese)

“Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě a pesimista se obává, že je to pravda”.  (Cabell)

“Optimismus je, když žena neumyje večer nádobí v naději, že zítra k tomu bude mít větší chuť”.  (Thomsonová)

“Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně”. (Dutourd)

“Chceš realizovat své sny? Probuď se!”  (Kipling)

“Hledání štěstí mimo nás je jako čekání na východ slunce v jeskyni směřující na sever”. (Tibetské přísloví)

“Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou – také v tobě samém “.  (Carlyle)

“Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout”.  (Hemingway)

“Svět je každým dnem lepší. A k večeru zase horší”.  (Hubbard)

“Člověk chce být šťastný, i když žije takovým způsobem, že být šťastný je nemožné”. (St. Augustine)

“Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš”. (L.N.Tolstoj)

“Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme”.  (Maugham)

“O nemožných věcech mysliti, mimoděk sebe šáliti”.  (české přísloví)

“Jestliže jste si stavěli vzdušné zámky, není vaše práce ztracena, postavíte-li pod ně nyní základy”.  (Thackeray)

“Po něčem toužit jest již důvod k žití”. (Vrchlický)

“Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování”. (F.M.Dostojevskij)

“Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí”.  (Maurois)

“Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, zatímco štěstí je naším snem”. (Voltaire)

“Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten”.  (Dostojevskij)

“Zcela šťasten se necítí nikdo. Leda že by byl opilý”.  (Schopenhauer)

“Myslím, že není stoprocentní dokonalosti ani uspokojení”.  (Jilemnický)

“Nelze být šťasten v každém ohledu”.  (Horatius)

“Štěstí lidi zmate víc než neštěstí”.  (Luther)

“Přílišné štěstí, pouhé neštěstí”. (české přísloví)

“Když se oslu vede příliš dobře, jde na led a zlomí si nohu”.  (holandské přísloví)

“Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo”.  (Cicero)

“Musí to být silné nohy, které mají unést dobré dny”. (dánské přísloví)

“Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí”. (Jean Paul)

“Nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí”.  (Cicero)

“Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak”. (Saroyan)

“Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději”.  (Sokrates)

“Neuskutečněné sny nikdy neznamenají tragédii. Jak často se zato mění v tragédii sny uskutečněné”. (Dygat)

“Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán”. (Iuvenalis)

“Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká, proč”.  (latinské přísloví)

“Štěstí a duhu vidíme vždycky ne nad sebou, ale nad hlavami druhých”.  (dánské přísloví)

“Na cizím dvoře jehňata tučnější”.  (české přísloví)

“Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel”. (Baudelaire)

“Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky”. (Schopenhauer)

“Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází”. (Horatius)

“Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti”. (Napoleon)

“Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře?”  (Hebbel)

“Tam je hezky, kde nejsme my”.  (běloruské přísloví)

“Existuje štěstí, ale neznáme je, což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit”.  (Goethe)

“Štěstí člověka nezávisí na jeho síle nebo velikosti, ale na jeho uzpůsobení”. (Hebbel)

“Největší pomstou je štěstí: nic nenaštve lidi víc, než vidět vás, jak se smějete. (Chuck Palahniuk)

“Šťasten není ten, kdo se druhým zdá. Šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného”. (Seneca)

“Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě a najít je jinde je nemožné”.  (Chamfort)

“Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet.” (portugalské přísloví)

“To, co ještě nemáš, je ti cennější, než to co máš”.  (ordské přísloví)

“Jen po nemnohém bychom prahli, kdybychom dokonale znali to, co si přejeme”.  (Rochefoucauld)

“Když po nějaké věci toužíme nebo o ni usilujeme, obíráme se v duchu jejími dobrými stránkami. Jakmile se nám ji dostane, obíráme se jen těmi špatnými”. (Jonathan Swift)

“Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká”. (Goethe)

“Užívej dne, co nejméně věříc následujícímu”.  (Fromm)

“Za povodně žízníme nejvíce”.  (Maurois)

“Žijeme stále pro budoucnost, věčné ladění a koncert nezačíná nikdy”.  (Borne)

“Schopnost předvídat nemilou věc nazýváme pesimismem”. (Lardner)

“Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě”.  (Hubbard)

“Malé bolesti nás přivádějí z rovnováhy, ale veliké vracejí nás k sobě samým. Prasklý zvon nezní, rozbijte jej však na dvě části a znova vydá jasný zvuk.” (Jean Paul)

“Člověk je si vždycky spíš více vědom svých útrap než své surovosti vůči těm druhým”.  (Josef Čapek)

“Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí”. (Maurois)

“Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu a podle barvy skla jeví se mu temný nebo purpurově jasný”. (Andersen)

“Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.”  (W.Humboldt)

“Nepokoušej se smutek utopit v rumu. Umí plavat.” (francouzské přísloví)

“Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda”. (Durrenmatt)

“Naše závist trvá vždy déle, než štěstí těch, jimž závidíme”.  (Rochefoucauld)

“Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžko”.  (Shakespeare)

“Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší”.  (Diogenes Laertios)

“Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.” (Sebastian Roch Chamfort)

“Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.” (Marcus Tullius Cicero)

“Jen ten ví, co je neštěstí, kdo jednou ochutnal štěstí.” (Francois de La Rochefoucauld)

 “Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.” (Buddha)

“Když je člověk v neštěstí, bolí jej i smích.” (Publilius Syrus)

 “Více radosti uvidíš u těch, kterých si štěstěna nikdy nevšimla, než u těch, které opustila.” (Lucius Annaeus Seneca mladší)

“Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťastný.” (Fjodor Michaljovič Dostojevský)

“Šťastní lidé, jejichž životopisy jsou nudné ke čtení!” (Charles-Louis de Montesquieu)

 “Je užitečnější zatěžovat si mysl snášením neštěstí, které už přišlo, než předvídáním toho, které by teprve mohlo přijít.” (Francois de La Rochefoucauld)

“Člověk, který nikdy neokusil štěstí, anebo neštěstí, umírá jako voják, který se nikdy nestřetl s nepřítelem.” (William Shakespeare)

“To, co nemůžeš napravit, je nejlépe snášet.” (Lucius Annaeus Seneca mladší)

“Jen po nemnohém bychom prahli, kdybychom dokonale znali to, co si přejeme.”  (Francois de La Rochefoucauld)

“Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.” (Voltaire)

“Štěstí není událost života, ale schopnost člověka.” (C.Brouson)

“Trvalé neštěstí má jedinou výhodu, že ty, které sužuje, nakonec zocelí.” (Lucius Annaeus Seneca mladší)

Nešťastný je ten, kdo nedokáže snášet štěstí.” (Biás z Priény)

“Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.” (Honoré de Balzac)

“Velké štěstí dobře snášet se nauč.” (Quintus Horatius Flaccus)

“Lidé nemohou být ke svému blahu nuceni, proto musí být ponecháni vlastnímu svědomí.” (John Locke)

“Kdo štěstí přivykl, ten nejhorší má zvyk.” (Publilius Syrus)

“V neštěstí stárnou lidé rychleji.” (Hésiodos)

“Nejnešťastnější jsou lidé, kteří se sami v sobě nudí.” (Josef Čapek)

“Vrchol štěstí nenajdeš nikdy.” (Quintus Horatius Flaccus)

 “Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně zamíchány.” (Jonathan Swift)

“Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má.” (Demokritos z Abdér)

 “Necítit své neštěstí není lidské a neumět je snášet není mužné.”  (Lucius Annaeus Seneca mladší)

 “Štěstí je jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.” (F.Holen)

“Nevěř přítomnému štěstí.” (Titus Livius)

“Štěstí neexistuje; jsou jen šťastní lidé.” (Rény de Gourmont)

“V pekle druhých vidíme ráj.” (Alberto Moravia)

“Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když odejde.” (Miguel de Cervantes y Saavedra)

 “Se štěstím je to jako s hodinkami. Nejvíc vydrží ty nejméně složité.” (Sebastian Roch Chamfort)

“Vůle člověka – to je jeho štěstí.” (Friedrich Schiller)

“Ach, jak trpké je dívat se na štěstí jen okem jiného!” (William Shakespeare)

“Útěchou nešťastných je mít spolutrpitele. (Baruch Spinoza)

“Kam neštěstí chce jít, tam si cestu najde.”  (Publilius Syrus)

“Hluboký pád vede často k vyššímu štěstí. (William Shakespeare)

“Naše závist trvá déle než štěstí těch, jimž závidíme.” (Francois de La Rochefoucauld)

“To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.” (Gilbert Cesbron)

“Neštěstí je ta nejvšednější věc, jaká existuje.” (Erch Maria Remarque)

“Málokteří lidé mohou být šťastni, aniž by nenáviděli nějakou osobu, národ nebo tvora.” (Bertrand Russel)

“Neštěstí a zlo lidí vzniká ne tak z toho, že lidé nedbají svých povinností, jako spíš tím, že pokládají za své povinnosti něco jiného.” (Lev Nikolajevič Tolstoj)

 “Neštěstí činí zranitelným a neustálé utrpení nespravedlivým.” (Stefan Zweig)

“Neštěstí obvykle odhalí schopnost a štěstí, to ji zas skrývá.” (Quintus Horatius Flaccus)

“Žádný osud není tak dobrý, aby ses na něj v něčem nemohl stěžovat.” (Publilius Syrus)

“Lidé si dobro uvědomují pomaleji než zlo.” (Titus Livius)

“Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí ještě něco chybět.” (Claude Adrien Helvétius)

“Štěstí je rozkoš bez pokání.” (Lev Nikolajevič Tolstoj)

“Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí: výčitky svědomí a nemoc.”  (Lev Nikolajevič Tolstoj)

“Nedoufej, že štěstí zaklepe dvakrát na vaše dveře.” (Sebastian Roch Chamfort)

“Štěstí se podobá zdraví. Dokud ho máte, ani si ho nevšimnete.” (Ivan Sergejevič Turgeněv)

“Štěstí je jako slunce, i stín musí být, aby se člověk cítil dobře.” (Emil Ludwig)

“Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce.” (Paolo Mantegazza)

“Štěstí je jako ze skla, jak se leskne, tak se i láme.” (Publilius Syrus)

“Štěstí není nic jiného, než mít dobré zdraví a špatnou paměť.” (Ernest Heminqway)

“Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější.” (Gaius Plinius Caecilius Secundus)

“Štěstí se neprožívá, jenom se na ně vzpomíná”. (Platón)

“Směj se a svět se bude s tebou smát. Plač a budeš plakat sám”. (Ella Wheeler Wilcox)

“Úsměv umožňuje duši dýchat”. (Fabrizio Caramagna)

“Úsměv stojí méně než elektřina, ale dává více světla”. 

“Čím je sluneční svit pro květiny, tím je úsměv pro lidi”. (Joseph Addison)

“Čas od času je dobré přerušit naši snahu získat štěstí a prostě být šťastní”. (Guillame Apollinaire)

Další citáty zde: 

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

citáty ve španělštině

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A  co si můžete na těchto stránkách kromě citátů ještě přičíst ?

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *