Citáty o přátelství

CITÁTY, SLAVNÉ VÝROKY A MOUDRA MOUDRÝCH

Citáty o přátelství

Citáty jsou  doslovným zněním z díla nějakého spisovatele anebo doslovně zopakovaný něčí výrok, např. politika, herce či filozofa. Citát slouží k vysvětlení nebo k potvrzení vlastního názoru či myšlenky.

“Přátelství, stejně jako láska,  pramení z nedorozumění”.  (Dygat)

“Věrný přítel je medicínou duše.”  (latinské přísloví)

“Nehraď se plotem, hraď se přáteli.”  (české přísloví)

“Některé lidi musíme užívat jen ve velmi malých dávkách.”  (Emerson)

“Přátelství násobí radost a dělí starost.”  (Bacon)

“Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných”.  (Demokritos)

“Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám”.  (Deschamps)

“Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit”.  (Goya)

“Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi”.  (Cicero)

“Na světě jsou tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, kterým jste lhostejní a ti, kteří vás nenávidí”.  (Chamfort)

“Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím a na ty, s nimiž mám soucit.”  (Petrarca)

“Není nic nebezpečnějšího než lichocení. Víš, že je to lež, a přece mu věříš.”  (Ruckert)

“Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel”.  (turecké přísloví)

“Drahý je mi přítel, ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností.”  (Schiller)

“A i kdyby byla lichotka sebehrubší, přece se bere nejméně z poloviny vážně”.  (Dostojevskij)

“U muže dobrého vkusu máme rádi, aby nám lichotil”.  (Moliére)

“V přátelství není místa pro nalézání chyb a kritiku, proto duševně získáváme od přítele méně, než od někoho, komu jsme lhostejní”.  (Borne)

“S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že rozumí jejich přednostem lépe než oni sami.”  (Rochefougauld)

“Kdybychom si sami nelichotili, lichotky druhých by nám nemohly uškodit”.  (Rochefougauld)

“Odmítnutí chvály je přáním být chválen dvakrát”.  (Rochefougauld)

“Leckdy jsme přesvědčeni, že nenávidíme lichocení. Avšak nenávidíme jen způsob, jímž nám bylo lichoceno”.  (Rochefougauld)

“Lidé častěji lichotí, než chválí”.  (Jean Paul)

“I nejchytřejší se stávají obětí lichocení”.  (Moliére)

“V přátelství není horší nákazy nežli lichocení, úlisnost a přisvědčování”.  (Cicero)

“Medovým jazykem a řečí měkkou a krásnou můžeš ovládnout mamuta i s chlupama”.  (Husajn Váiz Kášifí)

“Kdo mne nazývá géniem, tomu bych nejraději dal pohlavek”.  (Lessing)

“Takhle mi lichotit znamená urážet můj stud”.  (Moliére)

“Buďme krajně podezíraví vůči takovým výrokům našich přátel, které jsou nám ku prospěchu”.  (Descartes)

“Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování”.  (Dickens)

“Do všech chvalozpěvů je přimíseno trochu máku”.  (Swift)

“Abychom uslyšeli chválu o sobě, chválíme obvykle jiné”.  (Rochefougauld)

“Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež”.  (Bonnard)

“Zatouží-li člověk pochvaly, dbejte, abyste mu jí neodepřeli”.  (Ruskin)

“Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem”.  (Werich)

“Pravdivou chválou mysl roste”.  (latinské přísloví)

“Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima “.  (Leonardo da Vinci)

“Železo železem se ostří, tak muž zostřuje tvář svého přítele.”  (Šalamoun)

“Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí”. (Carlye)

“Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led”.  (eskymácké přísloví)

“Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi”.  (Plautus)

“Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem”.  (bible)

“Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele”.  (anglické přísloví)

“Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci!”  (Josef Čapek)

“Jeden nepřítel může zranit dřív, než deset přátel pro tebe učiní něco dobrého”.  (Swift)

“Byl opatrný. První pomoc poskytl až jako druhý”.  (Janovic)

“Kdo váhá, hledá důvody, proč nesmí”.  (Lessing)

“V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel”. (Logau)

“Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou”.  (německé přísloví)

“Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má.”  (Napoleon po bitvě u Waterloo)

“Všem věř a nikomu nedůvěřuj”.  (italské přísloví)

“Jistého přítele poznáme v nejisté situaci”.  (latinské přísloví)

“Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví. To je víc, než jste mohli čekat.”   (La Bruyére)

“Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy”.  (Cicero)

“Ach milí přátelé!  Přátelé neexistují”.  (Aristoteles)

“Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele.”  (Voltaire)

“Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou”.  (polské přísloví)

“Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli: druhý slyší ze všeho jen NE.”  (Goethe)

“Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.”   (Bacon)

“Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty”.  (Diogenes Laertios)

“Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon:  jeden aby ihned zapomněl, co dal, a druhý aby nikdy nezapomněl, že něco dostal”.   (Seneca)

“Drž se nové cesty a starého přítele”.  (slovenské přísloví)

“Když se nám vede dobře, znají nás přátelé ,když se nám vede zle, pak zase my známe své přátele.”  (Collins)

“Přátelské služby se neúčtují”.  (české přísloví)

“Příteli k pomoci třeba o půlnoci”.  (české přísloví)

“Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc než být jimi klamán”.  (Rochefougauld)

“Úspěch je něco, co ti přátelé nikdy neodpustí”.  (Tuwim)

“Milujeme vždycky ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které obdivujeme my”.  (Rochefougauld)

“Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho sežrat celého”.  (arabské přísloví)

“Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají mít nad tím druhým mírnou převahu”.  (Balzac)

“Většina lidí se raduje z méněcennosti svých nejlepších přátel”.  (Rochefougauld)

“Příteli, chtěl bych tě rozveselit, budu ti vyprávět o svém nejnovějším zármutku”.  (Irzykowski)

“Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem”.  (Wilde)

“Nejoddanější přátelé jsou jako psi – nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat”.  (Bernard)

“Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená”.  (Rochefougauld)

“Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád”.  (Hubbard)

“Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím”.  (Jeroným)

“Přítel by měl snášet přítelovy slabosti”.  (Shakespeare)

“Ochotně promíjíme svým přátelům chyby, které se nás nedotýkají”.  (Rochefougauld)

“Láska a přátelství se vylučují”.  (La Bruyére)

“Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní”.  (španělské přísloví)

“Totéž chtít a totéž nechtít, to je pravé přátelství”.  (latinské úsloví)

“Přátelství je láska bez křídel”.  (Byron)

“V přátelství, zrovna jako v lásce, bývají často lidé šťastnější tím, že leccos nevědí, než tím, co je jim známo”.  (Rochefougauld)

 “K hostinám přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstí rychle.” (Cheilón ze Sparty)

“Věrolomný přítel, nejnebezpečnější nepřítel.” (Henry Fielding)

“Kdo je přítel? První člověk, který přichází, když celý svět odešel.” (Orison sween Marden)

“Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme.” (Francois de La Rochefoucauld)

“Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé”.  (Blaise Pascal)

“Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji.” (Plútarchos)

“I když krokodýl sežral tvého nepřítele, neznamená to, že se stal tvým přítelem.” (Alexandra von Fjurstenberg)

“Opravdové přátelství se může zakládat jen na spojení podobných povah.” (Ludwig van Beethoven)

“Přátelé, říká se, jsou zloději času.” (Francis Bacon)

“Přátelství je láska bez citu, láska je přátelství bez rozumu.” (Charles Pinot Duclos)

“Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu.” (Francois de La Rochefoucauld)

“Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.” (Erasmus Rotterdamský)

“Nenávist slabochů není tak nebezpečná jako jejich přátelství.” (Paul Valéry)

“Tomu, kdo zkušenost nemá, se přátelství mocného líbí; zkušený má z něho strach.” (Quintus Horatius Flaccus)

“Přátelství jsou povětšinou pouze sdružení oboustranné ochoty hovořit s jiným o sobě”. (Romain Rolland)

Další citáty zde: 

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

citáty ve španělštině

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A  co si můžete na těchto stránkách kromě citátů ještě přičíst ?

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *