Citáty o lásce

CITÁTY, SLAVNÉ VÝROKY A MOUDRA MOUDRÝCH

Citáty o lásce

Citáty jsou  doslovným zněním z díla nějakého spisovatele anebo doslovně zopakovaný něčí výrok, např. politika, herce či filozofa. Citát slouží k vysvětlení nebo k potvrzení vlastního názoru či myšlenky. A na jaké citáty se můžete na těchto stránkách těšit? 

“Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl”.  (perské přísloví)

 “Láska je, když nemůžete spát, protože konečně je realita lepší než vaše sny” (Dr. Seuss )

“My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom chumlu nemůžeme všechny rozeznat”.  (Karel Čapek)

“Láska je jedna duše ve dvou tělech”. (Aristoteles)

“Jsme andělé s jediným křídlem a můžeme létat pouze tak, že držíme jeden druhého”.

“Láska je znovuzrození”.  (německé přísloví)

“Není to víno, co člověka činí opilým – je to on sám”.  (čínské přísloví)

“Od to chvíle, co milujeme, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadala”.  (Stendhal)

“Zamilovaní jsou blázni”.  (Plautus)

“Milovat a být rozumný nemůže ani bůh”.  (Publilius Syrus)

“Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák”.  (Rochefoucauld)

“Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto stejně na světě”. (Stendhal)

“Láska se podobá neočekávaně ulovené opici”.  (Stroupežnický)

“Přátelství, stejně jako láska pramení z nedorozumění”.  (Dygat)

“Porozumět si navzájem znamená milovat se méně”.  (Rey)

“Vášeň v nás působí jako okamžitá a rozdílná povaha: nastoupí místo naší vlastní a ruší dosud neměnné znaky, jimiž se projevovala”.  (Proust)

“Pokud milující má rád a chce být milován, nemůže se ukazovat takový, jaký opravdu je”. (Gide)

“Láska je touha po kráse”.  (Tasso)

“Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost”.  (Fromm)

“Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem víc než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti”. (Russel)

“Líbám, tedy žiji”. (Heine)

“Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné”.  (Maurois)

“Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným”.  (Lec)

“Když člověk ví, proč miluje, tak nemiluje”.  (Jesenský))

“Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jež miluje, tím větší rozkoš pociťuje”. (Erasmus Rotterdamský)

“Byli jsme dva a měli jen jedno srdce”. (Villon)

“První polibek není dán ústy, ale očima”. (Tristan Bernard)

“Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt”.  (Corneille)

“Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali”.  (Ruskin)

“Umění lásky jest umění do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie”.  (Šalda)

“Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela”. (Tennyson)

“Láska je někdy jen slabostí, vyhojit se z lásky bývá další slabostí”.  (La Bruyére)

“Lépe je nemít než ztratit”.  (Hebbel)

“Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost.”  (Zeyer)

Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane v nenávisti”.  (Dygat)

“Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele a ti, co čekali, jsou smutní?”  (Serena)

“Je to zajisté slabost ukazovat někomu, že ztráta bolí.”  (Moliére)

“Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován.” (Epiktetos)

“Když je nám již žena lhostejná, pak je žena na klíně velká zátěž.”  (Sacha Guitry)

“Luna a láska, když nerostou, ubývají.”  (portugalské přísloví)

“V lásce je zlé dvojí: válka a mír.”  (Horatius)

“Láska začíná tím, že se člověk cítí osamocený a končí tím, že člověk touží být osamocený.”   (A.Tolstoj)

“Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.”  (Sheridan)

“Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.”  (Petrarca)

“Chci každou hodinu mít denně zprávu, protože v minutě je mnoho dnů.”  (Shakespeare)

“Je podivuhodné, kolik je na světě nového, když si lidé píší každý druhý den. Čekají-li měsíc, nemají si už co říct.”  (Rowlandová)

“Mezi lidmi lidmi je možná tolik způsobů cítění jako způsobů vidění.”  (Stendhal)

“S opravdovou láskou je to jako s duchy, každý o nich mluví, ale kdo je kdy viděl?”  (Rochefoucauld)

“Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou.”  (Ovidius)

“Jediné vítězství nad láskou je útěk.”   (Napoleon)

“Není jiného léku na lásku než více lásky.”  (Thoreau)

“Brzy oheň, brzy popel.”  (holandské přísloví)

“Kde byl dřív oheň, tam můžeme najít žhavé uhlíky.”  (francouzské přísloví)

“Tragický je rozchod jen tenkrát, když dva, kteří se rozešli, si žijí nadále po boku.”  (Ortega Y Gasset)

“V lásce se střídá radost a bolest.” (Byron)

“Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít.”  (Taine)

” Den svatého Valentýna je pro ty lidi, kteří nemají dostatek fantazie na to, aby byli i po zbytek roku romantičtí “

“I když člověk někoho velmi miluje, občas na to zapomene.”  (Maugham)

“Lidé si navzájem nerozumějí. Milují se v nestejných hodinách.”  (Varnhagen)

“Je lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.”  (Goethe)

“Komu láskou nezpůsoben žal, ten blaho lásky nepoznal.”  (Jungmann)

“Miluješ-li ženu, občas od ní odejdi.”  (malajské přísloví)

“Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmychá.”  (Sásí)

“Láska je líbezný květ, ale je potřeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.”  (Stendhal)

“Báti se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.”  (Russel)

“Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to je zázrak.”  (Balzak)

“Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní, přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě.”  (Goethe)

“Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň.”  (Tennyson)

“Žena miluje muže málomluvné, neboť má za to, že jí naslouchají.”  (Sacha Guitry)

“Milostnou stratégii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.”  (Pavese)

“Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.”  (Petrarca)

“Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.”  (turecké přísloví)

“Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu. Pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej.”  (Stendhal)

“Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima.”  (Březina)

“Pohledem lze všechno říci a přece lze každý pohled zapřít, neboť jeho obsah nelze významově opakovat.”  (Březina)

“Ženy chtějí být považovány za nepřemožitelné, ale nechtějí, aby muži jednali tak, jako by tomu věřili.” (Ninon De Lenclos)

“Zbabělec nikdy nesvede hezkou ženu.”  (islandské přísloví)

“Co je světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje.”  (J.P.Florian)

“Láska je jako děcko. Touží po všem, co má na očích.”  (Shakespeare)

“Erotika se má k sexualitě tak, jako zisk ke ztrátě.”  (Kraus)

“Ženy nevědí, co chtějí, ale nedají pokoj, dokud to nedostanou.”  (Wilde)

“Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.”  (Pitigrilli)

“Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější.”   (Caesar)

“Těžko lze milovat někoho, koho si nevážíme – ale není o nic snazší milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe.”  (Rochefoucauld)

“Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají.”  (Diderot)

“Pro duši milující mění se nejvšednější fráze na drahém rtu ve skvostné, vzácné perly.”  (S.Čech)

“Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné.”  (Bauer)

“Nemiluji tebe, spíš svou existenci: je mi dána tvým prostřednictvím.”  (Kafka)

“Budiž srdce šťastní nebo trpící,vždy potřebuje ještě jedno k sobě.” (Němcová)

“Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří.”  (Chamfort)

“Ze všeho, co jest věčné, láska je nejkratší.”  (Moliére)

“Říkat, že můžu milovat jednu osobu celý život, je totéž, jako říkat, že jedna svíce vydrží hořet, pokud jste živ.”  (L.N.Tolstoj)

“Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.”  (Musset)

“Svět je malý, jednou se všichni setkáme v posteli.”  (Brigitta Bardotová)

“Strom, který se často přesazuje, nebývá obsypán ovocem.”  (italské přísloví)

“Znali se od vidění, ale po prvním dítěti ustalo i to.”  (Oseka)

“Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie.”   (Proust)

“I ty nejkrásnější nohy někde končí.” (Tuwim)

“Není ošklivých žen. Jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými.”  (Ninon De Lenclos)

“Hádka jest solí lásky, ale ať vám neujede ruka.” (gruzínské přísloví)

“Ženy budou vždy tím, co z nich udělají ženy.” (Rousseau)

“Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední.” (Rowlandová)

“Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat,” (dánské přísloví)

“Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.”  (Cervantes)

“Manželství je vyzvání přírody na souboj.”  (Rolland)

“Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nedostala, kdyby si ho nebyla vzala.”  (Rowlandová)

“Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu,čím jsou vzácnější.”  (Franklin)

“Žena je jako tvůj stín, běž za ní – bude před tebou prchat, utíkej před ní – poběží za tebou.”  (Messet)

“Kdyby jen bylo možné klesnout do náruče ženy – a přitom neupadnout do jejích rukou!”  (Montherlant)

“Kde by byla moc žen, kdyby nebylo ješitnosti mužů.”  (Ebner-Eschenbachová)

“Vůle muže se má k vůli ženy jako moucha, která spadla do medu a ráda by ven.”  (Roda Roda)

“Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.”  (Schopenhauer)

“Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, aby je unesli…někdy i tři”  (Dumas ml.)

“Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.”  (Mark Twain)

“Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři.”  (Franklin)

“Nejsou nešťastná manželství. Jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje.”  (Fosdick)

“Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.”  (Sainte-Beuve)

“Manželství je nebe a peklo.”  (německé přísloví)

“Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali ”  (Wilde)

“Muž a žena, jak by si mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: muž ženu a žena muže.”  (Karonthy)

“Místo manželů je proti sobě u sebe.”  (Páral)

“Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám.”  (Růžička)

“Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami.”  (Stevenson)

“Jestliže je žena v neprávu, pak první, co musíš udělat, je okamžitě ji odprosit.”  (Pierre Fresnay)

“V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme.”  (Goethe)

“Když se kára a buvol shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta.”  (indické přísloví)

“Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala.”  (Jean Rostand)

“Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel každý jen tu svou ženu má za onu jedinou.”  (Lessing)

“Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři. Manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu.”  (Vauvenargues)

“Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit, který z nich to bude.”  (Mencken)

“Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech.”  (španělské přísloví)

“Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.”  (Jean Paul)

“Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny.”  (francouzské přísloví)

“Jsou muži, jejichž ženy vskutku neví, co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí.”  (Faure)

“Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela.”  (Moliére)

“Za dotěru se vdej a dá ti už svatý pokoj.”  (italské přísloví)

“Žárlivost se vždy rodí s láskou, ale vždycky s ní neumírá.”  (Rochefoucauld)

“V žárlivosti je víc sebelásky než lásky.”  (Rochefoucauld)

“Muž je žárlivý, když miluje, žena i když nemiluje.”  (Kant)

“Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich.”  (Achard)

“Zdání žárlivosti je poslední úsluha prchající lásky.”

“Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.”   (Grillparzer)

“Vlastnický instinkt bývá často silnější než sebevětší láska a často bývá také považován za tu největší lásku.”  (Dygat)

“Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.”  (Shakespeare)

“Hlavní příčinou rozvodů je manželství.”  (Achard)

“Manželství je památka na lásku”.  (Rowlandová)

“Uvažuji o pátém sňatku. Šalamoun měl tisíce žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti.”  (Barrymore)

“Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší”. (Diogenes Laertios)

“Láska stojí na kráse, tak jako krása, brzy umírá”. (John Donne)

“Láska, to je velký nedostatek naší doby”. (Franz Werfel)

“V Lásce je pouze začátek krásný. Nedivím se, že lidé tak často začínají”. (Charles-Joseph de Ligne)

“Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti”. (Georges Braque)

“Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu je sebevražda”. (Jean Dutourd)

“Láska z vděčnosti má jen krok k prostituci”. (Hedwig Courhs-Mahlerová)

“Polibky jsou to, co zůstalo z řeči, kterou se mluvilo v ráji”. (Joseph Conrad)

“Žena, která chce odmítnout, řekne ne. Žena, která vysvětluje, chce být přesvědčena.” (Alfred de Musset)

“Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň; malý uhasí, velký rozdmýchává”. (Sa´dí)

“Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně”. (Henry Fielding)

“Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky”. (Daphne du Maurier)

“Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat”. (Richard Brinsley Sheridan)

“Spíš vznítíš oheň sněhem, než uhasíš plamen lásky slovy”. (William Shakespeare)

“Člověk by raději viděl strašidlo než v nepravou chvíli bývalého milence”. (J.W.Goethe)

“Láska je jako válka – snadné ji zničit, ale nesnadné skončit”. (Henry Louis Mencken)

“Bez jídla a pití chladne i láska”. (Publius Terentius Afer)

“Tajemství lásky je větší než tajemství smrti”. (Oscar Wilde)

“I velká láska je jen malou náhradou za první lásku”. (Joseph Addison)

“Říkat, že můžete milovat jen jednu osobu celý život, je totéž co říkat, že jedna svíce vydrží hořet, pokud jste živ”. (L.N.Tolstoj)

“Láska není nezištná. Když říkáš Miluji tě, znamená to Miluj mě!”. (André Birabeau)

“Láska je nejsložitějším problémem života. Tím nejjednodušším jeho vyřešením je nevěra”. (André Gide)

“Láska vdaných žen je na světě nejcennější, ale jejich manželé to nevědí”. (Oscar Wilde)

“Láska je pokrmem žen. Pro muže je kořením”. (Bidpaj)

“Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost”. (Julius Zeyer)

“Duše potřebuje samotu, ale tělo potřebuje lásku”. (George Bernard Shaw)

“Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže”. (Victor Hugo)

“Kašel, koně a lásku jde jen těžko ukrýt”. (B.Franklin)

“Muž je žárlivý, když miluje, žena, i když nemiluje”. (I.Kant)

“Láska je jako křehké zrcadlo. Můžeme ho lehce rozbít, ale už nikdy se nám nepodaří vrátit jeho neporušenost a čistotu”. (Alfred de Musset)

“Je lepší ženu rozčilovat než nudit”. (G.B.Shaw)

“Láska je stále tatáž, ale pokaždé jiná”. (Paul Claudel)

“Láska je pramen, který zřídkakdy  vysychá, ale často mění směr svého toku”. (S de Boufflers)

“Láska se rodí z maličkostí, z nichž žije, a pro ně také umírá”. (G.G.Byron)

“Láska probíhá mnohem víc v hlavě než v posteli”. (J.Dutourd)

“Láska je jako štěstí; nemá ráda, když se za ní běhá”. (T.Gautier)

“Láska je sázka na neomylnost srdce”. (T.Gautier)

“Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme”. (I.A.Bunin)

“Kdo miluje, klame”. (G.G.Byron)

“Láska, to znamená krok za krokem ustupovat od svých ideálů o partnerovi”. (F. Durrenmatt)

“Ztratit lásku je strašné. Lže, kdo říká, že smrt je horší”. (C.P.Cullen)

“Láska je jako němohra. Nikdy nevíme zcela přesně, co které gesto znamená”. (V.Nezval)

“Láska je schodištěm, po němž se blížíme k Boží podobě”. (F. Schiller)

“Těm, jež milujeme, musíme ubližovat nejvíc. To je zákon lásky”. (H.Boll)

“Láska neodpustí buď nic, anebo odpustí všechno”. (Honoré de Balzac)

“Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež”. (P.Bonnard)

“Žádná žena se nikdy nezamiluje do muže, pokud o něm nemá lepší mínění, než by si zasloužil”. (Ed Howe)

“Největším štěstím v životě je vědomí, že nás někdo miluje pro to, jací jsme, nebo spíš přesto, jací jsme”. (Victor Hugo)

“Není jisté, zda ženy milují více než muži, ale je nesporné, že milují lépe”. (Dubay)

“Podstatou lásky není hledět okouzleně jeden na druhého, ale dívat se kupředu stejným směrem”. (Antoine de Saint-Exapéry)

“Ať má každý z nás prostor pro sebe, i když jsme spolu”. (Kahlil Gibran)

“Láska – ten nádherný interval mezi tím, kdy potkáte překrásnou dívku a tím, než zjistíte, co je to za šeredu”. (John Barrymore)

“To je to pravé období lásky, když věříme, že jen my dokážeme milovat, že nikdo nikdy nedokázal milovat před námi a už nikdy nikdo po nás nebude schopen milovat tak jako my”. (J.W.Goethe)

“Je lépe milovat o dva víc než o jednoho míň”. (Sir Jihn Harrington)

“V aritmetice lásky jedna plus jedna rovná se všechno a dva mínus jedna rovná se nic”. (Mignon McLaughlinová)

“Láska – ta bouda, kterou na nás příroda ušila, aby docílila zachování druhu”. (Somerset Maugham)

“Kdykoli se střetnete s protivníkem, přemůžete ho láskou”. (Mahátmá Gándhí)

“Láska je lidský cit, který rozum nikdy nepřemůže”. (Percy White)

“Láska počítá hodiny jako měsíce, dny jako léta a každá chvilka osamění jako celý věk”. (John Dryden)

“Poslouchat z lásky je lepší než poslouchat ze strachu”. (Rashi)

“Láska je oheň. Ale nikdy nevíte, jestli vám zahřeje srdce, nebo vypálí dům”. 

“Ten, kdo miluje, je otrok, ten kdo je milován, je pán”. (Polské přísloví)

“Na lásku není jiný lék, než milovat více”. (Henry Thoreau)

“Zkus rozumovat nad láskou a přijdeš o rozum”. (Francouzské přísloví)

“Láska neotáčí světem. Láska je to, kvůli čemu stojí za to se na tom kolotoči svézt”. (Franklin P. Jones)

“Lidé, kteří jsou v lásce rozumní, jsou lásky neschopní”. (Douglas Yates)

“Láska je poezie smyslů” (Honoré de Balzac)

“Věnoval jí pohled, kterým by se daly plnit oplatky”. (Ring Lardner)

“Náboženství udělalo lásce velikou službu, když ji prohlásilo za hřích”. (Anatol France)

“Mateřství není jen slovo, ale rozsudek”. 

“Láska je slepá, ale žárlivost vidí všechno”. (Židovské přísloví)

“Láska je moudrost pošetilých a pošetilost moudrých”. (Samuel Johnson)

“Muž honí ženu tak dlouho, dokud ho sama nechytí”.

“Truchlit pro ztrátu někoho, koho milujeme, je přímo štěstí v porovnání s nutností žít s někým, koho nenávidíme”. (Jean de la Bruyéfe)

“Pouta manželství jsou tak těká, že je potřeba dvou k tomu, aby je unesli. A leckdy i tří”. (Alexander Dumas)

“Když toužíš po lásce, dávej lásku.

Když chceš mít přítele, buď přítel.

Když chceš milosrdenství, buď milosrdný.

Když toužíš po kráse, zkrášluj svět kolem pro druhé.

protože tohle je zákon, nejen dobrá věc, ale ZÁKON!”  (Edgar Cayce)

Další citáty zde: 

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

citáty ve španělštině

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A  co si můžete na těchto stránkách kromě citátů ještě přičíst ?

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

One thought on “Citáty o lásce

  1. No, kdyz si ctu citat od Moliera: „Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti přátelství, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovat podle pořadí”, jsem si temer jista, ze Moliere se mylil 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *