Čínská moudra

ČÍNSKÁ MOUDRA

Snad vám tato moudrá slova východních mudrců, která byla napsaná již před mnoha tisíci lety, přinesou klid a inspiraci.

Tak jako moře nepoměříš džbánečkem, hlubiny člověka neodhadneš podle tváře.

Čím víc se člověk učí, tím víc zjišťuje, že se předtím mýlil.

Když je mé srdce klidné, je celý svět klidný. Tichý úkryt můžete najít jen v poklidu.

Svůj odraz uvidíte jen v klidné vodě, nikoli ve vodě proudící. 

Hejno nenásleduje křik divoké husy, ale její let.

Člověk nemůže zakopnout o vysokou horu, ale může zakopnout o malou hromádku.

Je-li někde příliš mnoho policajtů, tam nemůže být svoboda. Je-li někde příliš mnoho vojáků, tam nemůže být mír. Je-li někde příliš mnoho právníků, tam nenajdete spravedlnost.

Vždycky doufáme, že někdo jiný zná odpověď, že na jiném místě bude lépe a někdy jindy se vše v dobré obrátí. Jenže nikdo jiný nezná odpověď, žádné jiné místo nebude lepší a vše už se v dobré dávno obrátilo.

Velký člověk je ten, který neztratí dětské srdce.

Když si v srdci ponecháte zelenou větev, usedne na ni zpívající pták.

Kdo ví, nemluví. Kdo mluví, neví.

Ty nejměkčí věci na světě přemohou ty nejtvrdší věci na světě.

Mysli, která je klidná, se poddá celý vesmír.

Strom, který se neohne, se snadno zlomí.

Krásky mívají zlý osud.

Je krásná, až se květy stydí a měsíc zastírá svou tvář.

Jen v čistých vodách se ryby obdivují měsíci, jen v tichých horách ptáci rozprávějí o životě.

Co ti slova neřeknou, to ti v srdci neuvízne.

Sláva tě sváže, zisk tě uvězní.

Porozumění problémům netkví  v tom, že chápete jasně druhé, ale v tom, že chápete jasně sami sebe.

Kdo se rozhodne zbohatnout, nezná milosrdenství.

Za peníze ti i ďábel semele obilí.

Člověk, který ví, že dost je dost, bude vždy mít dost.

Štěstí nikdy nepřichází dvakrát, neštěstí nikdy nepřichází osaměle.

Štěstí a neštěstí nerozlišují dveře.

Na vrcholu štěstí a radosti se rodí žal.

Jeden ztrápený den trvá celičký rok.

I luna má svou plnost, úbytek a prázdnotu.

Žádný kaz nezastře krásu, krása nezakryje kaz.

Srovnáš-li se s kopcem, nestačíš, srovnáš-li se s dolinou, máš navíc.

Lepší osm set na ruku než za tisíc na dluh.

Leckterý úsměv skrývá nůž.

Jestliže vesnické nohy nebudou od bláta, mastná ústa ve městech zemřou hlady.

Dobré zprávy se z domu nedostanou, špatné se roznesou na tisíc mil.

Klesá-li tvé postavení, klesá i váha tvých slov.

Pro jeden křivý trám je křivý celý chrám.

Bída a nouze tě naučí hledat cestu.

Když mrznou rty, zubům je taky zima.

Zanedbáš-li malou škvíru, s velkou už nic nezmůžeš.

Sytý létá, hladový kouše.

Čím více tutláš špinavou  aféru, tím rychleji se rozšíří.

Pravý muž se stará o cestu pravdy, pranic se nestará o každodenní živobytí.

Lotosový květ je překrásný, ale ke své kráse nezbytně potřebuje doprovod svých zelených listů.

Sotva štětec dopadne, poleká se vítr i déšť, jen báseň dopíše, rozpláčou se ďáblové i démoni.

Bezhlasé ticho je krásnější než plnost zvuků.

Touha po návratu je jako šíp, který tě nese jediným směrem.

Nejjasněji měsíc svítí na střechy rodné vsi.

Lepší psí bouda na rodném dvorku, než zlaté hnízdo v cizím domě.

Chycený pták teskní po rodném lese, lapeným rybám se stýská po proudu řeky.

I listí padá zpět ke kořenům stromu.

Když strom padne, opice se rozprchnou.

Ztratíš-li domov, ztratíš život.

Ptám se, kolik hořkostí je v mém srdci. Právě jako je jarních vod, které Řeka unáší na východ.

Kvetoucí léta se nemohou opakovat, stejně jako den nevrací ráno.

Lépe je jedenkrát vidět než stokrát slyšet.

Starý kůň zná dobře svou cestu.

Kdo chce odstranit horu, začíná tím, že odnáší malé kameny.

Neříkejte, že můžete odložit věci na zítra, protože zítra budete mít na práci jiné věci.

Právě narozené telátko se nebojí ani tygra.

Co roste rychle, brzy uhyne, i kytky, i úspěch, i sláva.

Když chcete vytušit budoucnost, studujte minulost.

To, co housenka nazývá koncem, zbytek světa nazývá motýlem.

Nežijeme tak, jak bychom chtěli, ale jak dokážeme.

Porážka je matkou úspěchu.Teprve v bouři poznáš odolnost a sílu stromu.

Jen jednou tě uštkne had, deset let se budeš bát i provazu na studni.

Bez prožitku tisíce maličkostí nikdy neporozumíš tajemství celku.

Jen na daleké cestě poznáš sílu koně, jen po dlouhé době pochopíš srdce člověka.

Když se stěna naklání, leckdo přiskočí a ještě postrčí.

Rány a pohromy nás rády navštěvují v houfu.

Chyba na chybu se lepí.

Dílo je dovršeno, ale dovršitel neodchází, to je trapnost všech dob.

Jedním kůlem dům nepodepřeš.

Když se dva perou, utrpí oba.

Přehlédneš-li pouhý milimetr, ztratíš deset dlouhých mil.

Napřed zákazníka poměř, pak mu stříhej šaty.

Tenkým proudem voda dlouho teče.

Chceš-li dojít daleko, pomysli nejprve na blízké.

Neměř druhé podle sebe sama.

Budeš-li chovat hory v zeleném, zbavíš se starosti o dříví do kamen.

Neraď se s tygrem o jeho kůži.

Nezapomeneš-li staré děje, stanou se učitelem tvých pozdějších činů.

Lituješ-li jeden prst, ztratíš celou ruku.

Slova se točí kolem blízkého, ale míří do daleka.

Šátečkem vody požár neuhasíš.

Holýma rukama tygra neulovíš, bez pramice druhého břehu řeky nedosáhneš.

Vzdálená voda neuhasí blízký požár.

Na nemocnou duši platí jen léky na duši.

Bojíš-li se rozbít past, nechytej myši.

Vytrhneš-li jediný vlásek, celé tělo se pohne.

Jedno chybné šlápnutí, žal na tisíc let.

Dnes rozdává po troškách. aby zítra dostával v násobkách.

Červi v rozmachu, stromy v rozkladu.

Chudý člověk, malé ambice.

Zadní vlna tlačí přední vlnu.

Tvář bývá odrazem duše.

Jak velký risk, vršíš-li horu vajec.

Mocný vzhled, vyprahlé nitro.

Bohatství a sláva jsou jako plynoucí obláčky.

Chceš-li se zbavit plevele, nezapomeň na jeho kořeny.

I jehlu vybrousíš z železné tyče.

Sečteš-li práci za den,  je jí málo, sečteš-li práci za rok, je jí až dost.

Chytrý muž dokáže postavit město, chytrá žena dokáže město zničit.

Chceš-li hladovému pomoci, nedávej mu rybu, ale nauč ho chytat ryby.

Marná je pomoc, je-li pomalá.

Těžko se zavděčíš vkusu davu.

Spadneš do studny? Ještě kameny za tebou hodí!

Pomluvy davu i kov roztaví.

Jeden člověk rozšíří pomluvu, stovka jich už šíří pravdu.

Tvář člověka, srdce zvířete.

U přední brány zaháněl tygra, zadní branou vnikl vlk.

Chamtivost člověka nikdy neukojíš. Je jako had, který chce spolknout slona.

Radost je pramenem hořkosti.

Vonný i jedovatý dech může vycházet ze stejného nosu.

Čím mocnější pán v úřadě, tím vzteklejší pes u jeho vrat.

Přátelit se s mocnými je jako přátelit se s tygrem.

Chceš-li pokořit pána, zbij jeho psa.

Spíše kleknou tvá kolena, než by pokleklo tvé srdce.

Život člověka je jako ranní rosa, trochu se zatřpytí a pak uschne.

Podvečerní slunce je překrásné, leč vzápětí přichází soumrak.

Život je dočasný pobyt, smrt je návrat domů.

Není číše, která by tě zbavila žalu.

Dobře se jezdí na tygru, hůř se slézá z jeho hřbetu.

Rty jako puška, jazyk jako meč.

Ostrý jazyk spálí město.

Nemoc přichází z úst, neštěstí vychází z úst.

Jakmile slova vyslovíš, ani čtyřmi koňmi je nedohoníš.

Přilneš-li k zlatému, sám se pozlatíš, přilneš-li k tmavému, temným se staneš.

Oheň a voda nikdy nebudou přáteli.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se ještě můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *