Tělesná výška určuje dlouhověkost

Tělesná výška zvyšuje riziko rakoviny

Rozsáhlá studie, kterou provedli Švédští vědci ze Stockholmské univerzity a Královského karolinského institutu, přišla s důkazy, že vyšší lidé jsou vystaveni vyššímu nebezpečí, že onemocní rakovinou. Každých 10 cm výšky zvyšuje riziko onemocnění u žen o 18% a u mužů o 11%. Vědci k těmto závěrům dospěli sledováním švédských mužů a žen, kteří se narodili v letech 1938 až 1991. Ukázalo se přitom rovněž, že vyšším ženám hrozí o 20% vyšší riziko výskytu rakoviny prsu a častěji se u vyšších lidí vyskytuje i maligní melanom, nejzávažnější typ kožního nádoru. Příčiny vztahu mezi výškou a výskytem rakoviny zatím nebyly odhaleny. Objevují se různé teorie, podle kterých to může souviset například s hormony a dalšími faktory růstu, genetickými mutacemi, nebo to částečně souvisí s výživou během těhotenství a dospívání. Žádná z těchto teorií zatím nebyla potvrzena.

Výsledek obrázku pro vysocí lidé

Dalším nepříjemným překvapením pro všechny dlouhány je pak zjištění, že menší lidé žijí díky genu déle než ti vysocí. S tímto zjištěním přišli vědci z University of Hawai. Ti přišli s důkazem, že malá výška např. japonských mužů a jejich dlouhověkost jsou spojeny. U měnších lidí je pravděpodobnější, že budou disponovat ochranou formou genu dlouhověkosti FOXO3, jehož průvodním jevem je kromě delší délky života i to, že vede k menší velikosti těla už během ranného vývoje. Je také pravděpodobné, že mají i nižší hladinu inzulínu a vyskytuje se mezi nimi i mnohem méně rakoviny.

zdroj: časopis 21 století 1/16

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *