Kolik vody potřebuje lidské tělo

Lidské tělo tvoří z 55-60 % voda, přesné množství je dáno věkem a pohlavím. Zatímco u mužů může dosahovat poměr vody v těle někdy až 70%, u ženy se naopak často blíží jen k 50%. Důvodem je především větší obsah tukových tkání chudších na vodu. Celé dvě třetiny vody se nacházejí v lidských buňkách, dalších 10-12 l tvoří tkáňový mok v orgánech a 2 l připadají na lymfu odvádějící z těla nečistoty. Nejvíce vody odchází z těla močí a potem v důsledku činnosti ledvin, méně pak kůží, plícemi a stolicí. Ztráty vody závisejí na příjmu tekutin a skladbě potravin, dále na množství fyzické aktivity, teplotě prostředí a na druhu oblečení. Dospělý člověk vyloučí močí průměrně 1-2 l vody denně a kůží vyloučí více než 0,75 l potu. Během života vyloučí průměrný člověk z těla asi 41 000 l moči a neuvěřitelných 20 m³ slané vody. Dalších 5 000 l vody vydechneme v podobě vodních par.

Velice rozšířenou polopravdou je, že bychom měli denně vypít 2-3 l tekutin. Poprvé se toto tvrzení objevilo v doporučení americké Národní výzkumné rady v roce 1945. Tělo skutečně podobné množství tekutin denně potřebuje přijmout, ale není rozhodně nutné vypít 2-3 litry vody za 24 hodin.  Lidé totiž přijímají značné množství tekutin v jídle, například většina ovoce a zeleniny jich  již obsahuje značné množství. Ale i polévky, omáčky či přílohy již vodu obsahují. Pokud sečteme množství vody u zcela “normálně ” se stravujícího dospělého člověka (který nemá zásadní dietní omezení), zbývá nám jen zhruba litr tekutin, které musíme vypít. A není pravda, že by to musela být čistá voda. Může to být například čaj nebo káva. Je rozšířeným omylem, že káva se nepočítá, protože zvyšuje tvorbu moči a tím odvodňuje. To vědci neprokázali.  Můžeme bez obav počítat také například pivo, víno a další nápoje. Velká část naší populace  přijímá dostatek  tekutin zcela přirozeně a je zbytečné se k pití nutit. Tělo si umí samo říct, co potřebuje a žízeň se tak ozve mnohem dřív, než nám začne hrozit dehydratace.

zdroj článku: časopis 100+1/18

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *