Těhotenský test

TĚHOTENSKÝ TEST

8

Těhotenský test se používá k určení, zda je nebo není žena těhotná. Provádí se analýzou vzorku buď ženské moči nebo krve. Sleduje se přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG). HCG je hormon produkovaný placentou a je obvykle přítomen pouze v ženském těhotném těle. První orientační test si může udělat sama žena ze vzorku moče, ale přesnější je vyšetření lékařem ze vzorku krve. Těhotenský test by však měla podstoupit nejenom žena k potvrzení těhotenství, ale také opačně k vyloučení těhotenství, např. před předepsáním hormonální antikoncepce.

Historie: Těhotenské testy mají za sebou dlouhou historii. Nejstarší záznamy o těhotenských testech z moči se datují do 1350 před naším letopočtem. V té době testovaly egyptské ženy svůj těhotenský stav močením na semena pšenice a ječmene po dobu několika dnů. Podle tohoto testu v případě, že semena pšenice začala klíčit, žena mohla dítě očekávat, byla tedy pravděpodobně těhotná. Vyklíčení ječmene pak naznačovalo narození chlapce. Pokud pšenice ani ječmen nevyklíčily, žena těhotná nebyla. I když to zní jako pohádka,v roce 1960 vědecká zkouška močení žen na pšenici a ječmene potvrdila v 70% pravdivost těchto testů. Ještě zajímavější však je, že při močení mužů na toto obilí nikdy k vyklíčení semen nedošlo. Historie ale poskytuje celou řadu dalších příkladů močových těhotenských test. Např. ve středověku byla ženská moč přezkoumávána podle její barvy. Ženě se světle žlutým zbarvením moče bylo diagnostikováno, že je těhotná. V jiných případech byla moč smíchaná s alkoholem a teprve pak se sledovalo její zabarvení. Ale až do nedávné doby byl nejlepší způsob, kterým mohla sexuálně aktivní žena určit, zda je či není těhotná, pozorování změn, ke kterým dochází v těhotném těle (např. ranní nevolnost, růst prsou, bolest zad atd.). V roce 1890 došlo při studování chemie lidského těla k velké pozornosti a následně k lepšímu pochopení chemických látek vnitřně vylučovaných lidskými žlázami. Tyto sekrety byly pojmenovány jako hormony. V roce 1920 byly identifikovány dva základní těhotenské hormony: HCG a progesteron, oba velice důležité hormony v procesu vývoje plodu. Tyto objevy vydláždily cestu pro vývoj nových těhotenských testů založených na koncentraci těchto hormonů. V první polovině devatenáctého století byla injekčně malým zvířatům jako jsou myši nebo žáby vstřikována moč žen, které chtěly zjistit, zda jsou těhotné. Pokud byl hormon hCG v moči přítomen, došlo u zvířete k ovulační reakci, což se diagnostikovalo jako těhotenství. Ukázalo se však, že takto dělané testy nerozlišovaly luteinizační hormon (hormon vylučovaný během normálního menstruačního cyklu) a hCG (hormon z placenty tvořený pouze v těhotenství) a tudíž bylo diagnostikováno příliš mnoho falešně pozitivní těhotenství. Kromě toho byly tyto testy závislé na dostupnosti laboratorních zvířat a přístrojů a bylo velice těžkopádné je provést, protože to vyžadovalo hodně prostoru, času a malých zvířat. Až v roce 1960 byly vytvořeny dvě hlavní metody testování těhotenství žen. Prvním byl hemoglutinační test: Dvě látky, čištěný HCG a anti-hCG protilátky se smíchaly dohromady v jedné zkumavce. Pak se přidala moč ženy. V případě, že byla žena těhotná, se červené krvinky z moči ve směsi shlukovaly. V druhém testu se latexové částice polystyrenu potaženého hCG smíchaly s králičím anti-hCG sérem. Pokud byl hCG přítomen v moči, hCG na polystyrenu neutralizovalo králičí anti-hCG sérum a aglutinační latexové částic se zde nevyskytovaly. Výzkum pokračoval i v roce 1970. Jednak došlo k dalším důležitým objevům hormonů obecně a dále se izolovaly alfa a beta = podjednotky hCG. Ukázalo se, že podjednotka beta je jedinečný antigen, který jako jediný reaguje s protilátkou, na kterou žádné jiné hormony nereagují. To umožnilo vědcům vyvinout více citlivé těhotenské testy založené na reakcích hCG beta hormonu. A tak se v roce 1977 v USA začal prodávat první „Early těhotenský test“ pro použití v domácnosti. V roce 1980 došlo k dalšímu vývoji v produkci protilátek hCG, což vedlo k novým a lepším metodám těhotenských testů.

Jak těhotenský test funguje? Moderní těhotenské testy fungují na základě posouzení přítomnosti nebo nepřítomnosti hCG hormonu v ženské krvi nebo moči. Buňky, které se tvoří v placentě (trofoblastické buňky), vytváří unikátní hormon hCG. Produkce hCG začíná v době, kdy se oplodněné vajíčko vnoří do sliznice dělohy ženy. Hladina hCG se začíná zvyšovat v prvních 7-10 dnech těhotenství. Vrcholek své tvorby má v 10 až 12 týdnu těhotenství, pak mezi 16-20 týdnem dochází k jeho snížení na nižší úroveň. To znamená, že těhotenství může být detekováno u ženy krátce po oplodnění, protože hormon hCG je přítomen jak v moči tak i v krvi těhotné ženy. Krevní těhotenské testy jsou mnohem citlivější než močové testy. Krevní testy sice ukáží možné těhotenství mnohem dříve, ale musí je provést lékař. Dokáží však určit i např. mimoděložní těhotenství. Testy z moči si mohou ženy snadno koupit v lékárně, jsou levné, rychlé a snadno se provádějí, ale možné těhotenství ukáží o několik dní později. Typický močový těhotenský test poskytuje pouze kvalitativní (tedy pozitivní / negativní) výsledek. Obsahuje testovací proužek, který je vystaven moči potenciálně těhotné ženy. Tento proužek má plazmovou membránu obsahující tři typy protilátek a barviva ve třech různých zkušebních zónách: reakce, testovací a kontrolní zóny. Podle návodu se na testovací proužek exponuje vzorek moči (například na jednom konci proužku nebo se umístí moč v malé jamce v pásu, každý výrobce to má jinak). Zóna jedna, známá jako reakční zóna, obsahuje specifické protilátky monoklonálního hCG alfa-řetězce. Je-li přítomen hCG v moči, tyto enzymy se začnou vázat na molekuly hCG předtím, než projdou do druhé zóny, známé jako testovací zóna. V případě nepřítomnosti hCG v moči zůstanou tyto enzymy nevázané. Druhá test zóna obsahuje polyklonální anti-hCG protilátky a substrát barviva, který bude reagovat, pokud budou aktivovány polyklonální protilátky, což následně ukáže těhotenství. Pokud je hCG přítomen ve vzorku moči, budou se vázat na specifické protilátky hCG alfa-řetězcem v reakční zóně testu před dosažením testovací zóny. Polyklonální anti-hCG protilátky (a pak činidlo barvy ) jsou uvolněny pouze v přítomnosti těchto vázaných molekul, takže barevný proužek nebo tečka se objeví v testovací oblasti, pouze pokud je přítomen hCG v moči (tj žena je těhotná). Třetí neboli kontrolní zóna slouží k ověření, že byl test proveden úspěšně. Zatímco se vázané anti-hCG enzymy z reakční zóny vážou s protilátkami v testovací zóně, nevázané enzymy jsou nadále taženy do testovacího proužku v řídící zóně. Zde reagují s třetí protilátkou a pak uvolní druhý barevný substrát. Ten tedy vytvoří barevnou linii nebo tečku v kontrolní zóně, pokud test pracuje správně.

Těhotenské testy kvantitativní krve: Podobně jako u těhotenské testovací soupravy z moči i krevní těhotenské testy používají kombinaci hCG protilátek, které se váží na molekuly hCG a způsobují barevná reakce. Na rozdíl od kvalitativních testů, kvantitativní testy jsou navrženy tak, že reakce probíhá v jednotlivých molekulách hCG, které pak mohou být počítány pro určení konkrétní koncentrace hCG ve vzorku. U těchto testů je nutné odborné školení a je mnohem složitější interpretovat výsledky tohoto testu, což je důvod, proč jsou těhotenské testy krve prováděné v laboratořích. Specifické protilátky používané v krevních testech se liší v závislosti na značce testu a pro jaké specifické diagnostické účely je určen (např. zda je určen k diagnostice těhotenství nebo k vyloučení gestační trofoblastické nemoci aj.).

Kdo používá těhotenské testy? Těhotenské testy se používají v jak celé řadě klinických a diagnostických vyšetření (např. k vyloučení probíhajícího těhotenství po lékařském potratu, při podezření na mimoděložní těhotenství aj.), tak stejně i v domácnosti. Popularita domácích testovacích souprav rapidně vzrostla od jejich zavedení v roce 1976, v současné době se prodává více než 19 milionů testovacích souprav. Jen asi 33% žen nevyužije v případě podezření na těhotenství tyto domácí soupravy a raději nejdříve navštíví lékaře.

Kdy mám použít těhotenský test? Existuje mnoho situací, ve kterých mohou být použity těhotenské testy. Načasování zkoušky a vhodný test použití závisí na podezření stavu. Zkouška z moči se provádí v ideálním případě jeden týden po zmeškání menstruačního období. Testování v den zmeškání menstruačního období ukáže stav gravidity asi u 10% těhotných žen, což může být důležité v případě plánovaného potratu. U žen, které však těhotenství radostně očekávají se doporučuje udělat si test až jeden týden po zmeškání menstruačního cyklu, kdy je již výsledek mnohem spolehlivější. Vyšetření moči se provádí přesně podle přiloženého návodu. Nejlépe je použít první ranní moč, která má v sobě zachyceno největší množství hormonů. Testovat lze i moč během dne, ale výsledek je poněkud horší. Žena s pozitivním výsledkem testu by měla co nejdřív navštívit svého gynekologa a poradit se s ním o dalším postupu a průběhu těhotenství.

Menstruační kalkulačka: Menstruace probíhá v cyklech. Vaječníky připraví vejce k jejich uvolnění na cestu vejcovody do dělohy a děloha se připravuje k přijetí a uložení oplodněného vejce tím, že se výrazně prokrví a zbytní. Pokud není vajíčko oplodněno, děložní sliznice se postupně uvolní a začne vylučovat nahromaděnou krev a žena tak dostane menstruaci (menstruační krvácení). K menstruačnímu krvácení obvykle dochází 28 – 30 den cyklu, může to ale být i kratší úsek (až každých 21 dní) či naopak delší (až každých 40 dní). Menstruační kalkulátor určuje, kdy přijde další menstruace na základě pravidelného menstruačního cyklu. Vše, co musíte udělat, je zadat datum, kdy vaše poslední menstruační krvácení začalo a kalkulačka vám řekne, kdy lze očekávat další menstruační krvácení (samozřejmě si tento datum lehce dokáže spočítat i každá méně vzdělaná žena sama). Obtížně se však dá spočítat menstruační cyklus u žen, které z nějakého důvodu nemají pravidelnou menstruaci. Těm bych doporučovala návštěvu lékaře.

Jaký močový těhotenský test si mám koupit? Existuje celá řada typů běžně používaných těhotenských testů. Liší se sice cenou, ale jinak na typu příliš nezáleží. Bez ohledu na typ, přesnost těhotenských testů závisí na načasování testu – když je zkouška provedena ve správný čas v souvislosti, kdy došlo k početí, bývají tyto testy docela spolehlivé. Samozřejmě chce každá žena vědět o svém těhotenství co nejdříve, ale test použitý ještě před očekávaným menstruačním cyklem nebývá účinný. Hormon hCG se začne totiž tvořit až po uložení oplodněného vajíčka v děloze, což bývá 6-12 den po ovulaci. Pouze u 10 % žen se hladina hormonu hCG zvýší v těhotenství tak rychle, že je možné ji testem zachytit již v první-druhý zmeškaný menstruační den. Teprve jeden až dva týdny po zmeškaném menstruačním cyklu je hladina hormonu hCG dostatečně vysoká a test ji spolehlivě určí. Testování z krve určí vyšší hladinu hCG již v den zmeškání menstruace. Tento test dokáže nejenom určit, zda je hormon v těle ženy již přítomný, ale také dokáže určit přesně jeho hladinu, což může být následně důležité pro vyloučení např. mimoděložního těhotenství. Test z krve je vysoce přesný (99-100%). U testů z moči sice výrobci uvádějí přesnost až 99%, ale praxe ukázala, že až 25 % žen měla výsledek testu nesprávný. Téměř vždy to však bylo způsobeno nesprávným použitím testu .

Jaká jsou rizika při použití těhotenského testu? Nejsou zaznamenaná žádná rizika spojená se zdravím testované ženy. Ženy užívající domácí testy by měly být informovány o možnosti falešně negativních výsledků. I v případě negativního testu by měly test s odstupem jednoho týdne zopakovat, obzvláště pokud u nich přetrvávají příznaky jako je např. ranní nevolnost. Výhodou domácích testů je možnost jejich použití v soukromí svých domovů, což velká většina žen oceňuje. Včasná diagnóza umožňuje časné preventivní zásahy ke zajištění zdraví ženy a jejího vyvíjejícího se plodu (např. předporodní péče, vyhýbání se alkoholu a nikotinu). Včasná diagnóza je také výhodná pro ženy, které nechtějí pokračovat v těhotenství, protože tak umožňuje ukončit těhotenství již v raných fázích (tj. prvního trimestru), což snižuje složitost potratu a zvyšuje bezpečnost jeho postupu.

Těhotenský test

Prenatální testy

Časné příznaky těhotenství

Emoce v těhotenství

Stravování v těhotenství

Očkování v těhotenství

Sex v těhotenství

Zdravotní problémy v těhotenství

Výpočet data porodu

Pověry o těhotenství

Potrat

Antikoncepce

Neplodnost

Genetika:

Vrozené vývojové vady

Historie genetiky

Trizomie (Downův, Edwardsův a Patauův syndrom)

Syndrom fragilního X

Roberts syndrom

Marfanův sndrom

Hemofilie

Cornelia de Lange syndrom

Příklady genetických sluchových vad:

Pendredův syndrom

Waardenbugův syndrom

Usherův syndrom

Sticklerův syndrom

Treacherův Collinsův syndrom

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.  Kromě informací z oboru genetiky najdete na těchto stránkách také tyto obory
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

4 thoughts on “Těhotenský test

  1. Na tuto otázku Vám bohužel nemohu dát jednoznačnou odpověď. Jako pozitivní test se považuje zobrazení jednoznačné čárky v testovacím poli (nikoliv pouze tečka). Doporučila bych těhotenský test s odstupem několika dnů zopakovat a nebo navšívit gynekologa, který je k určení možné gravidity ten nejpovolanější. Děkuji za otázku a přeji hezký den.

  2. Krasny den, mam otazecku. Zkousela jsem si tehotensky test a kontrolni carka byla jasne videt a v testovacim poli se mi ukazala tecka. Myslite ze by to mohlo znacit tehotenstvi?Dekuji za odpoved.

  3. Milá Aničko.
    Těhotenský hormon hCG se začíná vytvářet 8-9 dní po oplození. V krvi je detekovaný 2-3 týdny po oplození, z moče to může být o 1-2 týdny déle. Těhotenský test se doporučuje dělat cca jeden, lépe však dva týdny po vynechání pravidelné menstruace. Citlivý těhotenský test z moči může sice ukázat pozitivitu již 3 dny po zmeškání menstruace, ale v případě negativního výsledku to nemusí být ještě pravda ( u testu z moči je vhodné negativní test raději po 10-14 dnech zopakovat). Co se týče tvého dotazu. Myslím, že bych testům věřila, obzvlášť v kombinaci s nevynechanou menstruací. To, že byla slabá, může mít spoustu jiných příčin, např. stres, změna prostředí, nachlazení atd. Samozřejmě ale říct, že nejsi těhotná na 100% nemohu. Určitě nic nezkazíš tím, že si těhotenský test raději znovu zopakuješ, ale největší jistotu by Ti dal tvůj gynekolog. Pokud máš obavy nebo pochybnosti, neboj se ho navštívit. Nejenom, že ti zkontroluje tvůj současný zdravotní stav, ale určitě Ti pomůže i vybrat vhodnou antikoncepci, aby jsi už příště nemusela mít žádné obavy a pochybnosti. Přeji Ti hodně zdraví a štěstí v Tvém dalším životě a děkuji Ti za důvěru, kterou jsi mi svým dotazem dala. Snad Ti moje odpověď alespoň trochu pomohla.

  4. Chtela bych se zeptat,kdyz byl pohlavni styk 5.8.2015,pak 18.8.menstuace(slabsi).25.8.provedeny testy z krve a moci- negativni.7.9.tehot.test-negativni.Muze se vyloucit na 100%tehotenstvi,nebo to byly moc brzo testy?Dekuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *