Očkování v těhotenství

OČKOVÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ

Očkováním rozumíme preventivní opatřeníkdy je do těla vpravena očkovací látka. Ta obsahuje oslabený či usmrcený mikroorganismus způsobující dané onemocnění, a to částí tohoto organismu nebo látkou, kterou mikroorganismus produkuje. Tato očkovací látka nevyvolává onemocnění, ale stimuluje imunitní systém k vytvoření obranných látek v organismu. Při následném kontaktu s původcem onemocnění jej imunitní systém ihned pozná a díky vytvořeným protilátkám i účinně zničí. Je nutné rozeznávat aktivní imunizaci, kdy si organismus vytvoří protilátky po podání očkovací látky sám, a pasivní imunizaci, kdy jsou do těla vpravovány již vytvořené protilátky. Účinnost očkování je závislá na podané očkovací látce a o době účinnosti budete vždy informováni. Očkovací látky jsou neustále vyvíjeny a jejich bezpečnost se neustále zvyšuje. Přesto je však nutné v době těhotenství přistupovat k očkování obezřetně, individuálně a vždy po poradě s odborníkem, který musí zvážit přínosy a možná rizika. Pro očkování v době těhotenství je nutné, aby těhotenství nebylo rizikové a aby neexistovala žádná kontraindikace příslušného očkování. Některá očkování jsou v tomto období přímo zakázaní (nesmějí nebo by se neměly aplikovat), jedná se především o vakcíny živé oslabené. Ostatní je možné využít po posouzení lékařem.

SPALNIČKY,PŘÍUŠNICE a ZARDĚNKYtyto vakcíny jsou v období zcela kontraindikovány (nesmí nebo neměly by se užívat v době těhotenství). Vakcína proti zarděnkám by měla být podána nejpozději tři měsíce před otěhotněním, vakcíny proti příušnicím a zarděnkám jeden měsíc. Očkovat děti v rodině těhotné matky je možné, neboť onemocnění se nepřenáší.

DĚTSKÁ OBRNA (poliomyelitida): očkování v těhotenství se provádí pouze v situaci vysokého rizika infekce. Existuje zde teoretické riziko vzhledem k povaze očkovací látky (živá oslabená vakcína). Děti těhotných matek lze očkovat, protože nepředstavují žádné riziko.

TUBERKULÓZA: očkování lze využít nejpozději 3 měsíce před otěhotněním, v době těhotenství je podání kontraindikováno.

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU A: jedná se o inaktivovanou vakcínu, která se podává těhotným ženám pouze po zvážení přínosu a rizik tohoto očkování.

VIROVÁ HEPATITIDA TYPU Bopět se jedná o vakcínu inaktivovanou, ale vzhledem k malému množství informací o možném vlivu na těhotné se k očkování přistupuje pouze v nezbytně nutných případech, kdy je žena přímo vystavena vysokému riziku infekce. Doporučeno je pak očkování až ve 2. a 3. trimestru.

CHŘIPKAočkování proti chřipce je možné během 2. a 3. trimestru. Většinou se očkování doporučuje až ve druhé polovině těhotenství. Očkování v prvním trimestru je označováno jako rizikové a nedoporučuje se.

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDAtěhotné ženy lze očkovat, ale je nutné zvážit riziko očkování oproti riziku nákazy. Toto očkování se využívá u těhotných žen s dlouhodobým pobytem v oblasti s vyšším výskytem klíšťat (např. v lesích).

BŘIŠNÍ TYFUS:se obecně očkovat nedoporučuje, pouze v případě výrazného rizika onemocnění je možné ve třetím trimestru, ale s opatrností a po důkladném zvážení všech rizik.

MENINGOKOVÁ MENINGITIDAočkování není těhotným ženám doporučeno a lze ho využít pouze za závažných okolností, zejména v oblastech s výskytem tohoto onemocnění.

VZTEKLINAočkování proti vzteklině je v těhotenství kontraindikováno. Jediným případem, kdy je možné k očkování těhotné přistoupit, je situace tzv. postexpozičního očkování, kdy existuje vysoká pravděpodobnost nákazy vzteklinou (např. po pokousání nemocným či cizím psem, či jiným zvířetem).

TETANUStěhotné ženy lze očkovat jak podáním tří dávek základního očkování, tak i podáním jedné dávky posilující očkování. V takovém případě jsou matčiny tetanické protilátky předány plodu a dítě je tak chráněno již po narození.

PLANÉ NEŠTOVICEočkování v těhotenství se nedoporučuje,protože není známo potvrzení či vyloučení rizika spojeného s tímto očkováním. Ženy, které byly touto vakcínou očkované by měly být opatrné a alespoň 1-2 měsíce po vakcinaci by neměly otěhotnět. Očkovat děti v rodině těhotné matky je však možné,neboť nepřináší pro těhotnou matku vyšší riziko.

ZÁŠKRT a DÁVIVÝ KAŠELtoto očkování je v těhotenství možné, nejsou prokázány žádné negativní účinky na plod. V některých zemích se dokonce očkuje záměrně těhotné ženy, které předávají svoje obranné látky plodu, není tedy potom nutné ihned očkovat dítě.

PNEUMOKOKOVÉ NÁKAZYlze očkovat těhotnou ženu, ale až mezi 28-38. týdnem těhotenství, kdy již očkování bývá pro dítě přínosem, nikoliv rizikem.

ŽLUTÁ ZIMNICE: těhotné ženy se běžně touto vakcínou neočkují, ale pokud plánují cestu do rizikových oblastí, je očkování s velkou dávkou opatrnosti možné. Je lépe však cestu odložit a očkování nechar až po porodu.

HEMOFILOVÉ NÁKAZY: jsou kontraindikovány v těhotenství, představují vysoké riziko pro plod.

Těhotenský test

Prenatální testy

Časné příznaky těhotenství

Emoce v těhotenství

Stravování v těhotenství

Očkování v těhotenství

Sex v těhotenství

Zdravotní problémy v těhotenství

Výpočet data porodu

Pověry o těhotenství

Potrat

Antikoncepce

Neplodnost

Genetika:

Vrozené vývojové vady

Historie genetiky

Trizomie (Downův, Edwardsův a Patauův syndrom)

Syndrom fragilního X

Roberts syndrom

Marfanův sndrom

Hemofilie

Cornelia de Lange syndrom

Příklady genetických sluchových vad:

Pendredův syndrom

Waardenbugův syndrom

Usherův syndrom

Sticklerův syndrom

Treacherův Collinsův syndrom

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.  Kromě informací z oboru genetiky najdete na těchto stránkách také tyto obory
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *