Čistit studnu

Postup při čištění studny

13

Máte zatopenou nebo silně znečištěnou studnu? Nevíte, jak postupovat při její sanaci? Tak zde je stručný návod.

Postup při sanaci studní:

1. Odstraňujeme-li následky záplav, je možné se sanací začít až po opadnutí povodňové vlny a poklesu hladiny podzemních vod.

2. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studně. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakem (wapkou).

3.  Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem,nalijeme do studny chlornan sodný v koncentraci 100ml /1m3 a po 4 hodinách vyčerpáme celý objem vody. Při práci ve studni dodržujeme zásady bezpečnosti a hygieny práce.

4.  Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo)

5.  Důkladně mechanicky (kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, kartáč namáčíme do neředěného chlornanu sodného. Čištění provádíme raději z povrchu, bez vstupu do studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a po vyčištění studnu opět vyčerpáme pryč. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny. (Pozor na vegetaci).

6. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení chlornanem sodným v koncentraci 50 ml chlornanu sodného do 10 litrů čisté vody. Pak opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.

7.  Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.

8.  Přidáme prostředek pro dezinfikaci pitné vody podle návodu k použití. U chlorových preparátů (Savo, žluté s červenou zátkou nebo Chlornan sodný) udržujeme obsah volného chloru na 0,5-1 mg/l (20 ml chlornanu sodného do 1 m3 ). Dezinfikační prostředek musí působit nejméně 24 hodin. Po několika hodinách odpustíme trochu vody do potrubí a tím načerpáme ze studny za účelem dezinfikace též dezinfikovanou vodu do rozvodního potrubí.

9.  Asi za 1 až 2 týdny necháme provést rozbor pitné vody. Doporučujeme nejdříve provést analýzu CHSK,která ukazuje organické znečištění vody (cena cca. 100 Kč), a pokud bude výsledek příznivý, provést analýzu minimálně v tomto rozsahu: Escherichia Coli,kolifirmní bakterie, bakterie rostoucí při 36 °C a  22 °C, CHSK a amonné ionty (cena cca.700-800 Kč).

Upozornění: Chlornan sodný je vysoce agresivní látka, při manipulaci s ním je třeba dbát zvýšené opatrnosti a používat přiměřené ochranné pomůcky.

K dezinfikaci studní lze použít v drogériích běžně dostupné SAVO (žlutá lahev s červeným víčkem).  Savo je kapalná, chlorem zapáchající tekutina. Při pravidelné dezinfikaci studny, která by se měla provádět alespoň 1x týdně, v horkých letních měsících 2x týdně, by mělo být dávkování 5-10 ml SAVA na jeden kubík vody ( = 1000 l neboli m³)

Jak si správně vypočítat obsah vody ve studni podle vzorce:

 V = 3,14 . r² . v   

  • V = objem vody
  • r = poloměr studny
  • v = výška vodního sloupce

příklad:  výška vodního sloupce =15 m, průměr studny = 2,0 m (poloměr studny = 1 m)
Objem vody ve studni V = 3,14 . 1,0 . 1,0 . 15 = 47 m3

Víčko Sava má obsah 9 ml ( lze ho tedy použít jako odměrku).  Do naší studny tedy nalijeme cca. 25- 47 odměrek (víček) nebo 230 – 470 ml (tedy 5 ml 10 ml SAVA na) SAVA KAŽDÝ TÝDEN PRAVIDELNĚ!!! Toto dávkování zaračuje, že je voda pitná. Pokud si k této vodě přičichnete, měli by jste chlór z vody lehounce cítit (takový “ocásek”), ale nesmí vám voda po chlóru smrdět! Pokud je chlór cítit hodně, vodu několik dní nepijte. Chlór je těkavá látka, která za dva až tři dny sama z vody vyprchá, není potřeba s přechlorovanou vodou nic zásadního dělat, pouze ji nesmíte několik dní pít (je to dočasně voda užitková, lze se v ní koupat, splachovat WC, zalévat záhony atd.). Pokud však potřebujete mít přechlorovanou vodu zase pitnou dříve, je možné ji odčerpat a nechat napustit vodu novou. Existují sice chemické látky, které umí chlór neutralizovat (občas se používají v chemických laboratořích u rozborů vody ke stanovení některých ukazatelů, které by nebylo možné s velkou dávku chlóru stanovit), ale ty nejsou určeny k vnitřnímu použití. Takže by jste sice jejich použitím vodu zbavily nadbytečného chlóru, ale voda by stejně nebyla pitná. Vyprchání chlóru z vody také urychluje její převaření. K určení přesného množství chlóru ve vodě lze zakoupit nejrůznější testovací proužky nebo přístroje (většina těchto věcí je ke  koupení v obchodech s bazénovou technikou).

Velké množství lidí dělá často tu chybu, že použije SAVO jednou za čas (např. jedenkrát za měsíc). Taková dezinfikace nemá žádný efekt. Uvedená dávka 5-10 ml SAVA na m³ je totiž pouze dávkou “udržovací”, tedy zabraňuje vytvoření prostředí vhodného k růstu bakterií, ale zároveň udržuje vodu jako pitnou. Pokud je však již voda ve studni zkontaminovaná bakteriemi, tato dávka nemusí být již dostatečná. V takovém případě je vhodné provést “chlór šok”, dát tedy do studny dvojnásobnou dávku chlóru (např. Sava) a nechat působit nejméně 24-48 hodin a pak vodu odčerpat. Při takovéto koncentraci chlóru je však voda NEPITNÁ. Vysoká dávka chlóru nad 0,3 mg/l  může způsobit vyrážky, vyšší koncentrace chlóru potom popálení a poleptání zažívacího ústrojí.

Upozornění: SAVO je vysoce agresivní látka, při manipulaci s ním je třeba dbát zvýšené opatrnosti a používat přiměřené ochranné pomůcky, především gumové rukavice. Je také vhodné nelít Savo do studny neředěné. Doporučuji naplnit kyblík vodou, do ní nalít potřebné množství SAVA a pak tuto vodu aplikovat po stěnách do studny. Jednak je takováto manipulace mnohem bezpečnější a jednak dezinfikovat stěny studny je stejně důležité, jako dezinfikovat samotnou studniční vodu.

Další možností dezinfikace vody je použitím práškového preparátu Chloraminu B. Dává se 20 – 30 g na m³ vody (kávová lžička má cca.10g, lze tedy použít 2-3 kávové lžičky). Prášek chloraminu B rozpustíme ve vodě (cca 10l) a aplikujeme po stěnách do studny.

Dezinfekční účinky drahých kovů – stříbra, zlata, platiny jsou známy již několik století. O léčivém účinku stříbra se poprvé dovídáme ze starověkého Řecka a Říma. První využití stříbra pro léčivé vlastnosti v Čechách pocházejí ze středověku. Stříbro našlo uplatnění při prvních úpravách pitné vody, když naši předci vhazovali stříbrné předměty do studní a výsledkem byla vždy „zdravá voda”. Účelné bylo také uchovávání svěcené vody v kostelech ve stříbrných nádobách, kdy jedině tímto způsobem bylo možné vodu uchovat po celý rok v původním stavu a zamezit šíření infekcí touto cestou – můžeme se domnívat, že stříbro uvolněné z nádob bylo z velké části důvodem pro víru v nadpřirozené vlastnosti svěcené vody. Podobný princip se využíval v léčitelství, když se na rány přikládaly stříbrné mince. Ještě naše prababičky vhazovaly do hrnců s mlékem stříbrňáky, aby se mléko nekazilo. Jedno z tajemství úspěchu Alexandra Velikého a jeho tažení do Indie bylo, že on a jeho generálové pili vodu ze stříbrných nádob a pohárů. Což je ochránilo před řadou infekcí, které se přenášejí vodou. Výzkumy současných vědců vysvětlily, proč tyto staleté zkušenosti nejsou jen babskou pověrou a stříbro popsané účinky skutečně má. „Brzdí totiž aktivitu enzymů, které se podílejí na dělení buněk a tím podstatně zpomaluje jejich množení,“ říká prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze. „Díky tomu má antibakteriální, respektive bakteriostatické účinky.“ Stříbro je těžký kov, který se v malém množství přirozeně vyskytuje v lidském těle i v těle zvířat. V potravinách ho najdeme pod zkratkou E174.  V malém množství je tělu užitečné, ale ve velkém množství při  dlouhodobější pravidelné konzumaci může  způsobit poškození ledvin nebo může dojít k ovlivnění funkce mozku, jater. Může dojít i k šedému zabarvení očí, nosní přepážky, hrdla či kůže. Také může blokovat některé funkce důležitých enzymů. Denní dávka 325 mikrogramů koloidního stříbra je pro lidský organismus při hmotnosti 72 kg zcela bezpečná. Pokud je v jedné lžičce (5 ml) koloidního stříbra (koncentrace 10 ppm) obsaženo 50 mikrogramů stříbra, můžeme bezpečně používat i 6 lžiček denně (3 lžičky při koncentraci 20 ppm), jestliže je naše hmotnost alespoň 72 kg. Jestliže dítě váží o polovinu méně, přiměřená dávka bude asi 3 lžičky denně (1,5 lžičky při koncentraci 20 ppm). Lidské tělo vylučuje stříbro cca 5-6 dní po ukončení jeho přijímání do organismu. A právě na bázi stříbra funguje dnes dostupný dezinfekční prostředek SAGEN.

SAGEN obsahuje 97,8%  kuchyňské soli a 1,3 % dusičnanu stříbrného, nejedná se tedy o chlorový preparát, ale o “stříbro”, které má dezinfekční schopnosti. Sagen je desinfekční prostředek k jednorázovému zabezpečení individuálních zdrojů pitné vody, jejíž složení jinak vyhovuje požadavkům na pitnou vodu, proti náhodnému mikrobiálnímu znečištění. Přípravek není určen na průběžnou dezifekci zdrojů pitné vody. Četnost jeho aplikace by měla být max. 2x do roka. Připravenou vodu nepoužívat na přípravu kojenecké stravy. Sagen se používá v koncentraci asi 1:100 000 k dezinfekci individuálních zdrojů pitné vody. Na 1 m³ pitné vody se dávkuje 10g  Sagenu tak, že se nejprve rozpustí v nekovové nádobě s menším množstvím vody a mléčně zakalený roztok se vlévá do studny. Je možné zakoupit také již rozpuštěný sagen v ampulích. Aby současně byla provedena dezinfekce potrubí čerpacího zařízení, doporučuje se 5-6 hodin po provedené dezinfekci odčerpat několik konví vody nebo máte-li přívod vody do domácnosti, otevřít všechny kohoutky a nechat vodu odtéct. Po dobu 48-72 hodin však nelze vodu pít!!! Po tu dobu je voda pouze užitková.

Další možností, jak dezinfikovat vodu je zakoupení UV lampy. Použití UV lampy úspěšně nahrazuje tradiční metody, jako je dezinfekce a chlorace. UV lampa se instaluje přímo do vodovodního potrubí. UV záření, které produkuje UV lampa zastavuje množení bakterií a voda se dezinfikuje. Zároveň však nevnáší žádné změny do chemického obsahu vody, nevytváří vedlejší produkty. Ultrafialové záření je zcela neškodné, ekologické, snadné, levné a nejmodernější způsob dezinfekce. UV lampa ničí a neutralizuje všechny známé patogeny (např. Escherichia coli,koliformní bakterie, enterokoky, úplavici, choleru a tyfus, virus hepatitidy a chřipky, Salmonellu, Giardia lamblia a Cryptosporidium a další) s velkou mírou spolehlivosti. Jednotlivé modely UV lamp se liší svým maximálním průtokem, při kterém mohou zajistit potřebnou intenzitu ozařování vody a také samozřejmě cenou. Pro domácí použití a zároveň pro restaurace a menší hotely jsou určené UV lampy s průtokem vody od 0,1 m3/hod do 4,8 m3/hod. Cena se pohybuje od 5 000 Kč výše, záleží na typu a výrobci.

Jak čistit studnu

Jak čistit domácí vodárnu

Dehydratace a bolest hlavy

Čím je voda zajímavá

Za vším hledej vodu

Alergie na vodu

Množství vody v lidském těle

Máte v koupelně legionellu?

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

4 thoughts on “Čistit studnu

  1. Se zájmem jsem si přečet článek o “dezinfekci” studně SAGENEM. Bohužel jej nelze sehnat, poradíte, co s tím? Díky

    1. Je mi líto, ale v současné době nevím o žádné náhražce za sagen. Ani netuším, zda dříve tak běžná dezinfekce, která se dala koupit v lékárnách či drogeriích, má výpadek pouze dočasný či trvalý. Babičky házely do studní stříbrné lžičky. Stříbro je totiž výborná (dlouhodobá) dezinfekce. Sagen také funguje na bázi stříbra. Ale kolik je potřeba stříbrných lžiček hodit do studny, ani jak účinné ve skutečnosti jsou, nevím. Přeji hezký den.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *