Ztráta sluchu u dětí

Ztráta sluchu u dětí

Pokud existuje podezření na to, že dítě špatně slyší nebo dokonce neslyší vůbec, je potřeba definovat, zda se jedná o možnou vadu nebo možnou poruchu sluchu.

 1. Vada sluchu je setrvalý stav, který nemá tendenci ke zlepšení a může jen progredovat (zhoršovat se). Může být kongenitální (vrozená), dědičná, způsobená zevními příčinami, získaná perinatálně (v těhotenství) nebo postnatálně ( po narození).
 2. Poucha sluchu je stav přechodný, provází nejčastěji zánět středouší, je příznakem zánětu středoušního s efuzí, kataru sluchové trubice, adenoidních vegetací atd. Léčbou se porucha sluchu zcela upraví.

Ještě v porodnici se provádí u novorozeňat první screeningové vyšetření sluchu, tzv. OTOAKUSTICKÉ EMISE (OAE). Podrobněji se o nich dočtete zde. V případě, že jsou OAE výbavné, je sluch miminka pravděpodobně v pořádku. Pokud jsou OAE nevýbavné, v odstupu několika dní se vyšetření zopakuje ( to již většinou na ORL ambulancích) a z 99% je již výsledek dobrý. Pokud jsou OAE opakovaně nevýbavné, následují další speciální vyšetření (např. BERA) na již vyšších specializovaných zařízeních (většinou v nemocnicích či na klinikách), která vyloučí nebo potvrdí poruchy či vady sluchu. OAE je pouze orientační screeningová metoda, která nemusí vždy ukazovat skutečný stav sluchu. Ve většině případů je sluch dítěte zcela normální, přesto je nutné vyšetření OAE opakovat několikrát, maximálně však do 2 let věku dítěte.

U dětí je nezbytně nutné zjistit co nejdříve tíži sluchové vady především vzhledem k řeči (o vývoji řeči se více dočtete zde). Vyšetření se u malých dětí ve věku od 2-6 let provádí pomocí slovní audiometrie, která je uzpůsobena potřebám a schopnostem malých dětí (sestavy slov jsou dětské, jednoduché a dítě daná slova ukazuje na obrázcích). Vyšetření se provádí  pouze na řečových frekvencích od 500Hz do 4000Hz. Podrobněji se o slovní audiometrii dočtete zde. U dětí starších 5-6 let  je již možné se pokusit o klasické audiologické vyšetření (podrobněji o něm zde), které je samozřejmě mnohem přesnější .

 • normální sluch je od -10 dB do +15 dB HL ⇒ dítě s tímto sluchovým prahem slyší i velmi jemné zvuky, rozumí šepotu, rozumí dobře řeči v hluku
 • minimální sluchová ztráta je od 16 dB do 25 dB HL ⇒ dítě může přeslechnout až 10% řečového signálu, má potíže při poslechu řeči v hluku, ale v tichu slyší docela dobře.
 • mírná porucha sluchu je od 26 dB do 40 dB HL ⇒ dítě již přeslechne až 40% řečového signálu, má potíže při naslouchání ve školce nebo ve škole, kde neslyší až 50% toho, o čem se mluví. Neslyší vysoké souhlásky a neznělé souhlásky. Konverzační řeč slyší na 3-4 m.
 • lehká porucha sluchu je od 41 dB do 55 dB HL ⇒ dítě slyší konverzační řeč na maximálně 2 nerozumí 50-75% řečového signálu ve školce či ve škole, při ztrátě 50dB neslyší dokonce 80% až 100 % řečového signálu. Takové dítě má velice omezený slovník (malá slovní zásoba) a obecně mluví málo nebo vůbec.
 • středně těžká až těžká porucha sluchu je od 56 dB do 70 dB HL ⇒ dítě bez zesílení zvuku např. sluchadlem nerozumí vůbec, kromě malé slovní zásoby má potíže s vyjadřováním se, jeho řeč je nesrozumitelná, je změněná melodie řeči, která působí monotónně.
 • těžká porucha sluchu je od 71 dB do 90 dB HL ⇒ dítě slyší hlas na méně jak 0,5 m, ale vůbec nerozumí, má opožděný vývoj řeči, zhoršenou srozumitelnost řeči a nepřirozenou melodii
 • velmi těžká porucha sluchu je nad 94 dB HL ⇒ jde již o prakticky hluché dítě, které nevnímá zvuk, zaznamenává pouze vibrace, řeč se u něj vůbec nevyvíjí, efekt zesílení závisí na zachovaných frekvencích.

Potřeba speciálních výchovných programů u dětí se sluchovou vadou:

 • normální sluch ⇒dítě  nepotřebuje žádnou speciální péči
 • minimální porucha sluchu ⇒ je třeba mít na paměti, že v hluku (např. na ulici, ve třídě atd.) může dítě snadno přeslechnout. Jinak však dítě žádnou speciální výchovu nepotřebuje
 • mírná porucha sluchu ⇒ podle problémů v MŠ nebo ve škole je již potřeba používat  zesílení zvuku vysoce kvalitními sluchadly
 • lehká porucha sluchu ⇒ je potřeba používat  zesílení zvuku vysoce kvalitními sluchadly, pokud potíže s řečí a výslovností  přetrvávají, je potřeba zahájit logopedickou péči
 • středně těžká až těžká porucha sluchu ⇒ je opět potřeba používat  zesílení zvuku vysoce kvalitními sluchadly, intenzivně dbát na přímý kontakt s dítětem, které již také často odezírá ze rtů (většinou je doporučen pro dítě speciální asistent v MŠ či ve škole) a samozřejmě je nutná logopedická péče
 • těžká porucha sluchu ⇒ kromě předchozích bodů, tedy zesílení zvuku vysoce kvalitními sluchadly a nutností logopedické péče se již doporučuje školka či škola pro sluchově postižené
 • velmi těžká porucha sluchu ⇒ sluchadla jsou již většinou bez velkého efektu, proto se přistupuje k CI (kochleární implantace –  více se o ní dočtete zde) . Po následné rehabilitaci a edukci řeči je nutné vytvořit dítěti podmínky pro zařazení do normální školy za pomoci speciálního asistenta.

Dítě s jednostrannou vadou sluchu:

Jednostranná sluchová vada je často zjištěna až relativně velice pozdě, mnohdy až ve školním věku. Přitom 50% dětí s jednostrannou sluchovou vadou (hluchotou) vyžaduje speciální péči. Dítě může mít problémy ve škole, riziko neúspěchu je pro ně až 10x větší než pro zdravé dítě. Riziko pro tyto děti spočívá v:

 • neschopnost lokalizovat zvuky (porucha směrového slyšení, dítě neví, odkud zvuk přichází)
 • snížená schopnost rozlišit zvuky řeči na pozadí hluku
 • zhoršený sociální kontakt v situaci, kdy je mluvčí na straně postiženého ucha
 • nepozornost a špatné soustředění se
 • dítě může budit dojem až dítěte hyperaktivního.

Jednostranná vada sluchu může být vrozená, dědičná, výjimečně způsobená komplikací při porodu. Postnatálně jsou příčinou jednostranné těžké poruchy sluchu až hluchoty příušnice. Ojediněle se může dnes vyskytnout jednostranná hluchota jako komplikace středoušního zánětu.

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *