Vyšetření vestibulárního ústrojí

Vyšetření vestibulárního ústrojí

Hlavním subjektivním příznakem onemocnění vestibulárního ústrojí je závrať. Je to porucha prostorové jistoty provázená vnímáním neskutečného pohybu okolí s poruchami rovnováhy různého stupně, od kolísání až po pád. Závrať bývá provázena vegetativními příznaky (bledost v obličeji, pocení, zvýšené slinění, nevolnost až nauzea a zvracení). U vestibulární závrati bývá zdánlivý pohyb točivý ( točí se buď tělo nebo okolí). Kromě této pravé závrati rozeznáváme ještě pocity, které někteří pacienti udávají jako pocity nejistoty, kolísání, mají mžitky před očima a pocity ospalosti.Porucha rovnováhy se může projevovat spontánně (sama od sebe) nebo po provokaci. Ke spontánním vestibulárním jevům patří nystagmus, což jsou periodické pohyby bulbů očních v určité rovině, určitého směru, s rychlou nebo pomalou složkou. Podle rychlé složky se udává smět nystagmu (může být pravosměrný, levosměrný, směrem nahoru nebo dolu). Rozeznáváme tři stupně nystagmu:

  1. stupeň: nystagmus je viditelný jen při pohledu stranou ve směru rychlé složky
  2. stupeň: nystagmus je viditelný i při přímém pohledu dopředu
  3. stupeň: nystagmus je viditelný i při pohledu na opačnou stranu, tzn. ve směru pomalé složky

Polohový nystagmus vzniká při určité poloze hlavy. Nystagmus vyšetřujeme prostým pozorováním, ale lépe přes dioptrické brýle (Frenzelovy) tak, že nemocný sleduje prst, kterým pohybujeme ve vzdálenosti asi 50 cm od oka ve střední rovině obličeje postupně na obě strany.

1 Frenzelovy brýle

Nystagmus můžeme také objektivně zaznamenat a hodnotit pomocí elekronystagmografu.

Kromě vyšetření nystagmu existují další typy vyšetření rovnováhy (viz video níže). Jde o např. vyšetření podle Romberga (provádíme ve stoje spatném se zavřenýma očima, nejdříve s hlavou přímou a pak s natočením hlavy k jednomu nebo druhému rameni), nebo vyšetření podle Hautanta (sledujeme úchylky paží v průběhu 30 vteřin při jejich předpažení a při zavřených očích.

Také často používáme kalorické a rotační vyšetření. Při vyšetření rotačním provádíme zkoušku v otáčivém křesle. nemocný má zavřené oči a hlavu v předklonu o 30°. Vyšetřovaného otáčíme rychlostí jedné otáčky za 6 vteřin, celkem 10 krát.Potom prudce zastavíme a odečítáme nystagmus přes dioptrické brýle. Normálně trvá nystagmus 20-40 vteřin, při poruše vestibulárního systému je tento čas prodloužen či zkrácen. Kalorické vyšetření provádíme u nemocného vleže, s předklonem hlavy o 30°. Ke kalorizaci používáme 30-40°C teplou vodu. Nejprve vyšetřujeme studenou, potom teplou vodou. Vodu vstřikujeme do zevního zvukovodu po dobu asi 15 vteřin a pak sledujeme čas nástupu a délku trvání nystagmu. Při vodě teplé 30°C trvá nystagmus 110 vteřin (plus mínus 30 vteřin), při vodě teplé 40°C trvá nystagmus 90 vteřin (plus mínus 25 vteřin).

Další vyšetření sluchového aparátu:

A/ Vyšetření zevního ucha a otoskopie

B/Klasická sluchová zkouška

C/Zkoušky ladičkami

D/Audiologická vyšetření

E/Vyšetření evokovaných potenciálů

F/Otoakustické emise

G/Vyšetření Eustachovy trubice

H/ Vyšetření vestibulárního ústrojí

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *