Vyšetření evokovaných potenciálů (BERA,BAEP,CERA)

Vyšetření pomocí evokovaných potenciálů

Přestože patří toto vyšetření spíše k neurologickým vyšetřením (provádí se na ambulancích neurologie spolu s EEG a EMG), často dokáže diagnostikovat i postižení v oblasti ORL.

Zvukový signál musí být nejen slyšet, ale musí být i uvědoměn. Uvědomění (rozumění) nastává v korové části temporálního laloku mozku – Heschlových závitech. Od smyslových Cortiho buněk vnitřního ucha až k oblasti sluchové kůry se vjem dostává po sluchové dráze ve formě velmi slabého bioelektrického signálu. K měření existence a časového průběhu takto vzniklé bioelektrické aktivity sluchové dráhy se v audiometrii používá vyšetřovacích metod, které využívají evokovaných potenciálů. Potenciálem je zjednodušeně nazýván každý bioelektrický impuls, který se objevuje při aktivní činnosti nervových drah a může vznikat buď spontánně vnitřní činností orgánů a nebo na základě podráždění – evokace.

Vlastní vyšetřovací jednotka obsahuje několik částí. Ze zdroje akustických signálů, které jsou velmi často speciálně elektricky modelované, jsou stimuly zaváděny do pacientova ucha pomocí sluchátek. Nepoškozeným sluchovým orgánem je stimulace zpracována na bioelektrický impuls – zjednodušeně evokovaný potenciál, který je dále veden sluchovou dráhou.Velikost a frekvence evokovaných potenciálů je snímána velmi citlivými elektrodami z povrchu hlavy a vedena ke zpracování do počítače. Ty odpovědi, které vznikají na akustickou stimulaci pravidelně jsou zesilovány a ty, které se objevují nepravidelně či náhodně jsou zeslabovány v části, která se nazývá zprůměrňovač.Celkový počet stimulací dosahuje několika tisíc.

Metoda umožňuje sledovat bioelektrický impuls v celém průběhu sluchové dráhy. Sledujeme-li potenciály ihned po stimulaci, posuzujeme nejlaterálnější (nejvzdálenější) část sluchové dráhy- hlemýžď a sluchový nerv. Bereme-li k posouzení delší časový úsek, získáváme evokované potenciály i následujících   struktur- kmene mozkového.Maximální časová základna dovoluje zmapovat postup potenciálu celou sluchovou dráhou. Je to vyšetření kochley, mozkového kmene a sluchové kůry.

Praktické provedení:

Klidný pacient leží a je relaxován (tedy leží v naprostém klidu na zádech a „spí“.Je možno i použít sedativních léků ke zklidnění). Na určená místa mu jsou přilepeny elektrody a na uši vloženy sluchátka. Přístroj řízený počítačem je schopen dávat speciální akustický (zvukový) impuls a současně snímat odpověď mozku.

Výsledky a značení: Výsledky jsou zapsány křivkou, na které hodnotíme časové zpoždění (latenci) jednotlivých vln. Každé prodloužení latence je známkou zhoršené funkčnosti určitého úseku sluchové dráhy. Výsledkem vyšetření je křivka, na které se rozlišuje 5 vln:

 • vlna I – akční potenciál VIII. hlavového nervu
 • vlna II – nucleus cochlearis (a n. VIII);
 • vlna III – ipsilaterální nucleus olivaris superior;
 • vlna IV – nucleus či axony lemniscus lateralis;
 • vlna V – colliculus inferior

Vyšetření evokovaných potenciálů může pomoci prozkoumat kochleární funkci, protože je třeba transtympanální (dovnitř tympana) zavedení elektrody, není běžně používáno.V praxi se běžně uplatnilo vyšetření BERA (obdoba BAEP), které dovoluje přesně zmapovat funkci kmenové a podkorové části sluchové dráhy. Cera se používá nejčastěji k určení prahu sluchu.

BERA: (brainstem evoked response audiometry) je vyšetření elektrických potenciálů mozkového kmene jako odpovědi na akustický podnět. Akustický podnět o různých intenzitách je vyšetřované osobě přiváděn pomocí sluchátek. Odpovědi jsou registrovány pomocí elektrod upevněných na hlavě. Aktivita mozkové kůry (EEG elektroencephalograf) je odfiltrována zprůměrněním (akustický podnět se mnohokrát opakuje a záznam je snímán v navazujícím časovém okně), odpovědi jsou sečteny, zesíleny a zprůměrněny. Typická odpověď u normálního sluchu je složena z 5 vln, z nichž každá odpovídá určité anatomické struktuře mozkového kmene. Existují typické křivky pro normální sluch. Při podezření na retrokochleární poruchu (porucha uvnitř hlemýždě) je namístě vyšetření zobrazovací metodou (nejlépe MR= magnetická rezonance) k vyloučení procesu v mostomozečkovém koutu. Kdy vyšetření BERA provádíme:

 • Postižení v oblasti kmene mozkového
 • Centrální degenerativní choroby: sklerosa multiplex, myasthenia gratis, jádrový icterus
 • Mozkové cévní léze: krvácení, embolie, spasmy
 • Traumata
 • Záněty: neuritidy, ohraničené arachnoiditidy
 • Tumory
 • Monitorace bezvědomí
 • Objektivizace prahu sluchu u nebdělých pacientů (především vyšetření dětí)

CERA:

 • Objektivizace prahu sluchu u bdělých pacientů

Prakticky totožné (pro vyšetřovanou osobu zcela totožné vyšetření, protože se provádí stejně jako BERA) vyšetření jako BERA je vyšetření BAEP (Brainstem Auditory Evoked Potentials), které slouží k diagnostice lézí v oblasti periferního sluchového nervu, mostomozečkového koutu  a mozkového kmene. Je pomocnou metodou ve stanovení smrti mozku. BAEP jsou rovněž využívány u dětí s podezřením na poruchu sluchu (zejm. retardace vývoje řeči), u kterých není možná audiometrie. (BERA je víc komplexnější, BAEP je více zaměřen na odpovědi sluchového nervu v mozkovém kmeni).

Shrnutí:

Vyšetření pomocí evokovaných potenciálů (v oblasti ORL se stanovuje BERA,BAEP nebo CERA) stanoví rychlost průběhu nervových signálů nervovými drahami. Samo o sobě nedokáže stanovit diagnózu. Vyšetření se provádí pomocí přístroje a elektrod. Zdrojem vnějších stimulů je v závislosti na typu vyšetření obrazovka (sledují se zrakové potenciály), přehrávač se sluchátky (sledují se sluchové potenciály) nebo speciální elektrody (obdoba EEG). Vyšetření se provádí v leže (popř. v sedě) bez jakékoliv účasti vyšetřované osoby a je zcela nebolestivé. Nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, neomezuje pacienta v dietním ani léčebném režimu. Doporučuje se pouze před vyšetřením umýt vlasy.Není vhodné použití vlasových gelů, laků, tužidel apod.před vyšetřením. Po příchodu do vyšetřovací místnosti zdravotní sestra uloží vyšetřovanou osobu na lůžko nebo usadí do křesla. Pak připevní vyšetřované osobě na hlavu snímací elektrody a na uši nasadí speciální sluchátka (BERA). Do sluchátek jsou pouštěny zvukové signály a přístroj snímá pomocí grafu odpovědi mozku na tyto signály.Vyšetřuje se každé ucho zvlášť. Výsledek se zobrazuje na monitoru jako křivka o pěti vlnách , které následně vyhodnotí lékař.

Rozdělení sluchových evokovaných potenciálů
Velmi zjednodušeně lze rozdělit sluchové evokované odpovědi dle časové linie (viz.tabulka)

12 thoughts on “Vyšetření evokovaných potenciálů (BERA,BAEP,CERA)

 1. Veľmi dobrý príspevok, mám otázku k poruche sluchu. Je možné nejakým špeciálnym vyšetrením rozoznať zhoršenie sluchu od úrazu oproti hluchote vplyvom staroby, pacient má 65 rokov. Prosím o vyjadrenie, pretože ide o úraz poškodeného pri autonehode, ktorý už predtým udáva poruchu sluchu na 50%, ale posudok znie, že menovaný ohluchol tým, že došlo k obojstrannej poruche sluchu po otrase labyrintu kde sa nachádza sluchový aparát s trvalými následkami . K vonkajšiemu zraneniu hlavy nedošlo.
  Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom A. Tallo

 2. Dobrý den,už několik měsíců mám problémy s končetinama (ruce i nohy) nefungují tak jak by měli p.doktor mě poslal na vyšetření evokovaných potencionální myslíte že mi tam pomůžou? I když nechápu zrovna toto vyšetření z neurologického i nervového hlediska je vse v pořádku.

  1. Vyšetření evokovaných potenciálů je diagnostická metoda, jejíž cílem je najít důvod vašeho problému. Je to zcela nebolestivá a bezpečná metoda, nemusíte mít žádné obavy. Jestli Vám pomůže zjistit příčinu vašich potíží, to opravdu nevím, ale jsem si jistá, že Váš lékař by Vás na takovéto vyšetření zbytečně neposílal. Přeji hezký den

 3. Dobrý den, syn má 3 měsíce a před 14 dny byl na vyšetření BERA. Důvod vyšetření bylo oboustranně nevýbavné ouška audiometrem v porodnici a následně na ORL. Ukázala se ztráta 30dB na pravém oušku a 60 dB na levém. Dá se to léčit? nebo má sluchovou vadu, která se dá “jen napravit” pouze sluchadlem? V tomhle jsme paní doktorce na konzultaci moc nerozuměli. Děkuji moc za odpověď.

 4. dobrý den chtěla.bych se zeptat zdá když bera ukáže ze tam nějaký db ztráty jsou jestli se ještě může bejt vše v pořádku ?

  1. Záleží vždy na příčině problému, některé problémy vyřešit lze (alespoň z části), některé bohužel ne. Protože je však BERA vyšetřením sledující bioelektrický impuls v celém průběhu sluchové dráhy (tedy v podstatě měří činnost sluchových nervů), bude to s odstraněním příčiny asi dost obtížné. Více informací Vám však jistě poskytne Váš ušní lékař-specialista, který určí příčinu Vašeho problému a poskytne následné řešení. Určitě Vám z celého srdce přeji, aby se vše úspěšně vyřešilo. Přeji hezký den a děkuji za dotaz.

 5. Omlouvám se, ale na tuto otázku Vám bohužel odpověď dát neumím. Možná Vám dokáže Váš dotaz zodpovědět některý lékař specialista, který tuto stránku navštíví. Ale zcela určitě by Vám měl tento dotaz zodpovědět lékař, který Vám tuto diagnózu potvrdil. Na informovanost o Vašem zdravotním stavu a o možnostech léčby (i o prognóze nemoci) máte nárok ze zákona. Nicméně Vám děkuji za Váš dotaz a přeji Vám hodně sil v boji se zdravotními problémy. Věřte, určitě bude zase líp. Hezký den.

 6. Dobrý den, ráda bych se zeptala jaká je pravděpodobná prognóza u výsledku BERA :
  v.s.lehčí periferní leze billat. Mám zhoršený sluch – šepot neslyším. Několik let mně trápí i Tinnitus.
  Děkuji za odpověď

 7. Dorbý den. Vyšetření ukazuje, že je s největší pravděpodobností sluch Vašeho dítěte vpořádku, ale pokud máte nějaké pochybnosti, určitě znovu navštivte ušního specialistu, který může doporučit další vyšetření.Také je dobré se se svým problém svěřit pediatrovi, který zváží další možnosti. Děkuji za dotaz a přeji hezký den.

 8. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda znamená, že dítě slyší, když vyšetření Bera vyšlo se závěrem: normální oboustranný sluch. Připadá mi, že se za zvukem otočí, kdy chce. Někdy ano, někdy ne. Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *