Klasická sluchová zkouška

Klasická sluchová zkouška

Klasickou zkouškou sluchovou nazýváme ocenění sluchu pomocí řeči. Součástí tohoto vyšetření  jsou i zkoušky využívající zvuku kovových ladiček.  Zkouška má dvě neoddělitelné části a při obou zjišťujeme slyšení a rozumění slov (pozor slyšet a rozumět není totéž!). Vyšetřujeme jednak hlasitou řečí a jednak šepotem. Volíme slova známá a dobře srozumitelná, různého počtu slabik a především různé frekvenční skladby. Slova s hlubokými hláskami jsou např. “auto, kolo, voda, okno”, a slova s vysokými hláskami jsou ” tisíc, silnice, měsíc” atd. Vzdálenost od vyšetřovaného, ze které předříkáváme slova postupně zvětšujeme, až určíme největší vzdálenost, ze které pacient slyší, rozumí a bezchybně opakuje. Výsledek udáváme v metrech, které odhadujeme.

Jak přesně toto vyšetření probíhá:

 • pacient se otočí bokem k lékaři nebo sestře, která vyšetření provádí a jednou rukou si zakryje opačné (vzdálenější) ucho. Lze k tomuto účelu použít i Baranyiho ohlučovač. Druhou rukou si stíní pohled na vyšetřující osobu.
 • sestra nebo lékař předříkává slova a postupně zvětšuje vzdálenost od vyšetřovaného, až nalezne nejvzdálenější bod rozumění
 • vyšetřovaná osoba musí dané slovo vždy zopakovat
 • stejným způsobem se vyšetří i druhé ucho. Vždy se začíná s vyšetřením “lepšího” ucha a potom toho ” horšího”.
 • Výsledek naprosto posledního bezchybného zopakování slova se udává v metrech (odhadem)

Výsledek: existují tři faktory, které je třeba vždy posuzovat:

 1. vzdálenost, ze které vyšetřovaný bezchybně opakuje, určuje stupeň sluchové ztráty. Čím je tato vzdálenost větší, tím je porucha sluchu menší. Jako normální sluch hodnotíme rozumění šepotu ze 6 m.
 2. Porovnání rozumění šepotu a hlasité řeči naznačuje typ poruchy sluchu. Velký rozdíl v rozumění šepotu a hlasité řeči  odpovídá přítomnosti tzv. recruitment fenomenu, tedy senzorineurální poruše sluchu kochleárního typu. Malá diference pak ukazuje pravděpodobně na nepřítomnost tohoto jevu.
 3. Rozdíl v rozumění vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních hlásek naznačuje např. senzorineurální poruchu  (neschopnost slyšet vysokofrekvenční hlásky), což je nejobvyklejším typem sluchové poruchy či vady.

Značení:

hlasitá řeč……..V (vox)

šepot……………Vs (vox sibilans)

rozumění u ucha………a.s. (ad concham)

normální sluch………6m-V-6m  (hlasitá řeč)

6m-Vs-6m  (šepot)

vada sluchu vlevo………6m-V-4m (hlasitá řeč)

vada sluchu vpravo………..4m-Vs-6m (šepot)

praktická hluchota vlevo……….6m-V-ac. (hlasitá řeč)

6m.Vs-ac. (šepot)
Hodnocení:

 • normílní sluch…………..šepot i hlasitou řeč rozumí na 6m
 • lehká nedoslýchavost……………rozumí řeč (ne šepot) ns 4-6 m
 • středně těžká nedoslýchavost………rozumí řeč na 2-4 m
 • těžká nedoslýchavost……………rozumí řeči na 1-2 m
 • velmi těžká nedoslýchavost……..rozumí řeči na méně než 1m
 • praktická hluchota……….zvuk u ucha sice slyší, ale nerozumí
 • totální hluchota………neslyší ani zvuk těsně u ucha

vady sluchu podle vývoje řeči:

 • 30 db……lehká nedoslýchavost…….zpomalí se vývoj řeči, ale kvalita řeči neutrpí
 • 50db……středně těžká nedoslýchavost…..vada omezí vývoj řeči, pokud nejsou používaná sluchadla
 • 80 db……těžká nedoslýchavost……..řeč se zpomalý a je špatná i při užívání sluchadel
 • nad 80 db praktická hluchota…..i se sluchadly je vývoj řeči značně omezený a ohrožený
 • nad 90 db  totální hluchota (popř. zbytky sluchu)……. znemožňuje jakýkoliv vývoj řeči

další vyšetření sluchového aparátu:

A/ Vyšetření zevního ucha a otoskopie

C/Zkoušky ladičkami

D/Audiologická vyšetření

E/Vyšetření evokovaných potenciálů

F/Otoakustické emise

G/Vyšetření Eustachovy trubice

H/ Vyšetření vestibulárního ústrojí

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *