Stanovení stupně sluchové ztráty

Stanovení stupně sluchové ztráty

proč se stanovuje stupeň sluchové ztráty:

 1. pro jednoduchost = představu tíže sluchové ztráty
 2. pro porovnání = mezi jednotlivými vyšetřeními, pracovišti, v době atd…
 3. pro porozumění mezi odborníky a laiky
 4. z důvodů hodnocení např. vhodnosti výkonu, velikosti poškození, právní normy atd.

Zásadním důvodem pro posuzování stupně sluchové ztráty  je nutnost jednoznačné kategorizace poruchy sluchu. Grafické vyjádření stavu sluchu = audiogram=byť by byl sebepřesnější, v mnohých situacích nevyhovuje. Existuje celá řada předpisů, které vyžadují přesné vyjádření stavu sluchu jednoduchým symbolem (jedním číslem). Je to nutné např. pro vystavení řidičského průkazu, při zaměstnání v riziku hluku, ve vojenské službě, při žádání odškodného atd. Kromě toho musí také existovat možnost vzájemného porovnání jednotlivých výsledků mezi různými pracovišti nebo u jednotlivých pacientů v čase. Posuzování sluchu je možné podle různých kritérií:

Z hlediska komunikace:

 • Hodnotíme, při jaké komunikaci je porucha sluchu patrná (v tichu, při telefonování, v hlasité místnosti atd.)
 • Odhadujeme, zda-li se domluvíme bez problémů, zda-li budeme k mluvení potřebovat určitého úsilí či se nedokážeme domluvit vůbec
 • Takový  způsob posuzování komunikačních dovedností a jejich poruch je pro reálnou komunikaci nezbytný
 • Komunikaci hodnotíme jako: a) volná řeč + námaha       b) možná řeč + námaha        c) omezená řeč + námaha          d) pojmová řeč              e) mimoslyslová řeč             f) nemožná řeč
 • Volná řeč = normálně mluvíme
 • Možná komunikace = příklad mluvení cizince (J-A-K-S-E-M-Á-T-E = pomalá rozkouskovaná mluva)
 • Omezená komunikace = sice se postupně na všem domluvíme, ale je to zdlouhavý proces, tzv. těžká domluva
 • Pojmová komunikace = opět příklad cizince (Já-Mít- Hlad), znalost a použití jednotlivých slov, malá slovní zásoba
 • Mimosmyslová řeč = beze slov, pouze ukazuje, posuňky
 • Nemožná řeč = nelze se domluvit žádným způsobem

Z hlediska sluchové zkoušky:

 • normální sluch = šepot +řeč na 6 m o intenzitě 20dB          
 •  lehká porucha = řeč na 4-6 m při intenzitě 40 dB   
 • středně těžká porucha = řeč na 2-4 m při intenzitě 60 dB                 
 • těžká porucha = 1-2 m při intentitě 80 dB         
 • velmi těžká porucha= řeč na méně než 1 m při intenzitě zvuku 90 dB
 • praktická hluchota = slyší jen zvuky nad 100 dB bez jejich rozlišení (nerozezná např. zda šlo o ránu, tlesknutí atd.)         
 • totální hluchota = neslyší ani zvuky nad 100 dB

 Z hlediska prahového tónového audiogramu :

 • Posouzení může být a) přímým odečtením ztráty sluchu podle polohy prahové křivky  b) stanovením průměru sluchové ztráty
 • Z hlediska procent:  porovnání komplexních vlastností jednoho čísla, viz Fowlerova tabulka
 • Ze slovního audiogramu:  výhodou této metody je možnost posouzení sluchové ztráty nejenom jako funkce slyšení, ale především rozumění. Podle rozlišení (diskriminace) slov je možno sluchové poruchy dělit.

stanovení sluchové ztráty ze sluchové zkoušky:

 • Normální sluch šepotem i hlasitou řečí na vzdálenost 6 m intenzitou 20 dB
 • Lehká nedoslýchavost rozumění řeči na 4-6 m intenzitou 40 dB
 • Středně těžká nedoslýchavost rozumění řeči na 2-4 m intenzitou 60 dB
 • Těžká nedoslýchavost rozumění řeči na 1-2 m intenzitou 80 dB
 • Velmi těžká nedoslýchavost rozumění řeči na méně než 1 m intenzitou 90 dB
 • Praktická hluchota slyší zvuk o intenzitě okolo 100 dB, ale nerozumí zvukům
 • Totální hluchota neslyší ani zvuk o intenzitě 100 db

stanovení sluchové ztráty z tónového audiogramu:

 • Normální sluch prahové křivky jsou do 20dB
 • Lehká nedoslýchavost ztráta sluchu je mezi 20-40 dB
 • Středně těžká nedoslýchavost ztráta sluchu je mezi 40-60 dB
 • Těžká nedoslýchavost ztráta sluchu je mezi 60-80 dB
 • Velmi těžká nedoslýchavost ztráta sluchu je mezi 80-90 dB
 • Praktická hluchota jsou patrné pouze zbytky sluchu
 • Totální hluchota audiogram je bez jakéhokoliv záznamu

vady sluchu podle vývoje řeči:

 • 30 dB ztráta sluchu vada řeč zpomalí, ale kvalita řeči neutrpí
 • 50 dB ztráty sluchu vada omezí vývoj řeči, ale lze řeč zachránit sluchadly
 • 80 dB vada i s použitím sluchadel zpomalí či omezí vývoj řeči
 • nad 80dB i s použitím sluchadel je vývoj řeči ohrožený
  nad 90 dB zbytky sluchu znemožňují vývoj řeči

klasifikace sluchových vad pro pojišťovny:

 • 0-25 dB normální sluch
 • 26-40 dB lehká vada sluchu
 • 41-55 dB středně těžká vada sluchu
 • 26-70 dB těžká vada sluchu
 • 71-90 dB velmi těžká vada sluchu
 • nad 90 dB zbytky sluchu
 • nad 100 dB totální hluchota

klasifikace sluchových vad ze slovního audiogramu:

 • práh rozumění SRT 90 – 100% normální sluch
 • práh rozumění SRT 75 – 90% lehká vada sluchu
 • práh rozumění SRT 60 – 75% středně těžká vada sluchu
 • práh rozumění SRT 50 – 60% těžká vada sluchu
 • práh rozumění SRT pod 50 % velmi těžká vada sluchu

sluchová ztráta v % dle Fowlera

ztráta sluchu v dB odpovídající frekvence v Hz
500 1000 2000 4000
10 0,2 0,3 0,4 0,1
15 0,5 0,9 1,3 0,3
20 1,1 2,1 2,9 0,9
25 1,8 3,6 4,9 1,7
30 2,6 5,4 7,2 2,7
35 3,7 7,7 9,8 3,8
40 4,9 10,2 12,9 5,0
45 6,4 13,0 17,3 6,4
50 7,9 15,7 22,4 8,0
55 9,6 19,0 25,7 9,7
60 11,3 21,5 28,0 11,2
65 12,8 23,5 30,2 12,5
70 13,8 25,5 32,2 13,5
75 14,6 27,2 34,0 14,2
80 14,8 28,8 35,8 14,6
85 14,9 29,8 37,5 14,8
90 15,0 29,9 39,2 14,9
95 15,0 30,0 40,0 15,0

 K hodnocení sluchové ztráty podle Fowlera se používá výpočet podle vzorce (a+b+c) :3

a= hodnota ztráty na 500 Hz    b= hodnota ztráty na 1000 Hz       c= hodnota ztráty na  2000 Hz

Vyjádření procenty odpovídá komunikační důležitosti příslušné frekvence ( např. ztráta 50 dB je na komunikačně významné frekvenci 2000 Hz 22,4%, zatímco na frekvenci 4000 Hz je to jenom 8%).   Za základ bereme ztráty sluchu odečtené z prahového tónového audiogramu pro vzdušné vedení na frekvenci 500,1000,2000 a 4000 Hz. Procentuální hodnoty na jednom uchu se sčítají. Výpočet celkové ztráty sluchu  v procentech se provede tak, že se obě hodnoty pro jednotlivé uši vzájemně sečtou, rozdíl se dělí čtyřmi a takto získaná hodnota se přičte k lépe slyšícímu uchu.

[ (B-A) : 4] + A

A = % ztráty lépe slyšícího ucha   B= % ztráty hůře slyšícího ucha

Profesní nedoslýchavost

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

22 thoughts on “Stanovení stupně sluchové ztráty

 1. „”… Nikdo přece neví, co musí druhý vytrpět. To nemůže nikdo změřit, zůstává to tajemstvím, které každý nosí v sobě. Přesto však se vyskytnou hodiny útěchy a odškodnění.”“ (citát spisovatele Klause Manna 1906-1949)
  Je mi velice líto Vašich problémů a ráda bych Vám nějak pomohla, jenomže nemám jak. Jediné, co mohu říci je, NEVZDÁVEJTE SE! Máte pravdu, že najít práci se sluchovým postižením není jednoduché, ale mohlo by být Vašim řešením pokusit se podnikat. Nevím, jak jste zručný, ale pokud máte alespoň trochu šikovné ruce, určitě najdete v této společnosti uplatnění i se ztrátou sluchu (něco vyrábět, opravovat, dělat hodinového manžela…?). Lze pracovat na PC (dělat webové stránky, vymýšlet hry…), psát knihy, písničky, chovat nějaká zvířata, pěstovat zeleninu či kytičky. Můžete se rekvalifikovat na návrháře, architekta bytů, domů či zahrad atd. Věřte, že být “hluchý” neznamená být méněcenný. Vaše situace rozhodně není lehká, ale i když se vám to teď nezdá, není bezvýchodná. Věřím, že se dokážete zamyslet nad tím, jaké máte možnosti najít sám sebe a potom se může paradoxně zlepšit i váš sluch. Většina lidí si totiž neuvědomuje, že nemoci přichází z hlavy, z naší mysli, z naší psychiky. Čím budete zoufalejší, tím horší bude váš zdravotní stav a naopak. Přeji Vám z celého srdce, aby jste vaši nelehkou situaci zvládl. A až se vám to podaří, podělte se, prosím, s námi o Vaše zkušenosti. Určitě tím pomůžete podobně postiženým lidem. Děkuji a přeji hezký den.

 2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda podle výsledků z audiometrie (celkově 7’4%)je nějaké omezení pro práci ve zdravotním riziku při práci č.3.Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  1. Nyní bych ráda odpověděla na několik Vašich dotazů, které zde zazněly a často spolu úzce souvisí. Takže :
   A/ Ochrana práce před nepříznivými účinky hluku a vibrací je obecně upravena zákonem 258/2000 sb. díl 6 § 30 (přesné znění lze najít na internetu)
   B/ Ztráta sluchu na jednoho ucho není důvodem k přiznání invalidního důchodu. To lze pouze tehdy, pokud se přidají ještě nějaké jiné zdravotní potíže
   C/ Invalidní důchod z důvodů ztráty sluchu se (pokud vím), přiznává ve třech stupních (podrobně by vám to sdělil posudkový lékař zdravotní pojišťovny. Též si to lze vyčíst přímo v zákoně č. 155/1995 sb který je dostupný na internetu a dále ve vyhlášce 284/1995)
   Obecně platí, že jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:
   • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně (tedy částečnou)
   • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
   • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
   Vždy se hodnotí lepší ucho, nikoliv to horší. Jak už jsem psala, jednostranná ztráta sluchu není důvodem k přiznání invalidity žádného stupně. Např. ztráta slyšení 50 % na lépe slyšícím uchu je hodnocena posudkovými lékaři jako ztráta schopnosti výdělečné činnosti 20-25 %. Jelikož částečný invalidní důchod je přiznáván při ztrátě schopnosti výdělečné činnosti 33 % nebo vyšší, na invalidní důchod postižená osoba ještě nebude mít nárok. Na invalidní důchod má nárok osoba, která dosáhla věku 18 let a více. Ztráta sluchu musí být tedy jednoznačně oboustranná a začíná se o uznání invalidity uvažovat při slyšení lépe slyšícího ucha na 40 db a více. Závratě jsou faktorem, který může k přiznání invalidity částečně přispět. Bohužel nejsem posudkový lékař, takže podrobněji na podobné dotazy odpovědět neumím. Zjistila jsem ale, že podobné dotazy můžete směrovat na stránky NRZP ČR, kde je internetová poradna : http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech/182-poradenstvi-prostrednictvim-internetu.html

   D/ Píšete sem mnoho nejrůznějších dotazů na práci v hluku. Na tyto dotazy však není nikdy jednoduchá odpověď. Práce ve ztíženém pracovním prostředí (tedy nejen hluk, ale i chemikálie, prach a jiná rizika) upravuje zákon 567/2006 sb. a také vyhláška Vyhláška č. 432/2003 Sb. Obecně platí, že příplatek za práci ve ztíženém prostředí by měl být alespoň ve výši 10% částky, kterou stanový zákon jako základní sazbu minimální mzdy. Při posuzování hluku na pracovištích se hodnotí mnoho ukazatelů, např. měření hluku na pracovním místě (např. pokud stojí zaměstnanec přímo u nějakého stroje), měření hluku v pracovním prostředí (tedy v místnosti), hodnotí se čas působení hluku, stejná či kolísající intenzita atd. Podle těchto a mnoha dalších měřítek se pak stanoví stupeň rizika práce v hluku a s tím spojené odměny, frekvence preventivních kontrol, jednotlivá zařazení zaměstnanců, odškodné aj. Jinak se hodnotí např. práce řidiče nákladního auta, jinak práce ve vlakové dopravě, jiná pravidla jsou u práce v různých továrnách nebo u řidiče bagru atd. Z toho vyplývá, že jednoduché a univerzální odpovědi na vaše dotazy neexistují. Každý Váš problém spojený s prací v hluku je individuální a také se tak řeší. Více by vám měl sdělit spíše specialista na BOZP, který má hodnocení práce v rizikovém prostředí přímo v popisu práce a je na to studovaný. Já mohu všem, kteří v hlučném pracovišti pracují, dát pouze několik užitečných rad:
   1. Choďte na pravidelné audiologické kontroly a výsledky audiogramů si nechte zkopírovat a schovávejte si je (minimálně 1x, optimálně 2x za rok). Tím můžete úspěšně předejít trvalému poškození sluchu. Většina zaměstnavatelů hledá cestičky, jak vám odškodné nepřiznat (známá praxe) a boj s větrnými mlýny (právníky, posudkovými lékaři atd.) se těžko vyhrává
   2. Čas od času si nechte sluch vyšetřit i v jiném zdravotním zařízení (záznam si opět uchovejte). Audiologie je tzv. subjektivní vyšetření (objektivní vyšetření vykonává přístroj bez ovlivnění pacienta např. CT, MR, RTG,SONO, BERA atd. – je tedy přesné a subjektivní vyšetření spoluúčast pacienta vyžaduje- má proto jistou míru nepřesnosti)
   3. Nikdy nedovolte, aby vás zaměstnavatel nutil podstoupit vyšetření přímo na pracovišti. Známá je praxe, že dělník pracuje u stroje, přijde audiologická sestra, zavolá si pracovníka do půjčené kanceláře, udělá audiologické vyšetření na přenosném přístroji, výsledek často nedopadne dobře a problém je na světě. TO JE ŠPATNĚ!!! CHRAŇTE SAMI SEBE!!! Správné a relevantní vyšetření musí proběhnout v tzv. tiché komoře a váš sluch musí být alespoň 24 hodin bez sluchové zátěže. Takže ideální je podstoupit vyšetření v pondělí po víkendu (pokud není samozřejmě pracovní) a pěkně bez stresu a v klidu. Stres, spěch, nervozita, to vše vyšetření potažmo výsledky značně zhoršují. Ke skutečnému a objektivnímu vyšetření je zcela nezbytná alespoň 24 hodinová regenerace sluchových buněk vnitřního ucha. Tedy 24 hodin v tichém a klidném prostředí. Pokud není tato podmínka dodržena, je výsledek nerelevantní!
   4. Vždy používejte ochranné prostředky. Sluchové buňky vnitřního ucha se u lidí bohužel neumí regenerovat a znovu vytvářet. Takže pokud dojde k jejich poškození, již nikdy se vám sluch NEVRÁTÍ. A žádné případné odškodnění vám pocit odcizení, sociální izolace a ztrátu zaměstnání nenahradí. Peníze jsou špatnou náhradou za vaše zdraví. Pokud vás chce zaměstnavatel z pracovního místa vyřadit, věřte, že tím chrání sebe i vás. Než pracně řešit, jak se propuštění z práce vyhnout, raději investujte čas do hledání lepší a pro vás bezpečnější práce. SLUCH vám nikdy nikdo nevrátí.

 3. Dobrý den, v důsledku operace nádoru na ušním nervu jsem jednostanně přišel o sluch. Druhé ucho je bez problémů. Doktor mi řekl, že mohu přijít o řidičský průkaz, je to pravda? Problém s řízením nemám a slyším (byť na jedno ucho) celkem v pohodě. Nejsem řidič z povolání, pouze referent.

  1. Pro každého člověka je v nejrůznějších situacích velice důležité tzv.směrové slyšení. Nestačí pouze slyšet, je životně nezbytné také vědět, odkud zvuk přichází. Např. pokud stojíte na ulici, není vám mnoho platné, že slyšíte troubení auta. Musíte vědět, odkud a popř. na koho to auto troubí. A právě směrové slyšení může dobře fungovat pouze tehdy, pokud je zachován sluch na obou uších (alespoň částečně). U lidí s jednostrannou ztrátou sluchu je směrové slyšení z velké části narušeno. To může být v některých hlučných provozech nebo např. při řízení auta značným problémem. Může to ohrožovat mnoho lidí. Nejsem si zcela jista, zda to skutečně může být důvodem odebrání řidičského průkazu (na tento dotaz by mohl lépe odpovědět nějaký praktický lékař), ale k nepřijetí do pracovního poměru v hlučných provozech to rozhodně stačí. Žádný zaměstnavatel nebude riskovat možné úrazy z důvodu poruchy směrového slyšení. I zdravý, dobře slyšící člověk si může sám význam směrového slyšení vyzkoušet. Ucpěte si jedno ucho např. vatou a zkuste tak jít do města. Uvidíte, jak velkou práci vám dá se na zvuky a směr jejich vzniku se soustředit. Po chvíli budete značně unaveni a rozladěni.

 4. Dobrý den měl bych takový malý a jednoduchý dotaz ohledně sluchu. Mám vrozenou hluchotu na jedno ucho, tedy na jedno ucho slyším 100% a na druhé 0%, mám nějaký nárok na důchod nebo něco podobného, když mě třeba kvuli tomu sluchu nechtějí někde zaměstnat jelikož se jedná o hlučný provoz??
  Dkuji

 5. Dobry den kdyz mam ztratu sluchu na levym90% a na vpravo92,2% celkove 91,2% mam narok na invalidni duchod. Mam vazne potize komunikasi. Dekuji bekeova

 6. Dobrý den. Chtela bych poprosit.Na levem uchu mam ztratu sluchu 78.5 a na pravem 8.8%.Kdyz udelam vypocet tak jsem mela 26.2%..od jineho lekare nez nemocnice kde jsem mela hodnotu 40. %… Takze rozdilnou. Kolika %se hodnoti do invalidniho duchodu.Je tam i znevyhodneni, ze jsou zavrate.Dejuji moc Dospivova

 7. Moje dcera (41 let) má dědičnou vadu sluchu po svém otci, která se stále zhoršuje. V současnosti má ztrátu 80%, resp. 90% na každém uchu, bez sluchadel prakticky neslyší. Pracuje na recepci v rehabilitačním centru a k 31. 1. 2017 dostala výpověď z důvodu reorganizace, ale ve skutečnosti kvůli této vadě. Jak by měla požádat o změnu pracovní schopnosti, ev. o částečnou invaliditu. Děkuji za radu.

  1. Na tento dotaz bohužel odpověď neznám, ale možná ho bude umět zodpovědět někdo ze čtenářů těchto stránek. Přesto děkuji za dotaz a přeji příjemný den.

 8. O2 poskytuje slevu na pevnou linku tf Kč 410,-. Podmínkou je Průkazka ZTP a lékařské potvrzení o praktické hluchotě.
  Zajímalo by mě, jaké parametry v dB i % musí podmínku praktické hluchoty splňovat.. Je mně 86 let.
  Děkuji za odpověď. Zswněk Knesl

  1. Praktická hluchota znamená, že jsou patrné pouze zbytky sluchu, tedy hodnoty nad 90 dB v řečových frekvencích 500 HZ až 4000 HZ (alespoň u většiny z nich). Hezký den.

 9. Děkuji za odpověď. Chtěla bych však poprosit ještě o upřesnění. Dle toho, jak uvádíte, jsem si našle z taublky hodnoty….
  500Hz = 70dB = 13,8%
  1000Hz= 60dB=21,5%
  2000Hz=60dB=28,0%
  4000Hz=70dB=13,5%

  Tzn. 13,8+21,5+28+13,5 = 76,8% ztráta na P ucho…..ALE dle zprávy z ORL je ztráta na P ucho 88,5%, tzn. že nerozumím, jak je možný tento rozdíl? Mohla byste mi to, prosím, objasnit?

  zprávu mám i v jpg formátu, ale zde nelze vložit…zde je uvedeno, ztráta sluchu dle Fowlera…P ucho – 88,5%, L ucho 96,7%, těžká nedoslýchavost.

  Děkuji
  Bára

  1. Moc se omlouvám, ale v tomto případě odpověď neznám. V předchozím dotazu jste uvedla pouze hodnoty v dB, ale ne upřesnění , k jaké frekvenci hodnoty patří. Vydedukovala jsem, které hodnoty v dB patří k té které frekvenci podle standardních postupů. Zda ale byly tyto postupy takto dodrženy ( a dané dB patří k příslušné frekvenci) opravdu nevím. Pokud máte ale jakékoliv dotazy či nejasnosti, mohu pouze poradit navštívit vaše ORL a nechat si tam audiogram ukázat, podrobně vysvětlit popř. hodnoty dle Fowlera přepočítat. Tabulka výpočtu sluchové ztráty dle Fowlera je jednoznačně daná a neměnná Přeji hezký den.

 10. Dobrý den,

  chtěla bych spočítat ztrátu sluchu dle Fowlera, na lékařském nálezu z nemocnice mám tyto údaje:

  P – 60dB 60dB 70 75 75 75 75 70 70 80dB
  L – 45 50 70 80 80 90 85 90 95

  Dle rady na tomto webu …bych sečetla údaje z tabulky (odpovídající frekvence v Hz) pro frekvence 500Hz, 1000Hz, 2000Hz a 4000Hz. Toto je mi jasné, ale nevím, zda lze z takto napsaného lék. nálezu zjistit, kolik dB odpovídá jednotlivým Hz. Děkuji Bára

  1. Dobrý den. Klasická audiologická zkouška se provádí běžně v tomto pořadí: 1000 Hz →2000 Hz →4000 Hz →8000 Hz. Po dosažení horní vyšetřované hranice pokračujeme 6000 Hz → 3000 Hz → 1500 Hz → 1000 Hz (zkontrolujeme opět práh na frekvenci 1000 Hz a pokračujeme do oblastí frekvenčně nižší) → 500 Hz → 250 Hz → 125 Hz. Takže pokud bylo u Vás provedeno vyšetření standardně, lze přečíst Váš audiologický záznam takto:
   P= 1000 Hz 60dB, 2000 Hz 60dB, 4000 Hz 70 dB, 8000 Hz 75 dB, 6000 Hz 75 dB, 3000 Hz 75 db, 1500 Hz 75 dB, 500 Hz 70 dB, 250 Hz 70 dB a 125 Hz 80 dB.

   U levého ucha mám trochu problém s tím, že uvádíte pouze devět frekvencí místo běžných deseti. Netuším, která frekvence Vám chybí. Postup je ale jinak stejný. Podrobnosti o tomto vyšetření najdete na stránce https://nemoc-pomoc.cz/?page_id=605. Děkuji Vám za Váš dotaz a přeji hezký den.

 11. Dobrý den,
  na audiometrii mi zjistili sluchovou ztrátu dle Fowlera pro pravé ucho 5,4%, pro levé ucho 0,9 %, pro obě uši 2,0%. Co to znamená pro můj sluch? Jak mohu výsledky interpretovat?
  Děkuji.

 12. Neznám bohužel výsledek Vašeho audiogramu, takže Vám bohužel odpovědět nemohu. Pokud by byl váš sluch na všech frekvencích 20 db (to je normální sluch), vypadal by výsledek dle Fowlera takto: 1,1+2,1+2,9+0,9 = 7 . Takže takto by to bylo OK (u pravého ucha dokonce ještě lépe), ale výsledek audiogramu by mohl být také na prvních třech frekvencích normální např. na 15 db, ale na frekvenci 4000 HZ by mohl být sluch na např. 35 db. Pak by výsledek vypadal takto: 0,5+0,9+1,3+3,8=6,5. Konečný výsledek dle Fowlera je sice dokonce ještě lepší, než v prvním případě, ale ne ve skutečnosti. Ztráta sluchu na frekvenci 4000 Hz již signalizuje problém se sluchem u např. zaměstnanců pracujících v hlučném prostředí. Takže v tomto druhém případě bych výsledek úplně za OK nepovažovala. Je potřeba si uvědomit, že hodnocení ztráty sluchu dle Fowlera nemá hodnotu diagnostickou, ale spíše “úřední”. Podrobně jsem to již popisovala v předchozím dotazu. Rozhodně Vám doporučuji podstoupit audiologické vyšetření, jehož výsledek by s vámi měl následně probrat Váš audiologický specialista. Děkuji Vám za dotaz a přeji hezký den.

 13. Dobrý den, je mi 49 let, muž, mám ztrátu sluchu dle Fowlera 6,6 procent (dx 6,4%, sin 7,0%). Je to o.k. ??? Děkuji za odpověď.

 14. Dobrý den. Existuje celá řada předpisů, které vyžadují přesné vyjádření stavu sluchu jednoduchým symbolem (ideálně číslem). Je to nutné např. na řidičské průkazy, určení vhodnosti zařazení do zaměstnání, při vstupu do armády atd. Kromě toho musí také existovat možnost vzájemného porovnání jednotlivých výsledků mezi různými pracovišti nebo u jednotlivých pacientů v čase. Hodnocení tónového audiogramu se provádí v zásadě třemi možnými způsoby. První je hodnocení podle průběhu prahové křivky vzdušného vedení a velikosti ztrát v řečové frekvenční oblasti (500-2000Hz). Tímto způsobem zhodnotíme sluch na: normální, lehkou nedoslýchavost,středně těžkou nedoslýchavost, těžkou nedoslýchavost… (podrobně je to již popsáno v článku výše). Tento způsob je z hlediska diagnostiky a následné léčby nejdůležitější, ale určuje se slovně, nikoliv číslem. Druhý způsob hodnocení tónového audiogramu je výpočet průměru. K hodnocení stupně sluchové ztráty lze užít výpočet průměrné ztráty prahových hodnot vzdušného vedení pro frekvence 500,1000,2000Hz. Vzorec je jednoduchý: (a+b+c):3= výsledek průměru
  a=hodnota ztráty na 500Hz, b=hodnota ztráty na 1000 Hz, c= hodnota ztráty na 2000 Hz. Hodnotí se samozřejmě pouze vzdušné vedení a každé ucho zvlášť. Tento způsob se dnes již téměř nepoužívá, v dřívějších dobách byl však vyžadován pro potřeby vojenské zprávy.
  Třetím způsobem hodnocení tónového audiogramu je Vámi zmiňovaný výpočet dle Fowlera. Provádíme ho pomocí tabulky, kde se přiřadí každé sluchové ztrátě v dB příslušný počet procent. Opět se hodnotí každé ucho zvlášť a pouze vzdušné vedení! Vyjádření procenty odpovídá komunikační důležitosti příslušné frekvence (např. ztráta 50 dB je na komunikačně významné frekvenci 2000Hz hodnocena 22,4%, zatímco na méně významné řečové frekvenci 4000 Hz jen 8.0%). Za základ bereme ztráty sluchu odečtené z prahového tónového audiogramu pro vzdušné vedení na frekvencích 500-4000 Hz. Procentuální hodnoty na jednom uchu se zapíší a pak se sčítají. Pak se udělá totéž na druhém uchu. Následuje výpočet celkové ztráty sluchu v procentech. Ten se provede tak, že obě hodnoty pro jednotlivé uši se vzájemně odečtou (odečte se ztráta hůře slyšícího ucha mínus ztráta lépe slyšícího ucha), rozdíl se dělí čtyřmi a takto získaná hodnota se přičte k lépe slyšícímu uchu. Snad to lépe pochopíte na názorném příkladu:
  Vzala jsem si jako vzor první audiogram v mém článku “klasické audiologické vyšetření”.
  Pravé ucho je vždy značeno červeně , levé modře. Vzdušné vedení je značeno kolečkem, někde křížkem či čtverečkem (záleží na jednotlivých audiologických pracovištích) a kostní vedení je značeno vždy hranatou závorkou. V našem případě nás kostní vedení (tedy hranaté závorky) nezajímá. Sledujeme tedy pouze kolečka. Takže audiogram pro pravé ucho (červená kolečka) říká tyto hodnoty:
  500Hz=10dB= ztráta v tabulce 0,2%
  1000 Hz=20dB= ztráta v tabulce 2,1%
  2000Hz = 20dB = ztráta v tabulce 2,9%
  4000Hz= 25dB = ztráta v tabulce 1,7%

  0,2%+2,1%+2,9%+1,7%= ztráta na pravém uchu je 6,9%

  Nyní uděláme totéž pro levé ucho (na tomto konkrétním audiogramu modré čtverečky):
  500Hz=40dB= ztráta v tabulce 4,9%
  1000 Hz=55dB= ztráta v tabulce 19%
  2000Hz = 60dB = ztráta v tabulce 28%
  4000Hz= 65dB = ztráta v tabulce 12,5%

  4,9%+19%+28%+12,5%= ztráta na levém uchu je 64,4%

  Následuje výpočet binaurální ztráty:
  (64,4%-6,9%):4=57,5″4=14,375
  14,375+6,9%=21,275 zaokrouhlím na 21,3%

  Takže binaurální ztráta, kterou lékař zapíše do dokumentace pro administrativní účely je 21,3%.

  Snad se mi podařilo Váš dotaz zodpovědět, pokud si však stále nebudete umět vypočítat výsledek binaurální ztráty sám, můžete se zcela určitě obrátit na vašeho ušního lékaře či audiologického specialistu, který Vám jistě rád s vaším problémem pomůže a vše podrobně vysvětlí. Tyto stránky jsou pouze informační a nemohou v žádném případě lékaře nijak nahradit. Přeji krásný den.

 15. Dobrý den, zkouším si spočítat ztrátu dle Fowlera dle naměřených hodnot z Audiogramu. Nemohu se dopočítat. Mohu někam (na e-adresu) zaslat hodnoty a požádat o přesný výpočet ? A co tato hodnota v praxi znamená ?
  Děkuji.

  1. Dobrý den. Podobný dotaz již psal pan Rybník. Nemohu Vám odpovědět jinak, než jsem odpověděla jemu. Hodnoty ztráty sluchu podle Fowlera nemají diagnostickou hodnotu (tu má pouze audiogram nebo např. BERA), ale slouží pro úřady ke zjednodušení popisu stavu Vašeho sluchu. Děkuji za Váš dotaz. Přeji hezký den.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *