Vrozené vady zevního, středního a vnitřního ucha

Vrozené vady zevního, středního a vnitřního ucha

A/ Vrozené vady vnějšího ucha:

  • vrozené vady boltců se týkají jejich velikosti, tvaru a postavení. Nejčastější vrozenou vadou je OTAPOSTASIS= odstálé ušní boltce (odstálé uši). Podstatou deformity je vyhlazený záhyb anthelixu. Odstálé boltce mohou pro postiženého představovat psychický problém. Korekce této vady je plasticko- chirurgická a je celá řady způsobu jejího provedení. Základním principem všech je však vytvoření nového anthelixu, ať už vytnutím srpku chrupavky nebo jejím ztenčením a vytvořením nového úhlu. Nejvhodnější doba k operaci je mezi 5.-6. rokem věku, ještě před započetím školní docházky. (Více o této operaci v tématu operace uší). Další anomálií tvaru a velikosti boltce je zmenšený boltec = MIKROCIE, která se podle míry postižení rozděluje do tří stupňů. U druhého a třetího stupně je boltec kromě velikosti též tvarově deformován. Někdy není boltec vůbec vyvinutý. Přívěsky boltce, appendices preuriculares, jsou obvykle jednostranné a mají podobu hrbolků a stopkatých lalůčků vyrůstajících přes tragem. Další anomálií vnějšího ucha jsou  VROZENÉ UŠNÍ PÍŠTĚLE, které mají podobu kanálku, jež je nejčastěji lokalizován v ascendentní části helixu. Vzácnější jsou koloaurikulární píštěle, které začínají v zevním zvukovodu a mohou vyúsťovat na krku v linii předního okraje kývače. Píštěle se odstraňují chirurgicky, protože se často sekundárně infikují (tvoří záněty).
  • Vrozené vady zvukovodu způsobují nejčastěji zúžení (STENÓZA ZVUKOVODU) nebo zcela úplnou neprůchodnost (ATRÉZIE ZVUKOVODU). Atrézie může být buď vazivová nebo kostěná. Poruchy vývoje zvukovodu se nezřídka sdružují  s poruchami tvaru a postavení boltců, současně bývá postiženo středouší a lícní nerv. Při kompletní atrézii zvukovodu je přítomna převodní porucha sluchu, která dosahuje (v případě, že je vnitřní ucho v pořádku) 50-60 dB. Léčba je chirurgická. Spočívá v kanalizaci zvukovodu a případně v rekonstrukčním výkonu ve středním uchu, který může zahrnovat vytvoření umělého bubínku a obnovu nebo nahrazení převodního aparátu. Předpokladem dobrého výsledku operace je však vytvořená bubínková dutina a funkční Eustachova trubice.

B/  Vrozené vady středního ucha: zahrnují poruchy a malformace spojené s převodním aparátem středního ucha. Patří sem především otoskleróza nebo  chybějící bubínková dutina. Zevní a střední ucho se z hlediska embryonálního vývoje vyvíjí odděleně od vnitřního ucha. Vrozené vady ucha se vyskytují  zřídka izolovaně, často jde o komplexní anomálie (oko, ledviny, kardiovaskulární systém aj.)

C/ Vrozené vady vnitřního ucha: poruchou vývoje vnitřního ucha vznikají různé typy hypoplazie labyrintu (neúplné vyvinutí). Nejčastější je MONDINIHO ANOMÁLIE = vytvoření jediného závitu hlemýždě (normálně má 2,5 závitu). Typů vrozených postižení labyrintu existuje celá řada. V jejich diagnostice má význam především CT s vysokým rozlišením. Léčba těchto malformací neexistuje, lze pomoci pouze sluchadly (je-li to možné) nebo kochleárním implantátem.

Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *