Náhlá ztráta sluchu

Náhlá ztráta sluchu

Tyto poruchy vznikají náhle z plného zdraví, velice často v noci. Večer jdete zcela zdraví spát a ráno vstanete s pocitem zalehlých uší ( jako by jste byli trvale pod vodou). Někdy se toto onemocnění označuje jako „apoplexia labyrinti“.

Toto postižení bývá většinou jednostranné ( ale není to vždy pravidlo) a porucha sluchu může být různého stupně, v nejhorších případech může vést až k hluchotě. Nemocní udávají pocit plnosti v uchu ( v uších), poruchu sluchu, velmi často tinnitus, ale jen zřídka jsou přítomny bolest hlavy či závratě.

Při vyšetření najdeme

 • zcela normální bubínek ( a samozřejmě i vnější zvukovod)
 • žádné zánětlivé změny
 • zcela normální tympanometrické vyšetření
 • teprve při audiometrickém vyšetření zjistíme percepční poruchu různého stupně a tvaru křivky. Často nacházíme poruchu hlavně hlubokých frekvencí (tzn. postižení Cortiho orgánu v blízkosti kulatého okénka), jindy je ztráta sluchu rovnoměrná.
 • také testy nadprahové  audiometrie a tympanometrie  svědčí pro kochleární lokalizaci (postižení vnitřního ucha).

Příčina onemocnění zůstává bohužel často zcela neznámá. Tento stav může vzniknout z mnoha příčin, které se však jen velice obtížně prokazují:

 • porucha mikrocirkulace krve v hlemýždi (spazmy, tromby, event. krvácení)
 • virová infekce
 • toxické vlivy
 • alergie
 • porucha tvorby a vstřebávání endolymfy
 • patologie krční páteře
 • cévní a mozkové příhody (ztráta sluchu může být jedním z příznaků)
 • a další příčiny

Léčba je vzhledem k neznámé příčině značně obtížná a bohužel tedy i velice často zcela neúspěšná. Řada onemocnění má tendenci ke spontánnímu zlepšení sluchu v prvních dnech. Přesto je velice důležitá okamžitá návštěva lékařského zařízení, kde se v prvních hodinách vzniku potíží udělá celá řada vyšetření, která mohou napomoci najít příčinu onemocnění (a tedy i zahájit vhodnou léčbu). Každou hodinou otálení a čekání na samovolné zlepšení zdravotního stavu bez zahájení akutní lékařské pomoci se šance na uzdravení  může výrazně snížit!!! Již po 24 hodinách od vzniku náhlé ztráty sluchu se šance na vyléčení snižuje o cca polovinu.

Doporučují se:

 • absolutní klid na lůžku
 • sedativa
 • antialergika
 • vasodilatace
 • kortikosteroidy

Výsledek léčby je však i přes rychlé zahájení značně nejistý. Choroba někdy bohužel recidivuje a zhoršení sluchu se i přes léčbu nadále zhoršuje.

Pro správné nasazení léčby je nutné:

 • neurologické vyšetření
 • podrobné ORL vyšetření včetně tympanometrie a audiometrie
 • popř. zobrazovací metody (RTG, CT atd.) dle rozhodnutí lékaře
Zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988
učebnice: Základy praktické audiologie a audiometrie, Mojmír Lejska a kolektiv autorů
přednášky:  Mudr. Mojmíra Lejsky CSc., MUDr. Ivana Šejna CS. a dalšího kolektivu lékařů a odborníků z oblasti fyziky a audiologie

Anatomie a činnost sluchového orgánu

Zvuk a jeho základní vlastnosti

Vyšetření sluch. aparátu (audiologie, tympanometrie, BERA, OAE…)

Stanovení stupně sluchové ztráty

Sluch a jeho vliv na vývoj řeči

Poruchy a vady sluchu (nádory, záněty, úrazy…)

Rovnovážné ústrojí a poruchy rovnováhy

Ušní operace

Naslouchadla a jiné pomůcky pro nedoslýchavé

Kochleární implantát

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *