Úrazy nosu a paranasálních dutin

Úrazy nosu a paranasálních dutin

Poranění nosu mohou být izolovaná nebo sdružená s dalšími traumatickými změnami v oblasti obličeje a lebky. Izolovaná poranění většinou vznikají jako následek napadení a při sportu, sdružená vznikají při dopravních nehodách.

Poranění měkkých částí nosu vyžadují ošetření běžná jako na ostatních částech těla, při nutnosti sutury (sešití) se použije jemného šicího materiálu pro daný kosmetický výsledek. Při kousnutí zvířetem je nutno vyšetření k vyloučení infekční choroby (vzteklina).

Poranění nosního skeletu je jedno z nejčastějších v oblasti obličeje. Jde o fraktury (zlomeniny) nosních kůstek, nosní přepážky někdy spojené se zlomeninou frontální kosti či maxilly. pro diagnostiku je nutno provést rtg. snímek (důležité i pro účely regresní a pro pojišťovnu). Pokud je nalezena fraktura s dislokací kostních úlomků je nutno provést repozici, buď sevřením mezi prsty, nebo  za pomocí elevatoria, které je zasunuto do nosních dutin. Repozice (napravení, vrácení do původní pozice) se dějí buď v lokální anestezii nebo celkové anestezii. Po repozici nosních kůstek je nutné provést přední tamponádu a zevní fixaci pomocí sádrového obvazu.

Poranění obličejového skeletu  bývá nejčastěji u vážných dopravních úrazů a postihují jak měkké části obličeje, tak i kostěný skelet včetně poranění baze lební. poranění nemívá často zjevné zevní známky, o to závažnější mohou být nálezy v hloubce obličejové kostry zvláště u poranění frontobazálních. Podle rozsahu poranění je dělíme na uzavřená a otevřená. Rozsah poranění je dán i intenzitou působícího násilí. Při větším násilí vzniká tříštivá zlomenina s posunem úlomků kostí. Podle lokalizace dělíme zlomeniny na centrální a laterální. Centrální zlomeniny zahrnují zlomeniny nosu, postižení ethmoidálních dutin, čelní výběžky maxily a frontální kosti. Mezi laterální zlomeniny patří zlomeniny lícní kosti, zlomeniny spodiny orbity, oboustranné zlomeniny celého obličejového úseku a zlomeniny baze lební. Mezi příznaky poranění patří změny měkkých tkání obličeje, podkožní emfyzém, hematomy, povrchové exkoriace až tržně zhmožděné rány. Pokud lomná linie prochází přes oblast orbity, může být přítomné zhoršení vizu, diplopie, posun bulbu a omezení pohyblivosti očního bulbu, event. protruze.

Při poranění nosu je vzhledem k nervovému zásobení nosní sliznice dominujícím příznakem bolest. Časté je i celkem masivní krvácení. Při zlomenině nosních kůstek je častý otok, ve kterém nemusí být zlomenina patrná. Rozhoduje RTG snímek. Také při poranění cizím tělesem je častým příznakem právě krvácení.

Léčebné postupy se soustředí na prvotní opatření k zastavení krvácení a zabránění rozvoje traumatického šoku. Po klinické a rentgenologické diagnostice je nutná repozice zlomených částí a jejich fixace. Při nutnosti chirurgického zákroku pečlivě revidujeme otevřené rány a saturujeme kůži až po detailní revizi operačního pole. Poranění horní čelisti se řeší ve spolupráci se stomatologem a oftalmologem (pokud jde i o poranění orbity). Nemocnému jsou většinou podávána antibiotika jako prevence možné infekce a z nich vyplývající komplikace.

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

 Anatomie nosu 

Vyšetření nosu 

Vývojové poruchy nosu   

Kožní onemocnění nosu

Krvácení z nosu

Akutní záněty horních dýchacích cest

Chronické záněty horních dýchacích cest

Nosní polypy

Záněty vedlejších dutin nosních

Změny nosní přepážky

Poruchy čichu

Nádory horních cest dýchacích

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *