Vyšetření hltanu

Vyšetření hltanu

Při vyšetření hltanu provádíme nejprve vyšetření epifaryngu ( tzv. zadní rhinoskopie), ke kterému v běžné praxi použijeme ústní lopatky a malého zrcátka (průměr 5-12 mm). Lopatkou stlačíme hřbet jazyka, který nemocný nevyplazuje a nechá ho volně ve fyziologické pozici v dutině ústní. po stlačení jazyka zavádíme zahřáté zrcátko (nahřáté proto, aby se neorosilo, nejde tedy o desinfekci) až na měkké patro tak, aby jeho obrazová plocha směřovala do klenby nosohltanu. Prohlížíme pak choany ( otvory na zadním konci nosní dutiny), tubární otvory, všímáme si klenby nosohltanu, kde je u dětí patrná adenoidní vegetace (tzv. nosní mandle) – laločnatá lymfatická tkáň, která se po pubertě involvuje (zatahuje). Za patologických stavů můžeme nalézt hypertrofickou adenoidní vegetaci, která může přesahovat až přes polovinu choan, můžeme nalézt choanu obturovanou polypem či nádorem. Nález nerovné tkáně tkáně v klenbě nosohltanu u dospělého vzbuzuje silné podezření na nádorové onemocnění a nemocný musí být podroben dalšímu vyšetření. Pokud je nemocný dráždivý a dochází k dávivému reflexu (častěji bývá u kuřáků), vyzveme nemocného, aby dýchal nosem. Tím se měkké patro oddálí od zadní stěny a otevře se pohled do nosohltanu. Pokud ani tento manévr nepomůže, použijeme lokální slizniční anestezie nejčastěji sprejem.

Dále můžeme vyšetřit nosohltan palpací.  Zavedeme prstpřes dutinu ústní do nosohltanu a palujeme (osaháme) struktury nosohltanu. Abychom se zvláště u dětí vyhnuli kousnutí, ukazováčkem druhé ruky vtlačujeme  tvář vyšetřovaného mezi zuby a tím bráníme kousnutí.

K vyšetření ústní  části hltanu – mesofaryngu užíváme též lopatku ústní, kterou klademe na hřbet jazyka vždy před papillae circumvalatae, abychom se vyhnuli dávivému reflexu. Při vyšetření si nejprve všímáme hltanové branky, posuzujeme její symetrii, pohyblivost měkkého patra a patrových oblouků. Při vyšetření patrových mandlí porovnáváme jejich velikost, barvu sliznice, její povrch, případné nerovnosti.

Vyšetření dolní části hltanu – hypofaryngu provádíme podobně jako vyšetření hrtanu buď nepřímo s použitím zrcátka a nebo přímou metodou pomocí speciálního endoskopu.

1   2

vyšetření hltanu a hrtanu                                                           laryngoskop

Anatomie hltanu

Adenoidní vegetace

Nádory nosohltanu

Angína a její komplikace

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *