Velká nosní mandle

Hyperplázie nosní mandle

Hyperplázie nosní mandle – adenoidní vegetace (tzv. laicky velká nosní mandle) je nejčastějším patologickým stavem v oblasti nosohltanu u dětí (leckdy se s ním můžeme setkat i v mladé dospělosti). Laločnatá lymfatická tkáň vytváří mechanický uzávěr části choan (vnitřní nozdra – je to párový otvor, ve kterém dutina nosní přechází v nosohltan) a může být zdrojem opakované infekce. Z toho pak vyplývají typické potíže :

 • omezené dýchání nosem (děti stále typicky dýchají otevřenou pusou)
 • hlasité dýchání ústy v noci s chrápáním (dítě je pak přes den unavené, nevyspalé, mrzuté a má zhoršenou soustředěnost)
 • může být noční pomočování
 • v pokročilém stádiu huhňavá řeč a typický vzhled dítěte (tzv. facies adenoidea)
 • vegetace způsobuje dysfunkci Eustachovy tuby a z toho rezultující poruchy sluchu a recidivující (stále se opakující) záněty středouší (otitidy), opakované záněty horních (rýma) i dolních dýchacích cest

Při snaze zodpovědět otázku příčiny vzniku hyperplázie nosohltanové mandle je diskutováno mnoho faktorů:

 • imunologická příčina
 • endokrinní příčina
 • vliv okolního prostředí aj.

Diagnóza adenoidná vegetace se stanovuje z anamnestických údajů a z klinického vyšetření  přední a zadní rhinoskopie, palpace nebo epifaryngoskopií. S výhodou lze provést též tympanometrické či audiolodické vyšetření.

Terapie je chirurgická. Adenoidní vegetace se odstraňuje adenomem, což je speciálně konstruovaná kyreta různé velikosti. Výkon se u dětí provádí za (většinou, nejsou-li komplikace) 3 denní hospitalizace. Dříve se prováděla v lokální anestezii, dnes se provádí téměř výhradně v krátkodobé  celkové anestezii, která umožňuje šetrný přístup k dítěti a dovolí dobrý přehled v operované oblasti a možnost dokonalého stavění krvácení. Pokud po výkonu dojde k časnému nebo pozdnímu krvácení, je indikována kyretáž nosohltanu, výjimečně tamponáda.

Odstranění nosní mandle – endoskopická adenotomie se provádí následujícími postupy:

 • klasická endoskopická adenotomie: se provádí jednoduchým kovovým nástrojem (kyretou = adenotom) v krátkodobé celkové anestezii; výkon je plně hrazen pojišťovnou; hospitalizace trvá obvykle 2,5 dne
 • Shaver:  je šetrnější odstranění nosní mandle zahnutým rotačním nožem, výhodou je přesné a bezpečné odstranění zbytků mandle podél vstupu do sluchových trubic; metoda je vhodná zejména pro děti trpící opakovanými záněty středního ucha; výkon se provádí též v krátkodobé celkové anestezii za obvykle 2,5 denní hospitalizace, ale  není plně hrazen pojišťovnou (doplatek bývá většinou okolo 1000 Kč)
 • Laser:  je odstranění nosní mandle nejprve jednoduchým kovovým nástrojem (kyretou = adenotom), poté plošným ošetřením nosohltanu laserem. Výkon má tak minimální riziko krvácení a další výhodou je velmi nízká pravděpodobnost obnovení nosní mandle. Také hojení je oproti klasické metodě mnohem rychlejší. Výkon se provádí též v krátkodobé celkové anestezii, ale pacienti mohou většinou opustit oddělení večer v den výkonu; tato metoda též není plně hrazena pojišťovnou (doplatek bývá většinou okolo 6000 Kč)
 • Plasma koblace: je nejmodernější metoda odstranění nosní mandle pomocí speciální sondy za využití plasmového pole s velmi nízkou teplotou; výkon je zcela bezkrevný; i zde je velice rychlé hojení, proto mohou pacienti většinou opustit oddělení večer v den výkonu;  tato metoda též není plně hrazena pojišťovnou (doplatek bývá většinou okolo 8000 Kč)

Anatomie hltanu

Vyšetření hltanu

Nádory nosohltanu

Angína a její komplikace

Zajímavosti:                                            Proč se novorozenci rádi chytají prstů?

Kuriozity lidského těla

Kolik toho unese lidský hlas?

Proč hlupák neví, že je hloupý?

Proč máme hlad?

Další zajímavosti a kuriozity

zdroje:
kniha: Lidské tělo (Z anglického originálu The Human Body), vydavatelství Gemini 1992
kniha: Lidské tělo  (Z anglického originálu The Joy of Knowledge), vydavatelství Albatros 1985
kniha: Anatomie 1 a 2,autor MUDr. Radomír Čihák,DrSc., vydavatelství Avicenum 1988

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *