Jak poznat alkoholika – test

Poznáte, kdy už opravdu pijete přes mírů? Dokážete odhalit počáteční stadium psychické a fyzické závislosti? Domníváte se , že problém s alkoholem se vás nemůže týkat? V tomto článku uvidíte, že tato společnosti tolerovaná droga  je mnohem zákeřnější, než se na první pohled zdá.

Sklenička piva k nedělnímu obědu, vínečko po večeři nebo “panák” něčeho ostřejšího na návštěvě u kamaráda – tohle všechno většina lidí zná a považuje za zcela normální. Alkohol má totiž mimo jiné také svoji sociální roli: je běžným pojítkem při slavnostních příležitostech, ale i prostředkem k odreagování či prolomení komunikační bariéry ve společnosti. Lidé jej obvykle považují za normální a neškodný, a právě proto často přehlížejí nebezpečí závislosti, jež s sebou alkohol přináší. Většina lidí účinky alkoholu zná a dovede je předvídat. Navzdory jejich očekávání však mohou být nebezpečné i pro ty, kdo na popíjení nejsou zvyklí. Alkohol působí na centrální nervovou soustavu a na metabolismus neurotransmiterů. Jeho účinek je celkově tlumivý.

Hladina alkoholu v krvi je ukazatelem čtyř stadií otravy.

 1. nejprve nastupuje lehká opilost – tzv. excitační stadium, kdy dávka alkoholu nepřekračuje 1,5 g na kilogram hmotnosti člověka. Zpočátku působí alkohol stimulačně a povzbudivě. Vyvolává povznesenou náladu a zvyšuje komunikativnost. I takto malé množství alkoholu však již působí na koordinaci pohybů a ovlivňuje způsob našich reakcí ať už psychických či fyzických. Často dochází ke ztrátě zábran, což může vést nejen ke zhoršenému společenskému chování, ale i k větší emotivitě, přehnaně zvětšenému sebevědomí či k projevům agresivity.
 2. ve druhém hypnotickém stadiu (dávka 1,6-2 g na kilogram hmotnosti člověka) nastává střední opilost. S vyšší dávkou alkoholu přichází jeho tlumivý účinek. Oslabuje se vnímání bolesti, poruchy řeči, rovnováhy, pozornosti a ztráta kontroly.
 3. následuje tzv. narkotické stadium s výraznými známkami opilosti (dávka alkoholu je vyšší než 2 g na kilogram hmotnosti člověka). Tento stav se projevuje únavou, nevolností či zvracením. Ospalost může přecházet až ve spánek.
 4. těžká alkoholová otrava  (dávka alkoholu je vyšší než 3 g na kilogram hmotnosti člověka) přináší různé stupně bezvědomí a v nejhorším případě i  zástavy dechu a oběhu. V případě silné intoxikace může nastat i smrt v důsledku útlumu mozkových center, která řídí dýchání a krevní oběh.

Jedno točené pivo, tedy 0,5 l 10-12°piva, obsahuje cca 14-20 g alkoholu na kilogram hmotnosti člověka.

Jedna sklenička vína, tedy 2 dcl průměrného vína, obsahuje cca 19 g alkoholu na kilogram hmotnosti člověka.

Jedna sklenička alkoholového koktejlu, tedy např. 2,5 dcl Cuba libre či Mojito, obsahuje cca 15-25 g alkoholu na kilogram hmotnosti člověka.

Maximální denní dávka alkoholu, která je ještě bezpečná, je u mužů cca 40 g a u žen 25 g alkoholu na kilogram hmotnosti člověka.

Závislost na alkohol přichází zcela nenápadně a plíživě. Postihuje nejen tělo, ale i chování, myšlení, poznávací schopnosti a usuzování. Problémem je především nezvladatelná touha se napít. Závislí člověk má potíže s udržením kontroly nad množstvím pití. Své bažení může začít vnímat, což vede k následným  pokusům pití zastavit nebo jej alespoň kontrolovat. Důsledky závislosti se objevují i  v období abstinence. Přichází nervozita, změna nálad, deprese… Vznik závislosti je pozvolný a velice nenápadný. Zpočátku tomu dotyčný vzdoruje a problém si nepřipouští. Často používá následující fráze:

 • každý se přece rád napije
 • mě to nijak neomezuje
 • nemám žádný problém, prostě se jen občas napiju
 • co na tom, že rád slavím
 • přece jsme vždycky chodili na pivo, táta to taky tak dělal
 • můžu kdykoli přestat
 • prostě se jen potřebuji uvolnit…

První znamení, že něco není v pořádku, jsou tzv. okna – tedy výpadky paměti, kdy si dotyčný nepamatuje, co při konzumaci alkoholu dělal. U mužů může nastat stav sexuální dysfunkce způsobené snížením tvorby testosteronu. Časté jsou změny nálad, postupná změna osobnosti, zanedbávání povinností, ztráta zájmu o koníčky či záliby, postupná změna životního stylu. Dalším signálem jsou “ranní či denní doušky”, které slouží k doplnění hladiny alkoholu často hned po ránu či dopoledne a k zabránění nástupu abstinenčních příznaků. Poslední důležitý ukazatel je vývoj tolerance vůči alkoholu, která se zpočátku zvyšuje. Závislá osoba je schopna denně vypít velké množství alkoholu a nepůsobí přesto opile. Postupem se ale schopnost zpracovat alkohol snižuje a tím klesá i tolerance. Nakonec způsobí i docela malé množství alkoholu těžký stav opilosti. Všimnout si toho může především blízké okolí závislého. Je zřetelný kontrast mezi tím, co dotyčný zvládl vypít bez potíží (či bez zjevných příznaků) dříve a co jej skolí dnes. Tento rozdíl je velice výrazný, ale i záludný. Lidé v okolí si totiž mohou myslet, že dotyčná osoba “tak málo vydrží proto, že není na alkohol zvyklá”. Platí to především v případě, že závislá osoba svoji lásku k alkoholu úspěšně  tají. To je velice typické zvláště pro ženy, které mají větší tendenci svůj alkohol skrývat. Veřejně se napijí tedy pouze při ” zvláštních příležitostech”. Se stoupající hladinou alkoholu v krvi roste i trval= poškození nervové tkáně. Nejprve alkohol působí (a ničí) oblast předního mozku, která ovlivňuje motorickou koordinaci a rozhodování. Poté alkohol útočí na oblast středního mozku a člověk ztrácí kontrolu nad emocemi a zvyšuje se pravděpodobnost výpadku paměti. Nakonec je atakován mozkový kmen, část mozku navazující na páteřní míchu. Alkohol tak ovlivňuje srdeční tep, tělesnou teplotu , dýchání a vědomí.

Vystoupit z kruhu závislosti není vůbec jednoduché. Abstinenční příznaky dostihnou závislou osobu nejdříve za několik hodin, ale nejpozději za tři až pět dní poté, co přestal pít nebo pití alespoň výrazně omezil. To je opět značně ošidné. Většina lidí si myslí, že závislý člověk musí pít denně, ale to není pravda. V prvních fázích závislosti mu stačí se intenzivně napít tak 1-2x týdně, pak 3x týdně…než přijdou abstinenční příznaky.

Proces odvykání nejčastěji doprovází třes celého těla či končetin, pocení, závratě, zrychlený tep, bolesti hlavy, poruchy spánku, nervozita, nesoustředěnost, úzkostnost, pocity na zvracení či zvracení, vizuální, sluchové či zrakové halucinace. Nejsilnější příznaky bývají druhý a třetí odvykací den. Tento odvykací stav může do čtyř až pěti dnů odeznít, ale některé komplikace (poruchy spánku, nervozita, nenálada…) mohou přetrvávat i několik měsíců.  Nejzávažnější komplikací odvykání je přechod do deliria tremens. Tento stav se projevuje poruchami vědomí (osoba se neorientuje ani v prostoru ani v čase), halucinacemi (malá zvířata, bludy, příšery atd.), agresivitou, psychosomatickým neklidem či absolutním útlumem. Postiženého často postihne záchvat neovladatelného třesu, tzv. tremor. Jedná se o život ohrožující stav, který až v 5-15% postižených končí smrtí.

Tělesné poškození v důsledku závislosti na alkoholu postihuje prakticky celý organismus. Co se týče trávicí soustavy, zvyšuje se riziko jaterní cirhózy a rakoviny jater, rakoviny jícnu, žaludku či tenkého střeva. Chronické pití alkoholu může způsobit cukrovku, avitaminózu či poruchu krvetvorby. U mužů vede k sexuálním dysfunkcím. Také psychická stránka osobnosti může zůstat trvale poškozena. Může jít o alkoholickou halucinaci, paranoidní psychózu či alkoholovou demenci.

Ale proč vlastně lidé začnou pít a spadnou tak do tohoto bludného kruhu? Zpočátku chtějí často pouze uspokojit své momentální psychické potřeby – touží se uvolnit, prolomit ostych v komunikaci, zbavit se stresu, na chvíli utéct od problém, zvýšit svoji společenskou prestiž či zlepšit sexuální výkon. Příčin toho, proč si dát “skleničku” je opravdu celá dlouhá řada. Pití alkoholu patří k oslavám, k večírkům či k posezení s přáteli. Především u mladých lidí je pití něco jako prestiž, snaha udržet se v určité skupině lidí, touha nebýt vyloučen ze společnosti. Také je to do jisté míry naučené chování z rodiny či z prostředí vrstevníků. U velmi mladých lidí je to snaha “vypadat dospěle”. Ať už je příčina jakákoli, pití alkoholu by nikdy nemělo fungovat jako recept na řešení jakýchkoli problémů. Žádný alkohol v žádném množství problémy nevyřeší. Zdánlivě je pouze oddálí, ale po vystřízlivění je mnohem větší sklon k depresím a smutku, takže v konečné fázi se potíže spíše zhorší. Pokud máte pocit, že pijete kvůli něčemu (čemukoliv) , tak rozhodně zbystřete.

Máte problémy s alkoholem? Nyní si můžete sami pro sebe udělat test, který vám napoví, zda jste ještě v tzv. limitu či již vaše potíže přerostly v alkoholovou závislost.

 1. Přijde vám, že konzumujete alkohol v běžné míře, tedy že nepijete na např. zábavě víc než ostatní?  Ano/Ne
 2. Už jste se někdy probudil/a ráno po tom, co jste předchozí noc pil/a a nemohl/a jste si vzpomenout na část večera?   Ano/Ne
 3. Stalo se vám, že někdo z vašich příbuzných či přátel měl obavy nebo si stěžoval ohledně vašeho pití? Ano/Ne
 4. Dokážete naprosto bez problémů přestat pít ve společnosti rodiny či přátel po jedné nebo dvou skleničkách? Ano/Ne
 5. Cítil /a jste někdy výčitky svědomí, pocit viny, v souvislosti s vaším pitím (např. jste měli někam jet a nemohli, protože jste se nečekaně napili alkoholu)?   Ano/Ne
 6. Zúčastnili jste se někdy anonymního setkání alkoholiků?  Ano/Ne
 7. Dostal/a jste se někdy do rvačky či konfliktu po vypití alkoholu?  Ano/Ne
 8. Byl (nebo je) alkohol zdrojem problémů mezi vámi a příbuznými či přáteli? Ano/Ne
 9. Vyhledal/a příbuzný nebo váš kamarád nějakou pomoc (např. zavolání záchranky či odvoz do nemocnice, na záchytku atd.) v souvislosti s vaším pitím? Ano/Ne
 10. Už jste někdy kvůli pití ztratil/a nějakého člověka (kamaráda, příbuzného atd.) ANO /Ne
 11. Měl/a jste někdy potíže v práci (škole) způsobené pitím alkoholu? Ano/Ne
 12. Ztratil/a jste někdy zaměstnání kvůli pití alkoholu? Ano/Ne
 13. Zanedbal/a jste někdy nějakou svoji povinnosti kvůli alkoholu? Ano/Ne
 14. Napijete se někdy alkoholu (třeba i piva) před polednem? Ano/Ne
 15. Už vám někdy lékař sdělil nějaké problémy s játry? Ano/Ne
 16. Trpěl/a jste někdy po večírku či jiné alkoholové akci halucinacemi, třesem či  deliriem tremens? Ano/Ne
 17. Vyhledal/a jste někdy odbornou pomoc týkající se pití alkoholu? Ano/Ne
 18. Byl/a jste někdy z důvodu či následku konzumace alkoholu hospitalizován/a? Ano/Ne
 19. Vedla u vás konzumace alkoholu k hospitalizaci v psychiatrické léčebně? Ano/Ne
 20. Navštívil/a jste někdy lékaře či sociálního pracovníka nebo duchovního s žádostí o pomoc v souvislosti s problémy s vaším pitím alkoholu?  Ano/Ne
 21. Byl/a jste někdy zadržen/a policií kvůli řízení auta pod vlivem alkoholu? Ano/Ne
 22. Byl/a jste někdy zadržen/a policií kvůli svému chování pod vlivem alkoholu? Ano/Ne
 23. Stalo se vám v poslední době, že jste alespoň jeden týden nevypili ani jedinou kapku alkoholu? Ano/Ne

Vyhodnocení testu:

otázka č.   odpověď NE za  1  bod, odpověď Ano za 0 bodů

otázka č. 2 odpověď ANO za 1 bod, odpověď NE za 0 bodů

otázka č.3 odpověď ANO za 1 bod, odpověď NE za 0 bodů

otázka č. 4 odpověď NE za  1  bod, odpověď Ano za 0 bodů

otázka č. 5 až 22  odpověď ANO za 1 bod, odpověď NE za 0 bodů

otázka č. 23 odpověď NE za  1  bod, odpověď Ano za 0 bodů

Nyní sečtěte body :

0-3 body nemáte naštěstí žádný zjevný problém s alkoholem

4-6 bodů vaše pití alkoholu je středně problematické a je potřeba zvýšené opatrnosti, možná alkoholová závislost vám již  klepe na dveře

7 a více bodů i když si to zřejmě neradi přiznáváte, trpíte alkoholovou závislostí a bylo by dobré zavčas vyhledat odbornou pomoc

zdroj článku a testu: časopis 100+1 zázraky medicíny 3/2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *