Odkud přišla Lepra?

Odkud přišla Lepra?

Původce lepry, bakterie Mycobacterium leprae, objevená v roce 1873 norským biologem Bernardem Hansenem (1841-1912), tančila v Evropě až do konce středověku. V době její největší slávy byl starý kontinent poset shlukem 19 000 leproserií, neboli izolovaných nemocnic a útulků pro nemocné leprou. V nich přebývali nešťastníci drženi dál od zbytku lidí zdravého světa. Je zajímavé, že nikdo ze zdravých lidí těmito nemocnými nijak neopovrhoval, ba právě naopak. Lepru totiž lidé ve středověku chápali jako boží trest, zkoušku, kterou Stvořitel podrobil ty, které měl nejraději.

Badatelé z archeologických vykopávek zjistili, že kmen lepry, který trápil středověkou Evropu, v současnosti sužuje Blízký Východ. To nahrává domněnce, že nemoc na starý kontinent zavlekli křižáci bojující proti muslimům z Asie. Další dohady favorizují vojáky Alexandra makedonského (356-323 př.n.l.). Podle vědců se navíc genom lepry od středověku příliš nezměnil. Bakterie (někdy také označovaná jako Hansenův bacil) rozhodně za ty roky nezkrotla a i dnes disponuje stejnou zákeřností jako před staletími. Změnou však prošel životní styl lidské společnosti (především ve vyspělých zemích), který spolu s antibiotiky šíření lepry přece jen omezil. Přesto se každoročně tímto devastujícím onemocněním, v jehož pokročilé formě může docházet i k odpadávání článků prstů, podle statistik nakazí přes 200 000 lidí v 91 zemích světa (především v Asii a Africe). I když je na našem kontinentu výskyt lepry ojedinělý, pohled do minulosti nám stále hrozí varovným prstem.

Jak nedostat lepru? I přes své následné tělo pustošící účinky není lepra nikterak nakažlivým onemocněním. Většina dospělé populace (95%) je proti jejímu vzniku vyzbrojena přirozenou imunitou. Jejími přenašeči se mohou stát pouze ti nešťastníci, u kterých nemoc propukla naplno a kteří jsou v dlouhodobém přímém kontaktu s osobami se sníženou imunitou. Největší šanci chytit lepru poskytuje kapénková infekce (přenos vzduchem kapičkami, které se uvolňují např. při kýchání či kašlání) z nosních výměšků malomocného, jež obsahují velké množství této bakterie. K nákaze může také dojít i skrze poranění na těle, které se dostane do přímého kontaktu s pokožkou nemocného, při kousnutí nakaženým zvířetem.

 

Výsledek obrázku pro lepra   Výsledek obrázku pro lepra   Výsledek obrázku pro lepra

Zdroj: časopis Epocha č.25/2014

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *