Vaskulární demence

Vaskulární demence

Jedná se vlastně o aterosklerotickou, multiinfarktovou demenci, kdy základním etiopatogenetickým procesem je ateroskleróza cév. Je to proces, kdy dochází při přítomnosti některých rizikových faktorů – hyperlipoproteinemie, hypertenze, diabetes mellitus, věk, genetické predispozice, obezita – k usazování lipidů, zejména LDL (low density lipoproteins) do cévní stěny s následnou hyalinosou a tvorbou ateromatosních plátků, často navíc kalcifikovaných, zužujících průsvit cévy. Aterosklerotický proces se zužováním cév vede k ischemizaci. Jen výjimečně jsou příčinou vaskulární demence vaskulity nebo amyloidová angiopatie. Předpokládá se, že při multiinfarktové demenci je ischemií postiženo 50 až 100g mozkové tkáně.

Vaskulární demence se po Alzheimerově nemoci považují za druhý nejčastější typ demencí, což dokládají studie z USA, Evropy a Číny. V některých státech, např. v Japonsku, Rusku či Švédsku je vaskulární demence dokonce na prvním místě před Alzheimerovou nemocí. Muži jsou postiženi častěji než ženy. Ve věku 60-69 let onemocní touto nemocí asi 0,5% žen a 1,6% mužů. Ve věku 70-79 let je postiženo asi 2,2 – 2,9% žen a 3,2 – 4,8 % mužů. Nad 80 let věku je postiženo 2,8-9,2% žen a 3,5-16,3 % mužů.

 Diagnóza onemocnění bývá založena obvykle jen na klinických kritériích, které se však standardizují až v poslední době. Nutné je vyloučit jiný typ demence. Provádějí se zobrazovací vyšetření (CT av. MR mozku), vyšetření očního pozadí, sonografické vyšetření karotid a vertebrálních tepen a event. angiografické vyš., EEG, psychologické a psychiatrické vyšetření. Nutné je vyšetření interní i biochemické.

Mozková ateroskleróza se v časném stadiu projeví pseudoneurastenickými obtížemi (podrážděnost, únavnost, zužování zájmů, klesá adaptabilita na změnu životní situace, narůstá egocentrismus, neadekvátní rozčilování a pláč, objevují se poruchy novopaměti, bolesti hlavy či závratě). V pokročilém stádiu mohou změny narůst do obrazu demence s bludy, obsesemi s různě silně vyjádřeným parkinsonským syndromem.

Léčba: nutnost správné životosprávy, dostatek pohybu, při obezitě redukce hmotnosti, u nikotinismu či alkoholismu jejich zákaz, dále dietní opatření (omezení živočišných tuků) a v případě významné hyperlipoproteinemie jsou indikovaná hypolipidemika. Vhodná jsou nootropika a vasoaktivní léčba. Pečlivá kompenzace hypertenze a diebetu. Někdy se podávají psychofarmaka, při současné přítomnosti parkinsonova syndromu pak antiparkinsonika.

Někdy může vzniknout smíšená demence. Jedná se o směs Alzheimerovy a vaskulární demence. V diagnostice je rozhodující nález závažných arteriosklerotických změn v cévním řečišti mozku a histologický nález stejný jako u Alzheimerovy choroby.

 zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře,“ autor Svatopluk Káš a kolektiv

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozkové příhody

Bolesti hlavy

Degenerativní onemocnění a demence

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Závrať

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich. Kromě nemocí z oboru neurologie  najdete na těchto stránkách i tyto obory
ORL

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *