Korová nemoc s Lewyho tělísky

Korová nemoc s Lewyho tělísky

Demence s Lewyho tělísky je prozatímní označení, které má řadu synonym: korová nemoc s Lewyho tělísky, varianta Alzheimerovy nemoci s Lewyho tělísky, senilní demence s Lewyho tělísky, senilní demence Lewyho typu apod. ( cortical Lewy body diease, Alzheimer´s diease – Lewy body type, SDLT, senile dementi of Lewy body type apod.). Označení obvykle plyne z autorského názoru, který tuto nově poznanou častou demenci považuje buď za samostatné onemocnění, dále za variantu Alzheimerovy nemoci nebo za variantu nemoci Parkinsonovy. Nová metaanalytická studie rozlišila „čistou“ demenci s Lewyho tělísky (DLT), při které se alzheimerovské anatomické změny v mozku nenalézají, a „smíšenou“ formu, při níž se v mozkové kůře najdou jak Lewyho tělíska, tak senilní plaky a neuronální klubka.

Demence s Lewyho tělísky (DLT) by mohla být druhou nejčastější příčinou demence starších lidí v průmyslově rozvinutých zemích.Odpovídá za 15-25 % všech demencí. Její vysoká četnost byla zjištěna až po zavedení speciálního (antiubikvitinového) imunohistochemického vyšetření, jímž se dají snadno prokázat Lewyho tělíska. Ta se nacházejí zejména v mozkové kůře. Lewyho tělíska, snadno rozpoznatelná v neuronech substantia nigra, mají v korových neuronech atypický tvar a jsou zde rozlišitelná špatně. Jejich počet je kolísavý, někdy nápadný. Počet Lewyho tělísek zjištěných v neokortexu při DLT koreluje se stupněm demence. Počet senilních plak a neurofibrilárních změn je nižší než při klasické Alzheimerovy nemoci. Definitivní diagnóza je zjistitelná opět na základě histologického vyšetření. DLT častěji postihuje muže než ženy (62% vs 34%).

Tato choroba se od Alzheimerovy nemoci odlišuje rychlým, maligním, přitom kolísavým průběhem a nápadnou přecitlivělostí na neuroleptika. Onemocnění je progresivní (vzestupné, rostoucí). Rannými příznaky jsou kolísání pozornosti a vizuospaciální poruchy (zrakově-prostorové). Perzistentní (trvalé) bývají zrakové halucinace. Motorický syndrom odpovídá parkinsonismu. Četnost uvedených příznaků je vysoká, nicméně postihuje méně než polovinu nemocných s DLT. Jejich diagnostický význam je proto jen částečný. Přesto z řečeného plyne, že na DLT spíše než na Alzeimerovu nemoc je možné pomýšlet u staršího muže s kolísavým vývojem demence, parkinsonismem, vizuospaciálními poruchami a zrakovými halucinacemi.

 zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře,“ autor Svatopluk Káš a kolektiv

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozkové příhody

Bolesti hlavy

Degenerativní onemocnění a demence

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Závrať

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich. Kromě nemocí z oboru neurologie  najdete na těchto stránkách i tyto obory
ORL

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *