Alkoholová demence

Alkoholová demence

 U alkoholiků se mohou vyskytovat kognitivní poruchy, především porucha paměti. Až u 50% se zjistí na CT nebo MR atrofie mozku, která je však po abstinenci částečně reverzibilní (částečně vratná). Zřejmě proto nepůjde o pravou atrofii, která je vždy ireverzibilní (zaniklé neurony nemohou regenerovat). Termín alkoholová demence není zcela přesný, užívá se sice pro perzistující demenci alkoholiků, ale předpokládá se více etiopatogenetických faktorů nežli je nutriční deficience.

 Alkoholovou demenci dělíme na dvě skupiny:

  1. prostá alkoholová demence = jde o početní atrofii mozkových buněk s postižením kůry, zejm.prefrontální oblasti
  2. Wernickeho encefalopatie = jedná se o nutričně podmíněnou poruchy, příčinou je deficit vitamínu B1 thiaminu. Je to celkem vzácná, ale velmi závažná porucha. Rozvíjí se většinou akutně během několika hodin až dnů a projevuje se triádou poruch: okohybných, ataxie (porucha koordinace pohybů) a psychických (apatie, útlum, jindy zmatenost). Někdy může výrazně manifestovat psychická symptomatologie ve formě deliria třemene nebo Korsakovovy psychózy (s poruchu recentní paměti). Jde o závažný, život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou aplikaci 50-100 mg thiaminu do žíly. Nesmí se nejprve aplikovat glukóza. U alkoholiků nebo jinak nutričně deficitního nemocného může infúze čisté glukózy vyčerpat poslední zásoby thiaminu a výrazně zhoršit zdravotní stav.

Mikroskopicky se nachází v mozku zmnožení kapilár, ložiska krvácení, glióza, početní atrofie neuronů není výrazná.

Klinický obraz: poruchy vědomí a myšlení (desorientace, porucha paměti, útlum, letargie, vzácně stupor až koma), jen asi v 10% je myšlení neporušeno. Dále jsou charakteristické okohybné poruchy (zejména paréza obou n.abducens, horizontální či vertikální pohledová obrna) a mozečkový syndrom s ataktickou chůzí.

Encefalopatie z hypovitaminózy B1 nemusí být vždy v souvislosti s alkoholismem, nachází se též např. u onkologických pacientů.

 zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře,“ autor Svatopluk Káš a kolektiv

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozkové příhody

Bolesti hlavy

Degenerativní onemocnění a demence

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Závrať

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich. Kromě nemocí z oboru neurologie  najdete na těchto stránkách i tyto obory
ORL

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *