Demence a degenerativní onemocnění

Demence a degenerativní onemocnění

Demence je syndrom, který vzniká následkem nejrůznějších onemocnění mozku. Je to získané globální poškození vyšší nervové činnosti při nezastřeném vědomí. Jedná se o úbytek již vytvořených intelektových funkcí (na rozdíl od oligofrenie, kdy se intelektové funkce nevytvoří). K úbytku intelektu se vždy také přidávají poruchy paměti, orientace, emoční poruchy, poruchy jednání  a rozhodování. Příčin demence je asi šedesát. Za 90% případů zodpovídá Alzheimerova nemoc, vaskulární demence, smíšená demence (Alzheimerova a vaskulární) a korová nemoc s Lewyho tělísky (Senile dementia of Lewy body type). Vedoucí příčinou ve zbylých 10 % je demence při Parkinsonově chorobě a při chronickém alkoholismu. Přibývá demence při AIDS (přítomna u 40% pacientů s AIDS a je nejčastější demencí rané dospělosti).

Degenerativní choroby způsobující demenci jsou charakterizovány progredujícím zánikem neuronů (buněk i axonů) různých oblastí nervového systému. Jejich etiologie je dosud neznámá. Slovo demence znamená pomalý kvantitativní úbytek  funkce určité populace buněk, ale nespecifikuje vlastní biologický mechanismus. Mohou postihovat mozkovou kůru, bazální ganglia, mozkový kmen, mozeček, míchu i periferní nervy a podle dominující symptomatologie se dělí do několika základních skupin:

  1. progredující demence bez další výraznější neurologické semologie (významu): Alzheimerova choroba, Pickova chorobaKorová nemoc s Lewyho tělísky, Vaskulární demence, Alkoholová demence aj.
  2. demence s další neurologickou semiologií: např. Huntingtonova choroba  
  3. extrapyramidové poruchy: např. Parkinsonova chorobaDystonie a dyskinéza, Esenciální tremor  
  4.  Cerebelární ataxie a Friedrichova ataxie              
  5. Choroby motoneuronu : např. amyotrofická laterální skleróza (ALS) nebo spinální muskulární atrofie (SMA)
  6. hereditární polyneuropatie (nazývá se též peroneální svalová atrofie nebo choroba Charcot-Marie-Tooth. Je charakterizována dominantním postižením periferního nervového systému, převažuje postižení motorické, více a dříve na DK. Postihuje nejprve drobné svaly nohy, vzniká Friedreichova noha, zkracuje se Achillova šlacha, vázne chůze na patách. Onemocnění má několik podskupin s dědičností dominantní i recesivní, velmi variabilní progresí s atrofiemi svalstva bérce a později i rukou a předloktí.)
  7. ostatní demence: např. při Jacob-Creutzfeldově nemoci, demence po toxickém postižení (těžké kovy, některé léky jako např. cytostatika či barbituráty, steroidy aj.), po těžkých kraniocerebrálních poraněních, u hydrocefalu, intrakraniálních tumorů atd.
 zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře,“ autor Svatopluk Káš a kolektiv

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozkové příhody

Bolesti hlavy

Degenerativní onemocnění a demence

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Závrať

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich. Kromě nemocí z oboru neurologie  najdete na těchto stránkách i tyto obory
ORL

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

One thought on “Demence a degenerativní onemocnění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *