Další cévní onemocnění mozku

Další cévní onemocnění mozku

Trombózy mozkových žil a splavů

Patří k méně častým centrálním mozkovým příhodám (CMP). Při postižení žilního odtoku dochází v postižené oblasti k městnání krve, otoku (edému) a může dojít k prokrvácení tkáně. Uzávěry drobnějších žil vedou k různým ložiskovým příznakům (parciální epileptické záchvaty, poruchy hybnosti a citlivosti), uzávěry větších žilních splavů způsobují místní i závažné celkové příznaky ( poruchy vědomí, křeče). Vzácné jsou primární (idiopatické) uzávěry neznámé příčiny. Častější jsou trombózy sekundární, ke kterým dochází při zánětlivém procesu šířícím se z tkání hlavy a obličeje (tromboflebitidy) a které jsou spojeny s příznaky celkové infekce (toto postižení je nejčastější v oblasti kavernózního sinu a je závažným onemocněním se septickými teplotami, bolestí za okem, otokem víček, exoftalmem, ochrnutím okohybných svalů). Trombózy mozkových žil a splavů se dále vyskytují v souvislosti s těhotenstvím, obdobím po porodu a užíváním hormonální antikoncepce nebo u pacientů s nádorovým postižením, hematologickými poruchami a podvýživou. (toto postižení je nejčastější v oblasti horního šípového splavu, probíhá méně dramaticky a má lepší prognózu). V léčbě septických trombóz je základní podávání antibiotik, v případě nezánětlivých trombóz připadá do úvahy léčba antikoagulační.

Hypertenzní encefalopatie

Dochází k ní při zvýšení krevního tlaku, které překračuje hranice mozkové autoregulace. Vzestup krevního tlaku bývá velmi rychlý a přesahuje adaptační mechanismy arteriol i v jiných orgánech (srdce, ledviny). Následuje poškození cévní stěny a neadekvátní zúžení (konstrukce) nebo rozšíření (dilatace) cév. V oblasti cerebrální tak dochází k drobným ischemickým i hemoragickým lézím. Jde o akutní stav, který se projevuje změnami psychickými (zmateností a neklidem), bolestmi hlavy, zvracením a často epileptickými záchvaty. Základním terapeutickým opatřením je snížení krevního tlaku. Léčba má snížit tlak během hodiny o 25% (nebo na 180/100mmHg) a udržovat tyto hodnoty po 24 hodin. Rychlejší pokles TK může způsobit ireverzibilní infarkty.

Status Lacunaris

K celkovým trvalým ischemickým postižením mozku patří status lacunaris. Jako lakuny jsou označovány drobné mnohočetné dutinky, které vznikají po malých ischemických infarktech. Bývají lokalizovány v oblasti bazálních ganglií a vyskytují se zejména u pacientů s arteriální hypertenzí a aterosklerózou. V rozvinutém stádiu se postižení projevuje poruchami stoje a chůze, celkovým postižením hybnosti, mimiky a vyjadřování. V důsledku mnohočetných drobných infarktů i v oblasti mozkové kůry dochází k postižení intelektových schopností s obvykle nárazově se zhoršující poruchou paměti, úsudku, orientace, myšlení a chování. Tento stav se označuje jako multiinfarktová demence. (Jako Binswangerova choroba se označuje stejný obraz demence při převážně podkorové lokalizaci lakun). Celková trvalá postižení mozku bývají souhrnně označována termínem aterosklerotická encefalopatie.

 zdroje:
kniha: „Neurologie pro sestry“, autor Ivana Tyrlíková a kolektiv
kniha: „Neurologie pro praktické lékaře,“ autor Svatopluk Káš a kolektiv
kniha: „Cévní mozkové příhody“, autor Jaroslava Nebudová
kniha: „Cévní mozková příhoda“, autor Dr.Valery Feigin
kniha: „Cévní příhody mozkové“, autoři Jan Orszách a Svatopluk  Káš

Anatomie periferního nervového systému

Anatomie centrálního nervového systému

Cévní mozkové příhody

Bolesti hlavy

Degenerativní onemocnění a demence

Demyelinizační onemocnění

Nervové záchvaty

Infekční onemocnění nervového systému

Závrať

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich. Kromě nemocí z oboru neurologie  najdete na těchto stránkách i tyto obory
ORL

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *