Muži a jejich vnímání duchovna

Hormonu oxytocinu, který vzniká v hypotalamu, se pro jeho úlohu při pociťování lásky a vytváření sociálních vazeb přezdívá hormon lásky. Nová studie, kterou provedli vědci z americké Duke University, však naznačuje, že se stejně tak podílí  i na pocitech vnímání duchovna. Do studie bylo zapojeno 83 mužů ve věku 35-64 let, kteří dostávali skrz nosní sprej buď dávku oxytocinu, nebo placebo. Poté odpovídali na otázky o svých pocitech spojených se spiritualitou, což v tomto případě znamenalo pocit spojení s vyšší mocí, která dává smysl lidskému životu. Studie přitom byla tzv. dvojitě slepá, což znamená, že účastníci studie ani výzkumníci nevěděli, kdo dostal oxytocin a kdo jen placebo. Výsledky ukázaly, že se muži, kteří dostávali oxytocin, během studie a týden až dva po jejím ukončení cítili více spirituálně a propojeně s vyšší mocí. Nezáleželo přitom, zda patřili k nějakému organizovanému náboženství. Protože však studie zahrnovala pouze muže, vztahují se tato zjištění pouze na ně. Oxytocin má totiž, jak se zdá, rozdílné účinky u mužů a u žen. Proto bude podle vědců třeba ještě prozkoumat jeho účinky u žen.

Zdroj: časopis 21. století 12/2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *