Máme vyšší IQ oproti Američanům či Rusům?

Inteligenční kvocient, tedy IQ, hodnotí soubor lidských schopností jako je např. paměť, kreativitu, schopnost odvození a hodnocení jak verbálních, tak numerologických či prostorových úkolů. aj. Faktory ovlivňující IQ jsou mimo jiné dědičnost, vnější prostředí (rodina, škola, společenská třída…), etnická skupina, věk, pohlaví atd. O úrovni inteligence rozhoduje celá mozková kůra, která je rozdělena do více než padesáti oblastí a každá plní určitou funkci. Zjistilo se, že velikost IQ se během života mění. Velice obtížně se měří IQ u předškolních dětí, ale již po osmém roce života lze IQ pomocí testu přibližně zjistit. Ve většině případů mají rodiče velice podobnou hodnotu IQ jako jejich děti. Také rozdíl mezi IQ mužů a IQ žen se zásadně neliší. Rozdíl je pouze v tom, že ženy i muži mají odlišné schopnosti. Vše je dáno sociální rolí žen a mužů. Muži jsou například lepší v prostorové představivosti či vnímaní čísel, naopak ženy mají lepší slovní zásobu a paměť.  V současnosti existuje mnoho psychologických testů. Dělíme je na komplexní (testují různé jednotlivé schopnosti) a částečné (hodnotí všeobecnou inteligenci, nejsou tedy tak podrobné). Průměrné hodnoty IQ ve společnosti neustále stoupají.

V hodnocení průměrného IQ obyvatel jednotlivých zemí světa za rok 2018 se ukázalo, že Češi na sebe mohou být náležitě hrdí. Se svými 99 body jsme se umístili na krásném 23. místě. Američané jsou se svými 98 body, Rusové a Slováci s 96 body těsně za námi. A kdo je vítězem? Se 108 body zvítězil Singapur a Hongkong, na záda jim se 107 body dýchá Jižní Korea a se 106 body Japonsko. Naopak nejhůře na tom byla Rovníková Guinea s pouhými 56 body.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *