Lidstvo má více matek než otců

Lidstvo má více matek než otců

Nová analýza DNA lidí po celém světě ukázala, že z hlediska lidské historie jsou matky ve výrazné přesile oproti otcům. Je zcela prokázané, že v celé lidské existenci byly ženy více produktivní co do počtu dětí, než muži. Zcela jistě za to mohlo mnohoženství (jeden muž má více manželek), což není nic neobvyklého ani v dnešní době,  např. v afrických zemích. Antropologickou studii provedl vědec Mark Stoneking, profesor biologické antropologie na institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku,Německu.”  Důvodem tohoto jevu je fakt, že ne všichni muži si mohli dovolit mít manželku a děti. A tak ti více bohatí měli manželek a tedy i dětí mnoho a ti chudší zůstávali bez potomků. To se potom projevilo na tom, že v historii bylo mnoho matek, ale málo otců. Tento jev však je zcela běžný i ve zvířecí říši, především u těch druhů, které žijí ve smečkách”, uvedl Mark Stoneking. Tyto praktiky měly za následek, že ženy obohatily lidský genom mnohem více, než muži. Navíc bylo zcela běžné, že ženy odcházely do svých nových rodin k manželům i velice daleko,kdežto muži zůstávali na jednom místě po mnoho generací a tím byla mužská genetická výbava značně omezena a často i degenerována. Ale v některých oblastech světa, především v Evropě a východní Asii,  je tomu přesně naopak. Zde vykazují mnohem větší rozdíly právě mužské DNA oproti ženským. To mohlo být způsobeno tím, že mužů, kteří odcházeli z jiných částí světa, aby kolonizovali Evropu, bylo mnohem víc než žen. Pravděpodobně bylo v pradávnu v těchto oblastech málo žen na mnoho mužů.

Nové precizní genetické a anropologické techniky mohou získat další zajímavé poznatky o historii lidstva.Studie byla zveřejněna v září 2014 v časopise Investigative Genetics.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *