Velekněžka a Velekněz

Velekněžka

IMG_0048_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_54_12IMG_0044IMG_0047

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Karta Císařovny nás seznámila s bohyní Země Démétér a její dcerou Persefonou. A právě Persefona je  Velekněžkou a zároveň další zastávkou našeho Blázna. Úkolem  bohyně podsvětí Persefony a jejího muže Hádese bylo střežit tajemství mrtvých. O tom, jak byla Persefona unesena jsme si již vyprávěli a tak se s ní a Bláznem raději vydejme do její zakázané říše, kam nikdo nemá přístup. Temné království podsvětí skrývalo nejen mnohé záhady, ale oplývalo i velkým bohatstvím. Obtékala jej hrůzostrašná řeka Styx.  Bez Hádova souhlasu ji žádná živá duše nikdy nepřekročila. Po řece převážel duše velice starý převozník Kerberos, ale nečinil tak zadarmo. Každá duše mu musela zaplatit zlaťák. A tak dávali dříve lidé nebožtíkům po jejich smrti pod jazyk zlaťák, aby mohla jejich duše překročit řeku Styx. Převozník však vozil duše pouze tam, nikdy zpět. Jen velice málo hrdinů se smělo z říše tmy vrátit zpět. Dokonce ani Zeus, pán všech Bohů, neměl do této říše přístup. Jen Velekněžka , Mág a Háde směli do této říše vstoupit a zase ji opustit. Mág směl do tajemství říše jen občas nahlédnout, ale Persefona byla její vládkyní a tak znala veškerá její tajemství, které však úzkostlivě střežila a tajila. Když se s ní Blázen na své cestě setkal, udělala mu výjimku. Posadila se a začala mu velice rychle ukazovat obrazy. Nechápal však, co vidí a tak se jí zeptal. Jen se na něj posměšně usmála a kývla směrem k jednomu obrazu aby zdůraznila jeho důležitost.  Než se však na něj mohl Blázen více podívat, obraz zmizel a místo něj se ukázalo v rychlém sledu mnoho dalších. Vše proběhlo nesmírně rychle a než se stačil Blázen vzpamatovat, vše zmizelo, Persefona, obrazy a říše podsvětí. Opět stál na zemi a vůbec nic nechápal.

Co  tedy karta Velekněžky znamená:

 • Velekněžka nás na malý moment zavedla do své říše, která představuje naše nevědomí a tím nám i Bláznovi prohloubila intuitivní vnímání
 • ona se zjevuje  vždy rychle a velice krátce jako prchavé útržky našich snů, jako nevysvětlitelná tušení či podivné náhody, které nás vedou dál, jako jakási intuice či šestý smysl
 • svádí nás a uchvacuje a zasévá semínka změn, které však pochopíme až mnohem později
 • trvalo velice dlouho, než my i  Blázen pochopili, že těmi obrazy, které mu Persefona ukázala, mu vlastně promítla jeho vlastní osud (byly to obrazy z jeho budoucího života). Bylo to však tak rychlé a mlhavé, tak těžko uchopitelné…
 • a právě takové je i poselství karty Velekněžky. Karta je uklidňující a frustrující zároveň. Pokládá mnoho otázek a možností, ale odpovědi na ně si musí najít každý sám v sobě. Logické myšlení však není tím, čím ona vládne

Pozitivní i zároveň negativní významy této karty :

 • karta radí: „Dělej co umíš a věř, že vesmír ti bude nakloněn. Buď sice ve střehu, ale neboj se, opar tajemství se časem rozplyne „
 • něco bude dokončeno, něco dozraje, až přijde ten správný čas a místo
 • buď trpělivý a svoji nervozitu z toho, že všemu nerozumíš, brzy překonáš
 • velice často karta nabádá k zastavení se a zamyšlení, zda je na to, co chceme udělat správný čas. Neříká nedělej, ale počkej (např. opravdu je teď ten pravý čas začít stavět dům, hledat práci, přivést na svět potomka atd.?)
 • tato karta je tajemná jako sama Persefona, její skutečný význam je ukryt hluboko v mysli tazatele a tudíž k odkrytí jejího pravého významu má většinou klíč jen on sám, což je někdy samozřejmě velice frustrující

Náš Blázen pronikl na malý okamžik do hlubin svého nevědomí, poprvé zažil něco, čemu nerozuměl, ale zároveň věděl, že dokud tomu neporozumí, nemůže jít dál. Jeho setkání s Velekněžkou bylo velice letmé a tajemné, o to víc obtížné. Nechme ho tedy chvíli vydechnout a nabrat nových sil a pak se s ním vydejme za dalším poznání.

Velekněz

IMG_0049_PerfectPhoto.cz_2017-12-09 23_55_09IMG_0045IMG_0046

Příběh ze Starých řeckých bájí a pověstí:

Dalším, koho potkává Dionýs na své pouti po zemi je Cheirón, král kentaurů (má horní polovinu těla lidskou a od pasu dolů má tělo koně). Cheirón ovládal lékařské umění jako nikdo jiný. Byl ale zároveň výborným knězem a učitelem. Způsob, jakým přišel na svět byl velice zvláštní. Zrodil se totiž z Ixióna, syna boha války Arése, a z mraku. Ixión a manželka Boha bohů Héra se do sebe totiž zakoukali. Aby jim Zeus, manžel Héry, zabránil v jejich splynutí, vytvořil mrak s podobou Héry. Ixiós nic nepoznal a tak se s mrakem spojil. Z tohoto spojení vznikl kentaur Cheirón. Jeho vzdělání a výchovy se ujali bůh Slunce a bohyně Měsíce. Jak již bylo řečeno, Cheirón vynikal v umění léčit. Znal i ty nejtajnější byliny, které uzdravovaly. Jednoho dne navštívil Cheiróna udatný Héraklés. Bohužel nechtíc škrábl Cheiróna do stehna svým šípem, kterým předtím zabil Hydru. Hydra byla obluda s tělem hada a měla devět hlav. Její jed byl smrtelně jedovatý. Cheirón začal trpět příznaky otravy jedem Hydry, ale rychle uměl najít lék. Ten však neuměl ránu zahojit, jen zbrzdit účinek jedu. Cheirón tak trpěl mnoho let obrovskými, nepřekonatelnými bolestmi. I přesto se snažil nedat svou bolest znát a dál trpělivě léčil nemocné a učil své žáky, včetně našeho Blázna. Po několika letech však byla jeho bolest již tak nesnesitelná, že odešel za bohem Zeusem, aby mu dopřál smrt (jak totiž víme, bohové jsou jinak nesmrtelní). Dia se Cheiróna zželelo a jeho utrpení tedy ukončil smrtí.

Co  tedy karta Velekněze znamená:

 • Cheirón se prostřednictvím vlastní obrovské a nepřekonatelné bolesti naučil chápat bolest jiných a zjistil, co je to soucit. Bez vlastní zkušenosti nelze plně pochopit a procítit utrpení druhých
 • Cheirón představuje neřešitelný problém, nevyléčitelnou nemoc, omezení působící v nejhlubším nitru. To vše Blázna zušlechťuje a prohlubuje jeho lidství
 • Přestože je někdy bolest či utrpení  kruté a nesnesitelné, je nezbytné pro další osobní růst. Je nutné se s útrapami naučit žít, neboť jenom to ukazuje cestu k porozumění a k vyšším principům
 • Karta je o hledání smyslu života a o duchovním osvícení
 • Císař se zajímá o materiální stránky života a  velekněz o duchovní
 • Velekněžka hledá odpovědi skrz intuici a Velekněz skrz rozum a zkušenosti
 • v některých Tarotech je Velekněz nazýván HIEROFANT = zjevování posvátného

Pozitivní  významy této karty :

 • nastává obtížné období, kdy bude nutné vynaložit velké úsilí k jeho zvládnutí
 • v pozici osoby může značit kněze nebo svatého muže nebo člověka s velikým srdcem na dlani
 • karta radí najít v sobě Papeže=Velekněze, který tvoří most mezi teorií a praxí, vytváří spojení mezi vírou a běžným životem
 • začátek něčeho, co nás posune dál po stránce znalostí, schopností či soucitu (např. začátek studia medicíny či léčitelství, filozofie, přiklonění se k víře aj.)

 Negativní významy této karty :

 • karta se ptá, zda děláme skutečně to, v co věří a co dělat chceme
 • karta varuje před klamem či duchovní manipulací, před zneužitím moci
 • ze zdravotního hlediska varuje před zraněním či nevyléčitelnou nemocí
 • z hlediska vztahu může znamenat nevyrovnané partnerství, kdy se jeden z partnerů pro druhého obětuje (nemusí jít vždy oběť dobrovolnou)

Náš Blázen-Dionýse se vynořil z podsvětí, kde poznával své nevědomí a intuici, aby se poté setkal s Veleknězem, který jej měl naučit vybudovat si vlastní duchovně-náboženskou víru, či aby formoval svou osobní filozofii a náhled na svět a aby v něm probudil soucit a poznání vlastních hranic a možností. Tímto setkáním se uzavřelo období dětství Blázna. Stal se z něj mladík na prahu dospělosti.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“ Pojďme se na ni vydat spolu s Bláznem:

Mytický Tarot

Výklad karet

Velká Arkána

karty : Blázen a Mág

karty: Císařovna a Císař

karty: Velekněžka a Velekněz

karty: Milenci a Vůz

karty: Střídmost a Spravedlnost

karty: Síla a Poustevník

karty: Kolo štěstí, Viselec a Smrt

karty: Ďábel a Věž

karty: Hvězda, Měsíc a Slunce

karty: Soud a Svět

Malá arkána

eso pohárů-desítka pohárů

eso holí – desítka holí

eso mečů – desítka mečů

eso pentaklů – desítka pentaklů

královské karty pohárů

královské karty holí

královské karty mečů

královské karty pentaklů

zdroje:
Mytický Tatot, Steampunk Tarot
Tarot od Juliet Sharman-Burkerové
Tarot od A do Z a Velká škola vykládání Tarotu aj.

Zábava je takový druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo oddech. A právě to je také cílem těchto stránek. A na co se můžete těšit?

Citáty

Citáty o životě a smrti

Citáty o dětech a stáří

Citáty o přátelství

Citáty o lásce

Citáty o štěstí

Citáty v latině

Citáty v angličtině

Citáty v němčině

Citáty ve francouzštině

Citáty v italštině

Věštírna

Mytický tarot

Numerologie

Čtení z ruky

Hádanky a kvízy

Kvíz Vesmír

Kvíz Planeta Země

Kvíz Architektonický styl

Kvíz Pyramidy

Kvíz Objevitelské cesty

Kvíz Vlajky a hlavní města

Máte logické myšlení?

Hravá matematika

Kvíz Éra nacismu

Kvíz Rostliny a typy prostředí

Kvíz Zvířata

Kvíz Medicína a lidské tělo

Kvíz Státní měny

Kvíz Film a režisér

Kvíz Věda a technika

Kvíz Dějiny

Kvíz Sport a hry

Kvíz Náboženství

Kvíz umění

Kvíz mytologie a literatura

Kvíz život ve společnosti

Čínská moudra

Manželství s úsměvem

Medicína s úsměvem

Jak už řekl Josef Čapek „Život není jen  k zábavě. Je také k okouzlení, úžasu a k trýzni .“ Největší trýzní každého člověka je nemoc a zdravotní potíže. A jak už název tohoto webu (Nemoc-Pomoc) napovídá, následující stránky jsou především o nich.
ORL

NEUROLOGIE

TĚHOTENSTVÍ

GENETIKA

Ale tyto stránky toho nabízejí ještě mnohem, mnohem víc. Určitě si v nich každý najde to své. Zde je jen malá ochutnávka

Proč dělat rozbor pitné vody

Jak čistit studnu

Jak velký je lidský mozek

Kolik kg váží lidská kůže

Kolik unese lidský vlas

Proč se četníkům říká „chlupatý“

Je možné zemřít strachy?

Kolikrát za den mrknete

Bije zamilované srdce rychleji?

Napsat komentář